Fuurlands Fæstebønder

gennem 200 år

Fuur Samlingen
Forrige Til index

Debel No. 6

Til index Nęste
FF-32   Jb 1662: III-17
l. Niels Mortensen   1599-1631
= Niels Mortensen og Kirsten Jensdatter 1631
Herefter deles gården i to lige parter.
Part a.
2. Morten Nielsen   1631-1633
3. Niels Mortensen (sands. søn)
~Anne Jørgensdatter
1652-1679
= Niels (Mogensen)   1670-(1680)
4. Thøger Lassen (sands. svigersøn)
~ Anne Nielsdatter
  1678-1705
5. Christen Thøgersen (søn)
~ Anne Poulsdatter
(1691-ca. 1734)
(1692-1773)
1718-1724-(E-1739)
6. Anne Poulsdatter (enken) (1692-1773) 1734
7. Niels Christensen Ifversen
~ Anne Christensdatter Schiøt
(1722-17879
(1723-1772)
1762-1778
8. Christen Nielsen Skytte (søn)
~Kirsten Sørensdatter
(1758-1832)
(1756-1843)
1787-1808 (-1822)
Part b.
2. Jens Nielsen   1631
3. Ove Jepsen
~ Anne Christensdatter
1633-1670
I hans tid deles denne part yderligere i to: b og c.
4. Thoer Nielsen nu Maren Jørgensdatter 1682-1683 jfr. Debel No. 7.
5. Thøger Christensen   1686 jfr. Debel No. 7.
6. Jens Kieldsen   1688 jfr. Debel No. 7.
7. Peder Kieldsen   1692-1696
8. Niels Toersen   1718 jfr. Debel No. 7.
I 1734 og 1739 regnes denne part med under Debel No. 7.
Før 1762 deles parten endnu en gang i to, hvoraf den ene er lagt til
Debel No. 6d, medens den anden videreføres selvstændigt.
9. Jens Poulsen Toersen   1734-1739 i Debel No. 7
10. Jens Terkildsen   1762
= Jens Christensen
~ Maren Jensdatter
(1733-1766)
(1727-1806)
11. Gravers Andersen (~ enken)
~ Maren Jensdatter
(1742-1820)
(1727-1806)
1769-1808
Part c.
4. Terkild Mortensen   1670-1683
5. Niels Michelsen 1685-1705 antog stedet øde, og lod
der på bygge et "Rolingshus".
6. Thøger Nielsen Ullerup (sands. søn)
~ Inger Pedersdattter

(1685-1756)
1718-1734-(E-1742)
7. Niels Thøgersen (søn) (1722-1798) 1742-1791
8. Christen Sørensen
~ Maren Poulsdatter
(1749-1823)
(1756-1813)
1791-1808


part  Udsk.nr. Selveje Udflyttet MNr. Første selvejer

a.
b.
c.
51
117
123
28. juni 1822
20. juni 1811
20. dec. 1812
-
-
-
34
104
101
Thor Jensen af Frammerslev
Kirsten Graversdatter
Niels Jensen