Fuurlands Fæstebønder

gennem 200 år

Fuur Samlingen
Forrige Til index

Engelst No. 1

Til index Nęste
FF-2   Jb 1662: II-14
Part a.
1. Morten Kieldsen   1611- 1655
2. Kjeld Mortensen
~ Maren Jacobsdatter
1660-1668-(E-1670)
3. Maren Jacobsdatter (enken)   1672-1696
4. Jacob Kieldsen
~ Maren Christensdatter
1696-1724-(1734)
5. Christen Jacobsen
~1 Apolonie Jensdatter
~2 Anne Jacobsdatter
(1696-1756)
(1700-ca. 1738)
(1706-1756)
1727-1756
1/3-part fra 1727, 1-part fra 1739
6. Jacob Christensen
~ Anne Michelsdatter
(1739-1805)
(1736-1791)
1762-1791
7. Christen Jacobsen
~ Maren Jepsdatter
(1762-1828)
(1758-1848)
1791-1813
Part b.
1. Niels Christensen   1616
2. Morten Nielsen   1616-1625-(42)
3. Bodel Christensdatter   1660-1662
herefter kun én part.


Part Udsk. nr. Selveje Udflyttet MNr. Første selvejer

3. 20. jan 1813 - 58 Christen Jacobsen