Kop- og Quægskat 1678 - Fur Sogn


Alfabetisk personindex - familienummeret linker til originalen - FF-# linker til "FuurLands fæstebønder"

Tilbage til forsiden

NB! Navne i firkantet parentes findes ikke i originalen.

De manglende navne er tilføjet fra andre kilder.
Fam-#StedMændKvinderBørn TjenstefolkDyrFF-#
1 Debell Christen Christensen

Boel SvendsdatterAnne Nielsdatter

1 hoppe 1 føl
1 ko 2 ungnød
3 faar 1 lam 1 svin
FF36b

2 - Christen Mortensen

Maren Nielsdatter

1 hest 1 føl
1 ko 2 ungnød
4 faar 1 svin
FF36a

3 - Christen Lauritsen
Inger Jensdatter


1 hoppe 1 ko
1 ungnød 1 faar
FF35b
4 - Tøger Christensen

Inger MortensdatterMaren Nielsdatter

1 hoppe 1 føl
2 ungnøder
4 faar 1 lam
FF35a

5 - Iver Poulsen

Anne Andersdatter

1 hest 1 føl
2 køer 2 ungnød
4 faar
FF34

6 - Tor Nielsen


Maren Jørgensdatter

Niels Jacobsen
Mads Nielsen

2 heste 1 føl
1 ko 3 ungnød
6 faar 1 svin
1 bistok
FF33


7 - Tøger Lassen

Anne Nielsdatter

1 hoppe 1 føl
1 ko
3 faar 1 lam
FF32a

8 - Terkel Mortensen       1 Hest FF32c
9 - [Jens Jensen Møller] Mette Sørensdatter     1 føl 1 ungnød FF31
10 - Jens Christensen
Anne Sørensdatter


1 hoppe 1 føl 1 ko
4 faar 1 svin
FF30a
11 - Christen Christensen

Johanne Iversdatter

Iver Christensen
Mette Christensdatter


2 hopper 2 køer
3 ungnød 1 svin
4 faar 2 lam
FF30b

12 - Lave Madsen Anne Pedersdatter     1 føl 1 ko FF29b
13 - Niels Lauritsen Boel Christensdatter     1 føl 1 ko FF29c
14 - Jens Poulsen

Maren Lauritsdatter

2 føl 1 ko
2 kalve 2 svin
5 faar 1 lam
FF29a

15 - Peder Christensen Anne Tomasdatter     1 hoppe 2 faar FF27b
16 - Eske Mortensen
Anne Poulsdatter

Anne Pedersdatter
1 hoppe 1 ko
1 ungnød 3 faar
FF27a
17 - Anders Jensen         FF28a
18 - Morten Lauritsen
Edel Jørgensdatter


1hoppe 1 ko
1 ungnød 3 faar
FF28a
19 -   Elsebeth Pedersdatter     1 hoppe FF28b
20 Engelst [Kjeld Mortensen]

Maren Jacobsdatter

Jens Keldsen
Christen Keldsen
Boel Keldsdatter


2 hopper 2 køer
3 ungnød 1 svin
3 faar 2 lam
FF2a

21 - Jens Sørensen Maren Christensdatter     1 hoppe 1 ko FF3a
22 - Niels Christensen

Maren SørensdatterMaren Sørensdatter

1 hoppe 1 føl
1 ko 1 ungnød
3 faar 1 lam
FF3b

23 - Niels Nielsen

Tyre Christensdatter

Kiersten Nielsdatter1 hoppe 1 føl
1 ko 3 faar
1 svin
FF4a

24 - Christen Sørensen


Maren Pedersdatter


Tommas Andersen
Johanne Andersdatter
1 hoppe 1 føl
2 køer 1 ungnød
4 faar 1 lam
1 svin 3 bistoche
FF4b


25 - Søren JensenTomas Sørensen
Anne Sørensdatter


1 hoppe 1 føl
1 ko 1 ungnød
2 faar 1 svin
FF6

26 - Svend Sørensen

Anne Mortensdatter

Søren Svendsen2 hopper 4 køer
2 ungnøder
4 faar 2 lam
FF5a

27 - Peder Christensen

Mette NielsdatterJohanne Christensdatter

2 hopper 2 køer
2 ungnøder
4 faar 2 lam
FF5b

28 - Jens Pedersen
Else Poulsdatter
Peder Jensen
Maren Jensdatter

1 hoppe 1 kalv
2 faar
FF5c
29 Vojel Gregers Knudsen

[Anne] Sørensdatter *)

1 hoppe 1 føl
1 ko 1 ungnød
4 faar
FF10

30 - Morten Møgelkær Maren Christensdatter     1 hoppe 1 ko 1 faar FF9b
31 - Morten Jensen
Johanne Jensdatter
Jens Mortensen

1 hoppe 1 ungnød
3 faar
FF9a
32 - Michel Grauersen

Inger NielsdatterMaren Sørensdatter

1 hoppe 1 føl
1 ko 1 ungnød
4 faar 1 svin
FF8a

33 - [Laurits Pedersen] Anne Christensdatter Jens Lauritsen     FF8b
34 - Christen Nielsen

Anne Graversdatter

Terkel Christensen
Anne Christensdatter


1 hoppe 1 føl
1 ko 1 ungnød
4 faar 1 lam
FF7a

35 - Jens Keldsen
Johanne Nielsdatter

Anne Christensdatter
2 hopper 1 ko
1 ungnød 3 faar
FF7b
36 Gridsildgaard Anders Nielsen     Anne Justdatter 1 ko 1 ungnød FF11a
37 - Michel Jacobsen
Anne Christensdatter


2 hopper 1 ko
1 ungnød 4 faar
FF11b
38 - Søren Nielsen
Maren Christensdatter


2 hopper 1 ko
1 ungnød 4 faar
FF11c
39 Hvirp Christen Bieregaard

Anne Keldsdatter

Jens Christensen
Boel Christensdatter
Morten Sørensen

2 hopper 2 køer
2 ungnøder
6 faar 1 svin
FF12

40 - Just Poulsen Anne Nielsdatter     1 hest 2 faar FF13
41 - Søren Dalsgaard

Kirsten Sørensdatter

Niels Jensen
Niels Jensen


1 hest 1 føl
1 ko 1 ungnød
3 faar
FF14

42 Bjerregaard Jens Sørensen

Anne Terkelsdatter

Keld Jensen1 hoppe 1 føl
1 ungnød 1 so
3 faar
FF15a

43 - Michel Nielsen


Anne Keldsdatter


Niels Michelsen
Keld Michelsen
1 hoppe 1 føl
1 ko 1 kalv
5 faar 2 lam
1 svin
FF15c


44 - Christen Graversen
Anne Tøgersdatter
Tøger Christensen
Maren Christensdatter

2 hopper 2 køer
4 faar
FF15b
45 Nederby Jep Sørensen

Maren Mortensdatter

Søren Jepsen2 hopper 1 ko
2 kalve
3 far 1 lam
FF18b

46 - Niels Christensen

Anne Nielsdatter

Niels Nielsen
Maren Nielsdatter


2hopper 1 ko
1 ungnød
5 faar 2 lam
FF18a

47 - Søren Christensen
Anne Lasdatter


1 hoppe 1 ko
2 faar
FF17a
48 - Søren Jensen Maren Jensdatter   Anne Jensdatter 1 hoppe 1 ungnød FF17c
49 - Christen Sørensen
Inger Mortensdatter
Søren Christensen
Mette Christensdatter

1 ko 1 faar
FF16b
50 - [Thomas Nielsen] Inger Pedersdatter Maren Tomasdatter   1 hoppe 1 ungnød FF19
51 - Niels Nielsen Maren Terkelsdatter     1 hoppe 1 ko 2 faar FF20
52 - Peder Poulsen

Boel Keldsdatter

Poul Pedersen2 hopper 2 køer
1 ungnød
3 faar 1 svin
FF21

53 - Jens Pedersen   Peder Jensen   1 hoppe 1 ko 2 faar FF22b
54 - Søren Pedersen   Kirsten Sørensdatter   1 føl 1 ko FF22a
55 - Christen Terchildsen Karen Christensdatter     3 faar 1 svin FF24a
56 - Tøger Jensen

Kirsten PoulsdatterDorte Jensdatter

1 hest 1 ko
3 faar 1 lam
1 svin 2 bistokke
FF24b

57 Madsbad Søren Nielsen


Maren Iversdatter


Iver Sørensen


Maren Sørensdatter


1 hest 1 føl
1 ko 1 ungnød
4 faar og lam
1 svin 3 bistokke
FF42


58 - Niels Tommasen

Karen Nielsdatter

1hoppe 1 føl
1 ko 1 ungnød
2 faar 1 svin
FF43a

59 - Niels Poulsen


Maren Sørensdatter


Poul Nielsen
Maren Nielsdatter
1 hoppe 1 føl
2 køer 1 ungnød
4 faar 1 lam
1 bistok
FF43b


60 - Tommas Jensen
Sidsel Jørgensdatter
Jens Tommasen
Karen Tomasdatter

2 hopper 1 ko
2 faar
FF41a
61 - Jens Nielsen Maren Poulsdatter     1 hoppe 1 ko FF41b
62 - Niels Sørensen Mette Christensdatter     1 ungnød 1 faar FF40c
63 - Iver Tommasen
Johanne Andersdatter

Maren Tomasdatter
1 hoppe 1 ko
2 faar 1 svin
FF40a
64 - Niels Tomasen
Maren Jensdatter


1 hoppe 1 ko
1 ungnød 2 faar
FF40b
65 - Morten Tommasen
Anne Jensdatter


1 hoppe 1 ko
2 faar 1 lam
FF39
66 - [Niels Christensen Foged]
[Niels Sørensen]
Anne SørensdatterChristen Nielsen
Anne Tomasdatter
2 hopper 1 køer
1 ungnød 4 faar
1 svin 1 bistok
FF38b

67 - Jens Sørensen

Kirsten SørensdatterMaren Tomasdatter

1 hest 1 føl
2 køer 1 ungnød
4 faar 1 svin
FF38a

68 - Christen Tomasen
Anne Lauritsdatter


1 hoppe 3 faar
3 ungnøder
FF37
69 Lundgaard Christen Ræv (Ref)
Maren Mortensdatter

Sofie Simmensdatter
1 hest 1 ko
1 ungnød 3 faar
FF1b
70 - Jens Graversen
Johanne Jensdatter

Karen Simmensdatter
1 hoppe 1 ko
1 kalv 6 faar
FF1a
71 Præstegaard Niels Knudsen


Maren Jensdatter

Anders Knudsen
Christen Christensen
Anne Tygesdatter
3 hopper 1 føl
4 køer 3 ungnød
2 kalve 2 svin
7 faar 2 lam
FF25a


72 - Christen Jensen

Boel Jensdatter

Niels Christensen
Anne Christensdatter


2 hopper 2 køer
1 ungnød
3 faar 1 svin
FF25c

73 - Søren Andersen

Kirsten Kieldsdatter

1 hoppe 1 føl
2 køer 1 ungnød
2 faar
FF25b

74 Sund Christen Lindum


Maren Pedersdatter

Anne Christensdatter


1 hoppe 1 føl
2 køer 1 ungnød
1 kalv 4 faar
2 bistokke
FF23b


75 - Jens Jørgensen
Margrete Jacobsdatter


1 hoppe 1 ko
1 ungnød 3 faar
FF23a
76 Husfolk Jens Eskildsen
Maren Christensdatter


1 ko 5 faar
1 svin
 
77 - Niels Jepsen Maren Christensdatter     3 faar  
78 - Anders Jensen
Mette Sørensdatter


1 ko 1 kalv
3 faar 1 lam 1 svin
 
79 - Christen Jensen Boel Christensdatter     3 faar  
80 - Jep Tøgersen Anne Jensdatter     1 ungnød 2 faar FF44
81 - Christen Christensen Boel Jacobsdatter     2 faar  
82 - Jens Lassen Boel Nielsdatter     4 faar  
83 -   Maren Jensdatter     2 faar 1 svin  
84 -   Birgete Keldsdatter   Kirsten Sørensdatter 1 ko 1 faar  
85 - Laurits Mortensen   Birgete Lasdatter   3 faar  
86 - Jens Nielsen Anne Christensdatter     1 ungnød 2 faar  
87 - Morten Mortensen Ellen Pedersdatter     1 ungnød 4 faar  
88 - Mads Christensen
Kirsten Nielsdatter


1 ungnød
2 faar 1 svin
FF48
89 - Jens Sørensen
Boel Jensdatter


1 ko
3 faar 1 svin
 
90 - Niels Sørensen Anne Nielsdatter     1 ko 2 faar  
91 - Las Andersen Anne Lauritsdatter     2 faar FF47
92 - Tomas Pedersen Karen Poulsdatter     3 faar 1 lam  
93 - Jacob Christensen Mette Gregersdatter Mette Jacobsdatter   2 faar 1 svin  
94 - Michel Jensen Maren Andersdatter     2 faar  
95 - Mads Jepsen Else Christensdatter     1 ko 3 faar  
96 - Anders Christensen Johanne Poulsdatter     4 faar 1 lam  
97 - Jens Christensen Birgete Jensdatter        
98 - Søren Christensen Anne Pedersdatter        
99 - Jens Mortensen Anne Jepsdatter     1 ko 4 faar  
100 - Christen Christensen Maren Jepsdatter        
Ialt 260 personer (incl. de der er tilføjet i [...])
*) - hendes fornavn mangler i originalen - det kendes fra andre kilder

Alfabetisk personindex - familienummeret linker til originalen - FF-# linker til "FuurLands fæstebønder"

Tilbage til forsiden


Opdateret: 1 februar 2008 - FuurSamlingen©2008