Fuurlands Fæstebønder

gennem 200 år

Fuur Samlingen

De anvendte forkortelser

Tilbage til oversigten

FF-# Fuurlands Fæstebønder, d.v.s. nærværende oversigt - # står for løbenummer i oversigten
Jb 1662 Jordebogen for det nævnte år
M1688 Chr. V's matrikel
II-# Løbenummer i jordebogen for 2. prælatur (Ærkedegnedømmet)
III-# Løbenummer i jordebogen for 3. prælatur (Cantoratet)
Udsk. nr. Udskiftnings nummer - stedets nummer på udskiftningskortet
MNr. Matrikel nummer - i Matriklen 1844

Tilbage til oversigten