Folketællingen - FT-1801 - Harre sogn, Harre herred, Viborg amt

KIP-# B8222


Harre Bye - 1 -  
1Erich MortensenHuusfader27Gift 1Bonde og Gaardbeboer
2Boel ThøgersdatterHans Kone37Gift 1 
3Anders KnudsenKonens Forældre65Gift 1Nyder Ophold og Huusværelse i Gaarden
4Inger EspersdatterKonens Forældre74Gift 1 
5Else JensdatterTieneste Pige14    
Harre Bye - 2 -  
6Niels NielsenHuusfader53Gift 1Bonde og Gaardbeboer
7Kirsten ThomasdatterHans Kone44Gift 1 
8Niels NielsenDeres Søn15Ugift   
9Søren AndersenTieneste Folk45Ugift   
10Johanne TorsdatterTieneste Folk22Ugift   
Harre Bye - 3 -  
11Thøger OlsenHuusfader69Gift 3Bonde og Gaardbeboer
12Boel KnudsdatterHans Kone22Gift 1 
13Ole ThøgersenHans Barn af 2det ægteskab8    
14Knud ThøgersenDo. af 3det ægteskab5    
15Anders ChristensenTieneste Folk45Ugift   
16Peder LavesenTieneste Folk22Ugift   
17Ole ChristensenTieneste Folk17Ugift   
18Sophie NielsdatterTieneste Folk32Ugift   
Harre Bye - 4 -  
19Jens NielsenHuusfader48Gift 1Bonde og Gaardbeboer
20Vibeche ChristensdatterHans Kone46Gift 2 
21Thor NielsenHendes Børn af 1. ægteskab14    
22Christen NielsenHendes Børn af 1. ægteskab12    
23Dorethe NielsdatterHendes Børn af 1. ægteskab11    
24Niels JensenHans Barn af 1ste ægteskab8    
25Lars NielsenTieneste Folk28Ugift  Land Soldat
26Boel JensdatterTieneste Folk32Ugift   
Harre Bye - 5 -  
27Niels SørensenHuusfader76Gift 1Bonde og Gaardbeboer
28Birgithe HansdatterHans Kone68Gift 1 
29Hans NielsenDeres Børn25Ugift   
30Dorrethe NielsdatterDeres Børn22Ugift   
31Bertel AndersenEn fremmed Barn hvorfor Huusfaderen nyder Betaling3    
32Ole MortensenTieneste Karl18Ugift   
Harre Bye - 6 -  
33Jens NielsenHuusfader26Gift 1Bonde og Gaardbeboer
34Inger JensdatterHans Kone32Gift 1 
35Niels JensenDeres Søn1    
36Iver JensenHustruens Forældre77Gift 1Nyder Ophold og Huusværelse i Gaarden
37Kirsten AndersdatterHustruens Forældre67Gift 1 
38Mads AndersenTieneste Folk42Ugift   
39Else JensdatterTieneste Folk26Ugift   
40Inger AndersdatterTieneste Folk7    
Harre Bye - 7 -  
41Jens MortensenHuusfader33Ugift  Bonde og Gaardbeboer
42Karen OlufsdatterHans Moder67Enke 1Holder Huus for hendes søn
43Ole MortensenTieneste Folk25Ugift   
44Niels SørensenTieneste Folk12    
Harre Bye - 8 -  
45Peder OlesenHuusfader64Ugift  Bonde og Gaardbeboer
46Maren OlufsdatterHans Huusholdere59Ugift   
47Ole MortensenTieneste Folk27Ugift   
48Boel JørgendatterTieneste Folk18Ugift   
Harre Bye - 9 -  
49Christen SørensenHuusfader51Gift 1Bonde og Gaardbeboer
50Karen ChristensdatterHans Kone49Gift 1 
51Dorrethe Christensdatterderes Datter10Ugift   
52Niels ChristensenTieneste Folk48Ugift   
53Lars JensenTieneste Folk16Ugift   
54Birgithe ChristensdatterTieneste Folk42Ugift   
Harre Bye - 10 -  
55Jens ErichsenHuusfader50Gift 1Bonde og Gaardbeboer
56Johanne HansdatterHans Kone54Gift 1 
57Peder ChristensenTienestefolk17Ugift   
58Else KnudsdatterTienestefolk30Ugift   
Harre Bye - 11 -  
59Niels JensenHuusfader44Gift 1Bonde og Gaardbeboer
60Boel OlufsdatterHans Kone32Gift 1 
61Jacob NielsenDeres Børn3    
62Johanne NielsdatterDeres Børn8    
63Anna NielsdatterDeres Børn5    
64Bertel ChristensenTieneste Karl19Ugift   
Harre Bye - 12 -  
65Morten AxelsenHuusfader73Gift 1Bonde og Gaardbeboer
66Maren ErichsdatterHans Kone56Gift 1 
67Axel MortensenDeres Børn30Ugift   
68Niels MortensenDeres Børn26Ugift   
69Anna MortensdatterDeres Børn23Ugift   
70Maren MortensdatterDeres Børn22Ugift   
71Bertel ChristensenTieneste Karl12Ugift   
Harre Bye - 13 -  
72Christen ChristensenHuusfader31Gift 1Bonde og Gaardbeboer
73Maren LarsdatterHans Kone37Gift 1 
74Christen ChristensenDeres Søn1    
75Karen KnudsdatterTieneste Pige11    
Harre Bye - 14 -  
76Iver AndersenHuusfader47Gift 1Bonde og Gaardbeboer
77Anna ChristensdatterHans Kone58Gift 1 
78Mette JensdatterTieneste Pige28Ugift   
Harre Bye - 15 -  
79Helvig HenrichsdatterHuusmoder60Enke 1Huuskone med 2 skpr Htk
80Mariane ChristensdatterHendes Barn26Ugift   
Harre Bye - 16 -  
81Mads AndersenHuusfader52Gift 1Huusmand med 4 skpr Htk
82Anna LarsdatterHans Kone59Gift 1 
Harre Bye - 17 -  
83Ole SørensenHuusfader51Gift 1Huusmand med 1 skpr Htk og gaar i Dagleye
84Sophie LarsdatterHans Kone54Gift 1 
Harre Bye - 18 -  
85Anders AndersenHuusfader65Gift 1Huusmand med jord og Dagleyer
86Kirsten ChristensdatterHans Kone65Gift 1 
Harre Bye - 19 -  
87Christen MadsenHuusfader50Gift 1Jordløs Huusmand og Dagleyer
88Johanne AndersdatterHans Kone53Gift 1 
Harre Bye - 20 -  
89Svenning ChristensenHuusfader38Gift 1Soldat, Huusmand uden Jord og Fisker
90Giertrud NielsdatterHans Kone52Gift 1 
Harre Bye - 21 -  
91Povel JensenHuusfader50Gift 1Huusmand og Snedker
92Karen AndersdatterHans Kone51Gift 1 
Harre Bye - 22 -  
93Povel MortensenHuusfader47Gift 1Huusmand og Fisker
94Dorrethe JensdatterHans Kone49Gift 1 
95Kirsten PovelsdatterDeres Barn16Ugift   
Harre Bye - 23 -  
96Morten JacobsenHuusfader28Gift 1Huusmand med jord og Skoleholder
97Maren JensdatterHans Kone32Gift 1 
98Catrine MoensdatterDeres Datter2    
Harre Bye - 24 -  
99Lars JepsenHuusfader60Gift 1Huusmand med jord og Fisker
100Maren JensdatterHans Kone60Gift 1 
Harre Bye - 25 -  
101Christen JensenHuusfader36Gift 1Jordløs Huusmand og Snedker
102Karen ChristensdatterHans Kone34Gift 1 
103Jens ChristensenDeres Søn6    
Harre Bye - 26 -  
104Erich ChristensenHuusfader55Gift 1Jordløs Huusmand og Smed
105Maren ChristensdatterHans Kone54Gift 1 
106Lars ErichsenDeres Børn10    
107Else ErichsdatterDeres Børn13    
Harre Bye - 27 -  
108Johanne AndersdatterHuusmoder40Enke 1Huuskone uden Jord og Spinder
109Anne ChristensdatterHendes Barn2    
Harre Bye - 28 -  
110Lars ChristensenHuusfader47Gift 1Huusmand uden Jord og Dagleyer
111Anna NielsdatterHans Kone48Gift 1 
112Niels LaursenDeres Søn4    
Harre Bye - 29 -  
113Jens ChristensenHuusfader48Gift 1Huusmand uden Jord og Dagleyer
114Maren AndersdatterHans Kone49Gift 1 
115Niels JensenDeres Børn3    
116Magrethe JensdatterDeres Børn15    
Harre Bye - 30 -  
117Niels ChristensenHuusfader70Enke 1Huusfolk som lever af Almisse i Sognet
118Mette ChristensdatterHans Søster75Ugift  Huusfolk som lever af Almisse i Sognet
Harre Bye - 31 -  
119Johanne OlufsdatterHuusmoder70Ugift  Huuskone som nyder af Almisse af Sognet
Harre Bye - 32 -  
120Helle OlufsdatterHuusmoder60Ugift  Nyder af Almisse af Sognet
121Maren PovelsdatterHosværende52Ugift  Nyder af Almisse af Sognet

Synderup Bye - 1 -  
122Knud LarsenHuusfader46Gift 1Bonde og Gaardbeboer
123Maren PovelsdatterHans Kone39Gift 1 
124Lars KnudsenDeres Børn11    
125Povel KnudsenDeres Børn6    
126Anders KnudsenDeres Børn5    
127Peder KnudsenDeres Børn3    
128Knud KnudsenDeres Børn2    
129Morten KnudsenDeres Børn2    
130Søren KnudsenDeres Børn1    
131Christen NielsenTieneste Folk26Ugift   
132Kirsten KnudsdatterTieneste Folk18Ugift   
Synderup Bye - 2 -  
133Bertel NielsenHuusfader33Gift 1Bonde og Gaardbeboer
134Inger ErichsdatterHans Kone29Gift 1 
135Erich BertelsenDeres Søn5    
136Niels ChristensenTieneste Folk26Ugift   
137Jens ChristensenTieneste Folk29Ugift   
138Dorrethe LarsdatterTieneste Folk32Ugift   
Synderup Bye - 3 -  
139Knud Jensen 47Gift 1Bonde og Gaardbeboer
140Karen Thøgisdatter 49Gift 1 
141Jens KnudsenDeres Børn10    
142Inger KnudsdatterDeres Børn12    
143Anna KnudsdatterDeres Børn8    
144Kirsten KnudsdatterDeres Børn6    
Synderup Bye - 4 -  
145Niels ChristensenHuusbonde70Gift 1Huusmand med 4 skpr Hkr
146Kirsten ChristensdatterHans Kone60Gift 1 
Synderup Bye - 5 -  
147Jens LarsenHuusfader70Gift 1Huusmand med 4 skpr Hkr
148Maren JensdatterHans Kone60Gift 1 
149Kirsten JensdatterDeres Daatter47Ugift  Væver

Dalstrup Bye - 1 -  
150Jeppe JensenHuusfader65Gift 1Bonde og Gaardbeboer
151Boel AndersdatterHans Kone53Gift 1 
152Anders JepsenDeres Børn24Ugift   
153Jacob JepsenDeres Børn10Ugift   
154Kirsten JepsdatterDeres Børn25Ugift   
155Anne JepsdatterDeres Børn17Ugift   
156Johanne JepsdatterDeres Børn12    
157Jens AndersenTieneste Karl47Ugift   
Dalstrup Bye - 2 -  
158Christen PovelsenHuusfader47Gift 1Bonde og Gaardbeboer
159Kirsten LarsdatterHans Kone40Gift 1 
160Johanne JensdatterHuusfaderens Moder63Enke 1Nyder Ophold og Huusværelse i Gaarden
161Morten PovelsenTieneste Folk18Ugift   
162Lars KnudsenTieneste Folk10Ugift   
163Boel NielsdatterTieneste Folk20Ugift   
Dalstrup Bye - 3 -  
164Lars PovelsenHuusfader73Gift 1Bonde og Gaardbeboer
165Benned AndersdatterHans Kone72Gift 1 
166Anders LarsenDeres Børn32Ugift  Tiener Forældrene
167Peder LarsenDeres Børn27Ugift  Tiener Forældrene
168Kirsten LarsdatterDeres Børn36Ugift  Tiener Forældrene
169Christen PovelsenHuusbondens Broder65Ugift  Nyder Ophold af Broderen
Dalstrup Bye - 4 -  
170Peder JacobsenHuusfader50Gift 1Huusmand med 3 skpr Hkr
171Anna LarsdatterHans Kone50Gift 1 
Dalstrup Bye - 5 -  
172Niels JørgensenHuusfader50Gift 1Huusmand uden Jord og Dagleyer
173Kirsten AndersdatterHans Kone60Gift 1 
Dalstrup Bye - 6 -  
174Jacob LarsenHuusfader39Gift 1Huusmand uden Jord og Dagleyer
175Maren JensdatterHans Kone37Gift 1 
Dalstrup Bye - 7 -  
176Jens LarsenHuusfader64Gift 1Huusmand uden Jord og Faarehyrde
177Dorrethe JensdatterHans Kone53Gift 1 
Dalstrup Bye - 8 -  
178Simon ChristensenHuusfader50Gift 1Huusmand uden Jord og Fisker
179Karen PedersdatterHans Kone45Gift 1 
180Peder SimonsenDeres Børn10    
181Kirsten SimonsdatterDeres Børn12    
182Anna SimonsdatterDeres Børn8    
Dalstrup Bye - 9 -  
183Anders PedersenHuusfader50Gift 1Huusmand uden Jord og Dagleyer
184Benned SørensdatterHans Kone51Gift 1 
185Peder AndersenDeres Søn10    
Dalstrup Bye - 10 -  
186Christen JensenHuusfader55Gift 1Huusmand uden Jord og Fisker
187Benned SørensdatterHans Kone30Gift 1 
188Jens ChristensenDeres Børn1    
189Johanne ChristensdatterDeres Børn7    
Dalstrup Bye - 11 -  
190Christen NielsenHuusfader32Gift 1Land Soldat Huusmand uden Jord og Dagleyer
191Boel NielsdatterHans Kone34Gift 1 
192Jens ChristensenDeres Børn1    
193Maren ChristensdatterDeres Børn5    

Jens V. Olsen (e-mail) | Fuursamlingens folketællinger | Personregister for folketællingerne

Denne side er lavet den 18-Dec-2000 med KIP2html Version 2.01 © 1998-99