Fuurlands Fæstebønder

gennem 200 år

Fuur Samlingen
Forrige Til index

Madsbad No. 4

Til index Nęste
FF-40   Jb 1662: III-12
l. Christen Thomasen   1625-(1649)
  Christen (Pedersen)   1631 (2/3 gård)
Nu er 1/3 afgivet til to fæstere (à 1/6), hvoraf den ene hurtigt overtager hovedparten (2/3) ialt (5/6)
medens den anden fæster fortsætter som selvstændig (part c).
Part a.
2.
 
Thomas Iversen
~ Dorete Sørensdatter

 
1631-1663-(E-1670)
(1/6 gård i 1631b)
(5/6 gård i 1631a)
3. Dorthe Sørensdatter (enken)   1664-1675
Herefter er denne part yderligere delt i to (lige store) dele: Part a & part b (à 5/12).
4. Iver Thomesen (sands. søn)
~ Johanne Andersdatter
  1678-1700
5. Christen Simonsen (sands. svigersøn)
~ Kirsten Iversdatter
( død 1727)
(1680-1752)
1704-1727
6. Jens Laursen (~ enken)
~ Kirsten Iversdatter

(1680-1752)
1727-
7. Kirsten Iversdatter (enken) (1680-1752) 1734-1736
8. Iver Christensen (søn af 5+7)
~ Else Thomasdatter
(1716-1776)
(1712-1780)
1736-1769
9. Thøger Jensen / Simonsen / (svigersøn)
~ Karen Iversdatter
(1749-1780)
(1748-1807)
1778-1780
10. Christen Andersen (~ enken)
~ Karen Iversdatter
(1744-1804)
(1748-1807)
1787-1807
Part b.
(5/12 gård)
4. Niels Thommesen (Ivers) (sands. søn af 2+3)
~ Maren Jensdatter
  1678-1700
5. Thomas Nielsen / Ladegaard / (søn ?)
~ Kirsten Michelsdatter

(1671-1747)
1704-1724
6. Kirsten Mikkelsdatter (enken) (1671-1747) 1734-1742
7.
 
Niels Thomasen Ladegaard (søn)
~1 Boel Pedersdatter Grøn
~2 Karen Jensdatter
(1716-1766)
(1717-1753)
(1704-1780)
1742-1766-(E-1778)
8. Thomas Nielsen Ladegaard (søn)
~ Maren Pedersdatter
(1749-1826)
(1752-1825)
1787-1812
Part c.
(1/6 gård)
2. Niels Mortensen   1631
= Niels (Mogensen)   1631
3. Niels Sørensen
~ Mette Christensdatter
  1647-1692
4. Mads Nielsen   1696-1719
5. Niels Madsen (søn)
~ ? n. Jensdatter ?
(1690-1763) 1719-1762-(E-1769)
6.
 
Michel Michelsen (~? enken)
~1. ? n. Jensdatter ?
~2. Maren Christensdatter
(1743-1780)

(1743-1820)

1778-1780
7. Niels Hansen (~ enken)
~ Maren Christensdatter
(1745-1796)
(1743-1820)
1787-1791-(E-1802)
8. Maren Christensdatter (enken) (1743-1820) 1801


part Udsk. nr. Selvejer Udflvttet MNr Første selvejer

a. 40 21. dec. 1808 - 96 Jens Thøgersen
b. 41 12.dec.l811 - 20 Niels Thomsen
c. 102 l.okt.1802 - 92 Michel Michelsen