Folketællingen - FT1787 - Junget sogn, Nørre herred, Viborg amt

KIP-# 9203 - Sundsøre kommune


Jungetgaard - 1. familie
1Anders Mortensen Qvistgrd.Hosbonde32gift 1Proprietair
2Mette RingMadmoder24gift 1.
3Christen LarsenTienestefolk45ugift  Ladefoged
4Jens KiærTienestefolk26ugift  Podemæster
5Christen PedersenTienestefolk41ugift  Kudsk
6Anders NielsenTienestefolk28ugift  Staldkarl
7Peder JensenTienestefolk26ugift  Lade Karl
8Peder KnudsenTienestefolk16ugift  .
9Christen JensenTienestefolk15ugift  .
10Willas JepsenTienestefolk10ugift  .
11Jacob PedersenTienestefolk9ugift  .
12Else Marie MørckTienestefolk30ugift  Huus Jomfrue
13Anne ChristensdatterTienestefolk29ugift  Køken Pige
14Maren AndersdatterTienestefolk23ugift  BehagerPige
15Maren AndersdatterTienestefolk12ugift  .

Junget Præstegrd - 2. familie
16Søren SallingHosbonde48gift 1Mag: Philos: og Sogne Præst
17Maren OlesdatterMadmoder36gift 1.
18Anne Kirstine SallingHans Søsters Datter12ugift  .
19Jens Meelsen.42ugift  Auls Karl
20Jens Rasmussen.24ugift  Anden Karl
21Niels Christensen.15ugift  .
22Peder Moesgaarduægte Barn12ugift  .
23Else Jacobsdatter.39ugift  Kokke Pige
24Maren Willasdatter.34ugift  Anden Pige
Junget Bye - 1. familie
25Niels Jensen MøllerHosbonde48gift 1Bonde og Gaardbeb.
26Anne MadsdatterMadmoder36gift 1.
27Esper AndersenTieneste Folk20ugift  .
28Jens JepsenTieneste Folk14ugift  .
Junget Bye - 2. familie
29Bodil MortensdatterMadmoder52enke 1Bonde og Gaardbeb.
30Morten ChristensenAf første Egteskab21ugift  .
31Niels ChristensenAf første Egteskab15ugift  .
32Jens ChristensenAf første Egteskab7ugift  .
33Karen ChristensdatterAf første Egteskab14ugift  .
34Kirsten ChristensdatterAf første Egteskab11ugift  .
Junget Bye - 3. familie
35Maren PedersdatterMadmoder63enke 1Bonde og Gaardbeb.
36Maren Jepsdatteraf første Egteskab33ugift  .
37Jeppe Espersenaf andet Egteskab27ugift  .
38Karen SimmonsdatterTienestePige15ugift  .
Junget Bye - 4. familie
39Jens Jensen TromgadeHosbonde52gift 1Bonde og Gaardbeb.
40Maren ChristensdatterMadmoder48gift 1.
41Christen Jensen Tromg:Børn af første Egteskab5ugift  .
42Anne Marie Jensdatter Tromg:Børn af første Egteskab14ugift  .
43Helvig Jensdatter Tromg:Børn af første Egteskab12ugift  .
44Dorthe Jensdatter Tromg:Børn af første Egteskab10ugift  .
Junget Bye - 5. familie
45Jørgen ChristensenHosbonde60gift 1Bonde og Gaardbeb.
46Marie NielsdatterMadmoder50gift 1.
47Christen JørgensenBørn af første Egteskab13ugift  .
48Morten JørgensenBørn af første Egteskab13ugift  .
49Kirsten JørgensdatterBørn af første Egteskab15ugift  .
Junget Bye - 6. familie
50Christen Jensen BondgaardHosbonde35gift 2Bonde og Gaardbeboer
51Maren MortensdatterMadmoder30gift 1.
52Anne Christensdatter Bondgrd.af andet Egteskab4ugift  .
53Mette Christensdatter Bondgrd.af andet Egteskab1ugift  .
54Anne MortensdatterTienestePiger20ugift  .
55Kirsten MortensdatterTienestePiger15ugift  .
Junget Bye - 7. familie
56Niels ChristensenHosbonde33gift 1Bonde og Gaardbeb.
57Kirsten JensdatterMadmoder31gift 1.
58Johanne Nielsdatteraf første Egteskab5ugift  .
59Jens Nielsenaf første Egteskab3ugift  .
60Karen Nielsdatteraf første Egteskab2ugift  .
61Kirsten Nielsdatteraf første Egteskab1ugift  .
62Anne ChristensdatterTienestePiger23ugift  .
63Anne ChristensdatterTienestePiger13ugift  .
Junget Bye - 8. familie
64Niels SkovHosbonde49gift 1Bonde og Gaardbeb.
65Anne PedersdatterMadmoder40gift 1.
66Christen SkowAf første Egteskab10ugift  .
67Anne SkowAf første Egteskab8ugift  .
68Else SkovAf første Egteskab5ugift  .
69Inger SkovAf første Egteskab3ugift  .
70Peder WindelboeTienesteKarl49gift 1.
Junget Bye - 9. familie
71Anders BakHosbonde50gift 1Bonde og Gaardbeb.
72Karen ChristensdatterMadmoder50gift 1.
73Karen Bakaf første Egteskab14ugift  .
74Christen Bakaf første Egteskab13ugift  .
Junget Bye - 10. familie
75Jens BakHosbonde35gift 2Bonde og Gaardbeb.
76Kirsten PedersdatterMadm:26gift 1.
77Jens Bakaf første Egteskab5ugift  .
78Johanne Bakaf første Egteskab4ugift  .
79Peder Bakaf andet Egteskab1ugift  .
80Christen BakTienesteFolk30ugift  .
81Kirsten AndersdatterTienesteFolk14ugift  .
Junget Bye - 11. familie
82Madme Mette MøllerMadmoder70gift 1Jordløs Huus
83Anne EspersdatterTienestePige23ugift  .
Junget Bye - 12. familie
84Morten MøllerMand55gift 1Fæste Møller i Junget Sogn
85Anne PedersdatterHans Kone66gift 1.
86Anne ChristensdatterT: Pige32ugift  .
Junget Bye - 13. familie
87Kirsten MortensdatterEnke Kone62enke 1Lever at Tigerie og Almisse
Junget Bye - 14. familie
88Anne Sophie GaardboeBesvangret Qvinde35ugift  Jordløs Huus og Væverske
89Jacob Pedersenuægte10ugift  .
Junget Bye - 15. familie
90Christen IversenMand54gift 1Boelsbeb.
91Johanne ChristensdatterHans Kone55gift 1.
Junget Bye - 16. familie
92Lisbeth Nielsdatter.26ugift  Jordløs Huus og VæverPige
Junget Bye - 17. familie
93Dorthe Nielsdatter.52enke 1Jordløs Huus. Tigerie og Almisse
Junget Bye - 18. familie
94Else AndersdatterKone34gift 1Jordløs Huus
95Maren Thomasdatteraf første Egteskab6ugift  .
Junget Bye - 19. familie
96Jens HumleMand52gift 1Jordløs Huus Tigerie og Almisse
97Anne Marie AndersdatterHans Kone50gift 2.
98Hans Davidsenaf første Egteskab12ugift  .
99Anders Davidsenaf første Egteskab6ugift  .

Skammergaard - 1. familie
100Anders PedersenHosbonde28gift 1Bonde og Gaardbeb.
101Kirsten NielsdatterMadmoder29gift 1.
102Peder SørensenTieneste Folk30ugift  National Soldat
103Maren ChristensdatterTieneste Folk20ugift  .
104Christian JensenTieneste Folk12ugift  .
105Christen NielsenTieneste Folk8ugift  .

Skove - 1. familie
106Christen JensenHosbonde57gift 2Bonde og Gaardbeb.
107Inger AndersdatterMadmoder41gift 1.
108Peder Christensenaf første Egteskab20ugift  .
109Christen Christensenaf første Egteskab11ugift  .
110Maren Christensdatteraf første Egteskab18ugift  .
111Anders Christensenaf andet Egteskab7ugift  .
112Anne Christensdatteraf andet Egteskab4ugift  .
Skove - 2. familie
113Jens AndersenHosbonde73gift 1Bonde og Gaardbeb.
114Kirsten PedersdatterMadmoder66gift 1.
115Anders Jensenaf første Egteskab36ugift  .
116Christen Jensenaf første Egteskab16ugift  .
117Johanne NielsdatterTienestePige17ugift  .
118Helvig JepdatterTienestePige7ugift  .
Skove - 3. familie
119Søren PedersenHosbonde30gift 1Bonde og Gaardbeb.
120Maren NielsdatterMadmoder29gift 1.
121Johanne Sørensdatteraf første Egteskab5ugift  .
122Bodil Sørensdatteraf første Egteskab2ugift  .
123Morten NielsenTienesteFolk19ugift  .
124Mette JepsdatterTienesteFolk25ugift  .
125Maren JensdatterTienesteFolk13ugift  .
Skove - 4. familie
126Jens FurboeHosbonde44gift 1Bonde og Gaardbeb.
127Maren OlesdatterMadmoder30gift 1.
128Anders Furboeaf første Egteskab7ugift  .
129Ole Furboeaf første Egteskab5ugift  .
130Jørgen Furboeaf første Egteskab3ugift  .
131Jens Furboeaf første Egteskab1ugift  .
132Mette JepsdatterTienestePiger24ugift  .
133Kirsten JensdatterTienestePiger15ugift  .

Grættrup Bye - 1. familie
134Niels ChristensenHosbonde31gift 1Bonde og Gaardbeb.
135Maren HenrichsdatterMadmoder46gift 2.
136Lauritz Jensenaf første Egteskab17ugift  .
137Jens Jensenaf første Egteskab10ugift  .
138Jens Jensenaf første Egteskab7ugift  .
139Anne SørensdatterTienestePige20ugift  .
Grættrup Bye - 2. familie
140Søren JepsenHosbonde45gift 1Bonde og Gaardbeb.
141Mette MortensdatterMadmoder58gift 2.
142Jens Christensenaf første Egteskab26ugift  .
143Kirsten Christensdatteraf første Egteskab29ugift  .
144Christen Sørensenaf andet Egteskab15ugift  .
Grættrup Bye - 3. familie
145Knud JensenHosbonde47gift 1Bonde og Gaardbeb.
146Maren JensdatterMadm41gift 1.
147Sophie Knudsdatteraf første Egteskab10ugift  .
148Anne Knudsdatteraf første Egteskab8ugift  .
149Bodil Knudsdatteraf første Egteskab1ugift  .
Grættrup Bye - 4. familie
150Knud PovelsenHosbonde41gift 1Bonde og Gaardbeb.
151Berthe SørensdatterMadmoder34gift 1.
152Rasmus ChristensenTieneste Folk32ugift  .
153Maren BertelsdatterTieneste Folk13ugift  .
Grættrup Bye - 5. familie
154Jens AndersenHosbonde35gift 1Bonde og Gaardbeb.
155Lisbeth MortensdatterMadmoder38gift 1.
156Kirsten Jensdatteraf første Egteskab3ugift  .
157Morten AndersenTienesteFolk21ugift  .
158Maren JensdatterTienesteFolk27ugift  .
159Karen ChristensdatterTienesteFolk14ugift  .
Grættrup Bye - 6. familie
160Niels JensenHosbonde43gift 1Bonde og Gaardbeb.
161Dorthe PedersdatterMadmoder37gift 1.
162Jens Nielsenaf første Egteskab6ugift  .
163Peder Nielsenaf første Egteskab5ugift  .
164Christen Nielsenaf første Egteskab2ugift  .
165Anne JensdatterTienestePige17ugift  .
Grættrup Bye - 7. familie
166Niels BøstingMand30gift 1HuusMand og Fisker
167Else ChristensdatterHans Kone35gift 1.
168Christen Nielsenaf første Egteskab9ugift  .
169Christen Nielsenaf første Egteskab2ugift  .
170Berthe Nielsdatteraf første Egteskab5ugift  .
Grættrup Bye - 8. familie
171Kirsten JensdatterEnkeKone60enke 1Tigerie og Almisse
Grættrup Bye - 9. familie
172Mette Marie JensdatterEnkeKone60enke 1Tigerie og Almisse
Grættrup Bye - 10. familie
173Maren ChristophersdatterEnkeKone59enke 1Huusbeboerske
Grættrup Bye - 11. familie
174Jens MogensenMand30gift 1BoelsMand og Smed
175Maren NielsdatterHans Kone34gift 1.

Brokholm - 1. familie
176Michel NielsenHosbonde54gift 1Boer paa Eskiær Hovedgaards Taxt
177Kirsten PedersdatterMadmoder52gift 1.
178Niels Michelsenaf første Egteskab22ugift  .
179Jens Michelsenaf første Egteskab18ugift  .
180Johanne Michelsdatteraf første Egteskab14ugift  .
181Anne Michelsdatteraf første Egteskab11ugift  .
182Peder Michelsenaf første Egteskab5ugift  .
Brokholm - 2. familie
183Jens SørensenHosbonde36gift 1Boer paa Eskiær Hovedgaards Taxt
184Anne Marie NielsdatterMadmoder64gift 2.
185Maren Jepsdatteraf første Egteskab22ugift  .
186Christen AndersenTienesteFolk34gift 1.
187Christen KlausenTienesteFolk15ugift  .

Grættrup - 1. familie
188Sara Kolst Madme HolmMadmoder68enke 1PræsteEnke lever af Enke Pention og Enke Kassen
189Maren HolmHendes Stifdatter34ugift  .
190Anne JensdatterTienestePige24ugift  .

Jens V. Olsen (e-mail) | mine slægtssider | oversigt over folketællingerne

Denne side er lavet den 20-Maj-1998 med KIP2HTML Version 1.00 © 1998