Ægteskabsbevillinger på Fur

Fuur Samlingen

De fulde tekster.

Transskriptionerne er med tilladelse hentet fra Kurt Kermit Nielsens hjemmeside http://kkermit.dk/ - se under "Jyske registre ægteskaber".

1. Christen Pedersen af Fur sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Helvis Gregersdatter [Helvig Gregersdatter] af Fur sogn i Viborg stift i Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal væren hannem i andet og tredie led besvogret. Hafnia 4 maj 1700.
Jyske registre 1699-1720 (115 - 59).

Detailler | Tilbage til forsiden

2. Thøger Iversen af Fur sogn i Skivehus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thøger Iversen og Johanne Mortensdatter af Fur sogn udi Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han hendes forrige afgangne mand udi tredie led haver været beslægtet. Hafnia 5 marts 1712.
Jyske registre 1699-1720 (147-26) - også i Viborg bispearkiv (C2-161).

Detailler | Tilbage til forsiden

3. Mikkel Tøgersen fra Fur under Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mikkel Tøgersen fra Fur og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i 3die led skal være beslægtet. Hafnia 19 juni 1716.
Jyske registre 1699-1720 (51-71) - også i Viborg bispearkiv (C2-161).

Detailler | Tilbage til forsiden

4. Hans Nielsen Vinter af Fur sogn i Skivehus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen Vinter og Karen Christensdatter af Fur sogn udi Harre herred i Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Jægersborg den 25 september 1722.
Jyske registre 1721-1732 (288-163).

Detailler | Tilbage til forsiden

5. Christen Nielsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Anna Knudsdatter, bønderfolk på Fur land udi Harre herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 10 decembris Ao 1728.
Jyske registre 1721-1732 (563-286) - originalt kongebrev i Viborg bispearkiv (C2-161).

Detailler | Tilbage til forsiden

6. Peder Nielsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen, og Karen Harboe Sørensdatter, af Fur sogn og Harre herred udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 1 august 1733.
Jyske registre 1733-1742 (143) - originalt kongebrev i Viborg bispearkiv (C2-161).

Detailler | Tilbage til forsiden

7. Michel Kieldsen af Fur sogn i Skivehus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Michel  Kieldsen, og Anna Nielsdatter af Fur sogn udi Skivehus amt og Harre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 16 oktober 1733.
Jyske registre 1733-1742 (180) - originalt kongebrev i Viborg bispearkiv (C2-161).

Detailler | Tilbage til forsiden

8. Michel Nielsen af Harre herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Nielsen og Anne Thøgersdatter på Fur udi Harre herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 december 1735.
Jyske registre 1733-1742 (224).

Detailler | Tilbage til forsiden

9. Niels Tøgersen på Fur, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Tøgersen og Tyrie Nielsdatter på Fur udi Harre herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 december 1735.
Jyske registre 1733-1742 (225).

Detailler | Tilbage til forsiden

10. Søren Sørensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at  Søren Sørensen, og Anne Jensdatter, bønderfolk af Fur lands menighed i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Rosenborg den 14 juli 1738.
Jyske registre 1733-1742 (158).

Detailler | Tilbage til forsiden

11. Christen Nielsen af Fur land under Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Maren Mortensdatter, bønderfolk af Fur land under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 14 april 1741.
Jyske registre 1733-1742 (56 side 259).

Detailler | Tilbage til forsiden

12. Iver Nielsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Iver Nielsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Fur sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 5 maj 1741.
Jyske registre 1733-1742 (87).

Detailler | Tilbage til forsiden

13. Niels Christensen af Fur sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Fur sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 8 februar 1743.
Jyske registre 1743-1751 (38).

Detailler | Tilbage til forsiden

14. Niels Arrøe, sognepræst på Fur under Viborg stift, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Niels Arrøe, sognepræst på Fur under Viborg stift og Appellone Christensdatter Berregaard, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudte accise er betalt etc.  Frederiksborg den 18 september 1744.
Jyske registre 1743-1751 (201).

Tilbage til forsiden

15. Jens Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Inger Christensdatter, bønderfolk fra Fur land under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 23 juli 1751
Jyske registre 1743-1751 (185).

Detailler | Tilbage til forsiden

16. Jens Madsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at  Jens Madsen og Bodil Christensdatter, bønderfolk af Fur sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 10 september 1756.
Jyske registre 1752-1757 (218).

Detailler | Tilbage til forsiden

17. Michel Graversen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Michel Graversen og Anna Michelsdatter, bønderfolk fra Fur land i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 oktober 1756
Jyske registre 1752-1757 (258).

Detailler | Tilbage til forsiden

18. Og for Niels Hansen og Maren Thorsdatter, af Fur sogn i Viborg stift, bønderfolk, hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 30 marts 1759.
Jyske registre 1758-1765 (88c).

Detailler | Tilbage til forsiden

19. Og for Christen Christensen Debel, og Anne Mortensdatter Nederbye af Fur sogn i Viborg stift, uagtet at hun, og hans forrige afgangne hustru, skal have været udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 juli 1759.
Jyske registre 1758-1765 (197c).

Detailler | Tilbage til forsiden

20. Søren Grauersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Grauersen og enken Inger Christensdatter, bønderfolk af Fur sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand,  skal have været hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 14 december 1759.
Jyske registre 1758-1765 (342).

Detailler | Tilbage til forsiden


Opdateret: 24 jan 2008 - FuurSamlingen©2008 - Jens V. Olsen (e-mail)