Kopskat 1660 - Fur Sogn

Alfabetisk index

NB! Navne i firkantet parentes findes ikke i originalen.

A

Anders Jensen   Anders Jørgensen   Anders Nielsen   Anders Schreder   Anders Sørensen   Anders Tonisen   Anne Andersd:   Anne Christensd:   Anne Christensd:   Anne Christensd:   Anne Christensd:   Anne Christensd:   Anne [Christensdtr.]   Anne [Christensdtr.]   Anne Eskisd:   Anne Graffersd:   Anne Jensd:   Anne Jensd:   Anne Jensd:   Anne Jensd:   Anne Jensd:   Anne Jepsd:   Anne Jørgensd:   Anne Kieldsd:   Anne Kieldsd:   Anne Madsd:   Anne Mortensd:   Anne Nielsd:   Anne Nielsd:   Anne Nielsd:   Anne Nielsd:   Anne Nielsd:   Anne Ouffsd:   Anne Persd:   Anne Persd:   Anne Piersd:   Anne Sørensd:   Anne Sørensd:   Anne Therkelsd:   Anne Thoersd:   Anne Thomisd:   Anne Thøgersd:  

B

Birgite Jennsd:   Birgite Jensd:   Birgite Mortensd:   Birgite n.   Boeld Christensd:   Boeld Jensd:   Boeld Kieldsd:   Boeld Nielsd:   Boeld Suendsd:   Boeld Sørensd:   Boild Jennsd:  

C

Christen Christensen   Christen Grafrsen   Christen Jensen   Christen Jensen   Christen Jensen   Christen Jensen   Christen Jensen   Christen Jensen   Christen [Jørgensen]   Christen Kieldsen   Christen [Kieldsen]   Christen Morts:   Christen Nielsen   Christen [Persen]   Christen Persen   Christen Persen   Christen Sørensen   Christen Terkelsen   Christen Xstensen   Christen Xstensen  

D

Dorete Sørensd:  

E

Eddel Jensd:   Eddel Nielsd:   Elle Christensd:   Elle Poelsd:   Else Christensd:   Else Poulsd:  

G

Graffuers Jensen   [Gravers Thommesen]   Gregers Knudsen  

H

Hanns Knudsen   Helvig Hannsd:  

I

Iffr Tomisen   Inger Andersd:   Inger Jensd:   Inger Jørgensd:   Inger Jørgensd:   Inger Laustd:   Inger Mortensd:   Inger Nielsd:   Inger Nielsd:   Inger Persd:   Inger Sørensd:  

J

Jacob Laustsen   Jacob Xstensen   Jenns Andersen   Jenns [Christensen]   Jenns [Christensen]   Jenns [Graversen]   Jenns Jacobsen   Jenns [Kieldsen]   Jenns Mortensen   Jenns [Persen]   Jenns Persen   Jens Bødker   Jens Christensen   Jens Eskisen   Jens Jensen   Jens Jensen   Jens Jensen   Jens Jensen   Jens Jørgensen   Jens Kieldsen   Jens Mortensen   Jens Møller   Jens Nielsen   Jens Persen   Jens Persen   Jens Pouls:   Jens Sørensen   Jens Sørensen   Jens Sørensen   Jens Sørensen   Jep Christensen   Jep Jensen   Jep Sørensen   Johan Iffrsd:   Johan Nielsd:   Johann Jensd:   Johann Kieldsd:   Johann Xstensd:   Johanne Andersd:   Johanne [Jennsdtr.]   Johanne Jensd:   Johanne Poulsd:   Johanne Sørensd:   Jørgen Grafrsen   Jørgen Nielsen  

K

Karen Christensd:   Karen Piersd:   Karen Sørensd:   Karin Christensd:   Karin Nielsd:   Karin Persd:   Karin Poulsd:   Karin Thøgersd:   Karin n.   Kield [Jensen]   Kield [Michellsen]   Kield Mortensen   Kierstenn Mortensd:   Kirsten [Jennsdtr.]   Kirsten Jensd:   Kirsten Poelsd:   Kirsten Sørend:   Kirsten Tomisd:   Kirstenn [Kieldsdtr.]   [Knud Nielsen Winther]  

L

Lauge Madtsen   Laurs Persen   Laurs Persen   Laurs Sørensen   Laurs Tygersen   Laust Andersen  

M

Maren Christ:d:   Maren [Christensdtr.]   Maren [Christensdtr.]   Maren Jensd:   Maren Jensd:   Maren Jensd:   Maren Jensd:   Maren Jørgensd:   Maren Mortensd:   Maren Mortensd:   Maren Persd:   Maren Persd:   Maren Poulsd:   Maren Therkelsd:   Maren n.   Marenn Mortensd:   Margret Jacobsd:   Margret n.   Marin Christ:d:   Marin Christensd:   Marin Christensd:   Marin Iffrsd:   Marin Jacobsd:   Marin Jensd:   Marin Jensd:   Marin Jørgensd:   Marin Jørgensd:   Marin Knudsd:   Marin Lauged:   Marin Madsd:   Marin Mortensd:   Marin Mortensd:   Marin Persd:   Marin Persd:   Marin Sørensd:   Marin Terkildsd:   Marin Therkildsd:   Marin Thomisd:   Marin Tonnisd:   Mette Jørgensd:   Mette Nielsd:   Mette Sørensd:   Mette Sørensd:   Mette n.   Michell Nielsen   Michell Persen   Morten Jensen   Morten Jensen   [Morten Lauritsen]   Morten Mortensen   Morten Tomisen   Mortenn Jensenn   Mortenn Persen  

N

Nelle Andersd:   Niels Christensen   Niels Foged   Niels Iffrsen   Niels [Jensen]   Niels Knudsen   Niels Madtsen   Niels [Michellsen]   Niels Mortensen   Niels Mortensen   Niels Nielsen   Niels Nielsen   Niels Nielsen   Niels Persen   Niels Poulsen   Niels Skræder   Niels Sørensen   Niels Thøggersen   Niels Tomisen  

O

Offue Jepsen  

P

Per Jennsen   Per Jensen   Per Jensen   Per Poulsen   Pier Jensen   Pouell Jensen   Poul Grafvrsen   Poul Persen  

S

Søffren Jensen   Søffren Mortensen   Søffren Nielsen   Søffrenn Tomisen   Søren Andersen   Søren Christensen   Søren Christensen   Søren Persen   Søren Xstsen   Sørenn Andersen  

T

Thames Jørgensen   Therkel Poulsen   Therkeld Mortensen   Therkell [Jensen]   Thomas Jensen   Thomas Nielsen   Thomas Persen   [Thomas Sørensen]   Thomis Iffrsen   Thomis Nielsen   Thord Nielsen   Thyrre Christensd:   Thøgger [Christensen]   Thøgger Jensen  

Z

Zidsell Jensd:   Zidsell Laursd:   Zidtsell Jørgensd:  
Opdateret: 2 Apr 2010 - FuurSamlingen©2007-10