Kopskat 1660 - Fur Sogn

Mandtal paa den til Sivert Brockenhuus indbetalte Hovedskat

til Jul 1660 fra Aalborg og Viborg Stifter.

(Rigsarkivet: Militære Regnskaber. IV. d. 40 e
Landkommisærernes Regnskaber for Hovedskatten til jul 1660).


Alfabetisk index - Familienummeret linker til originalen - Til oversigten

NB! Navne i firkantet parentes findes ikke i originalen.

Fam-# Antal
i fam.
Mennd Quinder Sønner
Ungk:
Døtre
Pigger
Thienistfolch
och til huse
FF-#
(JVO)
1 5 Kield Mortensen Marin Jacobsd: Christen
Jenns
Kirstenn   FF2a
2 4 Jenns Jacobsen Anne Piersd:   Johanne
Kirsten
  FF6a
3 3 Jørgen Grafrsen Marin Christensd:   Boeld Jensd:   FF6b
4 2 Niels Nielsen Thyrre Christensd:       FF4a
5 2 Christen Persen Maren Jensd:       FF4a
6 2 Anders Tonisen Marin Persd:       FF4b
7 2   Marin Terkildsd:   Nelle Andersd:    
8 3 Søffren Jensen Marin Thomisd: Jens Sørensen     FF3b
9 2 Jens Persen Else Poulsd:       FF5c
10 2 Christen Persen Marin Persd:       FF5b
11 4 Jørgen Nielsen Marin Mortensd: Christen Inger Jørgensd:   FF10
12 2 Mortenn Jensenn Johanne Jensd:       FF9a
13 1   Anne Christensd:        
14 2 Søffren Mortensen Marin Christensd:       FF9b
15 2 Therkeld Mortensen Inger Jørgensd:       FF9b
16 2 Laurs Persen Anne Christensd:       FF8b
17 2 Niels Thøggersen Zidsell Laursd:       FF7a
18 2 Christen Nielsen Anne Graffersd:       FF7a
19 4 Jens Kieldsen Johan Nielsd:     Therkel Poulsen
Anne Persd:
FF7b
20 4 Per Jennsen Anne Thoersd: Anders Nielsen Anne Nielsd:   FF11a
21 3 Jacob Laustsen Maren Jensd:   Margret Jacobsd:   FF11b
22 4 Per Jensen Inger Laustd: Christen
Jenns
    FF11c
23 6 Christen Jensen Anne Kieldsd: Jenns
Christen Christensen
Anne Jens Jensen FF12
24 2 Jens Jensen Zidsell Jensd:       FF13
25 2 Laurs Tygersen Maren Christ:d:        
26 2 Morten Mortensen Anne Eskisd:        
27 3 Søren Christensen Anne Persd:   Marin Sørensd:    
28 2 Christen Kieldsen Johann Jensd:        
29 2 Jens Sørensen Marin Christ:d:        
30 3 Niels Sørensen Marin Madsd:     Jens Bødker  
31 5 Jens Sørensen Anne Therkelsd: Therkell
Kield
  Anne Ouffsd: FF15a
32 5 Christen Grafrsen Anne Thøgersd: Thøgger Anne oc
Maren
  FF15b
33 4 Michell Nielsen Johann Kieldsd: Niels oc
Kield
    FF15c
34 5 Christen Jensen Marin Tonnisd: Jenns Maren Boeld Nielsd: FF16a
35 3 Jens Christensen Eddel Nielsd: Niels     FF17b
36 3 Laurs Persen Marin Jørgensd:   Mette Nielsd:   FF17a
37 3 Niels Christensen Anne Nielsd:     Anne Jensd: FF18a
38 4 Jep Sørensen Maren Mortensd:   Anne Jepsd: Birgite n. FF18b
39 7 [Knud Nielsen Winther] Helvig Hannsd: Gregers Knudsen
Hanns Knudsen
Niels Knudsen
Marin Knudsd: Thomas Persen
Karin n.
FF25a
40 3 Jens Jørgensen Karin Poulsd:     Margret n. FF25c
41 4 Anders Sørensen Boild Jennsd: Sørenn Andersen Johanne Andersd:   FF25b
42 3 Christen Jensen Maren Persd:     Anne Jensd: FF23b
43 4 Morten Jensen Marenn Mortensd: Jenns Mortensen Kierstenn Mortensd:   FF23a
44 4 Jens Møller Kirsten Jensd: Jens Jensen Anne Jensd:    
45 2 Niels Nielsen Maren Therkelsd:       FF20
46 4 Per Poulsen Boeld Kieldsd: Poul Persen Maren Poulsd:   FF24
47 2 Thomas Nielsen Inger Persd:       FF19
48 2 Jenns Persen Johanne Sørensd:       FF22b
49 2 Søren Persen Maren Jørgensd:       FF22a
50 2 Mortenn Persen Birgite Jensd:       FF21
51 2 Niels Poulsen Karen Sørensd:        
52 2 Niels Skræder Elle Poelsd:        
53 2 Thøgger Jensen Kirsten Poelsd:       FF46
54 2 Graffuers Jensen Karin Persd:        
55 2 Niels Iffrsen Anne Christensd:       FF45
56 2 Christen Jensen Karen Christensd:        
57 5 [Thomas Sørensen] Marin Mortensd: Morten Tomisen
Søffrenn Tomisen
Niels Tomisen
Kirsten Tomisd:   FF43b
58 3 Thomis Nielsen Anne Kieldsd:   Anne Nielsd:   FF43a
59 3 Christen Sørensen Inger Mortensd: Søren Xstsen      
60 2 Laurs Sørensen Maren Persd:       FF37
61 4 Søren Christensen Anne Jensd: Jens Sørensen Boeld Sørensd:   FF38a
62 4 Niels Foged Anne Sørensd: Jens Nielsen Karin Nielsd:   FF38b
63 3 [Morten Lauritsen] Anne Jensd: Christen Morts: Birgite Mortensd:   FF36a
64 4 Thomis Iffrsen Dorete Sørensd: Iffr Tomisen Anne Thomisd:   FF40a
65 2 Niels Mortensen Boeld Suendsd:       FF36b
66 5 Jens Persen Karin Thøgersd:   Eddel Jensd:
Marin Jensd:
Inger Jensd:
  FF35
67 3 Niels Madtsen Anne Andersd:     Anne Madsd: FF34
68 2 Thord Nielsen Marin Jørgensd:       FF33
69 2 Anders Jørgensen       Niels Persen FF33
70 2 Niels Mortensen Anne Jørgensd:       FF32a
71 2 Offue Jepsen Anne Christensd:       FF32b
72 3 Thames Jørgensen Inger Nielsd:   Mette Jørgensd:   FF31
73 3 Christen Xstensen Johan Iffrsd:     Mette n. FF30b
74 3 Lauge Madtsen Maren Mortensd:   Marin Lauged:   FF29b
75 3 Pouell Jensen Birgite Jennsd: Jens Pouls:     FF29a
76 2 Jep Jensen Elle Christensd:       FF27
77 4 Jens Mortensen Inger Andersd: Jens Jensen
Morten Jensen
    FF28a
78 4 Per Jensen   Niels Nielsen Anne Nielsd:
Inger Nielsd:
   
79 2 Christen Terkelsen Marin Therkildsd:       FF1b
80 2   Karen Piersd:     Pier Jensen  
81 3 Søren Andersen Anne Mortensd:   Mette Sørensd:   FF30a
82 2 Anders Schreder Johanne Poulsd:        
83 4 Søffren Nielsen Marin Iffrsd:   Anne Sørensd:
Mette Sørensd:
  FF42
84 5 Thomas Jensen Zidtsell Jørgensd:     Maren n.
Christen Jensen
Maren Jensd:
FF41a
85 3 [Gravers Thommesen] Else Christensd: Jenns oc
Poul Grafvrsen
    FF1a
86 2 Jenns Andersen Inger Sørensd:        
87 2 Jens Eskisen Anne Christensd:        
88 2 Christen Xstensen Maren Jensd:        
89 2 Jacob Xstensen Marin Jensd:        
90 2 Jep Christensen Karin Christensd:        
91 2 Christen Jensen Anne Nielsd:        
92 2 Anders Jensen Boeld Christensd:        
93 4 Michell Persen Johann Xstensd:     Kirsten Sørend:
Laust Andersen
 

Summa Personner : 271

Penge : 22½ RDr viij sk


Alfabetisk index - Familienummeret linker til originalen - Til oversigten


Opdateret: 2 Apr 2010 - FuurSamlingen©2007-10