Fuur Samlingen


Fur Basen - Fur Befolkningsgenealogi (1600-1900) | Fuurlands Fæstebønder gennem 200 år (1600-1800)
Kopskat 1660 | Kop- og Kvægskat 1678 | Dokumenterne fra Trolddomssagen 1668
Kongebreve fra Fur (1700-1759) | Fæstebreve fra Fur (1719-1744) | Furboer i København (1890-1923)
Fuur i litteraturen | Fuur Samlingen: Bibliografi (Jens V. Olsen) | Fuur Samlingens folketællinger
 
Diverse Fuur, Fuurland og Furbo slægter

Niels Bjørengs kildeuddrag

Udensogns viede i Salling (527kB) | Sallingfolk viet på Mors
Østergaard Skifteprotokol 1738-1848 | Østergaard Fæsteprotokol 1719-1850

Hvad er Fuur Samlingen (in english: The Fuur Collection)

Fuur-Samlingen er en privat lokal- og personalhistorisk samling, der koncentrerer sig om et enkelt kirkesogn, øen Fur i Limfjorden.

Tidsmæssigt dækker samlingen den historiske periode fra middelalderen og til i dag.

Emnemæssigt omfatter samlingen især gårdhistorien og personalhistorien; men andre emneområder medtages dog også.

Hensigten med Fuur-Samlingen er først og fremmest at skabe en kildesamling så omfattende og komplet, som overhovedet muligt.
På grundlag heraf udarbejdes en gårdhistorie og en befolkningsgenealogi, ud fra hvilke en række af øsamfundet særlige forhold kan belyses.

Gårdhistorien omfatter samtlige gårde og huse, deres ejere og brugere fra 1600-tallets begyndelse til i dag.

Befolkningsgenealogien omfatter samtlige kendte furboer fra middelalderen til begyndelsen af 1900-tallet.
Endvidere er medtaget de nærmeste forslægter i Nordsalling samt visse fraflyttede grene.

På denne web-site findes udskrift af de ældste folketællinger fra såvel Fur, som Nordsalling.

De enkelte analyser offentliggøres efterhånden, og med tiden kan Fuur-Samlingen forhåbentlig indgå som en afdeling i Fuur Museum.


Fuur i litteraturen | Fuur Samlingen: Bibliografi (Jens V. Olsen) | Jens V. Olsens hjemmeside

Updated: 21 aug 2022 - Jens V. Olsen (e-mail)