Furpræstens indberetning til bispen i Viborg

Fuur Samlingen

I begyndelsen af 1719 indkaldte bispen i Viborg indberetning fra præsterne om de dispensationer, som een eller anden her udi stiftet Allernaadigst har anholdet udi de 10 sidste aar, som er fra 1 Januari 1709 og til ultimum Decembris 1718.

Et brev blev sendt rundt til præsterne i de enkelte herreder, hvorefter præsterne indskrev deres beretning, før de sendte et videre til den næste.

Brevet fra Harre herred ligger i Viborg landsarkiv i pakken: C2-161. I samme pakke ligger også tre originale kongebreve fra Fur.

Indberetningen
Furpræstens indberetning er den sidste på anden side. Se udsnit
Originale kongebreve fra Fur
Christen Nielsen og
Anna Knudsdaatter
10 dec. 1728
Peder Nielsen og
Karen (Harboe) Sørensdaatter
1 aug. 1733
Michel Kieldsen og
Anna Nielsdaatter
16 okt. 1733

Tilbage til forsiden


Opdateret: 24 jan 2008 - FuurSamlingen©2008 - Jens V. Olsen (e-mail)