Folketællingen - FT1787 - Durup sogn, Harre herred, Viborg amt

KIP-# 9215 - Sallingsund kommune


Durup Bye - 1. familie
1Jens HvasHosbonde65gift 1Sognepræst
2Helene GrønbækMadmoder75gift 1.
3Hans RavnStudent75ugift  Vanvittig og nyder aarlig 30 Rbd af Provst Larsen
4Jens JensenTjenestefolk20ugift  .
5Peder ChristianTjenestefolk21ugift  .
6Peder FørstenTjenestefolk11ugift  .
7Dorthe JensdatterTjenestefolk34ugift  .
8Dorthe AndersdatterTjenestefolk11ugift  .
9Karen JohansdatterTjenestefolk10ugift  .
Durup Bye - 2. familie
10Andreas LyhneHosbonde55enke 1Sognedegn
11Claudiane Lyhnehans Datter19ugift  .
Durup Bye - 3. familie
12Christen SkrædderHosbonde71gift 1Bonde og Gaardbeboer og Sognefoged
13Anne LaustdatterMadmoder60gift 1.
14Peder ChristensenDeres Søn30gift 1.
15Anna Mariahans Kone26gift 1.
16Boel Pedersdatterderes Datter2ugift  .
17Johanne NielsdatterHosbondens Søster76ugift  nyder Almisse af Sognet
18Karen MognsdatterHyrde12ugift  .
Durup Bye - 4. familie
19Jens SørensenHosbonde45gift 1Bonde og Gaardbeboer
20Methe JacobsdatterMadmoder46gift 1.
21Jacob Jensenderes Børn14ugift  .
22Christen Jensenderes Børn10ugift  .
23Jens Jensenderes Børn8ugift  .
24Niels Jensenderes Børn5ugift  .
25Kiersten Jensdatterderes Børn2ugift  .
Durup Bye - 5. familie
26Kield ChristensenHosbonde53gift 1Bonde og Gaardbeboer
27Anna JensdatterMadmoder53gift 1.
28Christen Kieldsenderes Børn26ugift  .
29Karen Kieldsdatterderes Børn24ugift  .
30Jeppe AndersenHyrde14ugift  .
Durup Bye - 6. familie
31Farsen MichelsenMand83gift 2nyder Almisse af Sognet
32Anna Hansdatterhans Kone72gift 2nyder Almisse af Sognet
33Kirsten Jensdatterhendes Datter avlet udenfor Ægteskab28ugift  .
34Christianehendes Datter avlet udenfor Ægteskab2ugift  et Fattiglem opfostres for Betaling

Duurupgaarde - 1. familie
35Peder WilladsenHosbonde34gift 1Bonde og Gmd.
36Karen ThorsdatterHans Kone47gift 1.
37Niels PedersenTjenestefolk22ugift  National Soldat
38Johanne PoulsdatterTjenestefolk27ugift  .
39Willads JepsenHosbondens Fader79enke  nyder Ophold hos sin Søn
40Niels PedersenHyrde10ugift  .
Duurupgaarde - 2. familie
41Jacob ThorsenHosbonde45ugift  Bonde og Gaardbeboer
42Jens ThorsenTjenestefolk58ugift  .
43Anna JacobsdatterTjenestefolk47ugift  .
44Kirsten MortensdatterTjenestefolk15ugift  .
45Thoer MortensenHyrde13ugift  .
Duurupgaarde - 3. familie
46Maren JensdatterMadmoder32enke 1Gaardbeboer
47Jens Sørensenhendes Børn3ugift  .
48Søren Sørensenhendes Børn1ugift  .
49Jens NielsenTjenestefolk24ugift  .
50Johanne PoulsdatterTjenestefolk25ugift  .
51Christen AndersenHyrde13ugift  .
52Sidsel MortensdatterHyrde76enke 1Indsiddere og nyder Almisse
53Stine JacobsdatterHyrde67enke 1Indsiddere og nyder Almisse

Lund Gaarde - 1. familie
54Willads JensenHosbonde58gift 1Bonde og Gaardbeboer
55Johanne JepsdatterMadmoder54gift 1.
56Jens Willadsenderes Børn27ugift  National Soldat
57Niels Willadsenderes Børn18ugift  .
58Maren Willasdatterderes Børn15ugift  .
59Morten JensenHyrde12ugift  .
Lund Gaarde - 2. familie
60Anna SørensdatterMadmoder37enke 1Gaardbeboer
61Søren Pedersenhendes Børn7ugift  .
62Christen Pedersenhendes Børn5ugift  .
63Karen Pedersdatterhendes Børn2ugift  .
64Ellen WilladsdatterTjenestepige36ugift  .
65Christen MortensenManndens Fader69gift 2nyder Ophold i Gaarden
66Anna SørensdatterManndens Fader25ugift  er vanfør nyder Almisse
Lund Gaarde - 3. familie
67Farsen SørensenHosbonde32gift 1Gaardbeboer
68Helvig Christensdatterhans Kone28gift 1.
69Dorthe Farsensdatterderes Børn5ugift  .
70Karen Farsensdatterderes Børn3ugift  .
71Anna Farsensdatterderes Børn1ugift  .
72Søren SørensenTjenestefolk28ugift  National Soldat
73Inger PedersdatterTjenestefolk20ugift  .

Toustrup By - 1. familie
74Thomas AndersenHosbonde25ugift  Gaardmd.
75Kirsten AndersdatterTjenestefolk27ugift  .
76Peder PoulsenTjenestefolk15ugift  .
77Helle ThomasdatterHosbondens Moder70enke  nyder Ophold i Gaarden
78Jens PedersenHyrde10ugift  .
Toustrup By - 2. familie
79Anders EskildsenHosbonde50gift 1Bonde og Gaardbeboer
80Maren ThorsdatterMadmoder54gift 2.
81Niels Andersenderes Børn15ugift  .
82Christen Andersenderes Børn6ugift  .
83Sidsel JensdatterHyrde12ugift  .
Toustrup By - 3. familie
84Christen SørensenHosbonde27gift 1Gaardmd.
85Boel SørensdatterMadmoder40gift 1.
86Ellen Christensdatterderes Datter5ugift  .
87Christen ChristensenTjenestefolk26ugift  National Soldat
88Methe ChristensdatterTjenestefolk34ugift  .
89Niels Andersenuægte11ugift  .
Toustrup By - 4. familie
90Jens JensenHosbonde39gift 1Bonde og Gaardbeboer
91Kirsten PedersdatterMadmoder39gift 1.
92Maren Jensdatterderes Datter6ugift  .
93Johanne PedersdatterTjenestefolk34ugift  .
94Methe JensdatterTjenestefolk26ugift  .
95Maren JensdatterHosbondens Moder70enke 1nyder Almisse
Toustrup By - 5. familie
96Niels HougaardHosbonde41gift 1Bonde og Gaardbeboer
97Maren JensdatterMadmoder38gift 2.
98Christen Jensenhendes Børn af 1. Ægteskab13ugift  .
99Else Jensdatterhendes Børn af 1. Ægteskab11ugift  .
100Anna Nielsdatterderes Børn af sidste Ægteskab5ugift  .
101Jens Nielsenderes Børn af sidste Ægteskab2ugift  .
Toustrup By - 6. familie
102Jens LauritsenHosbonde54gift 1Bonde og Gaardbeboer
103Maren JensdatterMadmoder49gift 1.
104Anders PedersenTjenestefolk23ugift  .
105Maren PedersdatterTjenestefolk19ugift  .
106Søren PedersenHyrde10ugift  .
Toustrup By - 7. familie
107Søren JensenHosbonde54ugift  Bonde og Gaardbeboer
108Anna JensdatterTjenestepige56ugift  .
109Karen JensdatterHyrde15ugift  .
Toustrup By - 8. familie
110Niels SyndergaardHosbonde23gift 1Bonde og Gaardbeboer
111Cathrine JohansdatterMadmoder20gift 1.
112Kiersten SørensdatterTjenestepige19ugift  .
113MariAnne Nielsdatterderes Datter1ugift  .
114Maren ChristensdatterHyrde11ugift  .
Toustrup By - 9. familie
115Christen HaugaardHosbonde52gift 1Bonde og Gaardbeboer
116Inger ChristensdatterMadmoder54gift 1.
117Christen Christensenderes Børn12ugift  .
118Karen Christensdatterderes Børn15ugift  .
Toustrup By - 10. familie
119Anders DahlgaardHosbonde50gift 1Bonde og Gaardbeboer
120Methe ChristensdatterMadmoder52gift 1.
121Christen JensenTjenestefolk24ugift  National Soldat
122Maren JensdatterTjenestefolk22ugift  .
123Niels KnudsenHyrde11ugift  .
Toustrup By - 11. familie
124Knud AndersenMand49gift 1Bonde og Huusmand
125Methe Jepsdatterhans Kone48gift 1.
126Kiersten Knudsdatterderes Børn5ugift  .
127Christen Knudsenderes Børn1ugift  .
Toustrup By - 12. familie
128Anders JepsenMand64gift 1Bonde og Huusmand. lever af Betleri og Almisse
129Helvig Christensdatterhans Kone49gift 1.
130Peder Andersenderes Søn5ugift  .
Toustrup By - 13. familie
131Else Lauritsdatterderes Søn60enke 1Huusbeboer og Betler
Toustrup By - 14. familie
132Niels Bertelsenderes Søn70enke 2Huusbeboer og Betler
133Anna Andersdatterderes Søn40ugift  Huusbeboer og Betler
Toustrup By - 15. familie
134Simon BiereMand70gift 2Huusbeboer og Betler
135Anna Johansdatterhans Kone55gift 1.
136Dorthea PorsHans Kones Moder88enke 1nyder Almisse af Sognet
Toustrup By - 16. familie
137Anders JonsenMand54gift 2Bonde og Huusmand og Betler
138Anna Christensdatterhans Kone61gift 1.
139John Andersenderes Søn21ugift  vanfør. nyder Almisse
Toustrup By - 17. familie
140Dorthea Hegel.26ugift  Huusbeboer
141Poul Hegel.33ugift  National Soldat
Toustrup By - 18. familie
142Poul HaugaardMand63gift 2Huusmand og Betler
143Maren Jacobsdatterhans Kone56gift 1Betler
Toustrup By - 19. familie
144Jens SyndergaardMand67gift 1Huusmand og Betler
145Maren Nielsdatterhans Kone67gift 1Betler
146Ellen Lauritsdatterhans Kone82enke 1nyder Almisse af Sognet
Toustrup By - 20. familie
147Liutenant Hieronymos Peter MoldrupMand46gift 1Afskediget Primer Lieutnant nyder aarlig Pension 72 Rdl; beboer et lidet Huus
148Nicoline Haldhans Kone36gift 1.
149Damianus Christianderes Børn10ugift  .
150Peter Moldrupderes Børn5ugift  .
151Johan Rantzowderes Børn2ugift  .
152Methe ThomasdatterTjenestepige31ugift  .

Jens V. Olsen (e-mail) | mine slægtssider | oversigt over folketællingerne

Denne side er lavet den 20-Maj-1998 med KIP2HTML Version 1.00 © 1998