Folketællingen - FT1801 - Selde sogn, Nørre herred, Viborg amt

KIP-# 9202 - Sundsøre kommune


Kieldgaard Hovedgaard m.m. - 1. familie
1Friderick StiernholmHuusbond41gift 1Adelsmand og Proprietair
2Ane Chatrine OlufsenHans Kone40gift 1.
3Ane Kirstine StjernholmDeres Børn13ugift  .
4Rasmus StjernholmDeres Børn11ugift  .
5Søren StjernholmDeres Børn7ugift  .
6Hans StjernholmDeres Børn5ugift  .
7Nicoline Hansine LangeMandens Sødskendebarn45enke 1nyder Pension af ?? og er fattig
8Else Kragballe Langehendes Datter26ugift  .
9Andreas LedertougStudent og Inf..24ugift  ??
10Jørgen ThomsenTjenestefolk51ugift  Gartner
11Willards ThøgersenTjenestefolk36ugift  Ladefoged
12Morten JeppesenTjenestefolk26ugift  Nat. Soldat. Kudsk
13Chresten JensenTjenestefolk25ugift  Staldkarl
14Lars JeppesenTjenestefolk41ugift  Rygter
15Christian AndersenTjenestefolk15ugift  Tjener
16Ane Helvig KragTjenestefolk26ugift  Stuepige
17Kirsten PedersdatterTjenestefolk23ugift  Kokkepige
18Hans DavidsenTjenestefolk14ugift  Faaredreng
19Anders ChrestensenTjenestefolk30ugift  Ladekarl
20Jens Chrestensennyder Ophold26ugift  vanfør. .... .. Wiborg Hospital
21Inger JensdatterTjenestefolk23ugift  Bryggerpige
22Dorthe JacobsdatterTjenestefolk12ugift  Gaasepige

Markhus - 2. familie
23Niels Jensen BiørhuusManden68gift 1Smed. yderlig svag og fattig
24Ana Kirstine KnudsdatterHans Kone49gift 1.
25Jens NielsenDeres Børn23ugift  vanvittig
26Ane Marie NielsdatterDeres Børn15ugift  .
27Maren NielsdatterDeres Børn11ugift  .
Markhus - 3. familie
28Chresten JeppesenManden49gift 1Tjener som Rygter paa Herregaarden
29Ane ThomasdatterKonen39gift 1Konen gaar i Dagleie
30Jeppe ChrestensenDeres Børn8ugift  .
31Karen ChrestensdatterDeres Børn5ugift  .
32Thomas ChrestensenDeres Børn3ugift  .
33Inger ThygesdatterKonens Moder70enke 1Almisselem fra Thorum Sogn ....

Præstegaarden - 1. familie
34Christian KuhlmanHussbonde49gift 1Sognepræst
35Johanne Laue SvintHans Kone48gift 1.
36Josine Thomasine Marie KuhlmanDeres Børn16ugift  .
37Johan Anthon Breum KuhlmanDeres Børn14ugift  .
38Bolette Christine KuhlmanDeres Børn12ugift  .
39Jochumine Fridericke KuhlmanDeres Børn10ugift  .
40Hans Jacob BøtcherTjenestefolk22ugift  Student og Informator
41Niels Pedersen DalstrupTjenestefolk27ugift  .
42Niels Pedersen TorpTjenestefolk38ugift  .
43Lars AndersenTjenestefolk14ugift  .
44Mette Marie JensdatterTjenestefolk31ugift  .
45Anne Marie AndersdatterTjenestefolk22ugift  .
46Ane PedersdatterTjenestefolk16ugift  .

Degneboligen - 1. familie
47Hans Christian MulvadManden69gift 1Degn og Skoleholder
48Christian LungeHans Kone64gift 1.
49Hans MulvadDeres Børn39ugift  Faderens Medhielper
50Gundel MulvadDeres Børn29ugift  .
51Christopher MulvadDeres Børn23ugift  .
52Chatrine Elisabeth MulvadDeres Børn21ugift  .
53Boel JensdatterTienestefolk35ugift  .
54Ane ChrestensdatterTienestefolk30ugift  .

Branden Priv. Kroe - 1. familie
55Jens Møller MulvadManden33gift 1Privilig. Kroemand
56Ane Kirstine JensdatterHans Kone39gift 2.
57Ole Hansenhendes Børn16ugift  Skræder
58Jens Hansenhendes Børn13ugift  .
59Christiane MulvadDeres Børn8ugift  .
60Maren MulvadDeres Børn6ugift  .
61Chatrine MulvadDeres Børn3ugift  .
62Hans MulvadDeres Børn2ugift  .
63Mette JensdatterTjenestefolk40ugift  .
64Christiane JepsdatterTjenestefolk13ugift  .

Selde Bye - 1. familie
65Hans JensenManden45ugift  Bonde og Gaardbeboer og Sognefoged
66Christian JensenHans Broder40ugift  Skræder
67Johanne JensdatterHans Søster31ugift  .
68Maren HansdatterHans Moder73enke 1.
Selde Bye - 2. familie
69Morten WillardsenMand34gift 1Snedker og Huusmand med Jord
70Johanne NielsdatterHans Kone46gift 1.
71Kirsten JensdatterTjenestepige21ugift  .
Selde Bye - 3. familie
72Chresten ChrestensenMand50gift 1Bonde og Gaardbeboer
73Birthe NielsdatterHans Kone39gift 1.
74Mette ChrestensdatterDeres Børn4ugift  .
75Johanne ChrestensdatterDeres Børn3ugift  .
76Boel ChrestensdatterDeres Børn1ugift  .
77Helle Marie ChrestensdatterMandens Søster40ugift  .
78Jens PejtersenTjenestefolk36ugift  .
79Mette ChrestensdatterTjenestefolk15ugift  .
Selde Bye - 4. familie
80Chresten MadsenManden64gift 1.
81Maren JensdatterKonen64gift 1.
82Mads Chrestensenen Pleje Søn23ugift  Nat. Soldat
83Ane JensdatterTjenestepige16ugift  .
84Matthias JensenDreng14ugift  .
85Karen JensdatterKonens Søster49ugift  Inderste og Spinderske
Selde Bye - 5. familie
86Niels JensenManden50gift 1.
87Mette JepsdatterHans Kone42gift 1.
88Jeppe NielsenDeres Børn12ugift  .
89Jens NielsenDeres Børn6ugift  .
90Johanne NielsdatterDeres Børn4ugift  .
91Peder NielsenDeres Børn2ugift  .
Selde Bye - 6. familie
92Chresten ChrestensenManden69gift 1Huusmand med Jord. Nyder Almisse
93Else JensdatterHans Kone60gift 1.
Selde Bye - 7. familie
94Hans NielsenManden54gift 1Bonde og Gaardbeboer
95Else JensdatterHans Kone72gift 2.
96Hans SørensenHans ??søn10ugift  .
97Maren ChrestensdatterTjenestepige16ugift  .
Selde Bye - 8. familie
98Kirsten LavesdatterFor en kort Tid opholdende27ugift  Inderste og gaar i dagleje
99Mette Pedersdatterhendes Barn5ugift  .
Selde Bye - 9. familie
100Dorthe LarsdatterMadmoder53enke 1Besidder et Huus med Jord. Fattig nyder Almisse
101Helvig NielsdatterHendes Børn - Tvillinger19ugift  .
102Ane NielsdatterHendes Børn - Tvillinger19ugift  .
103Maren Nielsdatterhendes Børn10ugift  .
Selde Bye - 10. familie
104Maren JensdatterMadmoder49enke 1Huusmandskone med Jord
105Kirsten Lavesdatterhendes Moder75enke 1underholdes af Datteren
106Ane Lavesdatterhendes Moster77enke 1Inderste nyder Almisse
Selde Bye - 11. familie
107Hans JeppesenMand41gift 1Bonde og Gaardbeboer
108Ellen PedersdatterHans Kone34gift 1.
109Ane HansdatterDeres Datter1ugift  .
110Magrethe ChrestensdatterTjenestepige15ugift  .
Selde Bye - 12. familie
111Jens Jensen HinerupMand66gift 1Bonde og Gaardbeboer
112Birthe ChrestensdatterHans Kone64gift 1.
113Anders JensenDeres Børn20ugift  .
114Ane Marie JensdatterDeres Børn15ugift  .
Selde Bye - 13. familie
115Jens MortensenManden60enke 1.
116Mette JensdatterHans Datter28ugift  blind og nyder Almisse
117Maren JensdatterHans Datter25ugift  .
Selde Bye - 14. familie
118Morten AndersenManden37gift 1Bonde og Gaardbeboer
119Johanne NielsdatterHans Kone43gift 1.
120Ane MortensdatterDeres Børn7ugift  .
121Niels MortensenDeres Børn5ugift  .
122Anders MortensenDeres Børn1ugift  .
123Thomas ChrestensenMandens Svoger51gift 1Husmand uden Jord i Junget Sogn og Daglejer
124Ane PedersdatterMandens Moder84enke 1Sengeliggende underholdes af Sønnen
Selde Bye - 15. familie
125Jens JensenManden37gift 1Bonde og Gaardbeboer
126Johanne JensdatterKonen36gift 1.
127Else JensdatterDeres Børn7ugift  .
128Birthe JensdatterDeres Børn2ugift  .
129Jens JensenTjenestefolk23ugift  .
130Helvig ChrestensdatterTjenestefolk16ugift  .
Selde Bye - 16. familie
131Jeppe NielsenHuusbond57gift 1Bonde og Gaardbeboer
132Maren JacobsdatterHans Kone53gift 1.
133Niels JeppesenDeres Børn23ugift  Nat. Soldat
134Jacob JeppesenDeres Børn13ugift  .
Selde Bye - 17. familie
135Herløf ChrestensenManden49gift 2Huusmand med Jord og Smid
136Ane JeppesdatterKonen41gift 1.
137Ane HerløfsdatterDeres Datter2ugift  .
138Boel ChrestensdatterTjenestepige32ugift  .
Selde Bye - 18. familie
139Maren PovelsdatterMadmoder68enke 1Gaardmands Enke
140Povel Nielsenhendes Sønner31ugift  Yderlig ...
141Anders Nielsenhendes Sønner27ugift  .
142Karen PedersdatterTjenestepige11ugift  .
Selde Bye - 19. familie
143Lave ChrestensenManden40gift 1Bonde og Gaardbeboer
144Maren ChrestensdatterKonen50gift 1.
145Chresten LavesenDeres Sønner16ugift  .
146Michel LavesenDeres Sønner14ugift  .
Selde Bye - 20. familie
147Jens ChrestensenManden43gift 1Bonde og Gaardbeboer
148Johanne ChrestensdatterKonen29gift 1.
149store Chresten JensenDeres Børn3ugift  .
150bitte Chrestn JensenDeres Børn1ugift  .
151Ane ChrestensdatterKonens Søster27ugift  .
Selde Bye - 21. familie
152Hans PedersenManden37gift 1?? og Huusbeboer
153Johanne NielsdatterKonen21gift 1.
154Peder HansenDeres Børn3ugift  .
155Johanne HansdatterDeres Børn1ugift  .
156Dorthe AndersdatterMandens Moder76enke 1?? om Almisse
Selde Bye - 22. familie
157Jens ChrestensenManden53gift 1Huusmand med Jord ...
158Mette PejtersdatterKone44gift 1.
159Johanne JensdatterDeres Børn9ugift  .
160Ane JensdatterDeres Børn7ugift  .
161Else JensdatterDeres Børn5ugift  .
162Ane Marie JensdatterDeres Børn1ugift  .
Selde Bye - 23. familie
163Povel Sørensen RaufManden40gift 1Møller med Jord
164Else ChrestensdatterKonen41gift 1.
165Dorthe PovelsdatterDeres Datter1ugift  .
166Maren ChrestensdatterTjenestepige17ugift  .
167Dorthe SørensdatterKonens Søsterdatter6ugift  .
Selde Bye - 24. familie
168Jens ChrestensenManden73gift 2Almisselemmer i jordløs Huus
169Boel ChrestensdatterKonen62gift 1.
170Ane WillardsdatterEt Plejebarn4ugift  .
Selde Bye - 25. familie
171Chresten PedersenManden46gift 1Bonde og Gaardbeboer
172Karen NielsdatterKonen44gift 1.
173Peder ChrestensenDeres Børn16ugift  Vandfør
174Mette ChrestensdatterDeres Børn12ugift  .
175store Niels ChrestensenDeres Børn10ugift  .
176lille Niels ChrestensenDeres Børn6ugift  .
177Else ChrestensdatterDeres Børn4ugift  .
178Kirsten ChrestensdatterDeres Børn1ugift  .
Selde Bye - 26. familie
179Niels PederenManden36gift 1Bonde og Gaardbeboer
180Boel ChrestensdatterKonen31gift 1.
181Chresten NielsenDeres Børn4ugift  .
182Peder NielsenDeres Børn2ugift  .
183Hans NielsenDeres Børn1ugift  .
184Maren ThomasdatterTjenestepige14ugift  .
Selde Bye - 27. familie
185Peder ChrestensenManden60gift 1Bonde og Gaardbeboer
186Mette NielsdatterKonen60gift 1.
187Jens ChrestensenMandens Broder63ugift  .
188Jens NielsenTjenestedreng16ugift  .
Selde Bye - 28. familie
189Niels ChrestensenManden74gift 1Bonde og Gaardbeboer
190Kirsten NielsdatterKonen61ugift  .
191Chresten Nielsen.25ugift  .
192Peder Nielsen.23ugift  National Soldat. Daglejer uden ...
193Gregers Jensen.15ugift  .
Selde Bye - 29. familie
194Maren AndersdatterHuusmoder66enke 1Jordløs Huuskone. Sengeliggende nyder Almisse
Selde Bye - 30. familie
195Povel ChrestensenManden69gift 2Huusmand med Jord.
196Else AndersdatterKonen49gift 1Konen sengeliggende og nyder almisse
197Dorthe PovelsdatterDeres Datter13ugift  .

Flautrup Bye - 30. familie
198Povel AndersenManden35gift 1Huusmand med Jord. ?????
199Kirsten JensdatterKonen31gift 1.
200store Jens PovelsenDeres Børn7ugift  .
201Anders PovelsenDeres Børn4ugift  .
202lille Jens PovelsenDeres Børn2ugift  .
Flautrup Bye - 2. familie
203Jens Jensen SchrederManden67gift 1Bonde og Gaardbeboer
204Ane Marie JacobsdatterKonen52ugift  .
205Maren JensdatterDeres Børn14ugift  .
206Helvig JensenDeres Børn13ugift  .
207Jens JensenDeres Børn12ugift  .
Flautrup Bye - 3. familie
208Peder JensenManden56gift 1Huusmand med Jord. Tjener udenfor Sognet
209Helle JepsdatterKonen57gift 1.
210Ane PedersdatterDeres Datter10ugift  .
Flautrup Bye - 4. familie
211Povel LauritsenManden52gift 1Huusmand med Jord
212Boel ChrestensdatterKonen62gift 1.
213Maren JohansdatterDeres Plejedøttre13ugift  .
214Sara Chatrine ChrestensdatterDeres Plejedøttre6ugift  .
Flautrup Bye - 5. familie
215Jens JacobsenManden68gift 1Bonde og Gaardbeboer
216Else PovelsdatterKonen69ugift  .
217Maren JensdatterDeres Datter33ugift  .
218Jacob ChrestensenTjenestefolk37ugift  .
219Jep PedersenTjenestefolk16ugift  .
Flautrup Bye - 6. familie
220Povel ChrestensenManden45gift 1Bonde og Gaardbeboer
221Johanne NielsdatterKonen40gift 1.
222Maren PovelsdatterDeres Børn7ugift  .
223Johanne PovelsdatterDeres Børn5ugift  .
224Chresten PovelsenDeres Børn3ugift  .
225Ane PovelsdatterDeres Børn1ugift  .
226Christian JensenTjenestefolk16ugift  .
227Helvig JepsdatterTjenestefolk21ugift  .
Flautrup Bye - 7. familie
228Jens SørensenManden33gift 1Huusmand uden Jord ... og fattig nyder Almisse
229Ane NielsdatterKonen25gift 1.
230Søren JensenDeres Søn4ugift  .
231Maren PedersdatterKonens Moder70enke 1Sengeliggende. nyder Almisse
Flautrup Bye - 8. familie
232Niels AndersenManden65gift 1Huusmand uden Jord. tiener ......
233Johanne ChrestensdatterKonen76gift 1.
234Ane NielsdatterDeres Datter32ugift  væver
Flautrup Bye - 9. familie
235Peder AndersenManden49gift 1Bonde og Gaardbeboer
236Karen LarsdatterKonen39gift 1.
237Maren PedersdatterDeres Børn15ugift  .
238Anders PedersenDeres Børn11ugift  .
239Johanne PedersdatterDeres Børn9ugift  .
240Ane PedersdatterDeres Børn3ugift  .
241Lars PedersenDeres Børn2ugift  .
Flautrup Bye - 10. familie
242Søren AndersenManden39gift 1Bonde og Gaardbeboer
243Mette PedersdatterKonen41gift 1.
244Anders SørensenDeres Børn9ugift  .
245Peder SørensenDeres Børn8ugift  .
246Niels SørensenDeres Børn6ugift  .
247Karen SørensdatterDeres Børn4ugift  .
248Jens SørensenDeres Børn2ugift  .
Flautrup Bye - 11. familie
249Helvig SørensdatterHuusmoder50enke 1Gaardmands Enke
250Søren Nielsenhendes Børn21ugift  .
251Helvig Nielsdatterhendes Børn15ugift  .
Flautrup Bye - 12. familie
252Hans PovelsenManden47gift 1Bonde og Gaardbeboer
253Johanne PovelsdatterKonen37gift 1.
254Povel HansenDeres Børn6ugift  .
255Maren HansdatterDeres Børn5ugift  .
256Jens HansenDeres Børn1ugift  .
Flautrup Bye - 13. familie
257Chresten PedersenManden41gift 1Bonde og Gaardbeboer
258Dorthe JensdatterKonen32gift 1.
259Ane ChrestensdatterDeres Børn5ugift  .
260Jens ChrestensenDeres Børn3ugift  .
261Else ChrestensdatterDeres Børn1ugift  .
262Jens ChrestensenTjenestefolk24ugift  .
263Kirsten NielsdatteTjenestefolk21ugift  .
264Ane JensdatterTjenestefolk14ugift  .
Flautrup Bye - 14. familie
265Chresten Chrestensen SmedManden40gift 2Huusmand med Jord
266Boel ChrestensdatterKonen36gift 1.
267Jens ChrestensenDeres Søn2ugift  .
Flautrup Bye - 15. familie
268Chresten Chrestensen MøllerManden70gift 1Jordløs Huusmand
269Lisbeth ChrestensdatterKonen56gift 1.
270Chresten ChrestensenDeres Søn28ugift  er vanvittig og ... nyder af Wiborg Hospital og Almisse
271Ane ChrestensdatterDeres Datter16ugift  .
Flautrup Bye - 16. familie
272Ane PedersdatterHussmoder80enke 1.....
Flautrup Bye - 17. familie
273Morten ChrestensenManden33gift 1Bonde og Gaardbeboer
274Maren SørensdatterKonen45gift 2.
275Chresten NielsenKonens Børn9ugift  .
276Kirsten NielsdatterKonens Børn7ugift  .
277Mette NielsdatterKonens Børn5ugift  .
Flautrup Bye - 18. familie
278Mikkel ThøgersenManden40ugift  Bonde og Gaardbeboer
279Thøger MikkelsenHans Forældre79gift 1Indsidder
280Maren WillardsdatterHans Forældre76gift 1Indsidder
281Morten ThøgersenHans Broder34ugift  Tjenestekarl
Flautrup Bye - 19. familie
282Jep WillardsenManden65gift 2Bonde og Gaardbeboer
283Marens JensdatterKonen47gift 1.
284Jens JeppesenDeres Børn16ugift  .
285Willards JeppesenDeres Børn12ugift  .
286Boel JeppesdatterDeres Børn13ugift  .
287Birthe Marie AndersdatterDeres Datterdatter1ugift  .
Flautrup Bye - 20. familie
288Esper PedersenManden34gift 1Bonde og Gaardbeboer
289Dorthe MikkelsdatterKonen40gift 2.
290Malene Chrestensdatterhendes Børn14ugift  .
291Lars Chrestensenhendes Børn12ugift  .
292Mikkel Chrestensenhendes Børn10ugift  .
293Chresten Chrestensenhendes Børn8ugift  .
294Peder EspersenDeres Børn5ugift  .
295Dorthe EspersdatterDeres Børn2ugift  .
296Christian PedersenMand30ugift  Murersvend fra Skive opholdende sig til ....
Flautrup Bye - 21. familie
297Peder JeppesenMand66enke 1Bonde og Gaardbeboer
298Jens PedersenHans Børn16ugift  .
299Ane PedersdatterHans Børn14ugift  .
300Eske PedersenHans Børn13ugift  .
301Jens Pedersen MojbekMandens Svigerfader85enke 1......
302Jens PedersenTjenestefolk29ugift  .
303Maren ChrestensdatterTjenestefolk63ugift  .
Flautrup Bye - 22. familie
304Jacob HansenManden30gift 1Bonde og Gaardmand
305Sophie PedersdatterKonen21ugift  .
Flautrup Bye - 23. familie
306Anders PedersenManden42gift 1Bonde og Gaardbeboer
307Ane Marie PedersdatterKonen48gift 1.
308Peder AndersenDeres Børn15ugift  .
309Chresten AndersenDeres Børn13ugift  .
310Ane AndersdatterDeres Børn11ugift  .
311Jens JeppesenMand46ugift  Inderste. vanfør nyder Almisse

Lendum Bye - 1. familie
312Povel JeppesenManden43gift 1Huusmand med Jord og Skræder
313Ane JepsdatterKonen38gift 1.
314Jeppe PovelsenDeres Børn5ugift  .
315Chresten PovelsenDeres Børn3ugift  .
316Laust PovelsenDeres Børn2ugift  .
317Dorthe JensdatterMandens Moder68enke 1Inderste. underholdes af Sønnen
Lendum Bye - 2. familie
318Jens IversenManden36ugift  Bonde og Gaardbeboer
319Morten IversenHans Broder35ugift  Tjener Broderen
320Maren IversdatterHans Søster33ugift  Inderste ....
321Ane MortensdatterHans Moder71enke 1....
322Kirsten NielsdatterTjenestepige15ugift  .
Lendum Bye - 3. familie
323Niels AndersenManden73gift 1Bonde og Gaardbeboer
324Maren NielsdatterKonen61gift 1.
325Niels NielsenDeres Børn28ugift  .
326Anders NielsenDeres Børn26ugift  Krøbling
327Mikkel NielsenDeres Børn12ugift  .
328Kirsten NielsdatterDeres Børn40ugift  .
329Else NielsdatterDeres Børn11ugift  .
Lendum Bye - 4. familie
330Chresten PedersenManden60gift 1Bonde og Gaardbeboer
331Ane ChrestensdatterKonen52gift 1.
332Chresten ChrestensenDeres Børn25ugift  .
333Peder ChrestensenDeres Børn16ugift  .
334Boel ChrestensdatterDeres Børn14ugift  .
335Jens ChrestensenDeres Børn9ugift  .
Lendum Bye - 5. familie
336Jens NielsenManden59gift 1Huusmand med Jord og Skoemager
337Else PedersdatterKonen55gift 1.
338Jens JensenDeres Søn27ugift  Land Dragon
Lendum Bye - 6. familie
339Niels MikkelsenManden39gift 1Bonde og Gaardbeboer
340Johanne NielsdatterKonen33gift 1.
341Mikkel NielsenDeres Søn27ugift  .
342Chresten JensenTjenestefolk33ugift  .
343Jens NielsenTjenestefolk26ugift  .
344Ane ChrestensdatterTjenestefolk23ugift  .
345Jens ChrestensenTjenestefolk11ugift  .
346Chresten NielsenMand36ugift  Inderste og Tømmer...
Lendum Bye - 7. familie
347Jens NielsenManden31gift 1Gaardeboer og Landfolk
348Ane Marie ChrestensdatterKonen23gift 1.
349Chresten JensenDeres Søn2ugift  .
350Niels JensenMandens Forældre62gift 1Inderste. underholdes af Sønnen
351Johanne PedersdatterMandens Forældre64gift 1.
352Chresten NielsenMandens Brødre26ugift  Nat. Sold.
353Matthias NielsenMandens Brødre14ugift  .
354Jens ThomsenTjenestekarl34ugift  .
Lendum Bye - 8. familie
355Jens LarsenManden53gift 1Bonde og Gaardbeboer
356Johanne IversdatterKonen51gift 1.
357Laust JensenDeres Børn16ugift  .
358Ane Kirstine JensdatterDeres Børn9ugift  .
359Karen JensdatterDeres Børn7ugift  .
360Mette JensdatterDeres Børn23ugift  Inderste
361Maren HenriksdatterDeres Datter Datter1ugift  .
362Jeppe LarsenMandens Broder60ugift  .......
Lendum Bye - 9. familie
363Niels AndersenManden52gift 1Bonde og Gaardbeboer
364Kirsten ChrestensdatterKonen43gift 1.
365Chresten NielsenDeres Børn16ugift  .
366Mette NielsdatterDeres Børn15ugift  .
367Jens NielsenDeres Børn11ugift  .
368Dorthe NielsdatterDeres Børn10ugift  .
369Herløv NielsenDeres Børn4ugift  .
370Peder NielsenDeres Børn2ugift  .
Lendum Bye - 10. familie
371Ole ChrestensenManden63gift 1Bonde og Gaardbeboer
372Ane JensdatterKonen62gift 1.
373Jens OlesenDeres Søn16ugift  .
374Maren OlesdatterDeres Tvillingdøttre11ugift  .
375Benne OlesdatterDeres Tvillingdøttre11ugift  .
376Peder NielsenTjenestekarl21ugift  .
Lendum Bye - 11. familie
377Niels EskesenManden49gift 1Bonde og Gaardbeboer
378Ane MikkelsdatterKonen38gift 1.
379Mikkel NielsenDeres Børn11ugift  .
380Eske NielsenDeres Børn10ugift  .
381Kirsten NielsdatterDeres Børn7ugift  .
382Jacob NielsenDeres Børn1ugift  .
383Eske JensenMandens Fader78enke 1Inderste underholdes af Sønnen
Lendum Bye - 12. familie
384Niels PejtersenHuusbonden38gift 1Bonde og Gaardbeboer
385Inger NielsdatterHans Kone36gift 1.
386Peder NielsenDeres Børn6ugift  .
387Maren NielsdatterDeres Børn4ugift  .
388Else NielsdatterDeres Børn2ugift  .
Lendum Bye - 13. familie
389Niels MortensenManden40gift 1Huusmand med Jord
390Maren ChrestensdatterKonen27gift 1.
Lendum Bye - 14. familie
391Niels PedersenHuusbonde60enke 1Bonde og Gaardbeboer
392Chresten NielsenHans Børn21ugift  .
393Boel NielsdatterHans Børn16ugift  .
394Peder NielsenHans Børn15ugift  .
395Niels NielsenHans Børn9ugift  .
396Lars NielsenHans Børn6ugift  .

Jens V. Olsen (e-mail) | mine slægtssider | oversigt over folketællingerne

Denne side er lavet den 20-Maj-1998 med KIP2HTML Version 1.00 © 1998