Kongebreve fra Fur

Fuur Samlingen

Kongelige dispensationer på ægteskaber i forbudne led mm. i 1700-tallet.

Fra Fur kendes 20 ægteskabsbevillinger fra perioden 1700-1759.
Ægteskabsbevillingerne fra Fur har særlig stor værdi, fordi vielser først er registreret fra 1770 i kirkebogen.
Mange af ægteskaberne kendes fra andre kilder; men et par var så kortvarige (på grund af den ene parts tidlige død), at de ikke er omtalt andetsteds.

Alle bevillingerne fra Fur

19 af de 20 bevillinger gælder dispensation for ægteskab i forbudne led.
Den sidste (nr. 14) gælder præstens ansøgning om at blive gift i hjemmet uden foregående trolovelse.

Om ægteskab
i forbudne led

Kilderne til bevillingerne er primært de Jydske Registre i Danske Kancelli (Rigsakivet).
Samtlige ægteskabsbevillinger i Jyske registre er uddraget af Kurt Kermit Nielsen, der har offentliggjort dem og mange andre vigtige kildeuddrag på sin webside.
Min gengivelse af hans transskriptioner på de følgende sider sker med hans tilladelse.

Kurt Kermit Nielsens web
- se under
Jyske registre ægteskaber

Som supplement findes en pakke i Viborg stiftarkiv (Landsarkivet i Viborg C2-161), der indeholder præsternes indberetninger til bispen om kongelige dispensationer udstedt mellem 1. januar 1709 og ultimo december 1718.
Pakken indeholder også enkelte originale kongebreve.

Detailler

Oversigt over kongebrevene
De viste slægtsrelationer og anetavler er mit bedste bud på den rette sammenhæng.
Da de fleste data er fra tiden før kirkebogens start, er de sammenstykket fra mange forskellige kilder.
Af anvendte teknikker vil jeg især fremhæve fadderskabsanalyser og navneanalyser.
Klik på nummeret og se den fulde tekst. Teksterne på én side
NrDatoManden KvindenBegrundelse
14 maj 1700Christen Pedersen Helvig Gregersdatterbesvogret i 2det og 3die led
25 marts 1712Thøger Iversen Johanne Mortensdatterhan beslægtet med hendes forrige mand i 3die led
319 juni 1716Mikkel Thøgersen Anne Nielsdatterbeslægtet i 3die led
425 sept. 1722Hans Nielsen Vinter Karen Christensdatterde er sødskendebørn
510 dec. 1728Christen Nielsen Anna Knudsdatterbeslægtet i 2det og 3die led
61 aug. 1733Peder Nielsen Karen Sørensdatterbeslægtet i 3die led
716 okt. 1733Michel Kieldsen Anna Nielsdatterbeslægtet i 3die led
89 dec. 1733Michel Nielsen Anne Thøgersdatterbeslægtet i 3die led
99 dec. 1733Niels Thøgersen Tyrie Nielsdatterbeslægtet i 3die led
1014 juli 1738Søren Sørensen Anne Jensdatterbeslægtet i 3die led
1114 april 1741Christen Nielsen Maren Mortensdatterbeslægtet i 3die led
125 maj 1741Iver Nielsen Maren Jensdatterbeslægtet i 3die led
138 feb. 1743Niels Christensen Mette Jensdatterbeslægtet i 3die led
1418 sept. 1744Niels Arrøe, sognepræst Appellone Christensdatter Berregaardvielse i huset uden foregående trolovelse
1523 juli 1751Jens Christensen Inger Christensdatterbeslægtet i 2det led
1610 sept. 1756Jens Madsen Maren Christensdatterbeslægtet i 2det led
1722 okt. 1756Michel Graversen Anna Michelsdatterbeslægtet i 3die led
1830 marts 1759Niels Hansen Maren Thorsdatterbeslægtet i 2det led
1920 juli 1759Christen Christensen Debel Anne Mortensdatter Nederbybeslægtet i 2det og 3die led
2014 dec. 1759Søren Grauersen Inger Christensdatterhan beslægtet med hendes forrige mand i 2det og 3die led

Opdateret: 24 jan 2008 - FuurSamlingen©2008 - Jens V. Olsen (e-mail)