Folketællingen - FT1787 - Aasted sogn, Harre herred, Viborg amt

KIP-# 9207 - Sundsøre kommune


Østergaard Herregaard - 1. familie
1Anders QvistgaardHosbonde34gift 1Hovedgaardens Eier
2Pernille QvistgaardMadmoder29gift 1.
3Neils QvistgaardDeres Børn9ugift  .
4Johane Marie QvistgaardDeres Børn5ugift  .
5Inger LemejarHuusholderske30ugift  .
6Søren AndersenDeres Tienestefolk35ugift  .
7Neils JensenDeres Tienestefolk19ugift  .
8Søren NeilsenDeres Tienestefolk19ugift  .
9Povel AndersenDeres Tienestefolk31ugift  .
10Peiter NeilsenDeres Tienestefolk16ugift  .
11Peder StephansenDeres Tienestefolk15ugift  .
12Søren NeilsenDeres Tienestefolk15ugift  .
13Ane MikkelsDatterDeres Tienestefolk29ugift  .
14Johane JørgensDatterDeres Tienestefolk29ugift  .
15Else PeitersDatterDeres Tienestefolk14ugift  .
16Povel StephansenNyder som fattige Børn frie Kost hos Hosbonden13ugift  .
17Jep MortensenNyder som fattige Børn frie Kost hos Hosbonden12ugift  .

Aasted Bye - 1. familie
18Jep HansenHosbonde55gift 2Bonde og Gaardbeboer
19Ana NeilsDatterMadmoder32gift 1.
20Neils JepsenBørn af sidste Egteskab2ugift  .
21Giertrud JepsDatterBørn af sidste Egteskab6ugift  .
22Bodil JepsDatterBørn af sidste Egteskab4ugift  .
23Willards JensenTienestefolk29ugift  .
24Kirsten ChristensDatt.Tienestefolk25ugift  .
25Knud AndersenTienestefolk13ugift  .
26Ana PovelsDatterTienestefolk8ugift  .
Aasted Bye - 2. familie
27Peder NeilsenHosbonde65gift 2Bonde og Gaardbeboer
28Ana ChristensDatterMadmoder48gift 2.
29Christen PedersenHans Søn af første Egteskab19ugift  .
30Neils PedersenBørn af 2det Egteskab11ugift  .
31Jens PedersenBørn af 2det Egteskab7ugift  .
32Christen PedersenBørn af 2det Egteskab4ugift  .
33Povel MortensenTienestekarl29ugift  National Soldat
Aasted Bye - 3. familie
34Jens NeilsenHosbonde60gift 1Bonde og Gaardbeboer
35Maren MikkelsDatterMadmoder49gift 1.
36Neils JensenDeres Børn25ugift  National Soldat
37Anders JensenDeres Børn10ugift  .
38Jep JensenDeres Børn7ugift  .
39Maren JensDatterDeres Børn27ugift  .
40Ane JensDatterDeres Børn16ugift  .
Aasted Bye - 4. familie
41Iver HenrichsenHosbonde62gift 2Bonde og Gaardbeboer
42Karen ChristensD:Madmoder50gift 1.
43Henrich IversenHans Søn af første Egteskab16ugift  .
44Dorthe IversDatterBørn af sidste Egteskab9ugift  .
45Maren IversDatterBørn af sidste Egteskab8ugift  .
46Maren ChristensDatterTienestepiige51ugift  .
Aasted Bye - 5. familie
47Peder ChristensenHosbonde46gift 1Bonde og Gaardbeboer
48Maren ChristensDat.Madmoder33gift 1.
49Christen PedersenDeres Børn3ugift  .
50Karen PedersDatterDeres Børn8ugift  .
51Ana PedersDatterDeres Børn6ugift  .
52Maren PedersDatterDeres Børn5ugift  .
53Neils ChristensenKonens Broder35ugift  lam nyder fri Ophold
54Dorthe NeilsDatterTienestepiige16ugift  .
Aasted Bye - 6. familie
55Gregers JensenHosbonde60enke 2Bonde og Gaardbeboer
56Peder GregersenBørn af første Egteskab19ugift  National Soldat
57Jens GregersenBørn af første Egteskab13ugift  .
58Else GregersDatterBørn af første Egteskab11ugift  .
Aasted Bye - 7. familie
59Neils JensenHosbonde36gift 1Bonde og Gaardbeboer
60Maren NeilsDatterMadmoder48gift 1.
61Jens NeilsenTienestefolk31ugift  National soldat
62Inger JepsDatterTienestefolk12ugift  .
Aasted Bye - 8. familie
63Christen SørensenHosbonde34gift 1Bonde og Gaardbeboer
64Boel NeilsDatterMadmoder32gift 1.
65Neils ChristensenDeres Børn3ugift  .
66Søren ChristensenDeres Børn3ugift  .
67Povel PedersenTienestekarl24ugift  .
68Maren SørensDatterHosbondens Søster14ugift  .
Aasted Bye - 9. familie
69Jep AndersenHosbonde36gift 1Bonde og Gaardbeboer
70Karen LarsDatterMadmoder50gift 2.
71Ana JepsDatterBørn af 2det Egteskab8ugift  .
72Maren JepsDatterBørn af 2det Egteskab3ugift  .
73Povel JensenTienestekarl22ugift  National Soldat
Aasted Bye - 10. familie
74Morten AndersenHosbonde34gift 1Huusmand og Smed
75Boel SørensDatterMadmoder52gift 2.
76Kirsten HenrichsDatterHendes Datter ved den første Mand8ugift  .
Aasted Bye - 11. familie
77Morten JensenHosbonde52gift 1Huusmand og Daglejer noget fattig nyder Almisse
78Else Christ:DatterMadmoder45gift 1.
79Neils MortensenDeres Børn5ugift  .
80Else MortensDatterDeres Børn9ugift  .
Aasted Bye - 12. familie
81Jens JensenHosbonde38ugift  Huusmand og Væver
82Jens NeilsenHans Fader70gift 1blind sengeliggende og nyder Almisse
Aasted Bye - 13. familie
83Malene NeilsDatterMadmoder46enke 1Huuskone gaar i dagleje nyder Almisse
84Boel NeilsDatterhendes Datter8ugift  .

Nissum Bye - 1. familie
85Anders NeilsenHosbonde39gift 1Bonde og Gaardbeboer
86Ana JensDatterMadmoder35gift 1.
87Karen AndersDatterDeres Datter1ugift  .
88Jens NeilsenTienestefolk35ugift  sygelig faaer ey nogen Løn uden sin Skat
89Helle NeilDatterTienestefolk28ugift  .
90Maren AndersDatterTienestefolk13ugift  .
Nissum Bye - 2. familie
91Peder JensenHosbonde52enke 1Bonde og Gaardbeboer
92Jens Pedersenhans Børn20ugift  .
93Povel Pedersenhans Børn14ugift  .
94Neils Pedersenhans Børn10ugift  .
95Chresten Pedersenhans Børn8ugift  .
96Anders Pedersenhans Børn6ugift  .
97Ana PedersDatterhans Børn16ugift  .
Nissum Bye - 3. familie
98Morten PovelsenHosbonde66gift 1Bonde og Gaardebeboer
99Ana NeilsDatterMadmoder56gift 1.
100Søren MortensenDeres Børn127ugift  .
101Neils MortensenDeres Børn14ugift  .
102Maren MortensDatterDeres Børn15ugift  .
103Ana MortensDatterDeres Børn10ugift  .
104Mariane MortensDatterDeres Børn8ugift  .
Nissum Bye - 4. familie
105Peder JensenHosbond30ugift  Bonde og Gaardbeboer
106Johane JensDatterHans Søster31ugift  .
107Anders SørensenTienestefolk36ugift  .
108Jens JensenTienestefolk8ugift  .
Nissum Bye - 5. familie
109Peder AndersenHosbonde43gift 1Bonde og Gaardbeboer
110Karen JensDatterMadmoder53gift 1.
111Ana PedersDatterDeres Datter10ugift  .
112Christen PovelsenTienestefolk16ugift  .
113Ana JensDatterTienestefolk15ugift  .
Nissum Bye - 6. familie
114Peder PovelsenHosbonde58gift 1Bonde og Gaardbeboer
115Maren NeilsDatterMadmoder56gift 1.
116Neils PedersenDeres Børn22ugift  .
117Søren PedersenDeres Børn14ugift  .
118Boel PedersDatterDeres Børn15ugift  .
119Kirsten PedersDatterDeres Børn10ugift  .
Nissum Bye - 7. familie
120Jens NeilsenHosbonde52gift 1Bonde og Gaardbeboer
121Inger NeilsDatterMadmoder49gift 1.
122Peder JensenDeres Børn13ugift  .
123Iver JensenDeres Børn12ugift  .
124Karen JensDatterDeres Børn20ugift  .
125Ana IversDatterHosbonds Moder84enke 1Afsindig og ... nyder Almisse
Nissum Bye - 8. familie
126Neils AndersenHosbonde57gift 1Bonde og Gaardbeboer
127Ana NeilsDatterMadmoder57gift 1.
128Anders Neilsen.24ugift  .
129Neils Neilsen.23ugift  National Soldat
130Jens Neilsen.15ugift  vandskabt og taabelig
131Karen NeilsDatter.13ugift  .
132Jens JensenTienestedreng10ugift  .
Nissum Bye - 9. familie
133Jep JensenHosbonde54gift 1Bonde og Gaardbeboer
134Kirsten ChristensDatterMadmoder50gift 1.
135Kirsten JepsDatterDeres Børn24ugift  .
136Christiane JepsDatterDeres Børn9ugift  .
137Maren JepsDatterDeres Børn6ugift  .
138Mads ChristensenTienestedreng14ugift  .
Nissum Bye - 10. familie
139Anders NeilsenHosbonde44gift 1Bonde og Gaardbeboer
140Ana AndersDatterMadmoder30gift 1.
141Neils AndersenDeres Børn7ugift  .
142Jens AndersenDeres Børn3ugift  .
143Maren AndersDatterDeres Børn1ugift  .
144Jens PovelsenTienestefolk16ugift  .
145Ana MikkelsDatterTienestefolk12ugift  .
Nissum Bye - 11. familie
146Jep ChristensenHosbonde27gift 1Huusmand og Daglejer
147Ana AndersDatterMadmoder28gift 1.
148Ana JepsDatter1 Datter2ugift  .
Nissum Bye - 12. familie
149Søren PovelsenHosbonde64gift 4Huusmand og Daglejer fattig nyder Almisse
150Boel JensDatterMadmoder68gift 2.
151Jens SørensenHans Søn af 3die Egteskab8ugift  .
152Ana PedersDatter1 Pleie Barn fød uden Egteskab2ugift  .
Nissum Bye - 13. familie
153Motern SørensenHosbonde54gift 1Huusmand og Daglejer meget fattige
154Mette PedersDatterMadmoder52gift 1.
155Søren MortensenDeres Sønner8ugift  .
156Peder MortensenDeres Sønner6ugift  .
157Ole MortensenDeres Sønner4ugift  .
Nissum Bye - 14. familie
158Bertel ChristensenHosbonde64gift 1Huusmand og Daglejer
159Helvig ErnstDatterMadmoder49gift 1.
160Henrich BertelsenDeres Søn8ugift  .
Nissum Bye - 15. familie
161Christen JensenHosbonde44gift 1Huusmand og Daglejer
162Maren SørensDatterMadmoder50gift 2.
Nissum Bye - 16. familie
163Anders LarsenHosbonde70gift 2Huusmand syg og skrøbelig nyder Almisse
164Ana HenrichsDatterMadmoder58gift 1.

Risum Bye - 1. familie
165Bodil SørensenHosbonde57gift 1Bonde og Gaardbeboer
166Kirsten ThoersDatterMadmoder57gift 1.
167Søren BodilsenDeres Børn23ugift  .
168Thoer BodilsenDeres Børn16ugift  .
169Morten BodilsenDeres Børn14ugift  .
170Dorthe BodilsDatterDeres Børn12ugift  .
171Inger BodilsDatterDeres Børn9ugift  .
Risum Bye - 2. familie
172Neils AndersenHosbonde39gift 1Bonde og Gaardbeboer
173Kirsten MadsDatterMadmoder46gift 1.
174Anders NeilsenDeres Børn10ugift  .
175Mads NeilsenDeres Børn5ugift  .
176Ana NeilsDatterDeres Børn12ugift  .
177Jens NeilsenTienestekarl20ugift  .
Risum Bye - 3. familie
178Jens SimonsenHosbonde40gift 3Bonde og Gaardbeboer
179Ana JensDatterMadmoder34gift 1.
180Christen JensenHans Søn af første Egteskab12ugift  .
181Jens JensenBørn af sidste Egteskab4ugift  .
182Simon JensenBørn af sidste Egteskab2ugift  .
183Jens ChristensenTienestekarl24ugift  .
Risum Bye - 4. familie
184Jens NeilsenHosbonde42gift 2Bonde og Gaardbeboer
185Inger JensDatterMadmoder32gift 1.
186Jens JensenHans Børn af første Egteskab10ugift  .
187Meils JensenHans Børn af første Egteskab8ugift  .
188Boel JensDatterHans Børn af første Egteskab12ugift  .
189Ane JensDatterHans Børn af første Egteskab7ugift  .
190Morten Jensen1 Søn af sidste Egteskab1ugift  .
191Christen PovelsenTienestekarl18ugift  .
Risum Bye - 5. familie
192Neils KnudsenHosbonde46gift 1Bonde og Gaardbeboer
193Ana JensDatterMadmoder43gift 1.
194Knud NeilsenDeres Børn12ugift  .
195Povel NeilsenDeres Børn8ugift  .
196Mikkel NeilsenDeres Børn5ugift  .
197Anders NeilsenDeres Børn4ugift  .
198Christen NeilsenDeres Børn2ugift  .
199Else NeilsDatterDeres Børn10ugift  .
200Maren JensDatterKonens Søster40ugift  sygelig nyder Almisse
Risum Bye - 6. familie
201Søren PedersenHosbonde62enke 1Bonde og Gaardbeboer
202Søren SørensenHans Søn32ugift  .
203Boel AndersDatterTienestepiiger32ugift  .
204Ana NeilsDatterTienestepiiger13ugift  .
Risum Bye - 7. familie
205Neils ChristensenHosbond63gift 2Bonde og Gaardbeboer
206Maren LarsDatterMadmoder51gift 2.
207Søren NeilsenBørn af sidste Egteskab16ugift  .
208Lars NeilsenBørn af sidste Egteskab11ugift  .
209Kirstine NeilsDatterBørn af sidste Egteskab15ugift  .
210Else NeilsDatterBørn af sidste Egteskab7ugift  .
Risum Bye - 8. familie
211Kield JensenHosbonde35ugift  Bonde og Gaardbeboer
212Neils PedersenTienestedreng12ugift  .
213Maren NeilsDatterHuuskone53enke 1meget fattig og sygelig nyder Almisse af Sognet
Risum Bye - 9. familie
214Jacob HansenHosbonde40gift 2Bonde og Gaardbeboer
215Ana SørensdatterMadmoder38gift 1.
216Ana JacobsDatterHans Datter af første Egteskab8ugift  .
217Henrich ChristensenTienestekarl22ugift  Rytter
218Maren ChristensDat.Tienestepiige15ugift  .
Risum Bye - 10. familie
219Morten GravesenHosbonde40gift 1Huusmand og Daglejer meget fattige og nyder Almisse
220Elisabeth AndersD:Madmoder35gift 2.
221Jacob MortensenBørn af sidste Egteskab8ugift  .
222Ellen MortensDatterBørn af sidste Egteskab6ugift  .
223Ana MortensDatterBørn af sidste Egteskab1ugift  .
Risum Bye - 11. familie
224Morten ChristensenHosbonde59gift 2Huusmand og Daglejer
225Boel ChristensDatterMadmoder45gift 1.
226Ana PedersDatterTienestepiige11ugift  .

SæbyeGaard Bye - 1. familie
227Peder NeilsenHosbonde47gift 2Bonde og Gaardbeboer
228Ana AndersDatterMadmoder35gift 1.
229Neils PedersenHans Børn af første Egteskab11ugift  .
230Maren PedersDatterHans Børn af første Egteskab15ugift  .
231Ana PedersDatterHans Børn af første Egteskab6ugift  .
232Anders PedersenBørn af sidste Egteskab4ugift  .
233Else PedersDatterBørn af sidste Egteskab3ugift  .
234Ana PedersDatterBørn af sidste Egteskab2ugift  .
235Jeps NeielsenTienestekarl32ugift  National Soldat
SæbyeGaard Bye - 2. familie
236Anders PovelsenHosbonde67gift 1Bonde og Gaardbeboer
237Else AndersDatterMadmoder63gift 1.
238Søren AndersenDeres Børn32ugift  National Soldat
239Peder AndersenDeres Børn24ugift  .
240Maren AndersD:Deres Børn15ugift  .
241Maren NeilsDatterTienestepige12ugift  .

Sæbyegaards Mølle - 3. familie
242Neils SommerHosbonde60gift 1SelvEier Møller
243Ana ErnstDatterMadmoder51gift 1.
244Nels NeilsenDeres Børn19ugift  .
245Ernst NeilsenDeres Børn12ugift  .
246Boel NeilsDatterDeres Børn21ugift  .
247Mariane MortensDatterEn Datter Datter avlet uden Egteskab2ugift  .

Hiorbusk - 1. familie
248Søren AndersenHosbonde62gift 2Bonde og Gaardbeboer
249Maren AndersDatterMadmoder42gift 1.
250Anders SørensenHans Børn af første Egteskab34ugift  Nat: Soldat
251Sophie SørensDatterHans Børn af første Egteskab14ugift  .
252Anders SørensenBørn af sidste Egteskab9ugift  .
253Søren SørensenBørn af sidste Egteskab5ugift  .
254Maren SørensDatterBørn af sidste Egteskab11ugift  .
255Ana SørensDatterBørn af sidste Egteskab7ugift  .
256Helvig SørensDatterBørn af sidste Egteskab3ugift  .
257Karen SørensDatterBørn af sidste Egteskab1ugift  .
Hiorbusk - 2. familie
258Iver AndersenHosbonde30gift 1Bonde og Gaardbeboer
259Maren PedersDatterMadmoder25gift 1.
260Mikkel JensenTienestefolk24ugift  .
261Else NeilsDatterTienestefolk11ugift  .

Torp Bye - 1. familie
262Anders SørensenHosbonde60gift 1Bonde og Gaardbeboer
263Mette PedersDatterMadmoder60gift 1.
264Povel AndersenDeres Børn23ugift  .
265Peder AndersenDeres Børn17ugift  .
266Jens AndersenDeres Børn15ugift  .
267Neils AndersenDeres Børn13ugift  .
268Hans NeilsenTienestedreng12ugift  .
Torp Bye - 2. familie
269Anders KieldsenHosbonde41gift 3Bonde og Gaardbeb:
270Ana JensDatterMadmoder32gift 1.
271Jens AndersenBørn af sidste Egteskab4ugift  .
272Povel AndersenBørn af sidste Egteskab3ugift  .
273Mariane AndersDat.Børn af sidste Egteskab6ugift  .
274Bodil SimonsenTienestefolk32gift  .
275Neils PovelsenTienestefolk11ugift  .

Aasted Skoue - 1. familie
276Hans JacobsenHosbonde38gift 2Bonde og Gaardbeb:
277Dorthe JensDatterMadmoder34gift 1.
278Neils Hansenhans Søn af 1ste Egteskab12ugift  .
279Jens HansenBørn af sidste Egteskab3ugift  .
280Iver HansenBørn af sidste Egteskab2ugift  .
281Mette HansDatterBørn af sidste Egteskab8ugift  .
282Karen HansDatterBørn af sidste Egteskab6ugift  .
283Lars JepsenTienestefolk24ugift  .
284Anders PedersenTienestefolk16ugift  .
285Ana JepsDatterTienestefolk23ugift  .
286Christopher JensenTienestefolk13ugift  .
287Malene RasmusDatterHosbondens Sødskendebarn36ugift  .

Jens V. Olsen (e-mail) | mine slægtssider | oversigt over folketællingerne

Denne side er lavet den 20-Maj-1998 med KIP2HTML Version 1.00 © 1998