Oversigt over fæstebrevene fra Fur

i Sødal gods fæsteprotokol

(LAV: G216-1)

Fuur Samlingen
Pag. Dato Fæster Htk Type Landgilde FF-# ID
360 Hereffter findes Fuurlands beboeres Fæste Reverser Indført førend Welb. Anders Kierulf af Landet allene blev Eier.
362 21/10-1719 Iver Nielsen 0-1-0-1 Hus 1 rdl 2 mk FF-45 Madsbad-9
363 21/10-1719 Lars Andersen 0-0-1-1 Gadehus 1 rdl 2 mk FF-47 Madsbad-11
364 21/10-1719 Jens Jørgensen 2-2-2½-½ ½-gård 5 rdl 2 mk FF-43b Madsbad-7
365 21/10-1719 Mads Nielsen - der skal stå Niels Madsen 0-4-1-½ Gårdspart 1 rdl 2 mk FF-40c Madsbad-4
366 21/10-1719 Tomas Jensen 1-5-2-0 ½-gård 3 rdl 3 mk FF-38a Madsbad-2
367 21/10-1719 Chresten Nielsen - Gadehus 1 rdl 2 mk - Udsk.nr-113
368 21/10-1719 Niels Povelsen - Gadehus 1 rdl 2 mk - Udsk.nr-112
369 21/10-1719 Søren Christensen Hammers Høy 0-0-0-2 Gadehus 1 rdl 3 mk - Madsbad-16
370 21/10-1719 Olluf Nielsen - Hus 1 rdl 2 mk - Udsk.nr-115
371 -/10-1719 Christen Christensen 0-0-3-0 Gadehus 1 rdl 3 mk FF-50 Madsbad-14
372 28/7-1722 Christen Jensen Skiøt 2-1-3-½ Gårdspart 4 rdl 5 mk FF-36b Debel-10
373 21/10-1719 Thomas Christensen 2-1-3-1 ½ Debel 4 rdl 5 mk FF-36a Debel-10
374 21/10-1719 Niels Iversen 3-6-0-1 Debel 8 rdl FF-34 Debel-8
375 28/7-1722 Knud Sørensen og Christen Christensen 3-4-0-2½ ¼ Præstgaard 7 rdl 3 mk FF-25c Nederby-10
376 28/7-1722 Hans Nielsen
hans sal. broder fradøde
7-0-1-2 ½ Præstgaard 15 rdl FF-25a Nederby-10
377 -/10-1719 Jens Andersen Færgemand 0-0-3-0 Gadehus - FF-44 Madsbad-8
378 21/10-1719 Lauridtz Poulsen - Gadehus 1 rdl 3 mk - Udsk.nr-83
379 21/10-1719 Thomas Larsen - Gadehus 1 rdl 2 mk - Hus: 1717-27
380 29/10-1719 Mads Christensen 0-0-3-1 Gadehus i Nederby 1 rdl FF-48 Madsbad-12
381 21/10-1719 Morten Terchildsen 3-0-2-1 part i Bjerregaard 6 rdl FF-15a Bjerregaard
382 28/11-1719 Just Jensen efter hans
sal. fader Jens Sørensen
3-6-3-2 Gård 8 rdl FF-14 Dalsgaard
383 21/10-1719 Morten Andersen - Gadehus 1 rdl 4 mk - Udsk.nr-67
384 21/10-1719 Gravers Pedersen 1-5-2½-1 ½ Vojel 3 rdl 3 mk FF-8a Vojel-2
385 21/10-1719 Niels Jørgensen 1-2-3-0 part i Engelst 2 rdl 4 mk FF-5c Engelst-4
386 21/10-1719 Jens Jensen 1-5-3½-½ ½-gård 4 rdl FF-3a Engelst-2
387 20/6-1722 Niels Graversen barnefødt i Sundgaard
sted, som Niels Christensen fradøde
1-5-3-2 Gårdspart 4 rdl FF-3b Engelst-2
388-89 7/5-1764 Fuurlands beboere - Fur sogns
Kirke- og korntiende
80 rdl 1mk 1sk - Hele øen
 
400 Her Efter findes Fuurlands beboeres Fæste Reverser Indført siden Welb. Anders Kierulf af Landet allene blev Eier.
Pag. Dato Fæster Htk Art Landgilde FF-# ID
402 21/10-1727 Jens Poulsen
hans fader Poul Eskesens gård
2-7-0-1 Debel 4 rdl FF-27 Debel-1
403 1/11-1727 Michel Nielsen
sin fader
"Michel Niels Nielsens" gaard
1-0-0-1 part i Engelst 2 rdl 4 mk 8 sk FF-4a Engelst-3
404 1/11-1727 Jens Nielsen
hans fader Niels Iversen paaboede
godvilligen opladt
1-7-0-½ ½-gård 4 rld FF-34a Debel-8
405 1/11-1727 Christen Christensen
Niels Leginds part
godvilligen opladt
1-2-0-3 ½-gård 2 rdl 4 mk FF-41b Madsbad-5
406 1/11-1727 Christen Jacobsen
hans fader "Jens" Kieldsens ½-gaard
godvilligen opladt
2-0-0-2½ ½-gård 4 rdl FF-2a Engelst-1
407 1/11-1727 Jens Laursen
som Christen Simensen fradøde
1-2-3-0 Gårdspart 2 rdl 2 mk FF-40a Madsbad-4
408 1/11-1727 Michel Kieldsen
hans fader fradøde
1-5-2-0 ½-gård 3 rdl 1 mk FF-38b Madsbad-2
409 1/11-1727 Morten "Nielsen" - sign: Morten Jensen
Laurs Jensen fradøde
1-5-2-2½ ½-gård 3 rdl 2 mk FF-8b Vojel-2
410 1/9-1728 Niels Tygersen
hans fader Tøger Nielsen fradøde
2-1-1-0 ½-gård i "Wiol by"e 4 rdl 2 mk FF-7a Vojel-1
411 1/9-1728 Søren Tøgersen
har været beboet af Niels Sørensen
og brugt af Sørens sal. fader Tøger Nielsen
1-3-1-2 ½-gård 2 rdl FF-9b Vojel-3
412 1/9-1728 Niels Tommasøn
hans fader Tomas Nielsen godvilligen oplod
1-1-1-1 ½-gård 2 rdl 3 mk FF-43a Madsbad-7
413 1/9-1728 Jens Tomasen
beboet af Søren Jensen Møller
godvilligen opladt
2-2-3-0 Gård 5 rdl 2 mk FF-31 Debel-5
414 20/8-1729 Gravers Sørensen
hans fader Søren Mortensen
godvilligen opladt
1-3-3-0 ½-gård 2 rdl 4 mk FF-22b Nederby-7
415 13/12-1729 Christopher Spielderup,
Degn til Fuur Menighed
Niels Michelsen fradøde
- Hus på Gaden 2 rdl 3 mk - Hus: 1717-33
416 20/12-1729 Hendrich Nielsen Smed
beboet af Poul Smed
godvilligen overladt
- Gadehus i Madsbad 2 rdl 1 mk - Udsk.nr-85?
417 1/6-1731 Christen Jensen
Peder Sørensen fradøde
- ægter datter på stedet
1-2-3-2 ½-gård 3 rdl FF-17a Nederby-2
418 28/3-1733 Niels Jensen
Christen Tomasen senest beboede
- Gadehus under Bakken
ved Bjerregaard
1 rdl 2 mk - Udsk.nr-82
419 24/3-1734 Jørgen Eskesen
hans fader Eske Nielsen
godvillig opladt
2-3-3-2½ ½-gård 5 rdl 3 mk FF-1b Lundgaard
420 2/9-1734 Niels Michelsen
beboet af Jens Tomasen
godvilligen opladt
2-5-2-0 ½ Gaard 5 rdl 2 mk FF-41a Madsbad-5
421 20/9-1734 Anders Christensen
hans stiffader Christen Toft beboede
1-4-2-½ ½-gård 3 rdl FF-21a Nederby-6
422 20/9-1734 Christen Lauridsen
Christen Pedersen Skøtte
godvilligen opladt
2-0-0-2 ½-gård 4 rdl FF-4b Engelst-3
423 16/5-1735 Jens Madsen Skræder
Jens Madsen Soldat frarømte
0-4-3-½ Gårdspart 1 rdl 2 mk FF-24a Nederby-9
424 20/9-1734 Søren Andersen
hans fader Anders Sørensen fradøde
3-4-0-2½ Gårdspart i Præstgaard 7 rdl 3 mk FF-23b Nederby-10
425 20/9-1734 Christen Madsen
Anders Nielsen beboede
og af armod quitterede
2-5-0-2 Gårdspart i Griselgaard 4 rdl 4 mk FF-11a Grisildgaard
426 16/1-1735 Niels Jensen
hans fader Jens Jensen Smed
godvilligen opladt
1-6-1-¼ ½-gård 3 rd 3 mk FF-29b Debel-3
427 16/1-1736 Niels Iversen
på hans forhen havende gårdsgrund
- Hus i Nederby 4 mk FF-16a Nederby-1
428 16/1-1736 Anders Jensen
hans fader Jens Poulsen
godvilligen opladt
- Gadehus i Debel 1 rdl 2 mk - Madsbad-22
429 28/9-1734 Christen Jensen Skræder
som Niels Iversen beboede
og af armod quitterede
0-7-0-0 ½-gård 1 rdl 4 mk FF-16a Nederby-1
430 17/5-1736 Hans Jensen
sal. Søren Andersen fradøde
2-1-2-½ ½-gård 4 rdl 5 mk FF-30a Debel-4
431 28/8-1736 Niels Jensen
hans moder Inger Sørensdatter fradøde
1-5-2-2½ ½-gård 3 rdl 4 mk FF-28a Debel-2
432 28/8-1736 Morten Thomasen
som Jens Nielsen
af skrøbelighed har opladt
2-0-0-2 ½-gård 5 rdl FF-23a Nederby-8
433 28/8-1736 Niels Jensen
hans moder Inger Sørensdatter fradøde
(jfr. p. 431)
1-5-2-2½ ½-gård 3 rdl 4 mk FF-28a Debel-2
434 28/8-1736 Morten Thomasen
som Jens Nielsen
af skrøbelighed har opladt
(jfr. p. 432)
2-0-0-2 ½-gård 5 rdl FF-23a Nederby-8
435 28/8-1736 Thøger Nielsen
hans moder Edel Tøgerdatter har opladt
- Gårdspart 4 rdl FF-5b Engelst-4
436 28/8-1736 Thøger Nielsen
hans moder Edel Tøgerdatter har opladt
(jfr. p. 435)
- Gårdspart 4 rdl FF-5b Engelst-4
437 20/9-1735 Johanne Sørensdatter
det hus som hun
paa egen bekostning har opbygget
- Hus i Madsbad 3 mk - Udsk.nr-95?
438 28/8-1736 Iver Christensen
hans moder Kirsten Iverdatter
har opladt
1-2-3-0 ½ gård 2 rdl 2 mk FF-40a Madsbad-4
439 28/8-1736 Poul Jensen
hans moder Maren Poulsdatter
for ham har opladt
1-6-1-¼ Gårdspart 3 rdl 3 mk FF-29c Debel-3
440 20/6-1722 Christen Grauersen
hans fader Gravers Christensen
godvilligen opladt
2-0-0-2 ½-gård 5 rdl FF-23b Nederby-8
441 29/7-1722 Peder Nielsen
barnefødt på Fur
0-4-3-1/3
+ 0-1-2-1
+ 0-7-3-1 1/3
1/3 gård
+ Hus i Madsbad
+ ½ Vandborg bolig
3 rdl 5 mk FF-24b
FF-46
FF-42
Nederby-9
+Madsbad-10
+Madsb
442 24/11-1717 Christen Thomasen
hans fader Thomas Skippersen
formedelst alderdom opladt
1-7-0-½ ½ gård 4 rdl 3 mk FF-35a Debel-9
443 28/1-1737 forbem. Christen Thomasen 0-7-3-1 1/3 Boelsted 1 rdl 2 mk FF-42 Madsbad-6
444 2/10-1729 Christen Tomasen
Laurids Christensen fradøde
2-2-1-2 Gård 4 rdl 4 mk FF-37 Madsbad-1
444-45 5/11-1729 Christen Nielsen
hans fader Niels Nielsen påboede
2-3-2-2 Gårdspart 5 rdl 1 mk FF-15b Bjerregaard
445-46 11/8-1739 Ander(s) Lassen
Christen Jensen Skriver fradøde
og hans enke Maren Sørensdatter
ikke kan besidde
2-0-0-2 Gårdspart 3 rdl 4 mk 8 sk FF-5a Engelst-4
446-47 28/8-1736 Thøger Nielsen
hans moder Edel Tøgersdatter
har opladt
- Gårdspart 4 rdl FF-5b Engelst-4
447-48 28/8-1736 Niels Jensen
hans moder Inger Sørensdatter fradøde
1-5-2-2½ ½ gård 3 rdl 4 mk FF-28a Debel-2
448-49 28/8-1736 Morten Thomasen
Jens Nielsen
af alderdom har opladt
2-0-0-2 ½ gård 5 rdl FF-23a Nederby-8
450 5/7-1737 Jens Graversen
hans moder Maren Jensdatter
godvilligen opladt
2-3-3-2½ ½ gård 5 rdl 3 mk FF-1a Lundgaard
451 8/11-1738 Daniel Jensen
hans fader Jens Nielsen
godvilligen opladt
3-4-2-½ ½ gård 7 rdl 2 mk FF-29a Debel-3
452 26/6-1739 Christen Michelsen af Hvirp
Christen Kieldsen
enken Apellone Christophersdatter
uden betaling ½ lade fra øster ende
- Hus i Debel 1 rdl 1 mk - Udsk.nr-118
453-54 2/11-1739 Niels Kieldsen - Villier (=vejr) Mølle - - Udsk.nr-M
454-55 2/11-1739 Lauridtz Tomasen
som Rasmus Christensen fradøde
og enken Bodild Jepsdatter har opladt
- Hus i Nederby 1 rdl 5 mk - ?
455-56 25/6-1740 Niels Nielsen
som Niels Mickelsen fradøde
han ægter enken Mette Jensdatter
2-5-2-0 ½ gård 5 rdl 2 mk FF-41a Madsbad-5
457 28/6-1740 Niels Jensen
på egen bekostning har ladet bygge
med 10 års frihed
- Hus i Debel 1 rdl - Udsk.nr-122
458 2/10-1740 Søren Thøgersen
Jens Mickelsen Skuster
godvilligen opladt
- tillagt Hus 1 rdl 4 mk FF-21b Nederby-6
459 2/11-1740 Gregers Thøgersen (har i nogle år beboet)
forhen beboet af Jens Ladegaard
3-0-2-2 Gård 5 rdl FF-6b Engelst-5
460 2/11-1740 Niels Madsen
forhen beboet af hans fader
2-1-1-0 ½ gård 4 rdl 4 mk FF-7b Vojel-1
461 2/11-1740 Niels Christensen
hans stiffader Toer Nielsen fradøde
1-7-0-1½ ½ gård 4 rdl 8 sk FF-35b Debel-9
462 2/11-1740 Thøger Mickelsen
hans moder Mette Gregersdatter
for ham har opladt
3-3-1-2 Gård 6 rdl 4 mk FF-10 Vojel-4
463 2/11-1740 Michel Jensen
hans fader Jens Christensen fradøde
2-1-2-1 Gårdspart 3 rdl 4 mk FF-11b Gridsildgaard
464 2/11-1740 Christen Knudsen
hans fader Knud Gregersen har opladt
2-6-2-2 Gård 5 rdl 4 mk FF-12 Hv-1
465 2/11-1740 Jens Nielsen
hans fader Niels Jensen
godvilligen har opladt
- Hus: Under Backen 1 rdl 5 mk - Udsk.nr-81
466 30/10-1741 Gregers Michelsen
Morten Jepsen fradøde
2-2-0-1 ½ gård 4 rdk 3 mk FF-18b Nederby-3
467 30/10-1741 Hans Nielsen
Christen Pedersen fradøde
- Hus i Nederbye 1 rdl 2 mk - Udsk.nr-33
468 30/10-1741 Iver Nielsen
Iver Poulsen Thorsen fradøde
3-7-1-1 ½ gård 4 rdl 5 mk FF-33
FF-32b
Debel-7
+Debel-6
469 30/10-1741 Christen Jensen Bach
Christen Thomasen fradøde
2-2-1-2 Gård 4 rdl 4 mk FF-37 Madsbad-1
470 30/10-1741 Christen Pedersen
hans fader Peder Grøn sidst beboede
- Hus i Hvirpgade 1 rdl 3 mk - Udsk.nr-73
471 30/10-1741 Olle Jacobsen
hans fader Jacob Madsen har opladt
- Hus i Hvirpgade 1 rdl 2 mk - Udsk.nr-72
472 30/10-1740 Christen Christensen
Christen Nielsen fradøde
2-3-2-2 1/3 gård 5 rdl 1 mk FF-15b Bjerregaard
473 25/6-1742 Anders Michelsen
har selv opbygget huset i 1732
0-0-0-2 Hus i Debel 1 rdl (fra 1742) - Udsk.nr-109
474 25/6-1742 Søren Jensen
Anders Ollesen har opladt
0-5-1-2½ ½ gård 1 rdl 3 mk FF-17b Nederby-2
475 25/6-1742 Niels Thøgersen
hans moder Thøger Ullerups enke har opladt
0-5-3-2 Gårdspart 1 rdl 4 mk FF-32c Debel-6
476 25/6-1742 Gravers Jensen
hans fader Jens Graversen fradøde
0-5-1-2½ Gårdspart 1 rdl 3 mk FF-17c Nederby-2
477 25/6-1742 Peder Thomasen
hans fader Thomas Pedersen
godvilligen oplader
1-5-0-1 Gård 2 rdl 2 mk FF-19 Nederby-4
478 25/6-1742 Niels Thomasen
hans moder Kirsten Mickelsdatter
godvilligen oplader
1-2-3-0 ½ gård 2 rdl 3 mk FF-40b Madsbad-4
479 25/6-1742 Jens Graversen af Lundgaard
Thøger Iversen er fradød
1-5-2-2½ ½ gård 3 rdl 4 mk FF-28b Debel-2
480 25/6-1742 Iver Christensen
hans fader Christen Iversen
godvilligen oplader
2-1-2-½ ½ gård 4 rdl 5 mk FF-30b Debel-4
481 25/6-1742 Peder Christensen
hans moder Sophie Pedersdatter
godvilligen opladt
- Hus i Madsbad 1 rdl - Udsk.nr-96
482 25/6-1742 Morten Jensen
beboet af Niels Justedens enke
han ægter hendes datter
- Hus i Hvirp 5 mk 8 sk - Udsk.nr-75
483 25/6-1742 Tøgger Thomasen
hans fader Thomas Mortensen
godvilligen oplader
2-2-0-2 ½ gård 4 rdl 3 mk FF-39 Madsbad-3
484 25/6-1742 Michel Christensen
hans moders iboende gård
hun godvilligen oplader
2-3-2-1/3 Gårdspart
+ ½ ødegaard i Nederby
5 rdl 3 mk FF-15c
FF-24c
Bjerregaard
+Nederby-9c
485 12/2-1742 Peder Jensen Backe
hans moder oplader
- Hus i Debel 2 mk - Udsk.nr-108
486 24/2-1742 Anders Sørensen
som Christen Legen fradøde
Anders ægter enken
1-2-3-0 ½ gård 2 rdl 4 mk FF-41b Madsbad-5
487 24/11-1742 Jens Jensen af Hvirp
Anne Andersdatter oplader godvilligen
han ægter hendes datter
0-0-3-0 Hus i Nederby 5 mk FF-49 Madsbad-13
488 24/11-1742 Morten Smed med pas fra Bjørnsholm gods
han har på egen bekostning
opbygget en smedie og fornøden husværelse
- Smedie ved færgehuset 1 rdl - Udsk.nr-86
489 18/3-1743 Peder Nielsen
Christen Jensen beboer
og godvilligen oplader
1-3-1-2 ½ gård 2 rdl FF-9a Vojel-3
490 25/6-1743 Kirsten Christensdatter
Jens Christensen Faarehyrde frarømte
- Hus i Madsbad 4 mk - Udsk.nr-97
491 25/6-1743 Jørgen Christensen
hans fader Christen Thomasen
godvilligen oplader
2-7-0-0 ½ gård
+ ½ øde Vandborg bolig
i Madsbad
5 rdl 2 mk 8 sk FF-35a
FF-42
Debel-9
492 12/7-1743 Peder Graversen
Mickel Kieldsen fradøde
Peder ægter enken Anne Nielsdatter
1-5-2-0 ½ gård 3 rdl 1 mk FF-38b Madsbad-2
493 12/3-1744 Niels Christensen
Christen Lauridsen beboede
og af armod og skrøbelighed quitterer
1-3-3-0 ½ gård 2 rdl 4 mk FF-22a Nederby-7
494 10/4-1744 Lauridtz Christiansen
barnefødt på Kjeldgaards gods
beboet af afg. Søren Gregersen
han ægter enken Johanne Madsdatter
1-0-3-1 Hus i Nederby med tilliggende 3 rdl 2 mk FF-13 Hv-2
495 21/9-1744 Jens Andersen
Niels Christensen fradøde
Jens ægter enken på stedet
1-3-3-0 ½ gård 2 rdl 4 mk FF-22a Nederby-7