Fuur sogns folketællinger

De mangelfulde årgange

Fuur Samlingen

De ældste folketællinger fra Fur sogn i Harre herred i Viborg amt

Folketællingerne 1787 og 1801 fra Fur er meget ukomplette. Det er påvist, at ca. 30% af befolkningen mangler i begge tællinger.

Aldersangivelserne i FT1787 er meget usikre - der er påvist afvigelser på mere end 20 år.
Alderen er gennemsnitligt sat 4 år for lavt.

Manglerne i 1801-tællingen er dokumenteret i:
Benny Brinch: Folketællingen 1801. (Fortid og Nutid bd. 25, 1972-74 s. 279-298).

Metoden og detaillerne er beskriver i hans specialeopgave ved Historisk Institut ved Århus Universitet:
Benny Brinch: Befolkningsudviklingen på Fur 1801-1834 med særligt henblik på en vurdering af kildematerialet. (Duplikeret, Århus januar 1973).

Manglerne i 1787-tællingen er dokumenteret i:
Jens V. Olsen: Fuur Samlingens rapport nr. 5: Fuurs befolkning 1. juli 1787. En vurdering af folketællingen ud fra andre kilder. (under udgivelse).


Oversigt over de indtastede folketællinger | mine slægtssider

Fuur Samlingen © 10. April 2001 - Jens V. Olsen (e-mail)