Fuurlands Fæstebønder

gennem 200 år

Fuur Samlingen
Forrige Til index

Debel No. 1
"Bakkegaarden"

Til index Nęste
FF-27   Jb 1662: III-20
1. Peder Christensen Back   1612-1631-(1649)
2. Jep Jensen Back
~ Elle Christensdatter
1633-1663
De følgende år delt i to parter:
Part a.
3. Eske Mortensen
~ Anne Poulsdatter
  1664-1683-(E 1686)
4. Poul Eskesen (sands. søn)   1687-1724
Part b.
3. Anna Pedersdatter   1664-1670
3a. Peder Christensen
~ Anne Thomasdatter
  1678-1679
4. Jens Christensen 1682-1718
kom til stedet moxen øde ca. 1680
Herefter atter én part.
5. Jens Poulsen Backe (søn af a-4)
~ Johanne Ifversdatter
(1701-1769)
(1693-1748)
1727-1762
6. Laurs (Thommesen) Back
~ n. n.
(1737-1799) 1769-1778
7. Jens Nielsen Back (svigersøn)
~ Johanne Larsdatter
(1755-1807)
(1763-1788)
1787-1808


Udsk.nr. Selveje Udflyttet MNr. Første selvejer

60 28. dec. 1810 - 29 Jens Gregersen