Kop- og Kvægskat 1678

Fur sogn

Fuur Samlingen
Forfattede Regenschab
Offuer Dend Aller Naadigste
Paabudende Kop och Quæg
Schatt For Aar
1678
Paa Des
Indtæcht och Udgifft
af Rytterbønderne
ved
Hr. Obriste Stuckis a Holstis Regimenter
ved
Dessen Regimentskriver Mathias Ferslowius
aflagt.

Hele forsiden - den transskriberede mandtal for Fur sogn - alfabetisk personindex
Tilbage til FuurSamlingen

Mandtallen var længe ukendt af mig; men den blev fundet og afskrevet i 2001 af Kirstin Nørgaard Pedersen, da hun gennemgik Fjerde Rytterregiments ekstraskatteregnskaber.

Det viste sig, at regnskaberne for Oberst Stürcks regiment (det 3. jyske), hvortil Fur hørte, var sammenskrevet med regnskaberne for Oberst Holstes regiment (det 4. jyske), fordi de havde fælles regimentsskriver: Mathias Ferslew.

Regnskaberne er arkiveret under 4. jyske regiment Extraordinære skatters regnskab 1678 - 1688.
(Rigsarkivet: 571 / Reviderede Regnskaber / Regimentsdistriktsregnskaber / 1683-1718 Regimentsdistriktsregnskaber, pakke 258).


Opdateret: 1 februar 2008 - FuurSamlingen©2008