Tingsvinde fra Fur - 23. november 1655

Her ses en digital fotografering af en kopi af tingsvindet med Peder Jensen i Grisildgaard som birkefoged.
Den originale og uredigerede jpg-fil fra kameraet (1280 * 960 pixels - 312 kByte), kan ses ved at klikke på billedet.


Herunder ses en række efterredigeringer af denne optagelse.
Den øverste del af dokumentet (udsnit på 736 * 266 pixels - 90 kByte)

"Peder Jensen i Grissillgaard Birckefoggedt till Fur bircke ting Niels Madzen i Debell och Peder Jensen Schrifue(r) giør vitherlig Aar Eftter Guds byr(d) 1655 fredag den 23 nove(m)br paa for(n) thing for oss var schicked Jens Nielsen Møller der Loffuelig Eske og fick It fulld Things Vinde ..."Den nederste del af dokumentet, visende afsmitningen af seglene med Peder Jensen (birkefogedens) til venstre (udsnit på 742 * 226 pixels - 56 kByte)


Hele dokumentet med øget kontrast kan ses her (782 * 1026 pixels - 230 kByte)
Dokumentet er nævnt i artiklen: Jens V. Olsen:"En jordfunden seglstampe, og hvad deraf fulgte..."
16. March 2004 Jens V. Olsen - (e-mail)