Udensogns viede i Salling

Samlet af Niels Bjøreng, Nørresundby

Omfatter følgende sogne:

Skive - Resen - Hem - Dølby - Hindborg - Brøndum - Hvidbjerg - Oddense-Otting - Selde - Aasted
Junget-Thorum - Grinderslev - Grønning - Thise - Lyby - Jebjerg - Durup-Tøndering - Rybjerg-Roslev - Hjerk-Harre - Nautrup-Sæby-Vile
Fur - Rødding - Krejbjerg - Balling-Volling - Haasum - Ramsing - Lem - Vejby - Lime

Skive kirkebog
Heri er inkluderet Skive Landsogn (Vinde, Lund, Bilstrup, Aarbjerg, Gammelgaard, Glattrup, Jegeris, Svansø)
1674 11/4 Søren Christensen af Resen og Kirsten Christensdatter, tjenende i Vinde
1675 18/4 Jacob Berthelsen (?) i Starup og Mette Gregersdatter i Bilstrup
1678 ?/2 Peder Jensen af Tønsberg i Norge og Maren Nielsdatter Riis
1679 ?/9 Laurids Sørensen af Vinde og Kirsten Lauridsdatter i Resen
1681 11/9 Niels NN, værende i Dommerby og Johanne NN
1682 22/9 ?? Olufsen, skomager i Skive og Anne Christensdatter Nykøbing
1683 28/1 Poul Andersen, født i Torp (Thise s) og Kirsten Kjeldsdatter, født i Waium (Lem s)
1683 9/5 Christen Jensen, enkemand i Øxenvad (Dølby s) og Kirsten Nielsdatter
1684 29/6 Mehlsen Knudsen, fisker i Skive og Anne Andersdatter, enkekone af Resen
1684 1/9 Jens Mikkelsen, stadstjener i Skive og Kirsten Thomasdatter, født i Ingstrup i Tvoning s (er sikkert Ungstrup i Torning s)
1685 4/10 Søren Madsen Bødker i Mønsted og Karen Nielsdatter
1687 7/10 Bendix Christensen i Krarup (Hem s) og Mette Nielsdatter
1688 3/5 Hr Jens Lauridsen, præst til Lem og Vejby og Mette Lauridsdatter i Skive
1688 4/6 Niels Jensen Primdahl i Lund og Johanne Andersdatter i Resen
1688 15/7 lyst for NN Thøgersen i Vester Dølby (Dølby s) og Kirsten Jensdatter Koch i Vinde
1689 3/2 Jens Jacobsen i Søby (Kobberup s) og Mette Hansdatter
1689 17/11 Christen Nielsen, skomagersvend, barnefødt i Aasted s og by og Maren Villadsdatter Schumager
1689 efterår Esper Jensen Smed i Resen og Anne Andersdatter v i Resen
1689 18/5 Voldborg Jensdatter i Jegeris og Christen Nielsen i Flørkjær (Fly s)
1690 9/10 trol Christen Lauridsen af Lydum Annexpræstegaard (Lydum s) og Else Mouridsdatter v i Lydum
1690 23/11 Niels Iversen af Dommerby og Maren Rasmusdatter ib
1692 29/5 Christen Christensen Ajstrup i Dommerby og Johanne Christensdatter, barnefødt i ???
1693 3/12 Niels Andersen af Højslev og Kirsten Nielsdatter
1695 14/5 Niels Lauridsen af Breum (Grinderslev s) og Johanne Thomasdatter
1695 1/8 Jens Sørensen ved kirken og Boel Hansdatter (?) v på Starupgaard (Højslev s)
1697 26/9 Søren Pedersen i Dommerby og Karen Rasmusdatter Svansø
1699 26/3 Jens Hansen, født i Nykøbing og Inger Pedersdatter Riis
1700 21/7 Hr Thomas Andersen Brod i Nautrup og Helle Lauridsdatter Vinde
1700 22/12 Niels Pedersen, enkemand i Otting og Anne NN i Jebjerggaard (Jebjerg s)
1703 3/7 Christen Madsen, skomager i Skive og Sidsel Jensdatter, en pige fra Viborg
1703 5/8 Niels Andersen, forrige vægter og Anne Jacobsdatter (?), født i Yttrup (Rybjerg s)
1703 5/12 Oluf Jensen, barnefødt i Mogenstrup (sikkert Sevel s) og Sidsel Nielsdatter Hiselberig
1706 6/4 Christen Christensen, født i Jebjerg (?) og Boel Andersdatter
1710 17/1 Hr Herlov Jensen Stjernholm og Maria Overgaard v i huset
1710 23/1 Hr Niels Gierne, sognepræst til Lørslev og Ørding og Kirsten Lauridsdatter
1710 13/7 Christen Lauridsen Skomager og Anne Jensdatter fra Viborg
1710 30/11 Esper Sørensen Handskemager og Margrethe Christensdatter fra Viborg
1711 15/11 Niels Christensen Smed fra Dølby og Inger Jensdatter
1711 27/12 Søren Pedersen, barnefødt i Balling og Mette Pedersdatter,tjenende i Skivehus
1716 2/6 Juul Christensen fra Vejrum og Johanne Sørensdatter fra Lund
1716 9/8 Laurids Knudsen af Øxenvad (Dølby s) og Dorthe Madsdatter af Vinde
1716 13/5 Knud Hansen Winter (med forslægt på Fur) og Dorthe Thomasdatter
1716 6/12 Christen Jensen fra Nykøbing og Maren Christensdatter
1720 27/10 Jeppe Mikkelsen Torum og Maren Jensdatter
1720 15/12 Peder Nielsen af Otting by (Otting s) og Maren Pedersdatter af Bilstrup
1722 1/9 trol Mads Jeppsen af Hagens Mølle (Resen s) og Maren Andersdatter
1723 1/8 trol Jens Jeppesen i Øster Lyby (Lyby s) og Anne Pedersdatter
1726 31/3 Anders Jensen Knot af Viborg og Anne Andersdatter
1730 8/9 Hr Laurids Hansen, sognepræst til Solbjerg (sikkert Morsø Nørre Herred) og Kirstine Marie Dybvad
1731 15/11 Gert Jensen Knot af Viborg og Dorthe Christensdatter Weibye
1732 21/3 trol Hans i Lunden i Ørslevkloster og sognepræstens pige Anne Christensdatter
1732 18/11 Peder (?) Therkelsen af Aalborg og Johanne Sofie Nielsdatter
1734 20/1 Knud Hansen Winter (med forslægt på Fur) og Sidsel Andersdatter
1734 17/10 Anders Pedersen af Resen og Anne Thomasdatter
1736 25/5 Niels Christensen Nybroe i Ikast s og Dorthe Marie Jørgensdatter Brøndum i Skive
1736 27/11 trol Søren Christensen af Resen og Else Jensdatter
1737 27/12 Christian Claus Poulsen af Sahl by (Sahl s) og Karen Christensdatter
1738 8/8 Axel Pedersen af Viborg og Birthe Justdatter
1738 28/11 Christen Jensen af Hanbjerg s og Kirsten Jensdatter af Alstrup
1738 5/12 Niels Jensen fra Turstrup (sikkert Trustrup, Dølby s) og Kirstine Jensdatter af Vinde
1739 16/1 Claus Christian Schouboe af Viborg og Kirstine Justdatter
1740 5/8 Petter Christian Høyer af Holstebro og Agnete Cathrine Mortensdatter
1742 2/11 Anders Mathiasen af Otting og Dorthe Madsdatter af Vinde
1742 16/11 Hans Knudsen fra Viborg og Mette Christensdatter
1743 31/5 Christen Christensen af Fly og Mette Christensdatter af Jegeris
1743 29/11 Poul Christensen af Laanum (Smollerup s) og Maren Jensdatter af Jegeris
1744 8/5 Laurids Andersen fra Astrup (Grinderslev s) og Anne Frederiksdatter af Gammelgaard
1745 22/9 Erik Pedersen Blok, degn i Haasum og Anne Pedersdatter af Jegeris
1745 9/2 Andreas (Anders ved trol) Skrædder Sadelmager af Skive og Anne Jensdatter Vinde af Selde
1746 8/11 Peder Hansen Krog fra Schielgaard (hvor er det?) og Margrethe Jensdatter af Lund
1748 30/10 Hr Christoffer Wøldike, sognepræst til Vive og annekser og Elisabeth Lund af Skive
1748 8/11 Niels Pedersen Riis fra Vinkel (Højslev s) og Karen Christensdatter af Bilstrup
1751 24/9 Christen Christensen af Jilsø (hvor er det?) og Karen Hansdatter af Svansø
1752 7/6 Christen Sørensen fra Hem og Johanne Nielsdatter i Vinde v i Hem
1752 2/9 Christen Lauridsen Reesen og Cathrine Sofie Christensdatter Bysted
1753 6/9 Anders Villadsen Graae fra Viborg og Johanne Jensdatter Baastrup af Skive
1754 11/10 Bache Jensen af Resen og Dorthe Pedersdatter Quist af Skive
1755 22/5 Niels Nielsen Braad af Krogsgaard i Fjends Herred og Anne Elsebeth Ottesdatter
1756 28/9 Ritmester Ting (?) fra Randers og Johanne Christine Riis
1756 16/10 Visti Pedersen af Viborg og Karen Christensdatter
1757 2/12 Laurids Christensen Hvidberg og Anne Nielsdatter af Dommerby
1758 30/11 Søren Nielsen af Øster Lyby (Lyby s) og Boel Pedersdatter af Bilstrup
1760 8/7 Christen Christensen og Anne Villumsdatter i Bilstrup v i Vrigsted
1760 11/9 Peder Thygesen, skomager fra Lemvig og Johanne Svendsdatter af Skive
1760 25/9 Laurids Nielsen af Vinde og Johanne Nielsdatter af Lem
1762 21/9 Jacob Andersen Thorning, degn for Nautrup, Sæby og Vile og Elisabeth Andersdatter Glattrup
1765 14/3 Peder Sørensen af Dommerby og Kirsten Nielsdatter Grønning af Resen
1765 10/10 Jens Pedersen af Otting og Maren Madsdatter af Gammelgaard v i Otting
1765 15/11 Christen Jensen og Johanne Marie Christensdatter v i Resen
1766 12/9 Mads Jensen af Krarup ( Hem s) og Anne Pedersdatter af Lund
1766 28/11 Peder Villadsen af Vester Lyby (Lyby s) og Maren Sørensdatter v i Dølby
1768 11/2 trol Christen Ibsen af Septrup (Sevel s) og Maren Sørensdatter af Skive
1768 12/2 Jens Pedersen af Ejskjær ( Dølby s) og Else Espensdatter af Bilstrup
1769 3/2 Hr Anders Friis, sognepræst for Brøndum og Hvidbjerg og Inger Fred (?) Hastrup v i amtsforvalter Uttrups hus
1769 14/7 Premierløjtnant, auditør Frederik Christian Hirschfeld fra Randers og Sofie Christiane Hastrup v i amtsforvalter Uttrups hus
1770 7/6 Jørgen Jensen af Vinkel (Højslev s) og Birthe Jensdatter af Lund
1770 2/11 Mikkel Jensen af Øster Lyby (Lyby s) og Maren Thomasdatter af Lund
1770 14/12 Jens Jensen Vinde fra Øxenvad (Dølby s) og Mette Jeppesdatter af Vinde v i Resen
1771 11/4 Laurids Jensen fra Rødhauge (sikkert Rydhave, Ryde s) og Judith Nielsdatter Smollerup af Skive
1772 13/8 trol Niels Sørensen fra Harre og Birthe Hansdatter af Skive
1772 9/10 Christian Knudsen Haderup fra Viborg og Sofie Marie Ring i Skive v i deres eget hus
1772 25/11 trol Søren Jensen af Jebjerg og Else Rasmusdatter, tjenende i Skive
1773 18/11 Christen Pedersen af Ejskjær (Dølby s) og Birthe Henriksdatter i Skive v i Resen
1775 12/1 Peder Nielsen af Dommerby og Dorthe Christensdatter af Jegeris
1775 28/4 Christen Christensen af Viborg og Dorthe Lauridsdatter i Skive
1776 26/6 Niels Nielsen af Tolstrup (Dølby s) og Karen Jacobsdatter af Jegeris
1777 19/7 Eiler Nielsen af Durup og Maren Andersdatter Juul af Heignet (Tøndering s)
1778 10/2 Musketer Carl Magnus af Sjællandske Infanteriregiment og Ellen Mette Mogensdatter
1778 21/4 Jacob Christensen af Tastum (Kobberup s) og Birthe Hansdatter af Bilstrup
1778 16/7 trol Anders Jensen af Krejbjerg og Birthe Christensdatter af Vinde
1780 14/3 Christen Olufsen fra Søby (Kobberup s) og Anne Marie Mortensdatter i Gammelgaard
1780 28/3 trol Jørgen Sørensen fra Trandum Klostergaard (Sevel s) og Else Stefansdatter i Bilstrup
1780 7/9 Musketer Andreas Schmidt og Anne Cathrine Pedersdatter af Viborg
1780 7/12 Laurids Andersen, enkemand af Sønder Resen (Resen s) og Boel Christensdatter i Jegeris
1781 31/7 trol Anders Christensen i Børsting (Thise s) og Mette Jensdatter
1782 11/10 Mads Sørensen Gust og Mette Kirstine Olufsdatter, begge af Hvidbjerg
1782 11/11 Jens Christensen Storgaard fra Vridsted og Dorthe Christensdatter
1786 20/1 trol Andreas Jochum Kling fra Viborg og Boel Marie Mathiesdatter Rols
1786 28/9 Jacob Kardyb, degn til Rørbek og Grønderup pg Dorthe Marie Lund
1788 7/8 trol Søren Kjærgaard fra Krejbjerg og Anne Jensdatter i Vinde
1789 6/2 Herman Christensen og Mette Pedersdatter fra Resen
1790 19/11 Christen Christensen af Kobberup og Sofie Sørensdatter (Nielsdatter ved trol) af Vinde
1793 13/8 Niels Pedersen fra Junget og Else Jensdatter Mølgaard
1794 17/1 Niels Pedersen fra Dommerby og Karen Gyrialsdatter
1795 26/11 Niels Andersen, enkemand fra Hem og enkekone Maren Jensdatter af Vinde
1796 7/4 Laurids Mogensen af Højslev og Anne Margrethe af Skive
1796 7/10 Christen Pedersen Hald fra Flade og Birthe Jensdatter
1796 3/11 Christen Wang fra Holstebro og enkekone Anne Andersdatter Brøndum
1797 16/1 trol Christen Poulsen, enkemand af Resen og Maren Eriksdatter af Vinde
1797 12/10 Hr Kammerråd Oluf Bierring, forpagter på Estvadgaard (Estvad s) og Elisabeth Christine Selmer
1797 9/11 Jens Christensen, enkemand af Ravnstrup og Anne Marie Andersdatter
1798 2/3 Frederik Nielsen af Sejstrup (Højslev s) og Maren Lauridsdatter af Jegeris
1800 7/5 Villads Jensen Ramsing, kurvesmed i Brøndum og Else Christensdatter Suend
1800 19/8 Thomas Frederiksen, enkemand i Trustrup (Dølby s) og Kirsten Johanne Jensdatter
1801 26/4 Adam Frederiksen fra Resen og Maren Nielsdatter
1801 1/5 Poul Christensen fra Vilsted og Maren Christensdatter
1801 1/10 Poul Jensen af ??? og enken Karen Lauridsdatter af Vinde
1802 22/1 Søren Christensen af Dølbyvad (Dølby s) og Cathrine Hedvig Poulsdatter af Lund
1802 ?/3 Jens Sørensen fra Dommerby og Marie Cathrine Christensdatter af Skive
1802 22/6 Mads Boysen Dahm fra Læsø og Dorthe Marie Skyum
1802 19/9 Vill Christensen, tjenende på Engeberg (hvor er det?) og Else Andersdatter i Vinde
1802 24/9 Christen Jeppesen af Grønkjær (Feldingbjerg s) og Kirsten Thomasdatter af Svansøgaard
1802 29/10 Esper Madsen Boel, enkemand af Vinde og Dorthe Nielsdatter fra Intrup (Lyby s)
1802 2/12 Christen Jensen fra Øxenvad (Dølby s) og Dorthe Jensdatter af Vinde
1805 3/2 Christen Hansen af Lunøe (sikkert Lundø s) og enkekone Inger Nielsdatter Bjerregaard af Skive
1806 ?/9 Anders Christensen fra Rettrup (Brøndum s) og Mette Marie ???datter
1806 ?/? Christen Vistesen på Estvadgaard (Estvad s) og Johanne Christensdatter
1807 26/10 Niels Stenh??? af Hem og Karen Mogensdatter
1807 6/12 Jens Jeppesen af Bostrup (Smollerup s) og Kirsten Simonsdatter i Vinde
1808 23/8 Peder Jensen fra Tolstrup (Dølby s) og Anne Baandgaard
1808 15/10 Niels Simonsen fra Dommerby og enken Kirsten Overby
1808 23/12 Peder Vestergaard fra Fly og enken Maren Christensdatter fra Vinde
1809 15/4 Peder Andersen fra Glattrup og Anne Cathrine Jensdatter fra Ørum
1809 2/11 Thomas Andersen Bødker fra Lundgaard (muligvis Volling s) og enken Maren Christensdatter
1809 7/11 Jørgen Schou, borger og brændevinsbrænder fra Randers og Karen Basballe fra Krabbesholm
1810 26/4 Visti Jacobsen af Fly og Anne Marie Thomasdatter af Svansø
1810 22/9 Skomager Jens Hansen af Skive og enken Boel Nielsdatter fra Aasted
1810 ?/10 Anders Hansen Mogenstrup af Mogenstrup (sikkert Sevel s) og Sidsel Iversdatter af Resen
1810 27/10 Niels Sørensen af Balling og Anne Pedersdatter
1810 7/12 Christen Sørensen af Øster Grønning (Grønning s) og Magdalene Christensdatter
1811 21/2 Christen Jensen af Hem og Dorthe Jensdatter
1811 16/4 Peder Skourup af Viborg og Anne Lauridsdatter
1811 13/9 Oluf Sørensen Kold og Kirsten Nielsdatter af Junget
1811 11/10 Jens Pedersen af Rettrup (Brøndum s) og Anne Thomasdatter af Svansø
1811 1/11 Jens Jensen af Hjerk og Johanne Jensdatter af Vinde
1812 3/1 Pastor Rasmus Rosendahl af Rødding og Frederikke Amalie Selmer
1812 7/2 Søren Mikkelsen Danberg (?) af Starupgaard (Højslev s) og Karen Christensdatter af Vinde
1812 29/10 Peder Jensen fra Estvadgaard (Estvad s) og Johanne Sørensdatter
1813 25/4 Thomas Sørensen, forpagter på Agersborg Præstegaard og Caroline Christence Hjorth
1813 18/11 Christen Jensen og Else Kirstine Eriksdatter, oph sig i Otting v i Otting
1814 14/7 Em Niels Johnsen, smed i Tøndering og Bodil Frederiksdatter
1814 15/7 Michael Hasle Boje fra Viborg og enke Anne Marie Lund
1814 18/10 Christen Pedersen af S Ørum og Anne Johanne Mortensdatter
1815 26/5 Jens Mikkelsen af Nørlem (Lem s) og Bolette Marie Nielsdatter
1815 13/10 Anders Jensen af Frammerslev (Oddense s) og enke Johanne Jensdatter
1815 20/10 Jens Sørensen af Hesselberg (Estvad s) og Mette Margrethe Sørensdatter
1815 24/10 Peder Christensen og Maren Jensdatter af Dommerby
1816 14/5 Søren Madsen af Hvidbjerg og Mette Christensdatter
1816 24/5 Em Visti Andersen i Harre og Else Marie
1816 12/7 Anders Nielsen Rosendahl fra Ø Assels og Juliane Marie Larsdatter
1816 ?/? Jens Corneliussen af Grove (Brøndum s) og Kirsten Olufsdatter
1816 15/11 Em Iver Pedersen Haldborg af Hvidbjerg og Anne Margrethe Mortensdatter
1818 22/1 Peder Jensen Frammerslev i Frammerslev (Oddense s) og Kirsten Jensdatter Kostrup
1818 22/10 Jens Mortensen og Kirsten Sørensdatter af Vejsmark (Thise s!) v i Thise
1819 5/2 Hans Christian Høgh, tj i Hvidbjerg og Mette Marie Niedermann
1819 11/9 Christen Thomsen af Hvidbjerg og Else Christensdatter
1820 20/10 Christen Christensen i Resen og Edel Christensdatter v i Hem
1820 28/12 Em Villads Jensen i Knud (Rødding s) og Kirsten Mogensdatter v i Rødding
1821 9/2 Em Peder Nielsen i S Thise (Thise s) og Dorthe Lauridsdatter
1821 21/9 Laurids Lauridsen af Resen og Kirsten Lauridsdatter
1821 28/12 Niels Emanuel Skov i Høeberg og Marthe Ørberg
1822 24/5 Anders Jensen fra Balling og Anne Marie Mortensdatter
1823 7/2 Mads Nielsen Primdahl i Sahl (Ringkøbing a) og Johanne Christensdatter
1823 18/11 Søren Madsen fra Hem og Boel Lauridsdatter
1823 30/12 Oluf Jacobsen fra Thy og enke Kirsten Christensdatter
1824 13/4 Niels Nielsen fra Vrou Præstegaard og Anne Cathrine Olufsdatter
1824 23/4 Niels Pedersen fra Aagaardsholm (Thorum s) og Marie Sofie Elisabeth Pedersdatter
1824 24/6 Thomas Jespersen i Trevad (Vridsted s) og Mette Roersdatter
1824 1/7 Jacob Pedersen Torp fra Haasum og Maren Christensdatter
1824 12/11 Jens Simonsen og Anne Marie Christensdatter v i Højslev
1826 14/9 Carl Frederik Bonne i Thisted og Louise Birgitte Marianne Spleth
1827 5/10 Christen Lauridsen af Kostrup (Oddense s) og Mette Andersdatter
1828 11/4 Em Mikkel Frederiksen af Resen og Else Cathrine Mortensdatter
1828 28/10 Rasmus Laurids Rasmussen fra Nørlund og Juliane Ovidia Marie Henriette Kamph
1829 1/5 Laurids Christensen af Store Ramsing og Birthe Jacobsdatter
1829 20/11 Jens Jacobsen Brøndum og Marianne Mikkelsdatter fra Randers
1829 12/12 Anders Christensen af S Ørum og Cathrine Pedersdatter
1830 11/5 Therkild Thomsen af Fly og Gjertrud Andersdatter
1830 25/10 Oluf Frederiksen fra Eskjær Mølle og Karen Marie Genscher (?)
1830 25/11 Anders Poulsen af Sevel og Maren Christensdatter
1831 19/4 Hr Johannes Mehl sp til Lem og Vejby og enke Cathrine Elisabeth Christensen
1831 16/12 Jens Andersen Hjerk af Hvidbjerg og Margrethe Cathrine Nielsdatter
1831 28/12 Christen Jensen Bostrup af Viborg og Johanne Marie Lund
1832 13/1 trol Oluf Pedersen i Hem og Mette Christensdatter (ægteskabet ophævet)
1832 1/6 Em Peder Andresen Viborg i Hindborg og Maren Olufsdatter
1832 18/12 Mikkel Sørensen i Oddense og Maren Andersdatter
1834 25/7 Jens Jeppesen af Dommerby og Else Andersdatter
1834 7/11 Em Christen Nielsen i Breum (Grinderslev s) og Inger Pedersdatter v i Grinderslev
1835 20/1 Peder Jensen Søgaard, tj i Holstebro og Karen Pedersdatter
1835 7/8 Villads Nielsen fra Hjelm Mølle (Sevel s) og Maren Lauridsdatter
1835 13/10 Niels Nielsen, tj i Estvad og Kirstine Pedersdatter
1835 13/11 Johan Heinrich Ludvig Frentz, f i Gravismühlen, Mehlenburg og Anne Kirstine Jacobsdatter
1836 29/4 Søren Christensen, tj i Hem Præstegaard og Inger Pedersdatter
1836 28/6 Christen Nielsen i N Thise (Thise s) og Maren Svendsdatter
1836 19/7 Christen Christensen i Kisum (Estvad s) og Anne Malene Henriksdatter
1836 8/9 Edvard Carl Gustav Steiner, f i Horsens og Christine Caroline Antonette Mønster, f i Randers
1836 21/10 Em Jens Christensen Kurup af Ramsing og enke Valdborg Olufsdatter
1836 4/11 trol Christen Jensen af Harre og Juliane Andersdatter (ville alligevel ikke giftes)
1836 27/11 trol Laurids Lauridsen i Troelstrup (Feldingbjerg s) og Johanne Sørensdatter (ville alligevel ikke giftes)
1837 24/5 Hans Clausen, tj i Svenstrup (Stahl s) og enke Dorthe Sørensdatter
1837 17/11 Rasmus Sørensen Boldrup fra Holstebro og Helle Kirstine Thomsen
1837 28/11 Jeppe Christian Jørgensen, tj i Lyby og Anne Christensdatter v i Resen
1838 2/2 Jens Olufsen på Estvadgaards Mark og Kirsten Sørensdatter
1838 25/9 Christen Olufsen Kjærgaard, tj i Grove (Brøndum s) og Anne Marie Roersdatter
1838 5/10 Niels Pedersen af Hem og Christiane Margrethe Christensdatter
1838 30/10 Em Morten Jensen til Lundgaard (Gammelstrup s) og Johanne Kirstine Qvistgaard
1839 12/3 Peder Christensen, tj i Øxenvad (Dølby s) og Ingeborg Pedersdatter
1839 4/8 Johan Christoffer Thaysen i Tøndering og Inger Marie Christensdatter
1839 1/11 Christen Villadsen i Grove (Brøndum s) og Johanne Jensdatter
1839 27/12 Anders Peder Nielsen, f i Kollerup 1813 og Lise Brøndum
1840 27/5 Jens Holdberg Kjeldsen af Ringkøbing og Elisabeth Kirstine Hald
1840 11/12 Peder Christian Krabsen af Aarestrup, Hornum Hrd og Maren Jeppesdatter
1842 6/5 Christian Henriksen Holm af Holstebro og Petrine Marie Høiland
1842 4/6 Jens Mogens Christian Olufsen fra Tvis Mølle ved Holstebro og Mette Gjedde
1842 23/10 Christen Pedersen Leed (hjemkommet fra Kbh, nu i Dølbyvad (Resen s)) og Anne Marie
1842 3/11 Jacob Christensen (er flyttet til Harre) og Maren Jensdatter
1843 10/2 Jens Nielsen Kjærsgaard af Krarup og Maren Kirstine Christensdatter
1843 28/4 Jens Peter Rasmussen af Selde og Marianne Jensdatter
1843 30/5 Berthel Graversen, tj i Rærup (Grinderslev s) og Maren Nielsdatter
1843 18/7 Niels Andersen af Grønbæk og Birgitte Sofie Elisabeth Abrahamsdatter, hos moderen i Vilstrup v i Resen
1843 8/9 Jens Pedersen, f i Estvad og Inger Nielsdatter, f i Estvad v i Resen
1843 6/10 Em Niels Siegfred Nebelong fra Ribe, f i Kbh og Constance Horn, f i Kbh v i Resen
1843 14/11 Laurids Miltersen af Vinde, nu i Jilsøe (Fly s) og Anne Kirstine Jacobsdatter
1843 28/12 Peder Lauridsen og Karen Mogensdatter, f i Thise Torp (Thise s)
1844 26/1 Oluf Christian Simonsen og Bodil Nielsdatter, f i Dommerby
1844 23/2 Anders Villadsen fra Jilsøe (Fly s) og Ingeborg Christine Miltersdatter
1844 19/3 Christen Nielsen Mollerup i Rødding (kom fra Kbh) og Maren Nielsdatter, f i Krejbjerg
1844 4/4 Niels Christian Christensen, f i Århus og Anne Cathrine Hansen
1844 12/4 Em Johan August Meyer og Sørine Andrea Sørensen, f i Nibe
1844 26/4 Laurids Christian Sengebusch af Nykøbing og Anne Cathrine Ahlbom
1844 8/5 Jens Christian Pedersen, f i Tranekjær og Nielsine Brøndum
1844 30/7 Niels Pedersen, f i Resen og Anne Johanne Pedersdatter (ankommet fra Kbh)
1844 16/8 Jens Pedersen, f i Fiskbæk og enke Kirsten Andersdatter
1844 31/8 Anders Jensen, f i Grove (Brøndum s) og Anne Christensdatter Røgild, f i Resen
1844 13/9 Niels Jensen fra Rødding og Mette Cathrine Johansdatter
1844 21/9 Peder Jacobsen, f i Hem og Anne Cathrine Mikkelsdatter, f i Kvols
1844 5/11 Christen Jørgensen (ankommet fra Kbh) og Anne Jensine Lund, f i Viborg
1844 9/11 Carl Thomas Nyssum, f på Qvistrup og Elisabeth Christensdatter Rod, f i Hjorthede
1844 15/11 Niels Pedersen Leed af Dølbyvad (Resen s) og Maren Lauridsdatter, f i Sattrup, (Østbirk s)
1844 27/12 Jacob Knudsen i Dalsgaard (Dommerby s) og Anne Kirstine Eriksdatter

til toppen af siden

Resen kirkebog
1756 1/10 Jesper Nielsen fra Trustrup (Dølby s) og Malene Jørgensdatter af Resen
1756 9/12 Laurids Christensen af Øxenvad (Dølby s) og Maren Jørgensdatter
1761 18/9 Jens Andersen af Øster Lyby (Lyby s) og Karen Nielsdatter af Dølby v i Lyby
1763 1/2 Werner Adolfsen og Boel Marie fra Kobberup
1785 19/6 Villads Vinding Nyborg, sognedegn for Humble s på Langeland, og Jomfru Christiane Olufsdatter v på Krabbesholm
1786 9/6 Christen Jensen, ladefoged på Krabbesholm, og Birthe Nielsdatter af Entrup (sikkert Intrup, Lyby s)
1789 20/3 Anders Jensen Hjort og Sofie Jensdatter fra Vejby
1792 6/10 Jens Lauridsen i Vinde (Skive s) og Else Nielsdatter af Resen
1794 21/3 Jens Mikkelsen fra Brokholm (Junget s) og Johanne Jensdatter på Krabbesholm
1800 13/2 Peder Pedersen af Krejbjerg og Dorthe Christensdatter af Resen
1802 19/4 anmeldt vielse for Mikkel Riis af Viborg og Mette Andersdatter af Hagens Mølle
1802 25/11 Niels Andersen i Vester Dølby (Dølby s) og Kirstine Mogensdatter
1806 7/10 Hr Købmand Thiørring og Jomfru Schouboe v på Krabbesholm
1811 28/2 Peder Sørensen Feldingberg fra Stoholm og Cecil Iversdatter af Resen
1815 23/3 Em Christen Jeppesen af Toustrup (Dølby s) og enke Anne Iversdatter
1815 28/9 Laurids Christensen af Vinde (Skive Landsogn) og Maren Christensdatter
1818 5/6 Jørgen Pedersen Dølbye af Brøndum og Maren Jensdatter
1819 3/12 Em Niels Jensen og Inger Hansdatter af Egeris (Skive Landsogn)
1824 15/10 Hans Rasmussen af Nyholm (Haasum s) og Anne Andrea Caroline Voetmann
1824 12/11 Jacob Christensen, tj i Skive og Ellen Jensdatter, tj i Skive
1824 29/12 Christian Nielsen af Skive og Else Margrethe
1824 30/12 Jørgen Mortensen, tj i Skive og Inger Marie Jensdatter
1826 17/2 Zacharias Christensen, tj i Viborg og Birthe Cathrine Pedersdatter
1826 17/5 Jens Pedersen af Daugbjerg og Joachimine Hansine Fabricius
1826 26/9 Jens Nielsen, tj på Skivehus (Skive s) og Anne Elisabeth Christensdatter
1828 16/11 Gunder Axelsen fra Estvad og Anne Andersdatter
1829 10/4 Ferdinand Selmer af Skaber Mølle (?) og Marie Elisabeth Møller v i Skive
1831 11/6 Morten Christensen Øllbye af Skive og Anne Jensdatter v i Skive
1832 29/5 David Fog i Viborg og Marie Schrøder
1833 28/4 Frants Wilhelm Nielsen af Skivum og Anne Elisabeth Jørgensdatter
1834 18/2 Iver Nielsen af Frammerslev (Oddense s) og Mette Jensdatter
1835 20/10 Niels Christensen Toustrup, tj i S Ørum og Anne Pedersdatter
1840 31/7 Jens Nielsen af Brøndum og enke Maren Nielsdatter
1840 13/11 Jens Mortensen i Næstild (Oddense s), f i Sevel og Karen Christensdatter Bønding
1841 5/11 Poul Jensen fra Roslev og enke Anne Nielsdatter
1843 10/11 Thomas Pedersen, tj i Skive, f i Aarslev ved Randers og Else Pedersdatter
1844 26/1 Jens Andersen i Hagens Mølle (Resen s)og Maren Margrethe Jensdatter v i hjemmet
1844 24/10 Anders Pedersen og Else Madsdatter, f i Hem

til toppen af siden

Hem kirkebog
1713 2/7 Søren Iversen af Vesterby i Balling og Anne Jensdatter i Hem
1716 28/6 Mads Røgling af Hindborg og Christen Bendixens søster af Krarup
1718 3/1 Christen Søndergaard i Brøndum og Inger Vævepige i Hem
1720 20/5 Jens Graversen i Volling og Anne Jensdatter af Krarup
1723 30/3 Søren Fændrup af Grove (Brøndum s) og Maren Sørensdatter i Hem
1723 18/4 Christen Madsen, daværende ladefoged hos Junker Frands Linde på ??, og Anne Christensdatter
1724 29/10 Niels Nielsen af Hvidbjerg og Dorthe Jensdatter i Krarup
1725 22/1 Stefan Nielsen af Volling og Maren Pedersdatter, tjenende Anders (Nielsen) Koch i Hem
1729 13/2 Laurids Miltersen i Bilstrup i Skive s og Else Jensdatter Kjærgaard i Hem
1729 13/3 Laurids Madsen Murmester fra Skive og Karen Andersdatter i Hem
1731 19/8 Niels Pedersen af Holstebro og Anne Clausdatter i Hem
1731 25/12 Oluf Poulsen af Skive og Johanne Andersdatter i Karupgaard
1732 26/10 Peder Madsen af Vinde (Skive s) og Ingeborg Mortensdatter
1733 25/5 Søren Olufsen af Hvidbjerg og Peder Lybys søster af Hem
1736 18/3 Jens Jensen fra Volling og Anne Nielsdatter af Hem
1736 3/6 Poul Svendsen af Flyndersø Mølle og degnens datter Anne Margrethe
1736 8/7 Laurids Poulsen af Haasum og Boel Jørgensdatter
1736 30/9 Christen Madsen af Otting og Maren Jensdatter Bundgaard i Hem
1736 9/12 Boyle Nielsen af Annexgaarden i Dølby og Giese Thomasdatter
1737 4/8 Ebbe Christensen fra Sahl s og Kirsten Andersdatter
1738 12/6 Niels Andersen fra Nørby i Balling s og Maren Lauridsdatter i Hem
1742 27/3 Søren Poulsen af Hem og Anne Andersdatter af Otting, tjenende i Hem
1744 3/6 Jens Jensen af Viisholm i Ramsing s og Mette Jørgensdatter i Hem
1744 22/11 Knud Graugaard og Søren Mortensens enke i Øxenvad (Dølby s)
1745 5/12 Oluf Nielsen af Krejbjerg og Dorthe Nielsdatter
1747 26/1 Kjeld Christensen af Øxenvad (Dølby s) og Anne Sørensdatter Vinter
1747 18/10 Christen Bach og en enke af Bigum Anne Jensdatter
1747 22/10 Christen Andersen af Næstild (Oddense s) og Karen Pedersdatter
1748 15/2 Tiderich Jensen, soldat, og Dorthe Jensdatter af Vester Dølby (Dølby s)
1750 19/11 Niels Nielsen (også kaldet Jeppesen) af Kisum (Estvad s) og Elle Nielsdatter
1754 22/11 Just Nielsen Ramborg af Skive og Maren Nielsdatter Skibsted af Haldborg
1756 25/11 Christen Andersen fra Rettrup i Brøndum og Karen Nielsdatter Lyby af Hem
1757 25/9 Esper Eriksen i Brøndum og Mads Eskesens datter i Krarup
1759 11/2 Niels Andersen af Thorum og Julie Cathrine Juulsdatter af Haldborg
1759 22/2 Niels Pedersen af Hvidbjerg og Maren Pedersdatter i Hem v i Hvidbjerg
1759 25/2 Jens Jensen Bønding af Vester Dølby (Dølby s) og Anne Olufsdatter fra Svendstrup i Sahl s v i Dølby
1759 14/6 Carl Henrik Halvik af Brøndum og Sidsel Christensdatter af Hem v i Brøndum
1760 6/1 Jens Jensen fra Intrup i Lyby s og Maren Sørensdatter i Hem Nørgaard
1761 23/3 Christen Jensen fra Estvad og Inger Jensdatter fra Hvidbjerg Holmgaard
1761 sommer Christen Thøgersen af Vinde (Skive s) og Mette Stefansdatter i Hem
1762 14/2 Skoleholderen Søren Pedersen Balling af Vester Dølby (Dølby s) og Maren Nielsdatter Toft fra Hvidbjerg
1763 10/7 Peder Henriksen fra Røgild (Resen s) og Johanne Bendixdatter af Hem
1763 18/9 Jens Jensen fra Oddense og Dorthe Espersdatter i Hem
1764 15/11 Anders Madsen Boel af Vinde (Skive s) og Helle Nielsdatter i Hem
1765 10/11 Jens Jørgensen af Hem og Maren Iversdatter af Hindborg
1766 6/4 Christen Sørensen af Dølby Vad (Dølby s) og Johanne Nielsdatter Toft
1767 21/4 Peder Sørensen af Dølby og Maren Christensdatter Kisum i Hem
1767 7/10 Anders Olufsen, ladefoged på Estvadgaard (Estvad s), og Dorthe Nielsdatter Koch i Hem
1767 8/11 Anders Mathiasen i Hem og Boel Christensdatter fra Balling
1769 12/11 Jens Christensen Hvid i Brøndumbæk og Maren Lauridsdatter fra Jegeris (Skive s)
1770 5/6 Esper Christensen af Rettrup (Brøndum s) og Sofie Sørensdatter i Hem
1771 13/6 Peder Villumsen af Hvidbjerg og Karen Madsdatter i Krarup v i Hvidbjerg
1776 8/4 Søren Christensen Kjærgaard af Hem og Karen Jensdatter af Tolstrup
1779 28/11 Peder Laugesen fra Aistrup (hvor er det?) og Margrethe Andersdatter i Hem
1780 15/5 Christen Madsen, landsoldat fra Jilsøe, og Maren Pedersdatter fra Thise
1780 29/10 Niels Pedersen af Næstild (Oddense s) og Karen Olufsdatter i Krarup
1781 6/12 Niels Jeppesen i Grove (Brøndum s) og Karen Christensdatter af Hem
1783 12/10 Svend Poulsen af Krejlgaard i Sevel og Ingeborg Simonsdatter af Hem
1784 9/1 Christen Pedersen Toft af Næstild (Oddense s) og Kirsten Nielsdatter
1785 9/4 Søren Christensen Goul af Grove (Brøndum s) og Maren Svenningsdatter af Brøndumbæk
1785 18/10 Esper Sørensen Boel af Vester Lyby (Lyby s) og Johanne Nielsdatter
1785 3/11 Anders Sørensen Vod, tjenende i Holmgaard i Hvidbjerg, og Margrethe Jørgensdatter Kringel
1786 24/9 Søren Hansen af Hvidbjerg og Maren Christensdatter
1788 6/11 Jacob Lydersen af Brøndum og Kirsten Andersdatter af Hem
1789 12/11 Niels Christensen af Øster Dølby (Dølby s) og Dorthe Christensdatter af Vester Dølby (Dølby s) v i Dølby
1790 8/12 Christen Espersen af Vinde (Skive s) og Maren Jensdatter af Hem
1791 24/5 Niels Thorsen af Hindborg og Else Pedersdatter af Hem
1791 7/6 Thomas Jensen af Sønder Lem (Lem s) og Stine Mikkelsdatter af Vester Dølby (Dølby s)
1792 29/5 Jens Christensen i Bostrup (Lyby s) og Else Nielsdatter i Hem
1793 7/2 Niels Jensen Skrædder af Vinde (Skive s) og Dorthe Nielsdatter i Hem
1793 12/11 Christen Jensen fra Resen og Maren Rasmusdatter af Hem
1794 26/2 Christen Jensen Bønding, tjenende udi Resen, og Anne Lauridsdatter af Hem
1794 4/9 Stefan Nielsen (Tang) af Bajlumgaard (Hjerk s) og Johanne Andersdatter af Hem
1797 16/11 Peder Clemmendsen af Hvidbjerg og Dorthe Thomasdatter af Haldborg
1798 27/12 Jens Eriksen fra Intrup (Lyby s) og Maren Poulsdatter af Hem
1799 22/8 Niels Mikkelsen af Hvidbjerg og Dorthe Jensdatter af Hem
1799 10/10 Christen Møller af Balling Hedegaard (Balling s) og Dorthe Christensdatter
1799 12/11 Gudike Mortensen af Nørre Andrup (Krejbjerg s) og Anne Andersdatter af Hem
1799 27/12 Esper Nielsen fra Krabbesholm (Resen s) og Kirsten Espersdatter i Hem
1802 28/5 Anders Andersen i Møgelthorum (Thorum s) og Anne Mikkelsdatter i Hem v i Hvidbjerg
1804 5/4 Stefan Nielsen Tang af Bajlumgaard (Hjerk s) og Gjertrud Andersdatter af Hem
1805 28/11 Niels Christensen Præst (?) fra Vester Dølby (Dølby s) og Dorthe Christensdatter i Hem
1806 27/11 Jens Christensen (kaldet Svendsen) af Øxenvad (Dølby s) og Sidsel Jensdatter Hvid af Brøndumbæk
1807 13/10 Peder Andersen af Balling og Anne Sørensdatter af Hem
1809 18/4 Peder Sørensen fra Frammerslev (Oddense s) og Kirsten Sørensdatter Bak
1816 10/6 Em Frederik Nielsen i Jegstrup (Dommerby s) og Maren Jacobsdatter
1816 9/8 Christen Poulsen og Maren Iversdatter i Lyby
1817 29/10 Em Peder Ibsen i Bilstrup (Skive Landsogn) og Karen Jensdatter
1817 6/11 Christen Nielsen af Rettrup (Brøndum s) og Maren Pallesdatter
1818 8/7 Jens Sørensen Bach og Maren Nielsdatter, tj i Balling v i Hjerk
1818 19/11 Anders Jensen, oph sig i Haasum og Mette Madsdatter
1820 6/4 Em Peder Lauridsen i Egeris (Skive Landsogn) og Anne Marie Christensdatter v i Dølby
1820 12/5 Jens Madsen Møller i Ø Dølby (Dølby s) og Dorthe Jacobsdatter
1820 21/11 Jens Mehlsen, tj i Ejsing og Boel Jacobsdatter
1821 12/10 Jeppe Lauridsen i Hindborg, tj i Rødding Præstegaard og enke Mette Christensdatter
1822 2/7 Anders Lyddersen fra Brøndum og enke Maren Jacobsdatter
1822 12/11 Em Jeppe Nielsen i Hjerk og Inger Mikkelsdatter
1823 18/4 Søren Thomasen fra Estvad (fader i Ramsing) og Anne Nielsdatter
1823 29/4 Niels Olufsen fra Egeberg (Ejsing s) og Anne Dorthe Pedersdatter
1823 20/11 Em Christen Sørensen og Inger Pedersdatter i V Dølby (Dølby s)
1823 28/12 Peder Pedersen i Ø Grønning (Grønning s) og Anne Madsdatter
1825 11/6 Em Thomas Hansen Refslund i Wellerup by (Agerskov s) og enke Anne Marie Østergaard fra Nyderup (?), Nim Hrd v i Krarupgaard
1825 27/9 Em Jacob Nielsen af Egeris (Skive Landsogn) og Kirsten Sørensdatter
1826 2/11 Simon Andersen fra Lille Ramsing (Oddense s) og Johanne Christensdatter
1830 5/11 Jens Christensen Feld og Dorthe Marie Lauridsdatter Bildgrav fra Breum (Grinderslev s)
1831 19/5 Jens Hansen og Mette Pedersdatter i V Dølby (Dølby s)
1831 31/10 Frederik Wilhelm Tetens i Skive og Marie Christine Bramsen
1831 1/12 Niels Christensen fra Vejby og enke Inger Pedersdatter
1833 7/2 Christen Christensen Damgaard fra Balling og Dorthea Kjærulf fra Balling v i huset
1833 29/3 Jørgen Christensen fra Oddense og Marianne Christensdatter
1833 29/9 Christian Eriksen fra Lime og Anne Pedersdatter fra Vinde (Skive Landsogn)
1834 17/4 Hans Bernstorf Lykke fra Brøndum og Maren Pedersdatter fra Grove (Brøndum s)
  Em Knud Poulsen Mollerup af Estvad og Anne Christensdatter (vielsen aflyst pga indsigelse fra Fattigvæsenet i Estvad)
1835 25/12 Christen Jensen af Fly og Boel Jensdatter v i hjemmet
1837 2/8 Christen Nielsen fra Rønbjerg og Johanne Madsdatter
1837 13/10 Jens Christensen fra Balling og Else Christensdatter
1837 10/11 Søren Christensen fra Volling og Dorthe Kirstine Jensdatter
1838 20/7 Em Anders Christensen fra Hindborg og Boel Marie Jensdatter
1839 15/3 Christen Nielsen fra Hvidbjerg og Anne Christensdatter fra Fly
1839 4/10 Jens Andersen og Boel Pedersdatter fra Ejsing
1839 12/10 Jacob Nielsen fra Ø Lyby (Lyby s) og Dorthe Jensdatter
1839 29/10 Niels Jensen Bønding fra V Dølby (Dølby s) og Birthe Jacobsdatter i Skive
1839 26/12 Em Søren Madsen og Maren Mikkelsdatter fra Jelvislef (?)
1841 5/10 Niels Nielsen i Bajlum (Hjerk s) fra Lille Ramsing (Oddense s) og Johanne Lauridsdatter fra Brøndum
1843 30/5 Jacob Olufsen af Grove (Brøndum s) og Mette Cathrine Jensdatter
1843 1/6 Mads Nielsen og Anne Nielsdatter fra Krejbjerg v i Krejbjerg
1843 20/10 Em Thomas Christensen Søndergaard fra Dommerby og Anne Marie Johannesdatter
1843 20/10 Em Niels Mikkelsen fra Grinderslev og enke Mette Madsdatter
1844 17/9 Jens Jensen i Brøndum og Else Christensdatter

til toppen af siden

Dølby kirkebog
1712 4/12 Niels Andersen i Durup og Anne Hansdatter af Tolstrup
1713 6/2 Berthel Hansen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Anne Hansdatter i Rud Mølle
1714 25/2 Christen Jensen af Ramsing i Oddense s og Karen Jacobsdatter i Trustrup
1714 3/6 Jens Jacobsen af Hindborg og Maren Christensdatter af Øxenvad
1714 21/10 Laurids Røgling af Hindborg og Else Nielsdatter i Trustrup
1714 28/10 Niels Sørensen af Jebjerg og Eske Madsens søster af Tolstrup
1718 27/2 Morten Troelsen af Øster Lyby (Lyby s) og Maren Jensdatter af Dølbygaard
1718 19/6 Niels Jensen af Hindborg og Karen Madsdatter af Vester Dølby
1718 4/12 Søren Pedersen af Resen og Sidsel Hansdatter af Annexgaarden
1722 13/12 Anders Christensen af Nannerup (Jebjerg s) og Johanne Marquorsdatter
1723 18/7 Christen Sørensen Bostrup og Dorthe Thomasdatter i Øxenvad
1727 29/12 Christen Christensen af Lyby og Knud Røglings enke af Øxenvad
1728 18/5 Jens Jensen Glarmester af Hindborg og Else Henriksdatter af Øxenvad
1729 13/3 Villads Nielsen af Kirkeby i Rybjerg og Anne Madsdatter
1735 31/7 Jens Lækarl og Else Olufsdatter, da boende i et hus i Hindborg
1735 13/11 Poul Villadsen af Hestbæk (Roslev s) og Anne Nielsdatter
1736 14/10 Hans Christensen af Hindborg og Else Melchiorsdatter
1736 3/4 Henrik Nielsen i Øxenvad og Maren Christensdatter, tjenende Majorinden i Hem
1738 30/12 Jens Pedersen af Bilstrup (Skive s) og Anne Sørensdatter i Tolstrup
1740 13/1 Iver Mortensen af Vester Lyby (Lyby s) og Anne Sørensdatter i Trustrup
1741 23/5 Christen Olufsen af Resen og Else Olufsdatter af Øster Dølby
1741 18/10 Jeppe Jeppesen fra Grinderslev og Maren Christensdatter af Øxenvad
1742 11/11 Søren Mortensen af Øxenvad og Maren Sørensdatter Vinter af Hem
1747 11/6 Søren (Sørensen) Vinter i Hem og Else Pedersdatter Schytzgaard af Øxenvad
1749 6/7 Søren Pedersen af Dommerby og Karen Lauridsdatter i Øxenvad
1749 14/10 Jens Foged i Øster Grønning (Grønning s) og Anne Pedersdatter af Øxenvad v i Grønning
1749 30/11 Niels Villadsen i Lille Ramsing (Oddense s) og Boel Lauridsdatter Røgling, da til huse i Dølbygaard v i Oddense
1750 25/10 Erik Jensen Grove af Vium (Hjerk s) og Karen Pedersdatter
1750 24/11 Thomas Jensen fra Kielgaard i Krejbjerg og Anne Christensdatter Gade
1752 16/7 Mads Jensen fra Hjerk og Ingeborg Pedersdatter
1755 2/2 Niels Pedersen i Næstild (Oddense s) og Maren Nielsdatter af Vester Dølby
1755 11/7 Jens Joensen fra Hegnet Mølle (Tøndering s) og Mette Nielsdatter af Rud Mølle
1756 18/11 Laurids Jensen af Vester Grønning (Grønning s) og Maren Iversdatter, tjenende Jacob Pedersen i Dølbygaard
1757 17/1 Peder Lauridsen af Vile og Maren Poulsdatter af Øxenvad
1757 24/6 Søren Josefsen af Bajlum (Hjerk s) og Johanne Christensdatter af Øster Dølby
1759 23/9 Jens Nielsen af Vinde (Skive s) og Maren Nielsdatter i Vester Dølby
1760 29/6 Niels Christensen af Trustrup og Mette Christensdatter af Hinnerup (Thorum s)
1761 18/10 Søren Jensen fra Jebjerg og Esper Nielsens kones søster af Trustrup
1763 7/8 Søren Jensen fra Oddense og Anne Jensdatter i Søndergaard
1763 18/10 Niels Jespersen fra Volling og Dorthe Nielsdatter i Tolstrup
1764 18/11 Axel Olufsen fra Harre og Maren Pedersdatter af Holmgaard
1765 30/6 Jens Madsen Boel af Vinde (Skive s) og Inger Nielsdatter i Tolstrup
1766 12/10 Christian Carlsen af Brøndum og Johanne Christensdatter i Vester Dølby
1767 25/3 Niels Nielsen af Ramsinggaard (Oddense s) og Mette Eriksdatter i Estkjær
1768 13/11 David Davidsen af Hesselberg (Estvad s) og Maren Jensdatter i Tolstrup
1768 4/12 Juul Pedersen af Haldborg (Hem s) og Anne Jensdatter Nederby i Estkjær
1769 2/7 Erik Lauridsen af Nannerup (Jebjerg s) og Maren Jørgensdatter af Øxenvad
1769 22/10 Søren Christensen Kisum af Hem og Karen Mortensdatter i Vester Dølby
1769 3/12 Erik Jensen i Trustrup og Mette Nielsdatter fra Sønder Resen (Resen s)
1771 21/4 Peder Christensen fra Bostrup i Lyby og Maren Nielsdatter
1771 3/11 Jens Christensen af Resen og Else Christensdatter Kisum af Hem
1773 14/2 Jens Abildgaard af Øster Lyby (Lyby s) og Kirsten Pedersdatter i Holmgaard
1773 7/3 Christen Grundvad i Vester Dølby og Maren Nielsdatter, født i Grønning
1773 31/10 Tiderik Jensen af Vester Dølby og Kirsten, Jens Smeds enke af Hem
1774 26/12 Laurids Pedersen Rærup af Øster Lyby (Lyby s) og Maren Christensdatter i Vester Dølby
1775 1/10 Peder Melchiorsen af Resen og Bente Jensdatter Balling i Øxenvad
1775 26/11 Christen Nielsen Vinde af Resen og Maren Lauridsdatter Bligaard i Vester Dølby
1776 23/6 Peder Espersen af Flye og Inger Christensdatter i Øxenvad
1776 7/7 Peder Nielsen af Vester Lyby (Lyby s) og Anne Nielsdatter i Øster Dølby
1778 12/7 Stefan Nielsen og Anne Jensdatter, begge tjenende i Hem Præstegaard
1778 9/8 Oluf Christensen af Øster Dølby og Kirsten Christensdatter Kisum af Hem
1778 11/10 Laurids Nielsen Vinde af Resen og Karen Lauridsdatter Bligaard i Vester Dølby
1778 18/10 Mikkel Jacobsen Lang fra Nesgaard i Rønbjerg og Anne Jeppesdatter i Øxenvad
1779 10/6 Christen Andersen af Vester Lyby (Lyby s) og Dorthe Axelsdatter i Vester Dølby v i Lyby
1779 22/6 Mads Jørgensen i Skjerris (Grinderslev s) og Kirsten Madsdatter i Vester Dølby v i Grinderslev
1779 5/8 Niels Sørensen af Vester Lyby (Lyby s) og Dorthe Pedersdatter i Holmgaard
1779 3/9 Søren Pedersen af Næstild (Oddense s) og Inger Kirstine Christensdatter af Starup v i Højslev
1779 10/10 Laurids Christensen fra Tøndering og Kirsten Henningsdatter af Øxenvad
1780 12/3 Laurids Christensen Tastum af Hem og Mette Lauridsdatter Bligaard i Vester Dølby
1780 23/3 Christen Mogensen af Hindborg og Maren Nielsdatter fra Vinde (Skive s)
1781 22/5 Christen Thorsen af Bilstrup i Skive s og Kirsten Jacobsdatter i Tolstrup v i Skive
1781 18/10 Niels Christensen af Øster Lyby (Lyby s) og Anne Jeppesdatter
1781 18/11 Peder Justsen af Resen og Kirsten Christensdatter af Vester Dølby
1784 2/12 Søren Madsen af Vestergaard i Oddense og Maren Mikkelsdatter Ingstrup af Vester Dølby v i Oddense
1787 27/12 Iver Hansen af Resen og Maren Christensdatter, tjenende i Dølbygaard v i Resen
1793 6/6 Christen Mathiasen af Hem og Johanne Christensdatter af Øxenvad
1793 1/10 Esper Jensen af Roslev og Edel Jensdatter af Trustrup v i Roslev
1793 x/10 Esper Nielsen fra Vinde (Skive s) og Edel Eriksdatter af Øxenvad
1793 7/11 Søren Christensen Kjærgaard i Hem og Anne Jensdatter af Trustrup
1795 15/10 Oluf Jensen af Vester Dølby og Kirsten Madsdatter af Hindborg v i Hindborg
1797 8/8 Jens Madsen fra Vestergaard i Oddense og Maren Jacobsdatter af Rud Mølle
1798 27/3 Peder Davidsen fra Rødding og Maren Nielsdatter af Øxenvad
1798 4/4 Anders Jensen Haldborg og Boel Pedersdatter, begge tjenende i Rud Mølle v i Oddense
1800 27/4 Niels Andersen Hiolund af Kraglund s og by og Karen Jensdatter af Vester Dølby
1800 3/6 Niels Thorsen, tjenende i Hem Præstegaard, og Edel Eriksdatter i Øxenvad
1801 20/10 Thøger Poulsen af Hem og Mette Christensdatter af Vester Dølby
1802 26/10 Niels Mortensen af Grove (Brøndum s) og Inger Sørensdatter af Vester Dølby
1804 19/7 Christen Pedersen af Øster Lyby (Lyby s) og Anne Pedersdatter af Øxenvad
1804 9/8 Peder Mikkelsen af Øster Lyby (Lyby s) og Mette Olufsdatter af Vester Dølby
1804 11/10 Christen Nielsen af Volling og Anne Eriksdatter af Trustrup
1805 17/10 Anders Nielsen fra Tønning i Ejsing s og Maren Eriksdatter af Trustrup
1806 3/10 Milther Jeppesen af Sønder Lem (Lem s) og Dorthe Cathrine Christensdatter af Øxenvad
1807 13/8 Jens Nielsen af Lille Ramsing (Oddense s) og Anne Christensdatter af Dølbygaard
1807 15/10 Laurids Jeppesen i Hindborg og Dorthe Eriksdatter i Trustrup
1808 16/4 Jacob Mortensen, tjenende i Brøndum Præstegaard, og Johanne Christensdatter af Vester Dølby
1812 28/4 Anders Poulsen af Hem og Gjorthe Christensdatter af Trustrupgaard
1813 5/1 Mikkel Jensen af Dommerby og Johanne Jensdatter i Trustrup
1813 3/1 Mikkel Jensen af Dommerby og enke Johanne Jensdatter
1814 19/12 Christen Christensen i Hindborg og Anne Marie Christensdatter
1815 19/12 Oluf Pedersen i Hindborg og enke Maren Christensdatter
1816 18/4 Christen Johansen fra Store Ramsing og Maren Mortensdatter
1816 19/12 Niels Jensen i Kisum (Estvad s) og Inge Mortensdatter
1817 17/10 Em Niels Jacobsen i Egeris (Skive Landsogn) og Boel Kirstine Axelsdatter
1819 21/9 Nicolaus Pasle, f i Ungarn og Anne Jensdatter
1819 2/11 Anders Nielsen fra Resen og Mette Knudsdatter
1822 2/4 Anders Jensen fra Brøndumbæk (Hem s) og Maren Olufsdatter
1822 21/5 Em Jesper Jensen fra Otting og Johanne Mortensdatter
1822 21/5 Peder Lauridsen, tj i Hem Præstegaard og Kirsten Marie Mortensdatter
1823 13/5 Niels Nielsen fra Hvidbjerg og Boel Lauridsdatter
1824 12/2 Christen Nielsen fra Lyby og Anne Sofie Christensdatter
1824 2/7 Christen Christensen fra Højslev, tj i Resen og Mette Nielsdatter fra Højslev
1825 7/7 Niels Christensen fra Volling og enke Inger Christensdatter
1825 18/10 Peder Andersen og Helle Christensdatter fra Store Ramsing
1827 23/2 Jørgen Thomasen fra Retterup (Brøndum s) og enke Dorthe Lauridsdatter
1827 23/3 Christen Sørensen fra Oddense og enke Dorthe Jacobsdatter
? ?/? Peder Christensen og Karen Christensdatter fra Retterup (Brøndum s) v i Brøndum
1828 20/3 Niels Pedersen fra Næsbæk (Balling s) og Maren Nielsdatter
1828 12/9 Laurids Lauridsen og Maren Nielsdatter fra V Grønning (Grønning s)
1828 29/10 Søren Pedersen fra Otting og Dorthe Nielsdatter
1828 14/11 Em Laurids Hansen fra Frammerslev (Oddense s) og Maren Axelsdatter
1829 ?/? Niels Christensen og Marianne Knudsdatter fra Breum (Grinderslev s)
1829 12/11 Niels Nielsen fra Resen og Marianne Jensdatter
1829 29/12 Niels Christensen og Johanne Jensdatter fra Sahl
1830 5/5 Mads Sørensen fra Vestergaard (Oddense s) og enke Dorthe Jacobsdatter
1831 11/2 Søren Pedersen fra Breum (Grinderslev s) og Maren Lauridsdatter
1831 27/? Anders Knudsen i Breum (Grinderslev s) og Sidsel Christensdatter fra Resen
1832 21/2 Jens Christiansen, tj i Thordahl (Grønning s) og Mette Christina Pedersdatter
1832 28/12 Mourids Jensen fra Otting og Marianne Olufsdatter fra Ramsing
1833 5/2 Em Anders Jensen af Vinde (Skive Landsogn) og enke Helle Sørensdatter
1835 27/3 Niels Christian Jensen og Mette Cathrine Pedersdatter i Hindborg
1836 22/3 Morten Nielsen og Maren Andersdatter i Torp (Haasum s)
1837 1/6 Laurids Sørensen i Grove (Brøndum s) og enke Anne Jensdatter
1839 9/4 Jens Christensen Quist fra Vinde (Skive Landsogn) og Boel Jeppesdatter
1839 19/4 Em Mogens Christensen og Karen Frederiksdatter i Jegstrup (Dommerby s)
1840 2/1 Anders Nielsen fra Resen og Dorthe Hansdatter
1840 10/11 Axel Jørgensen og Else Marie Jensdatter fra Rybjerg
1841 19/10 Espen Andersen fra Lyby og Mette Pedersdatter
1841 9/11 Just Jensen fra Roslev og Anne Cathrine Andersdatter fra Nautrup
1841 9/11 Jens Christian Christensen i Nautrup og Maren Hansdatter
1842 13/7 Niels Kjeldsen af Sahl og enke Else Sørensdatter
1843 18/? Jesper Henriksen i Starup (Højslev s?) og Marianne Christensdatter
1844 7/6 Anders Christensen fra Nissum (Aasted s) og Maren Jensdatter

til toppen af siden

Hindborg kirkebog
1713 19/1 Søren Jeppesen af Trustrup (Dølby s) og Karen Andersdatter i Hindborg
1713 18/6 Peder Pedersen af Balling og Anne Andersdatter Størch i Hindborg
1715 3/3 En karl fra Øster Lyby (Lyby s) og Anne Skræddersdatter af Hindborg
1718 13/11 En mand af Lyby og Anne Pedersdatter af Hindborg
1721 16/11 Peder Eriksen Aasted af Grønning og Maren Villadsdatter af Hindborg
1722 11/10 Jens Jensen, en aftacket soldat i Volling, og Anne Pedersdatter (kaldet Hellesdatter)
1724 19/3 Poul Villadsen af Yttrup (Rybjerg s) og Mette Jensdatter Gravgaard
1727 14/12 Niels Christensen fra Selde og Laurids Røglings enke i Hindborg
1728 29/9 Niels Jensen af Otting og Anne Christensdatter i Hindborg
1728 17/10 Anders Pedersen Lyby, nu boende i Hvidbjerg, og Maren Jensdatter i Hindborg
1730 17/9 Søren Jeppesen Bligaard af Oddense og Bended Mortensdatter i Hindborg
1730 1/10 Jacob Mortensen, som nu bebor Jens Baches sted, og Anne Pedersdatter Skrædder i Volling
1730 26/12 Robert Madsen, soldat, og Karen Jensdatter, Christen Grands søster
1731 8/4 Anders Poulsen af Bostrup (Lyby s) og Sidsel Villadsdatter af Hindborg
1732 28/9 Oluf Nielsen i Hindborg og Johanne Nielsdatter af Bajlum (Hjerk s)
1732 23/11 Jacob Vejby og Karen Christensdatter i Øxenvad (Dølby s)
1734 3/10 Peder Goul af Vester Lyby (Lyby s) og Maren Jensdatter i Gravgaard
1735 30/10 Iver Pedersen af Thise og Maren Christensdatter i Hindborg
1736 21/10 Søren Jensen Grove i Lyby og Anne Pedersdatter i Hindborg
1737 3/5 Jens Nielsen i Oddense og Johanne Jensdatter i Gravgaard
1743 7/7 Peder Nielsen (kaldet Cortsen) af Øster Dølby (Dølby s) og Dorthe Christensdatter Grand i Hindborg
1743 1/12 Christen Thomasen af Lund i Skive s og Dorthe Nielsdatter i Hindborg
1747 25/6 Laurids Andersen af Øster Lyby (Lyby s) og Maren Christensdatter i Hindborg
1747 15/10 Didrich Hansen af Otting og Mette Espersdatter af Hindborg
1749 16/3 Jens Thomasen fra Otting og Maren Pedersdatter af Horskærgaard
1749 7/12 Anders Nielsen Smed i Hindborg og Anne Villumsdatter i Volling
1751 28/12 Peder Andersen i Vester Grønning (Grønning s) og Anne Christensdatter i Hindborg
1752 11/6 Peder Pedersen af Øster Lyby (Lyby s) og Anne Christensdatter i Hindborg
1754 7/7 Søren Sørensen i Brøndumbæk (Hem s) og Maren Nielsdatter i Hindborg
1754 10/11 Laurids Jensen af Lund (Skive s) og Anne Nielsdatter i Hindborg
1756 13/6 Jørgen Iversen fra Grove (Brøndum s) og Ingeborg Jensdatter af Hindborg
1758 3/12 Jens Poulsen fra Vejby og Dorthe Thorsdatter i Hindborg
1759 4/3 Thomas Pedersen af Hindborg og Anne Madsdatter fra Vridsted s
1760 12/10 Ludvig Jensen af Hindborg og Karen Svendsdatter fra Trustrup (Dølby s) v i Dølby
1762 26/2 Jens Jensen Rybjerg og Anne Christensdatter i Hindborg
1763 30/10 Anders Hougaard i Brøndum og Anne Andersdatter af Hindborg
1767 12/2 Christen Pedersen af Sønder Andrup (Ramsing s) og Anne Nielsdatter i Hindborg v i Ramsing
1767 18/10 Jens Kirk af Hindborg og Maren Jensdatter Storgaard (Jens Lauridsens kones søster i Hem)
1768 13/3 Peder Pedersen Schytzgaard af Øxenvad (Dølby s) og Karen Jacobsdatter i Røgelund (hvor er det?)
1768 1/5 Peder Jensen Raun af Hvidbjerg og Anne Stefansdatter i Hindborg
1771 17/2 Niels Pedersen i Hindborg og Dorthe Andersdatter fra Vinde (Skive s)
1776 25/2 Niels Jeppesen af Otting og Inger Jacobsdatter Vejby i Hindborg
1776 2/6 Jeppe Lauridsen Bligaard i Vester Dølby (Dølby s) og Edel Kirstine Christensdatter i Hindborg
1776 29/12 Jørgen Madsen af Vrove, landsoldat, og Mette Jacobsdatter i Røglind
1779 31/10 Smeden i Hem, nemlig Degnens søn fra Balling, Jochum Christiansen Svane og Maren Nielsdatter i Hindborg
1780 30/1 Christen Villadsen fra Vinde (Skive s) og Anne Christensdatter i Hindborg
1789 13/4 Jens Christensen af Grove (Brøndum s) og Maren Stefansdatter af Hindborg
1789 4/10 Niels Hansen af Vester Dølby (Dølby s) og Grete Sørensdatter af Hindborg
1792 31/5 Laurids Jeppesen, tjenende i Lem Præstegaard, og Maren Andersdatter
1793 4/4 Anders Sørensen fra Bønding (Hvidbjerg s) og Anne Olufsdatter i Hindborg
1793 4/7 Christen Jeppesen fra Jebjerg og Inger Lauridsdatter af Hindborg
1794 17/7 Anders Jensen af Hem og Anne Jensdatter af Hindborg
1795 17/9 Oluf Andersen af Otting og Maren Mogensdatter af Hindborg v i Dølby
1796 28/12 Hans Christensen af Vester Lyby (Lyby s) og Helle Sørensdatter af Hindborg
1799 15/10 Oluf Christensen fra Rettrup (Brøndum s) og Karen Nielsdatter i Hindborg
1800 24/7 Jens Christensen af Øxenvad (Dølby s) og Johanne Jensdatter i Hindborg
1800 6/11 Jens Pedersen fra Øster Grønning (Grønning s) og Anne Pedersdatter i Hindborg v i Grønning
1801 17/11 Anders Sørensen fra Vonsbækhus i Grønning og Maren Jensdatter i Hindborg v i Grønning
1802 22/12 Anders Sørensen i Jebjerg og Anne Cathrine Pedersdatter i Hindborg v i Jebjerg
1803 6/10 Anders Madsen, forhen skipper og borger i Nyborg, og Maren Jensdatter i Hindborg
1806 1/8 Niels Olufsen, tjenende Byfoged Selmer i Skive, og Anne Thomasdatter af Hindborg
1807 29/10 Søren Pedersen fra Neder Balling Mølle (Balling s) og Johanne Andersdatter fra Hindborg Mark
1810 6/2 Niels Christensen af Næstild (Oddense s) og Kirsten Pedersdatter af Hindborg
1811 22/2 Jens Poulsen af Sevel og Anne Cathrine Jensdatter af Hindborg
1811 3/10 Mads Pedersen af Krejbjerg og Kirsten Jensdatter af Hindborg
1813 26/5 Troels Jeppesen i Hjerk og Anne Jensdatter
1814 18/10 Niels Jeppesen, tj i Hem Præstegaard og Maren Christensdatter
1815 15/6 Em Knud Christensen Saustrup i V Dølby (Dølby s) og Marianne Pedersdatter
1815 21/11 Em Søren Sørensen Hiarbek af N Andrup (Krejbjerg s) og Mette Christiansdatter
1817 19/6 Niels Christensen, tj i Lille Ramsing (Oddense s) og Kirsten Pedersdatter
1819 18/11 Jens Jensen, tj i Hem og Dorthe Christensdatter
1820 31/10 Christen Christensen af Balling og enke Maren Pedersdatter
1821 1/3 Mikkel Nielsen, tj i Hem og Margrethe Henriksdatter
1821 26/4 Anders Johannesen af Haasum og Else Andersdatter
1822 10/9 Anders Nielsen fra Otting og Dorthe Cathrine Nielsdatter
1824 5/10 Jens Espersen fra Oddense, tj i Hem og Karen Ludvigsdatter
1826 17/10 Anders Jensen fra Balling og Maren Nielsdatter
4/12.1827 Em Christen Christensen og Kirsten Nielsdatter af Øxenvad (Dølby s)
1829 30/10 Niels Jensen fra Brøndum og Anne Margrethe Christensdatter fra Balling
1829 19/11 Søren Christensen og Anne Cathrine Jensdatter fra Ø Lyby (Lyby s)
1830 28/1 Hans Andersen fra Tøndering og Anne Marie Sørensdatter i Hem
1830 6/5 Mads Sørensen fra Øxenvad (Dølby s) og enke Kirsten Marie Pedersdatter
1830 12/8 Peder Pedersen Daugberg, tj i Skive Landsogn og Karen Sørensdatter
1830 13/8 Morten Knudsen, tj i Hjerk og Sidsel Christensdatter
1830 5/10 Mikkel Christensen, tj i Tolstrup (Dølby s) og Karen Andersdatter
1830 12/10 Christen Miltersen af Vinde (Skive Landsogn) og Marianne Nielsdatter
1831 25/3 Em Jens Christensen i Oddense og Karen Nielsdatter
1832 14/2 Christen Nielsen, tj i Vinde (Skive Landsogn) og Karen Christensdatter
1832 5/4 Em Jens Christensen Goul i Grove (Brøndum s) og enke Johanne Andersdatter
1832 12/4 Jeppe Sørensen Goul fra Grove (Brøndum s) og Enke Mette Madsdatter
1832 24/5 Anders Hansen fra Otting og ?? (ulæseligt) Lauridsdatter
1833 15/10 Jeppe Nielsen og Barbara Jensdatter fra Brøndum
1836 3/11 Peder Nielsen af Nørreby (Balling s) og Karen Jensdatter viet i hjemmet
1839 30/4 Morten Sørensen fra Jebjerg og Anne Cathrine Nielsdatter fra Bostrup (Lyby s)
1839 3/5 Jens Jespersen fra Hem og Anne Christensdatter
1839 27/12 Mads Pedersen Boune fra Hjerm og Marianne Christensdatter
1841 x/x Anders Pedersen fra Jegindø og Mette Knudsdatter fra Breum (Grinderslev s)
1841 3/12 Christen Christensen fra Aalbæk og Karen Marie Nielsdatter
1842 18/3 Em Søren Christensen Sillemark og Anne Poulsdatter fra Nautrup
1844 19/11 Mads Christensen fra Østergaard i Store Ramsing og Marianne Jensdatter

til toppen af siden

Brøndum kirkebog
Kirkebogen har en lakune 1763-1772
1701 17/5 trol Christen Berthelsen af Hvidbjerg og Anne Jespersdatter af Rettrup
1702 11/12 Niels Olufsen af Haasum og Dorthe Sørensdatter i Rettrup
1703 24/6 Peder Madsen af Resen og Karen Christensdatter af Grove
1705 8/11 Villads Berthelsen af Bostrup (Lyby s) og Anne Olufsdatter af Rettrup
1706 12/9 trol Mads Pedersen af Rettrup og Maren Nielsdatter af Thyholm
1707 11/5 Morten Christensen af Kjærgaardsholm (Haasum s) og Sidsel Poulsdatter
1708 18/11 Mikkel Nielsen (Thorsen) af Lille Ramsing (Oddense s) og Inger Madsdatter af Grove
1709 27/12 Peder Jensen Tøndering og Anne Christensdatter
1712 25/10 Jeppe Sørensen af Jebjerg og Maren Jensdatter Kurup af Brøndum
1714 17/5 Thor Nielsen af Torp i Haasum og Anne Pedersdatter i Grove
1714 22/5 Stefan Andersen Smed af Nør Lem (Lem s) og Anne Christensdatter
1714 24/6 Poul Pedersen Primdahl af Rønbjerg og Birthe Jensdatter i Brøndum
1714 28/10 Niels Jensen, født i Vile og Maren Andersdatter i Grove
1715 17/5 trol Lorents Johansen af Sønderby i Rønbjerg og Birthe Pedersdatter
1715 14/6 Jens Jeppesen Gadgaard af Hvidbjerg og Birthe Espersdatter af Brøndum
1715 24/6 Peder Nielsen af Vejby og Maren Jeppesdatter Hovgaard i Brøndum
1715 30/6 Jesper Jensen af Volling og Margrethe Jensdatter af Grove
1717 22/8 Christen Bendixen i Krarup (Hem s) og Helle Jensdatter af Brøndum
1717 31/10 Laurids Andersen Svenske og Mette Nielsdatter i Rettrup
1718 15/5 Jeppe Berthelsen af Frammerslev (Oddense s) og Dorthe Jeppesdatter af Brøndum
1718 6/6 Jørgen Pedersen Morel, en svensk, og Else Jensdatter af Brøndum
1720 20/1 Christen Pedersen Murmester af Viborg og Maren Espersdatter af Brøndum
1720 13/10 Jens Hansen af Vester Dølby (Dølby s) og Anne Nielsdatter af Rettrup
1721 9/3 Peiter Imanuel, franskmand, og Sidsel Hansdatter af Brøndum
1722 26/7 Niels Hindbo af Vinde (Skive s) og Karen Madsdatter af Rettrup
1722 13/12 Jacob Ulriksen, ladekarl på Kjærgaardsholm (Haasum s), og Boel Jørgensdatter af Rettrup
1723 7/3 Niels Jensen fra Glückstadt og Maren Olufsdatter fra Fourby i Lem s ved Ringkøbing
1723 18/7 Søren Nielsen fra Fladstrand og Maren Pedersdatter, født i en by ved Faaborg på Fyn
1723 29/11 trol Niels Hansen af Thy og Sidsel Nielsdatter sst
1724 23/7 Knud Jensen fra Tjæreborg mellem Ribe og Varde og Karen Ibsdatter, født i Odense (Oddense?)
1724 1/10 Henrik Rasmussen fra Fyn og Karen Lauridsdatter fra Skive
1724 29/10 Peder Christensen af Øster Lyby (Lyby s) og Mette Bendixdatter (Bentsdatter ved trolovelsen) af Grove
1725 12/12 trol Peder Jensen af Hem og Dorthe Christensdatter i Grove
1726 11/6 Peder Christensen af Graaholm (Hjerm s?) og Else Kirstine Andersdatter af Grove
1726 1/12 Anders Jensen af Nørby i Balling og Kirsten Andersdatter af Grove
1727 x/x Knud Jensen af Vium (Hjerk s) og Dorthe Sørensdatter i Grove
1728 15/8 Søren Iversen og Dorthe Christensdatter v i Balling
1728 19/11 trol Peder Pedersen af Lund (Skive s) og Dorthe (ikke mere skrevet)
1729 16/10 Jens Christensen af Jebjerg og Anne Jensdatter af Brøndum
1730 30/5 Peder Christensen af Høstgaard i Balling og Inger Andersdatter af Grove
1731 6/1 Mourids Jeppesen i Jebjerg og Kirsten Jensdatter i Brøndum v i Peder Jacobsens hus i Brøndum
1735 9/11 Niels Jeppesen af Volling og Anne Eriksdatter i Rettrup
1736 21/10 Søren Thomasen af Haasum og Johanne Thomasdatter i Rettrup (ved trolovelsen Jacobsdatter)
1737 x/5 Christen Sørensen af Bønding og Boel Thomasdatter i Mølgaard
1737 10/10 Christen Jensen af Vinde (Skive s) og Mette Cathrine Mathiesdatter af Grove
1739 x/11 Jens Nielsen af Ramsing og Helle Jensdatter af Grove
1742 26/7 Troels Sørensen af Kaaberup og Johanne Marqvardsdatter i Mølgaard
1750 5/7 Mads Vestergaard i Oddense og Karen Pedersdatter
1750 12/7 Anders Olufsen af Otting og Maren Pedersdatter i Grove
1752 16/4 Jens Steengaard fra Kjærgaardsholm (Haasum s) og Dorthe Marquorsdatter
1757 4/8 Mads Christensen af Nør Lem (Lem s) og Mette Carlsdatter af Brønding
1758 22/10 NN Christensen af Kaastrup (Oddense s) og Karen NN
1759 7/10 Jeppe Olufsen af Vestergaard i Oddense og Anne Pedersdatter
1760 21/9 Jens Hisselberg af Estvad og Mette Pedersdatter i Brøndum
1761 24/3 Christen NN af Haasum og NN Clemendsdatter i Grove
1761 5/7 xxxxxxxxxxx af Hem og Anne Jensdatter af Grove
1761 22/10 trol Christen Smed (?) af Vejby og Maren Andersdatter
1762 23/2 Peder Jensen af Volling og Mette Espersdatter i Rettrup
1762 1/6 Jacob Zirken fra Ørslev Kloster og Anne Sørensdatter i Rettrup
1773 3/10 Villads Christensen fra Volling og Anne Madsdatter fra Brøndum
1774 24/4 Christen Olufsen fra Bustrup (Ramsing s) og Anne Lydersdatter af Brøndum
1776 16/1 Jeppe Josefsen af Grove og Else Troelsdatter fra Siøbye (hvor er det?)
1776 27/5 Peder Mikkelsen fra Volling og Anne Jespersdatter fra Rettrup
1776 7/7 Mikkel Jensen fra Holmgaard (hvor er det?) og Johanne Nielsdatter fra Rettrup
1777 5/10 Mads Christensen Fynbo og Karen Nielsdatter Bønding i Brøndum
1778 15/3 Christen Simonsen af Øster Dølby (Dølby s) og Karen Madsdatter af Brøndum
1778 20/4 Jens Jensen Vestergaard af Hem og Mette Josefsdatter af Grove
1779 5/4 Niels Jensen (Pedersen ved trolovelsen) fra Eiskær (Dølby s) og Johanne Christensdatter af Grove
1779 25/7 Niels Mortensen fra Bostrup (Lyby s) og Johanne Christensdatter Kielp af Grove
1781 20/5 Christen Sørensen Guust af Hvidbjerg og Kirsten Jensdatter af Rettrup
1781 20/6 Jesper Jensen, korporal fra Haasum og Maren Jacobsdatter af Rettrup
1781 14/10 Jacob Lydersen fra Revsgaard (Volling s) og Karen Villadsdatter af Brøndum
1783 26/1 Søren Villadsen af Vinde (Skive s) og Johanne Christensdatter af Grove
1783 11/9 Søren Christensen Smedgaard og Anne Margrethe Carlsdatter begge af Grove v i Dølby
1784 25/7 Jens Pedersen Smed (?) fra Vester Lyby (Lyby s) og Mette Pedersdatter af Brøndum
1784 31/10 Christen Nielsen af Rettrup og Maren Jensdatter fra Toustrup (Durup s), tjenende i Brøndum Præstegaard
1785 30/11 Christen Nielsen af Aunsberg Gods og Maren Jensdatter Dalsgaard fra Nør Lem (Lem s)
1788 24/3 Jens Villadsen fra Vester Dølby (Dølby s) og Ingeborg Nielsdatter af Brønding
1788 19/10 Lyder Madsen af Revsgaard (Volling s) og Elisabeth Andersdatter af Brøndum
1789 27/9 Anders Villadsen fra Hem og Anne Cathrine Pedersdatter af Brøndum
1789 13/10 Niels Andersen, tjenende i Balling Nedermølle (Balling s), og Inger Christensdatter af Grove v i Hem
1791 11/12 Hans (ved trolovelsen Jens) Andersen fra Vester Lyby (Lyby s) og Else Christensdatter Sæbye her i Brøndum
1792 7/1 Peder Clausen fra Sønder Andrup (Ramsing s) og Anne Cathrine Christensdatter af Grove
1792 6/5 Anders Pedersen Gadgaard fra Hvidbjerg og Sofie Sørensdatter af Grove
1792 18/10 Christen Madsen fra Revsgaard (Volling s) og Kirsten Christensdatter af Brøndum
1794 10/1 Peder Jensen Balling fra Hindborg og Johanne Andersdatter af Grove
1796 21/1 Niels Nielsen fra Hvidbjerg og Kirstine Christensdatter af Grove
1796 28/12 Christen Jensen Pind fra Morsø og Birgitte NN i Brøndum
1797 2/11 Niels Justsen fra Grinderslev Kloster (Grinderslev s) og Maren Villadsdatter fra Brøndum
1799 25/3 Jeppe Christensen af Hvidbjerg og Karen Sørensdatter af Grove
1799 16/6 Morten Pedersen, født i Salling, tjenende hos Jacob Sørensen i Hvidbjerg og Else Pedersdatter
1800 30/10 Poul Henriksen af Ørndrup i Mors og Mette Marie Andersdatter af Brøndum By
1803 6/4 Anders Pedersen af Ramsing og Hedvig Mikkelsdatter af Grove
1804 1/3 Christen Andersen fra Krejbjerg og Mette Madsdatter i Rettrup
1805 12/10 Anders Gudiksen i Nørre Andrup (Krejbjerg s) og Anne Espersdatter i Brøndum
1805 22/10 Peder Andersen Werner af Hindborg og Kirstine Jacobsdatter af Grove
1809 10/11 Jens Lauridsen fra Balling og Johanne Nielsdatter i Rettrup
1811 21/9 Esper Madsen af Haasum og Johanne Sørensdatter i Grove
1811 29/11 Jørgen Nielsen Toftgaard i Balling og Dorthe Cathrine Pedersdatter, tjenende Christen Jensen i Brøndum v i Krejbjerg
1812 28/2 Mogens Nielsen fra Balling og Grete Jensdatter
1813 23/4 Jens Berthelsen i Risum (Aasted s) og Mette Thomasdatter
1814 13/10 Laurids Jensen fra Thastum Hede (Kobberup s) og Karen Hansdatter i Hvidbjerg v i Hem
1815 11/5 Søren Vistisen, tj i Halborg (Hem s) og Kirstine Marie Andersdatter
1818 2/4 Esper Madsen Refsgaard i Haasum og Kirstine Sørensdatter
1819 8/10 Peder Christensen Høeg i Balling og Anne Jensdatter
1821 29/3 Iver Christensen i Rødding Kjær (Rødding s) og Anne Pedersdatter Bak v i Rødding
1822 10/10 Jens Nielsen, tj i Balling og Anne Nielsdatter
1823 11/4 Mads Madsen i Balling og Maren Jensdatter
1823 14/10 Christen Christensen Bilgrav i Jebjerg og Mette Pedersdatter fra Hvidbjerg v i Skive
1824 28/10 Lyder Vistisen i Oddense og Mette Hansdatter
1826 12/1 Jens Sørensen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Karen Jensdatter v i Krejbjerg
1827 15?/5 Anders Nielsen, tj i Hindborg og Boel Sørensdatter
1827 31/5 Peder Christensen i Hindborg og Karen Christensdatter
1828 14/10 Søren Jensen og Mette Marcusdatter i Hvidbjerg
1828 21/10 Esper Espersen i Lyby og Lisbeth Kirstine Jensdatter Lønberg
1829 10/4 Laurids Christensen, tj i Hvidbjerg og Mette Eriksdatter
1831 27/5 Niels Jensen i Kaastrup (Oddense s) og Boel Christensdatter
1831 3/11 Em Esper Espersen Bak i V Lyby (Lyby s) og Marianne Christiansdatter
1831 18/11 Mads Christensen af Opperby (Lem s), tj i Store Ramsing og Anne Jacobsdatter
1832 6/11 Peder Nielsen fra Hindborg og enke Anne Jacobsdatter
1833 27/6 Jens Nielsen i Dølby og Sofie Andersdatter
1833 10/10 Em Christen Miltesen i Vinde (Skive Landsogn) og Karen Sørensdatter
1833 29/10 Laurids Juhlsen, tj i Lund (Skive Landsogn) og Mette Marie Jacobsdatter
1834 23/9 Mads Jensen og Mette Christensdatter v i Balling
1835 19/5 Jens Christensen i Vejby og Anne Jensdatter
1835 6/11 Peder Nielsen Brendgaard, tj på Estvadgaard (Estvad s) og Marianne Christensdatter
1836 18/2 Peder Pedersen Vejlgaard i Vejlgaard (Rønbjerg s) og Johanne Margrethe Lykke
1836 11/11 Jens Christensen, tj i Halborg (Hem s) og enke Mette Cathrine Christensdatter v i Hvidbjerg
1836 15/11 Jens Rasmussen af Vinderslev, Lysgaard Hrd og Else Christensdatter
1837 1/8 Em Gunder Axelsen fra Estvadgaard Mark (Estvad s) og Dorthe Thomasdatter
1838 23/2 Jens Pedersen Kjærsgaard fra Bostrup (Lyby s) og Anne Lydersdatter
1838 23/11 Anders Nielsen i Lindum (Selde s) og Else Margrethe Christensdatter v i Otting
1838 13/12 Jørgen Jensen i Vejlgaard (Rønbjerg s) og Dorthe Marie Jeppesdatter
1842 6/5 Søren Mikkelsen, tj i Hvidbjerg og Birgitte Madsdatter
1842 22/11 Anders Andersen i Hvidbjerg og Hedvig Lauridsdatter
1843 18/4 Thomas Vistisen i Dalsgaard (Dommerby s) og Karen Nielsdatter
1843 29/9 Christen Pedersen i Haldskov (Højslev s) og Kirstine Jeppesdatter
1844 14/5 Jeppe Christian Pedersen og Karen Madsdatter, tj i Gadgaard (Hvidbjerg s)
1844 31/10 Christen Pedersen i Hindborg og Anne Christensdatter
1844 17/11 Søren Hansen i Rønbjerg og Anne Marie Sørensdatter Steengaard

til toppen af siden

Hvidbjerg kirkebog
Kirkebogen har lakuner 1764-1772 og 1784-1800
1703 14/10 Esper Nielsen af xxupgaard (?) i Hem og Maren Christensdatter af Hvidbjerg
1704 2/9 Morten Pedersen af Rønbjerg og Maren Mortensdatter af Hvidbjerg
1714 2/4 Oluf Nielsen af Glynge i Nautrup og Anne Pedersdatter af Liigaard i Hvidbjerg
1717 11/7 Peder Nielsen af Krejbjerg og Maren Jensdatter Rafn af Hvidbjerg
1718 8/5 Peder Jensen fra Hammerum Herred og Elle Mikkelsdatter
1729 13/11 Peder Pedersen af Lund i Skive s og Dorthe Nielsdatter
1731 14/10 Henrik Jacobsen af Rønbjerg og Mette Christensdatter
1731 25/12 Svend Jensen Damgaard af Hjerm s og Else Rasmusdatter af Karup Mølle
1734 23/5 Anders Høstgaard af Balling og Karen Christensdatter
1739 14/5 Christen Kjærgaard fra Hem og Boel Jacobsdatter
1743 14/11 Laurids Thygesen af Krejbjerg og Maren Axelsdatter af Hvidbjerg v i Krejbjerg
1751 8/5 Hans Andersen af Ramsing og sal Niels Steengaards hustru
1754 12/5 Anders Nielsen Hjerm, soldat, og Karen Lauridsdatter
1754 3/12 Morten Ladefoged af Estvad og Kirsten Pedersdatter af Hvidbjerg
1756 23/11 Niels Nielsen af Rønbjerg og Anne Jensdatter v i Rønbjerg
1761 19/4 Christen Juulsen af Haldborg (Hem s) og Else Jensdatter af Krarup Mølle
1761 19/7 Peder Christensens søn Kisom (!) fra Hem og Mette Sørensdatter
1763 6/11 Jens Sørensen Jeberg, soldat, og Kirsten Jensdatter v i Brøndum
1763 15/11 Niels Pedersen og Maren Dalsgaard v i Haasum
1775 26/2 Jacob Sørensen fra Store Ramsing og Maren Sørensdatter af Hvidbjerg
1776 4/7 Søren Christensen af Hvidbjerg og Else Christensdatter fra Dommerby (ved trolovelsen af Hvidbjerg)
1781 18/1 Christen Jensen, tjenende i Lundhede (vist nok Estvad s), og Karen Gundenesdatter af Hvidbjerg
1781 19/4 Jesper Pedersen, tjenende Villads Smed i Brøndum, og Anne Lauridsdatter i Hvidbjerg
1782 14/7 Niels Nielsen Kiellerup fra Rettrup (Brøndum s) og Karen Christensdatter af Hvidbjerg
1783 2/2 Poul Lauridsen Brøndumbæk (fra Hem s?)og Kirsten Thorsdatter af Hvidbjerg
1783 x/7 Poul Thomasen fra Haldborg (Hem s) og Maren Andersdatter af Hvidbjerg
1801 3/7 Oluf Jeppesen Vestergaard af Oddense og Maren Nielsdatter Møller
1805 30/4 Christen Sørensen fra Jilsøe og Boel Andersdatter Gølboe i Hvidbjerg
1806 21/10 Christen Andersen, tjenende Juel Nielsen i Volling, og Maren Marcusdatter (?)
1806 6/11 Søren Andersen af Dølby og Sidsel Jensdatter i Hvidbjerg
1807 18/6 Jens Gudiksen af Nørre Andrup (Krejbjerg s) og Maren Jacobsdatter i Bønding
1808 10/9 Peder Pedersen Dam fra Starupgaard (Højslev s) og Anne Marie Jeppesdatter
1810 6/3 Søren Marcussen Liigaard og Anne Jensdatter Lyby
1811 16/4 Laurids Jensen af Otting og Anne Jensdatter i Holmgaard (sikkert Hvidbjerg s)
1813 21/5 Peder Gertsen Volling og Johanne Knudsdatter i Krarup Mølle
1815 2/11 Niels Christian Pedersen i Ilbjerg (Rybjerg s) og Mette Sørensdatter
1815 19/12 Frederik Hansen i Tastum (Kobberup s) og Johanne Sørensdatter
1817 31/1 Niels Frandsen i Kisum (Estvad s) og Dorthe Marie Sørensdatter
1817 5/6 Erik Jensen Opperby i Otting og Karen Madsdatter
1817 26/6 Niels Poulsen Volling fra Volling og Maren Madsdatter
1817 24/10 Hans Nielsen Bønding, tj i Refsgaard (Volling s) og Johanne Marcusdatter
1818 25/3 Otto Frandsen, tj på Nørkjær (Rønbjerg s) og Frederikke Marie Nielsdatter
1821 25/6 Morten Frandsen i Kisum (Estvad s) og Kirstine Sørensdatter
1823 14/10 Christen Christensen Bilgrav i Jebjerg og Mette Pedersdatter v i Skive
1824 25/11 Søren Gertsen i Volling og Anne Margrethe Nielsdatter
1828 24/10 Niels Marcussen og Boel Jensdatter fra Krejbjerg v i Krejbjerg
1830 18/6 Em Mogens Nielsen i Rettrup (Brøndum s) og Mette Cathrine Christensdatter
1831 13/2 Peder Lydersen i Brøndum og Maren Andersdatter i Holmgaard v i Holmgaard (?)
1832 16/2 Berthel Lauridsen i Krejbjerg og Boel Jensdatter
1833 2/8 Christen Mortensen Steenholm i Vejlgaard (Rønbjerg s) og Anne Nielsdatter
1833 8/10 Anders Pedersen i Vejlgaard (Rønbjerg s) og Anne Frandsdatter
1833 21/11 Søren Jensen på Skive Mølle (Skive s) og enke Else Christensdatter
1835 19/11 Jens Christian Frederiksen i Jegstrup (Dommerby s) og Maren Nielsdatter
1836 12/2 Jens Knudsen i Fly og Maren Jensdatter hjemmeviet
1838 22/11 Mads Espersen fra Haasum og Marianne Jensdatter
1841 3/6 Anders Henriksen i Rybjerg og Inger Marie Jensdatter
1842 30/12 Em ? ? i Vadum (Lime s) og Johanne Marie Jacobsdatter
1843 16/11 Christen Jensen, tj i Grove (Brøndum s) og Dorthe Christensdatter
1844 2/3 Clemend Pedersen af Haasum og Dorthe Christensdatter hjemmeviet
1844 24/10 Christen Christensen i Volling og Karen Jensdatter Møller

til toppen af siden

Oddense-Otting kirkebog
1703 10/6 Peder Pedersen af Rybjerg og Maren Andersdatter
1703 18/6 Niels Andersen af Vium (Hjerk s) og Grete (?) Pedersdatter i Otting
1703 20/6 trol Christen Pedersen af Harre og Kirsten Jensdatter i Otting
1704 10/8 Christen Jørgensen af Ejskær (Dølby s) og Mette Eriksdatter i Otting
1707 8/5 Niels Jacobsen af Hindborg og Karen Nielsdatter af Næstild
1710 9/11 Anders Nielsen af Dalby (sikkert Dølby) og Maren Christensdatter af Otting
1711 26/5 Christen Hansen af Hindborg og Birthe Christensdatter i Ramsing (Bundgaard ved trolovelsen)
1713 30/4 Christen Pedersen af Hindborg og Anne Nielsdatter i Bundgaard (Ramsing ved trolovelsen)
1714 18/11 Niels Sørensen af Møgelthorum (Thorum s) og Maren Jensdatter i Oddense
1716 11/10 Mads Sørensen af Thise og Maren Eskesdatter i Næstild
1718 30/10 Jens Jørgensen af Intrup (Lyby s) og Anne Andersdatter i Ramsing
1719 16/7 Jeppe Jørgensen af Lyby og Else Andersdatter af Næstild
1719 15/10 Christen Christensen Friis af Bajlum (Hjerk s) og Anne Nielsdatter i Otting
1720 7/7 Jacob Nielsen af Viborg og Karen Thomasdatter i Saustrup
1720 20/10 Soldat Johan Bregning og Boel Nielsdatter i Frammerslev
1724 24/3 Jacob Lauridsen af Breum (Grinderslev s) og Birthe Jensdatter
1726 30/5 Esper Nielsen af Dølby og Mette Poulsdatter af Bligaard
1726 13/10 Berthel Jensen af Closter s (Grinderslev s) eller Breum s! og Maren Jensdatter i Kaastrup
1726 10/11 Søren Nielsen i Hjerk og Kirsten Mogensdatter i Otting (han kaldes Søren Nielsen Brøndum ved trolovelsen) v i Hjerk
1726 1/12 Anders Jeppesen af Brøndum og Anne Jensdatter v i Hjerk
1727 5/10 Niels Nielsen af Nederhjerk (Hjerk s) og Johanne Jensdatter v i Hjerk
1728 17/5 Oluf Pedersen af Grønning og Karen Nielsdatter af Frammerslev
1728 1/11 Jens Jensen af Volling og Karen Nielsdatter af Otting
1729 27/6 Esper Mikkelsen af Jebjerg og Maren Lauridsdatter af Frammerslev v i Jebjerg
1729 11/7 Christen Sørensen af Vium (Hjerk s) og Karen Maltesdatter af Saustrup
1730 26/2 Peder Jensen i Jebjerg og Mette Pedersdatter af Otting v i Jebjerg
1731 27/5 Mads Lauridsen af Mollerup By (Rødding s) og Dorthe Nielsdatter i Kaastrup
1731 3/6 Peder Andersen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Maren Christensdatter af Saustrup v i Rybjerg
1731 10/6 Niels Jensen af Vinde (Skive s) og Maren Espersdatter i Bligaard
1731 21/10 Niels Jensen af Hindborg og Inger Pedersdatter Quist af Bundgaard
1731 28/10 Niels Jensen af Hjerk og Maren Pedersdatter af Næstild v i Hjerk
1733 9/8 Christen Mortensen i Trustrup (Dølby s) og Johanne Sørensdatter i Frammerslev
1734 15/6 Christen Nielsen i Krejbjerggaard (Krejbjerg s) og Mette Jeppesdatter i Frammerslev
1734 14/11 Anders Pedersen i Ginderup (Krejbjerg s) og Maren Pedersdatter i Frammerslev v i Krejbjerg
1734 27/12 Jesper Christensen, ladefoged på Vinderup og Dorthe Christensdatter i Næstild
1735 6/2 Peder Andersen i Vejby og Maren Christensdatter i Otting
1735 12/6 Søren Nielsen i Trustrup (Dølby s) og Dorthe Christensdatter i Oddense
1735 2/10 Christen Olufsen af Hindborg (?) og Anne Espersdatter af Lille Ramsing
1736 23/9 Jens Nielsen af Krejbjerggaard (Krejbjerg s) og Maren Jensdatter af Næstild
1738 28/10 Poul Jensen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Maren Jensdatter af Næstild
1738 25/11 Peder Jensen af Næsbygaard (Balling s) og Kirsten Maltesdatter i Næstild v i Balling
1740 20/7 Niels Andersen (Koch) af Hem og Johanne Nielsdatter af Ramsing
1740 24/11 Søren Christensen af Hjerk og Dorthe Andersdatter af Frammerslev v i Hjerk
1741 14/6 Mourids Jeppesen af Kirkeby i Roslev og Johanne Jensdatter af Otting
1741 19/7 Christen Sørensen Bostrup af Vester Dølby (Dølby s) og Karen Jensdatter af Næstild v i Dølby
1742 9/5 Peder Sørensen af Nørby i Balling s og Inger Jensdatter af Næstild
1743 3/10 Oluf Sørensen i Nørre Andrup (Krejbjerg s) og Anne Pedersdatter af Oddense, født i Otting
1743 23/10 Jens Hansen Sønderup, nuværende smed i Brøndum, og Maren Jensdatter af Otting v i Brøndum
1743 30/10 Jens Jensen af Grove (Brøndum s) og Maren Christensdatter (Østergaard) af Næstild
1745 24/2 Poul Iversen af Godrum i Closter (Grinderslev s) og Karen Lauridsdatter i Frammerslev
1746 27/11 Christen Ebbesen Volling, soldat, og Anne Andersdatter af Kaastrup
1747 18/1 trol Mikkel Nielsen Koch, soldat, og Birthe Jeppesdatter i Frammerslev
1747 4/4 Villads Christoffersen Graae, soldat og Karen Jeppesdatter i Næstild
1747 14/6 Søren Lauridsen af Junget, soldat, og Helvig Jensdatter af Næstild
1747 19/7 Mogens Christensen af Hindborg og Karen Jeppesdatter i Frammerslev
1747 27/12 Jens Melchiorsen af Thustrup i Jebjerg og Inger Christensdatter i Næstild
1748 11/2 Christen Lauridsen Ridder fra Jebjerg og Kirsten Nielsdatter i Næstild v i Jebjerg
1748 6/3 Jens Olufsen Frammerslev, soldat, og Maren Lauridsdatter i Frammerslev
1748 19/4 Jeppe Knudsen fra Rærup (Grinderslev s), soldat og Anne Christensdatter i Oddense v i Grinderslev
1748 20/5 Hans Nielsen Kjærgaard fra Bostrup (Lyby s) og Anne Jensdatter i Næstild
1749 12/1 Jeppe Poulsen af Vester Grønning (Grønning s) og Maren Nielsdatter Grove i Frammerslev
1749 9/2 Anders Olufsen Furbo og Inger Thorsdatter i Otting
1749 8/4 Poul Simonsen Volling, som tjente Niels Koch i Hem, og Kirsten Lauridsdatter af Frammerslev
1750 8/2 Jens Olufsen fra Thordal i Grønning s og Maren Andersdatter i Kaastrup
1750 24/5 Christen Jensen Schiøtt fra Nørby i Balling s og Maren Jensdatter i Otting
1750 10/12 Laurids Madsen Brand af Store Ramsing og Kirsten Jeppesdatter i Otting v i Ramsing
1751 3/1 Hans Nielsen fra Hindborg og Maren Poulsdatter i Oddense
1751 13/6 Anders Stefansen fra Hindborg og Karen Melchiorsdatter i Frammerslev
1751 27/12 Jens Pedersen Møller fra Fildam i Lem s og Else Simonsdatter i Otting
1752 23/7 Mads Villadsen fra Grønning og Birthe Pedersdatter i Næstild
1752 24/10 Jens Mogensen og Gjertrud Vilsdatter v i Thise
1753 8/5 Jens Jensen af Vinde (Skive s) og Maren Sørensdatter Vestergaard i Otting
1754 26/5 Christen Jensen af Bostrup i Lyby og Else Olufsdatter af Vestergaard i Oddense
1755 20/5 Laurids Jensen af Vester Grønning (Grønning s) og Anne Cathrine Jacobsdatter af Næstild
1755 2/11 Niels Pedersen Rærup af Frammerslev og Karen Nielsdatter af Andrup i Krejbjerg s
1755 16/12 Jens Pedersen Lauring af Otting og Else Nielsdatter af Volling v i Volling
1756 17/2 Laurids Nielsen i Hem og Birthe Christensdatter af Frammerslev v i Hem
1756 21/10 Jens Nielsen af Roslev og Inger Christensdatter af Frammerslev v i Roslev
1757 8/6 Peder Lauridsen af Breum By (Grinderslev s) og Kirsten Eriksdatter i Lille Ramsing v i Grinderslev
1758 13/8 Jens Andersen fra Thordal i Grønning s og Anne Jensdatter i Næstild
1758 13/12 Jens Andersen fra Vester Grønning (Grønning s) og Anne (ved trolovelsen Karen) Christensdatter fra Vestergaard v i Grønning
1760 27/5 Mehlsen Thomasen fra Harre og Karen Villadsdatter
1760 15/6 Esper Madsen, landsoldat af Vinde (Skive s), og Anne Christensdatter, tjenende i Oddense Præstegaard
1760 3/8 Peder Lauridsen fra Vium (Hjerk s) og Anne Jensdatter i Saustrup
1761 19/4 Mikkel Jensen (kaldet Byfoged) af Vinde (Skive s) og Anne Andersdatter af Otting
1761 17/7 Hans Christensen Rytter i Hjerk og Karen Nielsdatter Rærup af Frammerslev v i Hjerk
1761 10/11 Ebbe Olufsen Starup af Vinde (Skive s) og Ellen Christoffersdatter af Frammerslev v i Hem
1761 6/12 Jens Lauridsen fra Øxenvad i Dølby og Maren Berthelsdatter i Otting
1762 1/8 Jens Pedersen af Lyby og Anne Jeppesdatter Tolstrup i Otting
1763 9/10 Peder Knudsen fra Thise og Inger Christensdatter af Næstild
1764 19/10 Christen Jensen af Vinde (Skive s) og Maren Christensdatter af Næstild v i Skive
1764 1/11 Søren Sørensen (Vinter) fra Hem og Maren Jensdatter af Næstild
1765 18/8 Laurids Jacobsen fra Karby på Mors og Johanne Cathrine Christensdatter af Frammerslev
1766 30/5 Iver Nielsen Lund i Skive og Maren Christensdatter, tjenende i Oddense Præstegaard v i Skive
1766 9/11 Niels Rærup i Frammerslev og Anne Jensdatter fra Krejbjerg
1766 14/12 Anders Pedersen fra Høstgaard i Balling s og Maren Sørensdatter af Saustrup
1767 5/7 Jens Pedersen af Tøndering og Johanne Christensdatter af Ramsinggaard v i Tøndering
1767 7/10 Laurids Jensen fra Dalstrup i Harre s og Else Nielsdatter i Saustrup v i Harre
1767 2/12 Villads Christensen fra Harre og Else Nielsdatter i Saustrup v i Harre
1768 8/5 Jens Sørensen Nissum Skrædder i Lyby og Mette Christensdatter Grand i Næstild
1768 5/6 Peder Nielsen Thye fra Gieddal i Ejsing s og Else Christensdatter Hald i Oddense
1768 12/6 Laurids Pedersen Rærup fra Bajlum (Hjerk s) og Kirsten Pedersdatter af Frammerslev
1768 24/7 Thor Jensen og Inger Jensdatter, begge tjenende Niels Kudsk i Ramsinggaard v i Tøndering
1769 12/2 Christen Nielsen Saustrup af Dølby og Maren Nielsdatter af Næstild
1769 17/3 Jens Thomasen af Toustrup i Durup og Anne Pedersdatter af Næstild v i Harre
1769 7/5 Jens Jacobsen og Karen Christensdatter, begge tjenende i Kaastrup v i Grønning
1769 28/5 Peder Jensen af Bajlum (Hjerk s) og Inger Simonsdatter i Næstild
1769 29/11 Skomagersvenden Laurids Christensen Færk af Skive og Dorthe Johanne Rasmusdatter, tjenende i Præstegaarden
1770 4/10 Mikkel Poulsen af Øster Lyby (Lyby s) og Maren Pedersdatter, tjenende i Præstegaarden v i Lyby
1771 4/1 Gudiche Andersen fra Nørre Andrup i Krejbjerg og Boel Jeppesdatter i Otting
1771 27/10 Christen Mathiasen fra Hem og Karen Jensdatter af Oddense
1772 26/11 Peder Christensen af Nør Lem (Lem s) og Ellen Sørensdatter, tjenende degnen Knud Hop v i Lem
1773 14/2 Jens Nielsen Vium af Hjerk og Maren Christensdatter af Ramsing
1773 7/3 Peder Jensen (Huus) af Hjerk og Else Christensdatter (Skiøtt) af Otting
1773 21/3 Niels Eriksen af Godrum i Grinderslev s og Boel Pedersdatter af Ramsing
1773 27/6 Peder Madsen Broe af Vium i Hjerk s og Karen Sørensdatter af Saastrup (?)
1773 1/8 Knud Nielsen af Vium i Hjerk og Karen Lauridsdatter af Frammerslev
1774 20/3 Christen Poulsen af Krarup i Hem og Kirsten Hansdatter i Kaastrup
1774 26/4 Christen Christensen fra Mollerup i Rødding s og Maren Thomasdatter af Næstild v i Rødding
1774 5/6 Peder Gregersen af Thustrup i Jebjerg s og Maren Jensdatter i Næstild
1774 20/12 Peder Jensen Hinding/Sinding? af Lime s og Maren Mikkelsdatter i Otting v i Lime
1775 24/9 Jens Christensen Friis af Vium (Hjerk s) og Karen Berthelsdatter af Frammerslev
1775 13/10 Jeppe Villadsen fra Thise Torp (Thise s) og Anne Christensdatter v i Thise
1777 12/10 Oluf Vistesen af Vrove i Fjends Herred og Julia Cathrine af Saustrup v i Vrove
1779 6/6 Christen Christensen af Balling og Anne Cathrine Christensdatter v i Balling
1781 23/9 Jeppe Nielsen og Anne Sørensdatter, af Volling og Norsgaard (Krejbjerg s)
1781 2/10 Oluf Thomasen og Maren Henriksdatter af Næstild v i Jebjerg
1782 5/8 Christen Nielsen af Hvidbjerg og Margrethe Andersdatter af Oddense v i Hvidbjerg
1782 x/x Iver Andersen af Hjerk og Anne Christensdatter af Frammerslev
1782 5/11 Hans Madsen og Mette Poulsdatter af Næstild v i Jebjerg
1786 21/5 Niels Jensen (Søndergaard) af Toustrup (Durup s) og Anne Cathrine (Johansdatter) af Oddense
1786 9/7 Christen Espersen af Thustrup (Jebjerg s) og Maren Christensdatter af Kaastrup
1787 5/2 Peder Mathiasen fra Røelauge (?) og Anne Johansdatter af Oddense
1787 28/5 Melchior Hansen af Hindborg og Maren Andersdatter af Otting
1787 18/12 Andreas Lunøe, degn i Durup og Sofie Sinding i Oddense v i Durup
1788 30/10 Niels Sørensen af Hjerk og Karen Andersdatter af Frammerslev v i Hjerk
1788 13/11 Christen Jeppesen af Grinderslev og Mette Sørensdatter af Otting
1789 26/4 Peder Jørgensen af Vester Lyby (Lyby s) og Maren Mehlsdatter af Otting
1791 27/2 Peder Pedersen af Jebjerg og Maren Lauridsdatter af Oddense
1791 9/6 Jens Jensen af Hindborg og Anne Christensdatter af Kaastrup
1792 9/4 Jens Pedersen af Vium (Hjerk s) og Mette Madsdatter af Vestergaard
1792 6/9 Oluf Poulsen Harring af Vile og Karen Jacobsdatter af Krastrup/Kaastrup? v i Vile
1793 2/4 Anders Christensen af Otting og Maren Christensdatter af Holmstrup (?)
1793 26/12 Jesper Jensen af Grundvad (Krejbjerg s) og Anne Jensdatter i Otting
1794 17/6 Peder Jensen af Holmgaard (Dølby s) og Anne Sørensdatter af Oddense
1794 26/8 Laurids Hansen af Ejsing og Karen Jeppesdatter af Næstild
1794 2/10 Jens Jacobsen, degn af Estvad, og Maren Didriksdatter i Otting
1794 16/10 Jens Poulsen af Trandum (Sevel s) og Boel Nielsdatter af Kaastrup
1795 6/2 Rasmus Jensen af Sønder Andrup (Ramsing s) og Karen Mehlsensdatter af Otting
1795 29/5 Jens Jensen fra Breum Præstegaard (Grinderslev s) og Maren Christensdatter i Frammerslev
1796 13/3 Christen Jeppesen af Jebjerg og og Anne Jensdatter af Otting
1796 22/5 Mads Thomasen af Vium (Hjerk s) og Mette Jensdatter af Næstild
1796 x/6 Niels Hansen af Thustrup (Jebjerg s) og Karen Nielsdatter i Otting
1797 29/5 Velædle Hr NN Krag, købmand i Nykøbing, og Jomfru Anne Hald v i Neder Saustrup
1797 28/11 Jacob Pedersen af Hvidberg og Sidsel Jensdatter af Oddense v i Hem
1798 15/6 Sr Mikkel Pedersen Søndergaard, sognedegn for Rødding/Krejbjerg og Else Jeppesdatter af Vestergaard
1798 12/7 Jens PedersenVestergaard af Aalbæk (Lime s) og Anne Cathrine Pedersdatter af Frammerslev
1799 21/4 Christen Nielsen, tjenende i Brøndum Præstegaard (Brøndum s) og Inger Jensdatter af Otting
1799 27/6 Niels Nielsen af Hvidbjerg og Maren Jensdatter af Næstild
1799 9/7 Niels Villadsen af Lund (Durup s) og Maren Madsdatter af Vestergaard
1800 23/5 Anders Jensen af Hindborg og Maren Jensdatter af Frammerslev
1801 22/9 Anders Christensen af Mollerup (Rødding s) og Else Christensdatter af Frammerslev
1801 12/11 Villads Nielsen, tjenende i Hjerk Præstegaard (Hjerk s), og Anne Nielsdatter af Kaastrup
1802 25/2 Søren Svenningsen af Rødding Præstegaard (Rødding s) og Else Jensdatter Lovring i Otting
1802 20/5 Jens Christensen Hald af Brøndum og Anne Christensdatter af Næstild
1802 12/7 Jens Sørensen Grove fra Rybjerg og Maren Christensdatter af Otting
1802 4/11 Jens Andersen af Hjerk og Karen Jensdatter af Frammerslev
1802 9/11 Christen Espersen af Jebjerg og Maren Jensdatter af Otting
1803 24/11 Christen Sørensen Grove af Vium (Hjerk s) og Else Nielsdatter af Ramsing
1804 7/11 Peder Christensen Smed, tjenende i Sønder Andrup (Ramsing s), og Dorthe Mehlsdatter af Otting
1805 28/3 Christen Jensen af Resen og Maren Lauridsdatter af Otting
1806 14/10 Niels Mortensen af Harre og Karen Nielsdatter af Frammerslev
1809 8/12 Niels Sørensen Dahlgaard af Nautrup og Johanne Pedersdatter af Næstild
1809 26/5 Lyder Nielsen Præst af Næstild og Maren Nielsdatter af Næstild v i Dølby
1809 8/6 Ebbe Christensen af Egebjerg (Ejsing s) og Inger Nielsdatter, tjenende i Præstegaarden v i Ejsing
1810 11/10 Anders Pedersen af Vester Lyby (Lyby s) og Anne Mehlsensdatter af Otting
1811 18/4 Thomas Lauridsen af Øster Lyby (Lyby s) og Johanne Nielsdatter af Lille Ramsing
1811 29/10 Jens Madsen Lykke af Hindborg og Else Jacobsdatter af Otting
1812 2/2 Anders Mortensen, tjenende Erik Nielsen Kudsk fra Ramsing, og Karen Poulsdatter af Kaastrup
1812 6/2 Peder Christensen, tjenende Peder Knudsen af Ramsing, og Maren Thorsdatter af Ramsing
1812 21/4 Christen Davidsen fra Hesselberg (Estvad s) og Kirsten Mehlsensdatter i Otting
1812 23/10 Laurids Mortensen fra Jebjerg og Anne Madsdatter af Otting
1812 27/10 Albert Nielsen fra Hem og Maren Nielsdatter fra Lille Ramsing
1813 25/5 Mads Jensen Kunst fra Vinde (Skive s) og Karen Nielsdatter af Otting
1813 28/10 Villads Christensen fra Vile og Johanne Andersdatter fra Neder Saustrup
Oddense kirkebog
1813 28/10 Villads Christensen fra Vile og Johanne Andersdatter
1814 28/4 Laurids Jensen i Haldby (Ørslevkloster s) og Anne Cathrine Pedersdatter v i Lyby
1814 24/11 Christen Justsen fra Bysted (Nautrup s) og Dorthe Pedersdatter
1815 11/4 Esper Nielsen, tj på Aagaardsholm (Thorum s) og Anne Christensdatter
1816 4/7 Peder Pedersen i Brøndum og Vibeke Villadsdatter
1817 4/2 Jens Pedersen i Nandrup (Jebjerg s) og Else Nielsdatter v i Jebjerg
1817 15/4 Thor Nielsen i Grove (Brøndum s) og Kirsten Jensdatter
1817 2/10 Niels Justsen i Volling og Anne Jørgensdatter
1817 9/10 Jens Nielsen fra Thorndahl (Grønning s) og Ingen (sic!)Andersdatter
1817 11/11 Niels Espersen i Lyby og Anne Christensdatter
1817 3/12 Christen Christensen, tj i Bostrup (Lyby s) og Karen Christensdatter
1822 21/5 Anders Olufsen i Vinde (Skive Landsogn) og Karen Jensdatter
1822 18/7 Jens Jensen i Haasum og Maren Nielsdatter
1823 17/4 Christen Christensen fra Ø Grønning (Grønning s) og Maren Villadsdatter
1823 29/5 Laurids Eskesen, tj i Balling og Maren Pedersdatter
1823 7/8 Peder Jørgensen, tj i Hjerk og Anne Marie Sørensdatter
1823 23/10 Søren Nielsen i Jebjerg og Maria Malthesdatter
1823 25/11 Christen Nielsen i Otting og Inger Pedersdatter
1824 20/5 Niels Jensen fra Hjerk og Karen Simonsdatter
1824 21/9 Christen Pedersen i Harre og Kirsten Nielsdatter
1824 7/10 Niels Blidegaard, tj i Brøndum og enke Anne Dorthe Nielsdatter
1824 7/12 Søren Harrildsen fra Vium Mølle (Hjerk s) og Inger Christensdatter
1827 13/2 Niels Christensen fra Ø Grønning (Grønning s) og Vibeke Lauridsdatter
1827 4/12 Christen Hansen fra Bostrup (Lyby s) og Maren Villadsdatter
1830 18/2 Christen Nielsen Nissum fra V Dølby (Dølby s) og Maren Pedersdatter v i Dølby
1831 22/3 Peder Nielsen Selde, tj i Selde Præstegaard og Maren Mortensdatter
1832 11/1 Christian Hansen fra Viborg og Helene Nielsen
1832 16/11 Anders Christian Christensen fra S Thise (Thise s) og Anne Nielsdatter
1833 10/10 Niels Christensen i V Lyby (Lyby s) og Maren Jacobsdatter
1834 2/10 Peder Rasmussen i Vrove (Balling s) og Else Jensdatter
1835 6/2 Christen Jensen i V Thorup og Anne Christensdatter
1835 8/4 Laurids Damgaard i Skive og Sofie Birgitte Naschoue
1835 6/10 Niels Madsen Nørby i Nørby (Balling s) og Karen Marie Sørensdatter
1835 3/11 Jens Knudsen Damgaard i Bostrup (Lyby s) og Anne Marie Lauridsdatter
1837 6/4 Niels Lauridsen, tj i Otting og Mette Marie Pedersdatter
1840 13/11 Christen Thomsen i V Lyby (Lyby s) og Karen Maria Christensdatter
1841 29/10 Villads Christensen, tj på Grinderslev Kloster og Cathrine Christensdatter
1842 1/6 Just Pedersen i Roslev og Maren Jensdatter
1842 10/11 Em Knud Knudsen fra Hjerk og Boel Mortensdatter v i Hjerk
1844 30/4 Em Peder Nielsen og Inger Pedersdatter af Øxenvad (Dølby s)
Otting kirkebog
1813 25/5 Mads Jensen fra Vinde (Skive Landsogn) og Karen Nielsdatter
1815 3/11 Christen Sørensen i Frammerslev (Oddense s) og Else Sørensdatter
1818 ?/10 Anders Pedersen, tj i Breum Præstegaard (Grinderslev s) og Kirsten Jørgensdatter v i Thise
1820 16/3 Laurids Jensen, tj i Oddense og enke Johanne Christensdatter
1820 16/5 Jacob Jensen i Skive og Mette Jeppesdatter v i Skive
1820 18/5 Niels Sørensen i Tustrup (Jebjerg s) og Anne Dorthea Jensdatter
1822 7/3 Jeppe Nielsen fra Grove (Brøndum s) og Anne Melchiorsdatter
1823 10/10 Christian Knudsen fra Breum (Grinderslev s) og Anne Madsdatter
1825 21/10 Just Madsen i Hindborg og Anne Nielsdatter
1825 28/10 Gudike Madsen fra Hummelgaard (Krejbjerg s) og enke Johanne Mortensdatter
1825 17/11 Jens Christian Madsen, tj i Skive og Boel Magdalene Sørensdatter
1829 20/10 Eske Nielsen, tidligere tj i Volling og enke Kirsten Christensdatter
1829 29/12 Peder Pedersen Høstgaard fra Balling og Birthe Christensdatter v i Balling
1833 5/11 Niels Eskildsen fra Gedholm (Krejbjerg s) og Else Marie Pedersdatter
1834 14/10 Niels Christian Hansen Bach fra V Lyby (Lyby s) og Anne Christensdatter
1835 20/1 Christen Andersen fra Balling og Maren Sørensdatter
1835 12/11 Peder Christensen fra Risum (Aasted s) og Anne Sørensdatter
1839 8/1 Christen Nielsen fra Hjerk og Anne Kirstine Christensdatter
1841 30/4 Peder Jensen i Eiskjær (Dølby s) og Else Hansdatter
1841 28/10 Mads Christensen Quist i Vinde (Skive Landsogn) og Birthe Hansdatter
1843 12/10 Esper Jeppesen fra Brøndum og Johanne Hansdatter

til toppen af siden

Selde kirkebog
1669 3/10 Poul Nielsen Skrædder i Nautrup og Kirstine Jensdatter i Selde
1671 12/6 Christen Christensen af Rybjerg og Kirstine Nielsdatter Tromslar
1671 26/11 Christen Pedersen i Øster Møjbæk (Thorum s) og Boel Jeppesdatter i Lindum
1672 13/10 Eske Jensen af Grynderup (Sæby s) og Karen Jensdatter af Floutrup
1672 22/10 Knud Olufsen af Junget og Boel Poulsdatter af Selde
1675 13/6 Niels Olufsen i Møgelthorum (Thorum s) og Boel Mortensdatter af Selde
1677 8/7 Søren Jensen i Nissum (Aasted s) og Inger Jeppesdatter i Floutrup
1677 4/11 Anders Poulsen i Torp (Aasted s) og Inger Knudsdatter af Lindum
1684 31/1 Iver Immersen og Anne Christensdatter i Risum (Aasted s)
1684 12/10 Christen Jensen og Karen Christensdatter i Keldgaard, som straks kom til Roslev at bo
1684 19/10 Knud Huus og Ellen Huus i Lindum, som straks kom til Lilthorum (Thorum s)
1687 21/9 Søren Lauridsen Winde i Skive og Catharine From i Præstegaarden
1688 24/6 Anders Pedersen i Risum (Aasted s) og Maren Thøgersdatter i Selde
1689 22/9 Peder Jensen Skrædder af Nørre Thise (Thise s) og Maren Christensdatter af Østergaard (Aasted s)
1689 20/10 Niels Pedersen af Thise Torp (Thise s) og Mette Pedersdatter af Floutrup
1690 5/10 Jeppe Jensen af Nørre Thisegaard (Thise s) og Mette Jensdatter af Floutrup
1691 4/10 Anders Pedersen i Hedegaard (hvor er det?) og Else Mikkelsdatter i Selde
1692 28/6 Jochum Jørgen Høyer, sognepræst på Fur og Drude Bertramsdatter From
1692 23/10 Jens Iversen i Dalsgaard i Thise og Kirsten Christensdatter i Floutrup
1693 19/3 Oluf Andersen af Thise og Maren Jeppesdatter i Kjærgaard i Selde
1694 23/9 Peder Nielsen i Elkjær (Aasted s) og Inger Jensdatter i Lindum
1695 16/6 Jens Andersen af Thorum og Karen Nielsdatter i Lindum
1696 29/10 Jeppe Hansen i Skammergaard (Junget s) og Mette Jensdatter på Keldgaard
1698 25/9 Peder Andersen af Præstegaarden og Peder Andersen i Kjær i Nautrup. NB! Det står der, men det er måske de samme som
1698 28/10 Peder Andersen og Maren Knudsdatter i Selde
1700 20/6 Eske Jensen og Malene Hansdatter i Eskov v i Aasted (han fra Selde; hendes forslægt fra Fur)
1700 28/11 Peder Jensen af Grynderup (Sæby s) og Maren Christensdatter i Floutrup
1703 5/8 Knud Andersen af Krejbjerg og Dorthe Christensdatter i Selde
1704 2/3 Søren Christensen af Tøndering og Maren Mehlsdatter i Præstegaarden
1705 15/3 Jens Jensen i Brokholm (Junget s) og Boel Jensdatter i Selde
1705 3/9 Hans Lund, sognepræst i Rødding og Mette Marie Schou på Keldgaard
1706 21/11 Oluf Christensen af Resen og Maren Andersdatter i Floutrup
1709 17/11 Jens Jensen af Lilthorum (Thorum s) og Dorthe Jensdatter i Lindum
1711 2/2 Niels Andersen og Anne Knudsdatter af Selde Mølle v på Fur
1711 25/10 Jens Jensen i Brokholm (Junget s) og Dorthe Christensdatter i Selde
1712 26/6 Jens Jespersen af Thorum og Lisbeth Nielsdatter i Lindum
1714 24/6 Christen Pedersen i Hackild (Grinderslev s) og Dorthe Andersdatter i Floutrup
1714 15/7 Poul Jeppesen i Selde og Anne Pedersdatter i Nissum (Aasted s)
1714 21/10 Jens Andersen i Floutrup og Kirsten Dyr (trolovet 5/8 i Aasted)
1715 13/10 Jens Eriksen af Næstild (Oddense s) og Dorthe Christensdatter i Eskov
1721 22/6 Jens Christensen Hinnerup og Kirsten Nielsdatter (han er født i Hinnerup (Thorum s))
1721 12/10 Jens Andersen i Nissum (Aasted s) og Dorthe Jensdatter
1722 4/10 Anders Christensen i Grættrup (Junget s) og Dorthe Thøgersdatter i Eskov
1723 28/2 Jens Christensen af Sønder Thise (Thise s) og Maren Jensdatter i Selde
1727 9/3 Christen Jensen fra Holmgaard (Sæby s) og Maren Nielsdatter
1728 20/6 Christen Pedersen i Roslev og Kirsten Nielsdatter af Floutrup
1730 15/10 Jens Lauridsen af Lund (Durup s) og Anne Nielsdatter Krag
1730 22/10 Niels Christensen af Øster Hegnet (Thise s) og Mette Olufsdatter Gade af Lindum
1731 14/10 Jeppe Pedersen Quist af Øster Møjbæk (Thorum s) og Kirsten Olufsdatter af Lindum
1731 18/11 Jens Jensen af Nissum (Aasted s) og Johanne Nielsdatter af Lindum
1732 12/10 Niels Pedersen Elkjær (Aasted s) og Anne Iversdatter af Møjbæk
1735 30/5 Niels Pedersen (Colding) af Aasted og Karen Jensdatter af Selde
1736 2/4 Christen Jacobsen af Thise Torp (Thise s) og Anne Hansdatter af Lindum
1739 4/3 Christen Nielsen Krog af Nykøbing og Anne Pedersdatter af Eskov
1739 15/7 Christen Hinnerup (Thorum s) og Inger Olufsdatter af Lindum
1740 6/12 Peder Jensen af Junget og Else Rasmusdatter, tjenende på Keldgaard
1744 30/6 Christian Jacobsen Rhode ved Sallingsund og Anne Nielsdatter Hald Overgaard
1744 5/11 Eske Poulsen af Aasted og Maren Pedersdatter af Eskov
1744 12/11 Niels Pedersen Ørberg af Jebjerg og Kirsten Pedersdatter Bach af Selde
1745 9/12 Jens Jeppesen af Hinnerup (Thorum s) og Anne Marie Christensdatter, tjenende i Selde Præstegaard
1748 16/5 Christen Nielsen Gaardboe af Junget og Inger Jespersdatter, tjenende i Selde Præstegaard
1748 10/12 Peder Jeppesen af Sønder Thise (Thise s) og Maren eller Karen Nielsdatter i Selde
1751 8/12 Niels Andersen af Hinnerup (Thorum s) og Johanne Hansdatter i Floutrup
1753 21/2 Poul Jensen af Aasted og Boel Jensdatter af Floutrup
1753 30/10 Jeppe Espersen af Junget og Maren Pedersdatter, tjenende i Selde
1754 27/6 Knud Nielsen Hop, degn til Oddense-Otting og Anne Nielsdatter på Keldgaard
1755 29/9 Morten Axelsen af Harre og Anne Jensdatter Hinnerup i Selde
1755 22/10 Poul Christensen af Ruseng (Thorum s) og Maren Pedersdatter Bjørsgaard i Floutrup
1755 23/11 Thor Jeppesen af Harre og Dorthe Jensdatter af Lindum
1756 28/4 Peiter Knudsen af Thorum og Mette Pedersdatter Bjørsgaard i Floutrup
1757 3/6 Hans Christensen af Ruseng (Thorum s) og Johanne Christensdatter Wilstrup i Selde
1759 26/9 Jens Pedersen Quist af Øster Møjbæk (Thorum s) og Sofie Nielsdatter i Eskov
1760 21/10 Hans Christian Mulvad, født i Brøndum Præstegaard (Brøndum s) og Christiane Lunge
1760 24/10 Peder Christensen fra Redsted s på Mors og Karen Jensdatter i Selde
1760 26/11 Mikkel Jacobsen fra Hinnerup (Thorum s) og Kirsten Jeppesdatter af Vester Møjbæk
1765 25/7 Knud Hop, degn i Thise og Dorthe Knudsdatter, tjenende i Selde Præstegaard
1768 9/10 Morten Christoffersen af Hinnerup (Thorum s) og Anne Kirstine, Mikkel Jeppesens steddatter i Selde
1769 24/11 Laurids Andersen Væver og Anne Nielsdatter fra Mogenstrup (Grinderslev s)
1770 31/10 Jens Lauridsen og Johanne Iversdatter Glynge (trol 25/9 i Glynge, Nautrup s)
1772 29/11 Frederik Christensen Snedker fra Kaas i Lime s og Anne Andersdatter Bach i Selde
1772 11/12 Laurids Thura, sognepræst for Hvidbjerg og Lyngsø og præstens datter Dorthe Marie Westergaard
1774 4/4 Niels Jørgen Hjardemaal fra Hjerk og Christine Margrethe Sørensdatter, tjenende på Keldgaard
1774 13/11 Jens Christensen Møgelthorum og Boel Christiansdatter Aasted
1776 7/11 Niels Ørberg af Nautrup og Anne Jensdatter af Selde
1777 17/8 Jeppe Hansen af Aasted (født i Floutrup, Selde s) og Anne Nielsdatter af Vester Møjbæk
1777 19/11 Christen Jensen af Vium (Hjerk s) og Anne Nielsdatter af Lindum
1778 14/4 trol Niels Sæhlsen i Grynderup (Sæby s) og Maren Nielsdatter af Lindum
1778 2/10 Peder Jeppesen Quist i Øster Møjbæk (Thorum s) og Maren Eskesdatter i Eskov
1780 6/7 Jens Andersen af Grættrup (Junget s) og Lisbeth Mortensdatter af Lindum v i Junget
1780 31/10 Jens Andersen af Trenne i Himmerland (sikkert Trend i Strandby s) og Kirstine Andersen Morgen i Floutrup
1782 11/6 trol Jeppe Nielsen Kjærgaard i Møgelthorum (Thorum s) og Karen Poulsdatter
1785 26/5 Jens Nielsen Bjerre af Aasted og Christine Nielsdatter i Floutrup
1786 12/11 Mads Guddiksen af Hummelgaard i Krejbjerg og Inger Mikkelsdatter i Vester Møjbæk
1789 22/3 Jeppe Christensen Bak fra Junget og Anne Christensdatter fra Floutrup
1789 13/4 Peder Andersen i Nissum (Aasted s) og Maren Nielsdatter, tjenende på Østergaard
1791 24/3 Anders Espersen af Møgelthorum (Thorum s) og Anne Margrethe Jensdatter af Selde
1793 24/3 Poul Jensen af Thise Torp (Thise s) og Inger Christensdatter af Selde
1795 3/7 Oluf Jørgensen Trane, forpagter på Eskær (Grinderslev s) og Kirsten Magdalene Olufsen
1795 3/11 Søren Nielsen Ladefoged på Østergaard (Aasted s) og Karen Christensdatter af Selde
1798 11/10 Niels Christensen i Bostrup (Lyby s) og Else Mikkelsdatter af Vester Møjbæk
1798 14/10 Jacob Hansen af Aastedskov (Aasted s) og Sofie Pedersdatter af Eskov
1801 11/7 Niels Nielsen, smed i Rybjerg, og Else Nielsdatter af Lindum
1801 1/11 Henrik Jensen af Aasted og Mette Jensdatter af Lindum
1802 24/10 Niels Nielsen i Rybjerg og Kirsten Nielsdatter af Lindum
1802 4/11 Mehl Thomasen i Møgelthorum (Thorum s) og Boel Jensdatter af Selde
1803 6/3 Niels Sørensen af Grættrup (Junget s) og Maren Iversdatter af Lindum
1804 2/4 Niels Nielsen i Hinnerup (Thorum s) og Anne Pedersdatter fra Eskov
1804 13/5 lyst for Christen Jensen Bak af Junget og Maren Jensdatter af Selde. Ægteskabet ikke fuldbyrdet, da han druknede sig i fjorden 29/5
1804 7/10 Søren Nielsen af Risum (Aasted s) og Anne Nielsdatter af Lindum
1806 7/3 Anders/Andreas Pedersen, tjenende på Keldgaard og Johanne Andersdatter fra Grønning, tjenende på Østergaard (Aasted s)
1808 11/3 Søren Christensen Bajlum fra Hjerk og Maren Jensdatter fra Selde
1808 11/12 Anders Christensen fra Ilbjerg i Rybjerg og Inger Nielsdatter af Lindum
1809 8/10 Peder Jensen fra Lilthorum (Thorum s) og Anders Nielsens enke Inger Nielsdatter af Selde
1810 15/7 Jens Christensen på Keldgaard og Inger Marie Christensdatter, tjenende på Keldgaard
1810 26/10 Lorenz v Musmann og præstens datter Bolette Christina Kuhlmann
1811 13/1 Mikkel Hansen, tjenende på Jungetgaard (Junget s) og Anne Margrethe Christensdatter, tjenende degnen Ussing
1811 28/2 Jens Jensen (Skrædder) af Floutrup og Anne Pedersdatter Aasted
1812 4/10 Niels Simonsen fra Hestbæk i Rybjerg og Christen Storgaards enke i Selde
1814 31/3 Rasmus Christensen i Hinnerup (Thorum s) og Anne Cathrine Pejkel
1815 20/10 Hr Hans Jacob Bøtker sp i Haderup, Ribe Stift og Jasine Thomasine Marie Kuhlmann
1816 18/7 Christen Heegersen i Soubæk (Thorum s) og Anne Marie Jensdatter
1816 8/10 Jacob Jørgensen i Grettrup (Junget s) og Mette Nielsdatter
1817 11/4 Hans Jeppesen i Aasted og Maren Jacobsdatter
1818 29/10 Laurids Andersen i Intrup (Lyby s) og Maren Henriksdatter
1818 18/11 Søren Jensen i Grinderslev og Johanne Mortensdatter
- Poul Hansen i Lille Thorum (Thorum s) og Karen ? ? oph sig på Vilholm (Durup s)
1819 24/10 Niels Ulriksen i Thise og Maren Nielsdatter, tj i Risum (Aasted s) v i Thise
1819 7/12 Søren Pedersen fra Hjarbæk og Cathrine Elisabeth Mulvad
1820 3/10 Oluf Simonsen fra Fur og Dorthe Marie Hansdatter
1824 23/11 Niels Andersen i Skammergaard (Junget s) og Anne Mortensdatter
1825 6/9 Jens Bartholomæussen og Juliane Charlotte Friis fra Ø Assels Præstegaard
1825 20/9 Peder Knudsen, tj i Møgelthorum (Thorum s) og enke Kirsten Poulsdatter
1828 15/1 Em Thomas Jensen i Junget og Maren Christensdatter
1830 15/10 Em Jøs Jensen i Grynderup (Sæby s) og Inger Nielsdatter
1831 25/10 Niels Pedersen, tj i Sæbygaards Mølle (Aasted s) og Birthe Marie Andersdatter
1831 27/10 Jens Jørgensen af Aasted Mølle (Aasted s) og Kirsten Nielsdatter
1831 1/11 Jens Jeppesen i Ø Møjbæk (Thorum s) og Else Christensdatter
1831 1/12 Christen Jacobsen, tj i Aasted og Dorthe Christensdatter
1832 12/10 Jens Andersen i Skove (Junget s) og Boel Christensdatter
1833 3/1 Christen Nielsen i Risum (Aasted s) og Anne Jensdatter
1834 16/1 Hans Hansen, tj på Eskjær (Grinderslev s) og Karen Simonsdatter
1835 17/11 Christen Herløvsen og Inger Jensdatter i Junget
1836 11/11 Christoffer Jacobsen af Grinderslev og enke Karen Christensdatter
1838 31/3 Jens Andreas Jensen, tj på Østergaard (Aasted s) og Elisabeth Jensdatter
1838 9/11 Niels Pedersen af Roslev og Anne Christensdatter
1840 21/5 Mikkel Andersen fra Thorum og enke Anne Cathrine Knudsdatter
1842 10/6 Hans Christian Pedersen Toft i Hestbæk (Rybjerg s) og Anne Christensdatter
1842 16/6 Anders Christensen i Junget og Inger Pedersdatter
1843 6/10 Søren Nielsen på Østergaard (Aasted s) og Anne Sørensdatter

til toppen af siden

Aasted kirkebog
1670 4/9 Jens Jensen i Hinnerup (Thorum s) og Marie Christensdatter i Elkjær
1671 16/4 Mads Jensen i Tøndering og Anne Christensdatter i Elkjær
1672 22/9 Niels Mølgaard og Karen Sørensdatter af Thorum
1673 27/7 Christen Pedersen af Junget Mølle (Junget s) og Maren Villumsdatter af Torp
1673 7/9 Jens Olufsen af Hagens Mølle (Resen s) og Maren, Laurids Møllers datter i Sæby Mølle
1675 5/4 Peder Madsen og Karen Kjeldsdatter, som bor udi Durup
1675 2/5 Jens Christensen af Brokholm (Junget s) og Kirstine Nielsdatter af Aasted
1678 10/2 Peder Kremmer og Anne Lauridsdatter af Morsøe
1679 15/10 Hr Albret i Farstrup og Ellene Nielsdatter af Østergaard
1681 4/4 Christen Pedersen af Junget og Anne Lauridsdatter af Nissum
1682 12/11 Jens Mortensen af Thorum og Anne, Jacob Nielsens datter af Hjordbusk
1683 29/5 Mourids Jensen af Brøndum og Maren Thygesdatter i Torp
1685 2/8 Erik Gregersen og Maren Pedersdatter af Aasted, kom til Jebjerg
1689 22/9 Jens Christensen i Stouby (Grinderslev s) og Anne Christensdatter Dalstrup i Risum
1689 29/10 Mikkel Farsen i Tøndering og Maren Andersdatter i Nissum
1690 10/6 Christen Pedersen af Toustrup (Durup s) og Helvig Pedersdatter af Aasted
1692 11/12 Jens Nielsen Hjulmand af Selde og Maren Christensdatter i Nissum
1693 15/1 Bendix Christensen af Stouby (Grinderslev s) og Karen Dalstrup i Risum
1693 23/4 Jens Andersen Bysted og Mette Jacobsdatter (han er født i Bysted (Nautrup s))
1700 27/12 Thomas Christensen, tjener i Nykøbing og Anne Andersdatter i Aasted
1701 16/1 Jeppe Andersen og Anne Eskesdatter (han er født i Floutrup (Selde s))
1701 20/2 Peder Jensen, smed af Thorum og Karen Jespersdatter af Aasted
1702 12/11 Jens Jensen af Thise Torp (Thise s) og Dorthe Lauridsdatter på Østergaard
1708 30/12 Niels Poulsen i Tøndering og Gjertrud Christensdatter i Nissum
1711 6/4 Niels Jensen af Lindum (Selde s) og Karen Andersdatter på Østergaard
1714 13/6 Hr Jens Otzen i Roslev og Karen Høyer på Østergaard
1715 29/9 Niels Jensen af Selde og Anne Jensdatter i Risumgaard
1717 29/4 Hr Alexander Basballe af Nautrup og Madselle Marie Høyer af Østergaard
1717 11/7 Peder Pedersen af Øster Møjbæk (Thorum s) og og Dorthe Poulsdatter i Aasted
1721 24/1 trol Jens Christensen af Selde og Kirsten Nielsdatter på Østergaard
1722 27/12 Laurids Jensen af Glynge (Nautrup s) og Mette Simonsdatter af Hjordbusk
1732 27/7 Jens Nielsen Lensmand af Nissum og Karen Jeppesdatter fra Selde
1732 16/11 Christen Kobberup af Lindum (Selde s) og Anne Christensdatter Colding i Aasted
1733 18/10 Poul Jensen Quist af Grynderup (Sæby s) og Maren Andersdatter fra Sivegaards Mølle
1735 25/9 Jens Mehlsen af Hinnerup (Thorum s) og Maren Jeppesdatter af Aastedskov
1735 30/10 Christen Nielsen af Hinnerup (Thorum s) og Anne Christensdatter af Torp
1740 24/2 Christen Kjeldsen af Hestbæk (Rybjerg s) og Mette Poulsdatter af Aasted
1741 22/3 Jens Pedersen af Grynderup (Sæby s) og Anne Jeppesdatter af Aastedskov
1741 11/10 Hans Eskesen og Dorthe Pedersdatter (hun er født i Grynderup (Sæby s))
1742 12/12 Christen Mortensen af Lund (Durup s) og Karen Andersdatter af Nissum
1743 19/9 Peder Espersen, møller af Vium Mølle (Hjerk s) og Maren Poulsdatter af Aasted
1747 25/10 Enevold Andersen Winter, møller i Nissum Mølle og Helvig Jensdatter af Junget
1754 3/4 Christen Christensen af Tøndering og Anne Christensdatter af Sivegaards Mølle
1754 28/4 Christen Christensen Stad i Sivegaards Mølle og Mette Nielsdatter Rærup (Grinderslev s), tjenende på Østergaard
1757 5/10 Christen Nielsen Skrædder i Nissum og Ellen Jeppesdatter i Grynderup (Sæby s)
1758 15/12 Anders Christensen Bjørsgaard af Tøndering og Christine Johansdatter af Aasted
1760 25/7 David Ulriksen af Junget og Kirsten Thomasdatter Bysted, tjenende i Nissum
1760 5/10 Visti Christensen af Store Halskov i Højslev s og Inger Hansdatter Kaarsgaard i Aasted
1760 28/12 Jens Jacobsen af Floutrup (Selde s) og Else Poulsdatter af Torp
1768 17/4 Villads Nielsen og Anne Andersdatter af Bysted (Nautrup s). Hun tjente på Østergaard, han i Roslev
1768 23/5 Bertel Christensen af Balling og Helvig Ernstdatter af Aasted
1773 27/2 Laurids Christensen Bjørsgaard af Tøndering og Anne Christensdatter Bach af Risum
1774 10/4 Niels Gregersen af Selde og Kirsten Jensdatter Bach i Torp
1777 4/12 Jeppe Villadsen af Tøndering og Boel Mortensdatter af Risum (hun er født 1742 i Sæby)
1778 28/5 Niels Nielsen af Lilthorum (Thorum s) og Inger Pedersdatter af Nissum
1779 14/10 Jens Pedersen Bjørsgaard og Johanne Cathrine Jensdatter i Ilbjerg (Rybjerg s)
1785 7/10 Poul Christensen af Tøndering og Kirstine Mikkelsdatter af Sæbygaard
1786 30/6 Anders Nielsen Nissum (Søgaard) af Nissum og Anne Jensdatter af Bysted (Nautrup s)
1788 28/3 Thor Lauridsen af Brøndum og Johanne Helene Jørgensdatter
1788 11/11 Niels Pedersen Hjerk (Bolm) og Boel Andersdatter (begge er født i Hjerk)
1788 23/11 Peder Christensen Bønding fra Hvidbjerg s og Karen Nielsdatter Sommer af Sæbygaard Mølle
1789 26/7 Christen Rauff, borger og skipper i Nykøbing og Inger Christine Sommer af Sæbygaard Mølle
1789 14/11 Søren Andersen og Anne Mikkelsdatter (hun er født i Selde)
1791 8/12 Poul Pedersen Dalstrup i Nissum og Claudiane Lyhne, degnens datter i Durup
1792 28/12 Laurids Hansen Kølsen fra Skive og Inger Nielsdatter fra Aasted By
1796 29/7 Hr Christian Albrecht Tram, forpagter af Rugaard og jomfru Caroline Bone v på Østergaard
1797 9/11 Niels Sørensen i Grinderslev og Anne Andersdatter, tjenende på Østergaard
1798 4/3 Jeppe Andersen Bak, avlskarl i Selde Præstegaard og Anne Nielsdatter af Aasted By
1799 27/1 Jacob Christensen af Selde og Boel Andersdatter af Annexgaarden i Aasted
1799 13/8 Jens Jeppesen Thygesen fra Lilthorum (Thorum s), tjenende Niels Knudsen i Øster Møjbæk og Dorthe Olufsdatter fra Grønning, tjenende på Østergaard
1800 7/4 Peder Andersen af Haugaard (Durup s) og Kirsten Nielsdatter af Lille Elkjær
1801 12/11 Erik Krog, borger og skipper af Nykøbing og Mette Kirstine Hansdatter af Aasted
1803 3/3 Jacob Thorsen fra Durupgaard (Durup s) og Dorthe Andersdatter fra Aasted By
1803 12/4 Niels Jensen Holm fra Nykøbing og Karen Christensdatter fra Nissum
1805 15/4 Poul Pedersen i Ørslevkloster s og Boel Nielsdatter af Aasted By
1805 15/7 Axel Mortensen fra Harre og Anne Jeppesdatter fra Aasted
1806 18/4 Laurids Andersen, tjenende på Østergaard og Kirsten Nielsdatter v i Thise
1807 13/8 Jacob Christoffersen af Stouby (Grinderslev s) og Anne Jeppesdatter
1810 13/6 Niels Jeppesen af Vile og Anne Pedersdatter Elkjær af Sæbygaard
1810 2/11 Jens Hansen i Skive og Boel Nielsdatter i Aasted By v i Skive
1813 9/12 Christen Jensen i Nautrup og Anne Espersdatter
1814 5/7 Anders Christensen fra Grønning og Gundel Caroline Jensen
1814 15/7 Niels Andersen i Rødding Grundvad (Rødding s) og Karen Hansdatter
1815 23/5 Niels Mortensen i Trustrup (Dølby s) og enke Karen Jensdatter
1816 7/11 Jens Jensen i Ø Grundvad (Rødding s) og Johanne Jeppesdatter
1817 16/4 Christen Christensen Kaaberup i Lindum (Selde s) og Else Mikkelsdatter
1821 25/10 Anders Thomasen Junget og Anne Jeppesdatter Durup
1822 9/7 Jeppe Jensen i Bjørhus (Selde s) og Kirsten Pedersdatter på Kieldgaard (Selde s)
1822 11/10 Hans Pedersen fra V Assels og Maren Iversdatter
1823 6/2 Niels Knudsen fra Bajlumgaard (Hjerk s) og Maren Pedersdatter
1823 16/4 Niels Mortensen i Badum (Selde s) og Anne Iversdatter
1824 10/8 Laurids Knudsen, tj i Durup Præstegaard og Maren Pedersdsatter
- Em Niels Jensen i Vile og Karen Pedersdatter
1825 19/5 Niels Mikkelsen i Lille Thorum (Thorum s) og Anne Nielsdatter
1826 12/10 Mikkel Christensen, tj på Kieldgaard (Selde s) og Maren Jørgensdatter
1826 7/12 Christen Jensen i Thorum og Maren Jacobsdatter
1827 15/3 Jens Christensen, tj i Fur Præstegaard og Inger Jensdatter
1828 29/5 Em Christen Christensen fra Næstild (Oddense s) og enke Karen Nielsdatter
1829 2/7 Em Peder Gregersen i Junget og Maren Knudsdatter
1829 17/12 Niels Pedersen i Grynnerup (Sæby s) og Dorthe Sørensdatter
1830 21/12 Peder Christensen Dahlstrup, tj i Duruplund (Durup s) og Maren Pedersdatter
1831 24/6 Jacob Jeppesen, tj i Frederiksborg (Selde s) og enke Marianne Andersdatter
1834 31/7 Em Niels Andersen af Grynnerup (Sæby s) og Anne Sørensdatter
1836 28/10 Eske Jensen fra Jungetgaard (Junget s) og Petronelle Christensdatter
1837 5/1 Peder Christensen fra Nygaard (Durup s) og Karen Villadsdatter
1837 11/7 Niels Christensen, tj i Hjerk og Inger Jensdatter
1837 13/7 Laurids Andersen i Thorum og Karen Christensdatter
1838 5/4 Em Hans Nielsen i Bysted (Nautrup s) og Dorthe Christensdatter
1840 20/2 Christen Iversen fra Holmgaard (Sæby s) og Ellen Christine Thorsdatter
1841 29/4 Niels Christian Jensen fra Ilbjerg (Rybjerg s) og Maren Villadsdatter
1844 31/10 Jeppe Hansen i Glynge (Nautrup s) og Anne Marie Ernstdatter

til toppen af siden

Junget-Thorum kirkebog
1716 14/6 Jens Jensen af Lindum (Selde s) og Inger Nielsdatter i Thorum
1716 6/12 Niels Jensen af Nissum (Aasted s) og Inger Jensdatter af Lilthorum
1718 9/10 Christen Christensen i Thise Torp (Thise s) og Margrethe Jensdatter i Junget Præstegaard
1718 30/10 Jeppe Lauridsen fra Grinderslev og Maren Jensdatter i Møgelthorum
1719 23/7 Christen Christensen af Breum (Grinderslev s) og Maren Christensdatter af Junget
1720 9/6 trol Jens Jensen af Stouby (Grinderslev s) og Maren Nielsdatter af Lilthorum
1720 23/6 trol Hans Andersen af Frammerslev (Oddense s) og Maren Iversdatter af Grættrup
1720 10/12 trol Peder Nielsen af Kirkeby (Rybjerg s) og Dorthe Mehlsensdatter af Hinnerup
1721 20/1 Christen Nielsen Soldat af Junget og Karen Pedersdatter af Junget
1722 8/11 Morten Christensen af Vester Lyby (Lyby s) og Maren Jensdatter af Hinnerup
1723 9/7 Christen Nielsen Iversgaard af Selde og Johanne Jensdatter af Hinnerup
1723 28/11 Niels Christensen af Øster Hegnet (Thise s) og Helvig Jensdatter af Møgelthorum
1725 18/3 Jens Jensen af Vejsmark (Grinderslev s) og Anne Jensdatter af Lilthorum
1725 18/3 Christen Pedersen af Thise og Anne Hansdatter af Lilthorum
1726 27/10 Peder Christensen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Karen Nielsdatter af Brokholm
1726 27/10 trol Anders Nielsen (Kobberup) af Lindum (Selde s) og Helle Christensdatter af Hinnerup
1727 13/3 trol Peder Pedersen Soldat og Anne Lauridsdatter af Møgelthorum
1727 30/6 Anders Nielsen af Selde og Anne Christensdatter af Hinnerup
1729 25/9 Peder Lavesen af Stouby (Grinderslev s) og Anne Jensdatter af Møgelthorum
1729 16/10 Thyge Jeppesen af Selde og Anne Christensdatter af Thorum
1729 27/11 Mikkel Pedersen af Tøndering og Kirsten Mortensdatter af Lilthorum
1730 19/3 Christen Nielsen af Rybjerg og Anne Jeppesdatter af Lilthorum
1730 2/7 Christen Christensen af Lovns og Anne Jespersdatter af Junget
1730 26/10 trol Morten Frederiksen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Anne Villadsdatter af Møgelthorum
1730 29/10 Niels Grøn af Skive og Mette Jacobsdatter af Lilthorum
1730 12/11 Jens Pedersen af Nautrup og Kirsten Olufsdatter af Lilthorum
1732 24/6 trol Jeppe Christensen af Vejsmark (Grinderslev s) og Maren Nielsdatter af Brokholm
1733 20/9 Poul Jensen af Sønder Thise (Thise s) og Sidsel Bentsdatter af Hinnerup
1734 11/1 Jens Poulsen af Grinderslev og Karen Nielsdatter af Grættrup
1734 9/3 trol Seel Olufsen af Grynderup (Sæby s) og Lisbeth Nielsdatter af Lilthorum
1734 7/8 Christen Jensen af Thise og Margrethe Jensdatter af Junget
1734 24/10 Rasmus Mehlsen af Thise og Boel Jensdatter af Lilthorum
1734 23/11 trol Iver Nielsen af Thise og Anne Pedersdatter af Lilthorum
1735 8/5 Søren Nielsen Elkjær (fra Aasted s?) og Maren Nielsdatter af Lilthorum
1736 19/8 Søren Lauridsen af Hestbæk (Rybjerg s) og Magdalene Jensdatter af Møgelthorum
1737 4/12 Christen Pedersen Soldat af Hinnerup og Sidsel Pedersdatter af Hinnerup
1737 8/12 Jeppe Augustinussen Soldat og Maren Bendixdatter af Hegelund
1739 18/2 Jens Lauridsen af Thise og Kirsten Jensdatter af Lilthorum
1740 22/6 trol Jens Jeppesen af Floutrup (Selde s) og Boel Jensdatter af Junget
1740 24/10 Peder Nielsen (Kobberup) af Lindum (Selde s) og Boeld Nielsdatter af Thorum
1742 11/10 Niels Andersen af Grønning og Kirsten Nielsdatter af Møgelthorum
1742 25/10 Jørgen Skrædder af Rybjerg og Johanne Nielsdatter af Hinnerup
1742 8/11 Anders Furbo af Fur og Maren Sørensdatter fra Grættrup
1744 11/8 Mads Nielsen af Sønder Thise (Thise s) og Else Lauridsdatter af Junget
1744 10/9 Peder Jensen af Durup og Jens Fiskers enke (Karen Thomasdatter) af Møgelthorum
1746 16/2 Jens Christensen af Skive og Anne Christensdatter af Bakhuset
1749 5/2 Corporal Mikkel Koch af Frammerslev (Oddense s) og Else Muusmand
1749 5/3 Niels Hansen af Lindum (Selde s) og Kirsten Quist af Møgelthorum
1749 12/3 Jens Nielsen af Aasted og Karen Villadsdatter af Møgelthorum
1749 16/10 Niels Jensen af Selde og Mette Skove af Grættrup
1751 25/3 Niels Andersen af Lindum (Selde s) og Boel Jensdatter af Grættrup
1753 3/7 Jørgen Christensen Ladefoged på Astrup (Grinderslev s) og Anne Lauridsdatter af Thorumgaard
1753 1/8 Anders Christensen af Hinnerup og Maren Pedersdatter af Thise
1753 31/10 Mogens Jørgensen i Torp (sikkert Thise s) og Kirsten Jacobsdatter i Skove
1753 28/11 Jens Nielsen i Tøndering og Benned Mehlsdatter af Lilthorum
1754 10/12 Niels Iversen af Vester Møjbæk (Selde s) og Kirsten Jeppesdatter af Øster Møjbæk
1754 17/12 Eske Jensen Kobberup af Lindum (Selde s) og Kirsten Nielsdatter af Hegelund
1755 6/11 Anders Christensen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Maren Mortensdatter af Møgelthorum
1756 21/4 Christen Christensen af Nørre Thise (Thise s) og Maren Christoffersdatter af Grættrup
1756 8/9 Morten Quist af Møgelthorum og Mette Pedersdatter af Roslev
1756 12/11 Christen Pedersen af Floutrup (Selde s) og Anne Pedersdatter af Hinnerup
1757 16/5 Anders Christensen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Else Madsdatter, tjenende Niels Quist i Møgelthorum
1758 12/12 Kjeld Christensen af Durup og Anne Jensdatter af Lilthorum
1759 17/4 Niels Lavesen Smed af Møgelthorum og Maren Hansdatter af Floutrup (Selde s)
1759 5/6 Peder Jensen af Jebjerg og Maren Pedersdatter af Hegelund
1759 5/10 Peder Nielsen af Tøndering og Maren Nielsdatter af Lilthorum
1759 19/10 Christen Bjerre af Floutrup (Selde s) og Karen Krag af Junget
1760 13/2 Anders Jespersen af Junget og Maren Goul af Nautrup
1760 29/11 Mourids Jensen af Jebjerg og Inger Olufsdatter af Møgelthorum
1761 14/1 Poul Jensen af Floutrup (Selde s) og Else Christensdatter i Skammergaard (Junget s)
1761 5/3 Peder Jensen af Selde og Johanne Christensdatter af Ruseng
1762 16/12 Jeppe Christensen af Jebjerg og Birthe Pedersdatter af Skove
1763 20/10 Christen Nielsen Smed af Nørre Thise (Thise s) og Dorthe Jensdatter af Skove
1766 19/10 Niels Jensen Hvirp på Fur og Else Christensdatter af Ruseng
1768 10/3 Niels Jacobsen af Lindum (Selde s) og Kirsten Nielsdatter af Junget
1768 1/11 Christoffer Jensen af Stouby (Grinderslev s) og Johanne Jensdatter af Hinnerup
1769 29/10 Niels Nielsen af Hegnet (sikkert Thise s) og Johanne Jensdatter af Lilthorum
1772 24/4 Jeppe Pedersen fra Snabe (Sæby s) og Anne Christensdatter af Lilthorum
1773 4/7 Christen Christensen Møller af Floutrup (Selde s) og Lisbeth Christensdatter af Møgelthorum
1773 24/10 Hans Christensen af Thise Torp (Thise s) og Karen Jensdatter af Brokholm
1774 25/9 Jeppe Villadsen af Floutrup (Selde s) og Maren Jensdatter af Skove
1774 2/10 Christen Pedersen Romgaard af Sevel og Karen Andersdatter af Grættrup
1775 7/11 Jens Nielsen af Tøndering og Johanne Pedersdatter af Rærup (Grinderslev s)
1776 22/9 Jens Nielsen af Thise og Anne Jensdatter af Lilthorum
1776 22/9 Christen Jensen af Bostrup (Lyby s) og Maren Jeppesdatter af Øster Møjbæk
1777 12/10 Niels Olufsen af Floutrup (Selde s) og Helvig Sørensdatter af Skove
1778 22/11 Laurids Christensen af Alsted på Mors og Kirsten Andersdatter af Grættrup
1780 4/8 Mikkel Johan Nielsen Friis, gartner på Eskær (Grinderslev s) og Marianne Christensdatter, husholderske på Jungetgaard
1781 14/9 Jon de Fine og Madame Anne Marie Hastrup, afgangne Borgmester Bornemanns på Jungetgaard v i Skive
1781 30/9 Peder Jensen af Floutrup (Selde s) og Helle Jeppesdatter af Grættrup
1782 18/8 lyst i Thorum for Nicolai Ibsen af Tønder og Anne Dorthea Christensdatter, barnefødt i Hinnerup
1785 21/4 Niels Pedersen af Thise Torp (Thise s) og Karen Nielsdatter af Møgelthorum
1787 16/12 Thomas Andersen af Toustrup (Durup s) og Anne Christensdatter af Lilthorum
1788 11/1 Søren Jensen af Øster Hegnet (Thise s) og Maren Nielsdatter af Lilthorum
1788 8/6 Jens Jensen af Sønder Thise (Thise s) og Kirsten Christensdatter af Hinnerup
1788 22/6 Jens Christensen af Selde og Kirsten Christensdatter af Lilthorum
1791 24/1 Jens Pedersen af Nautrup og Karen Christensdatter af Lilthorum
1792 12/2 Thomas Jensen af Vejsmark (Grinderslev s) og Mette Jeppesdatter af Lilthorum
1792 24/6 Niels Knudsen af Selde og Mette Espensdatter af Ø Møjbæk
1792 8/7 Niels Christensen Børsting (fra Thise s?) og Maren Jeppesdatter af Junget
1793 4/4 Laurs Børstinggaard (fra Thise s) og Maren Pedersdatter i Grættrup
1793 22/9 Niels Jeppesen Kilskov af Junget og Anne Hansdatter af Fur
1793 13/10 Niels Olufsen fra Nørre Thise (Thise s) og Dorthe Pedersdatter i Lilthorum
1794 7/9 Peder Pedersen fra Jebjerg og Dorthe Jeppesdatter i Lilthorum
1795 24/4 Søren Nielsen fra Grinderslev og Mette Lauridsdatter på Jungetgaard
1796 28/3 Mikkel Pedersen Tangelev og Kirsten Nielsdatter (han er født i Nautrup)
1796 24/11 Jens Sørensen i Floutrup (Selde s) og Anne Nielsdatter af Grættrup v i Selde
1796 11/12 Laurids Nielsen fra Breum (Grinderslev s) og Anne Mikkelsdatter i Brokholm
1797 15/10 Jens Jensen i Grynderup (Sæby s) og Mette Christensdatter i Lilthorum
1797 3/12 Jens Christensen i Selde og Johanne Christensdatter i Skove
1798 5/4 Christen Chrstensen i Nørre Thise (Thise s) og Else Nielsdatter i Thorumgaard
1798 9/10 Jens Nielsen Kjærgaard fra Fur og Dorthe Rasmusdatter på Boland (Ruseng, Thorum s). Han er ikke født på Fur.
1798 11/11 Christen Christensen i Ilbjerg (Rybjerg s) og Karen Jensdatter i Hegelund
1800 24/4 Jeppe Thygesen i Lilthorum og Maren Pedersdatter fra Bysted (Nautrup s) v i Nautrup
1800 28/5 Jens Christensen af Nørre Thise (Thise s) og Kirsten Jensdatter v i Thise
1800 5/6 Jens Pedersen Bundgaard i Sønder Thise (Thise s) og Anne Jensdatter, tjener Hr Qvistgaard v i Thise
1802 4/11 Mehlsen Thomasen i Møgelthorum og Boel Jensdatter af Selde
1802 12/11 Knud Pedersen i Brokholm og Dorthe Rasmusdatter i Jebjerg v i Thorum
1803 15/3 Christen Christensen i Tøndering og Benned Jensdatter i Lilthorum
1803 26/4 Jens Jensen i Lindum (Selde s) og Johanne Pedersdatter i Ruseng
1803 29/11 Christen Jensen i Nissum (Aasted s) og Karen Andersdatter af Skove v i Aasted
1804 22/2 Christen Henriksen fra Outrup s på Mors og Birgitte Andersdatter, tjenende på Aagaardsholm
1805 29/8 Jens Christensen Skomager i Selde og Maren Lauridsdatter i Grættrup
1806 1/7 Poul Nielsen af Selde og Inger Nielsdatter af Thorumgaard
1807 19/3 Laurids Jensen, tjenende i Nautrup og Dorthe Mortensdatter i Møgelthorum
1807 20/2 trol Esper Jeppesen Vestergaard i Brokholm og Cathrine Lyxdorf Møller, datter af Hr Jørgen Seidelin Møller, præst til Adslev og Mesing s i Aarhus Stift
1807 7/7 Svenning Sørensen fra Roslev og Anne Andersdatter i Hinnerup
1807 12/7 Peiter Andersen af Thise og Kirstine Jeppesdatter af Junget
1807 8/11 Morten Iversen, født i Lindum (Selde s) og Anne Madsdatter (?) i Junget
1808 18/10 Christen Justsen, tjenende Niels Mikkelsen i Vester Møjbæk (Selde s) og Dorthe Sørensdatter af Møgelthorum
1809 12/3 Nicolai Hoppe, tjenende på Keldgaard (Selde s) og Anne Christensdatter af Hinnerup
1809 /2 Hans Davidsen fra ....?? ved Randers og Elisabeth Nielsdatter af Møgelthorum
1809 16/6 Peder Jeppesen Vestergaard af Otting (nu ejer af Store Brokholm) og Edele Jensdatter af Brokholm
1810 22/3 Christen Justesen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Johanne Mortensdatter i Hinnerup
1810 31/12 Sejer Christian Brix Sejersen i Nykøbing og Maren Jensdatter Junget, tjenende i Nykøbing v i Junget
1811 21/3 Christian Christensen Balle af Asp s i Hardsyssel og Boel Jeppesdatter, enke efter Christian Jensen på Schalberg
1811 24/9 Niels Jeppesen af Selde og Else Espersdatter af Møgelthorum
1811 29/10 Jens Christensen i Mogenstrup (Grinderslev s) og Karen Christensdatter i Hinnerup v i Grinderslev
1813 14/1 Peder Jespersen i Lilthorum og Anne Christensdatter af Rybjerg
1813 3/6 Jens Maxsen af Bjerre Mølle (Tøndering s) og Maren Nielsdatter i Lilthorum
1813 21/9 Thomas Gertsen fra Volling og Anne Dorthea Andersdatter i Møgelthorum
1813 26/8 Premierløjtnant Daniel Henrik von Suck?? Og Hedvig Sofie Krag, præstens datter v i Junget
1814 7/7 Peder Christensen Lund i Øster Hegnet (Thise s) og Maren Nielsdatter i Lilthorum
Junget kirkebog
1813 12/10 Em Niels Sørensen og Karen Sørensdatter, tj på Nørregaard (Grinderslev s?)
1815 26/1 Jeppe Christensen i Glynge (Nautrup s) og Else Lauridsdatter
1815 29/6 Niels Nielsen Tolstrup på Nørregaard (Grinderslev s?) og Maren Pedersdatter
1816 15/2 Mathias Nielsen af Lindum (Selde s) og Inger Jensdatter v i Aasted
1816 29/10 Herlev Nielsen af Lindum (Selde s) og Maren Sørensdatter
1818 8/10 Christen Sørensen af Jebjerg og Anne Kirstine Lauridsdatter
1818 10/10 Hans Jensen af Børsting (Thise s) og Inger Jeppesdatter
1818 8/12 Christen Gedde til Skivehus (Skive Landsogn) og Margrethe Qvistgaard hjemmeviet
1819 28/10 Em Laurids Henriksen af Brøndum og Boel Sørensdatter
1820 16/11 Jens Jensen i Egeris (Skive Landsogn) og Johanne Jensdatter
1823 24/2 Jens Sørensen af Vejsmark (Grinderslev s) og Anne Cathrine Jensdatter
1823 8/11 Anders Iversen af Nissum (Aasted s) og Maren Thomasdatter
1824 24/6 Niels Christensen Lykke i V Grønning (Grønning s) og Else Sørensdatter
1828 25/9 Peder Olufsen Nees af Harboøre og Anne Nielsdatter
1830 16/11 Henrik Jensen i Selde Præstegaard og Christine Sørensdatter
1831 4/11 Poul Sørensen og Anne Nielsdatter af Lille Thorum (Thorum s) v i Selde
1831 24/11 Em Søren Nielsen i Floutrup (Selde s) og Anne Andersdatter
1832 28/2 Jens Poulsen af Floutrup (Selde s) og enke Maren Knudsdatter
1833 12/7 Søren Jensen, tj i Aagaardsholm (Thorum s) og Johanne Lauridsdatter
1834 7/10 Niels Sørensen af Ruseng (Thorum s) og Maren Jensdatter
1834 31/10 Niels Mikkelsen i Hinnerup (Thorum s) og Maren Thomasdatter
1834 9/12 Em Jens Christensen og Anne Kirstine Lauridsdatter, tj i Lille Thorum (Thorum s) v i Thorum
1835 3/3 Em Christen Jensen i Toustrup (Durup s) og Anne Christensdatter
1837 20/3 Niels Lauridsen af N Thise (Thise s) og enke Kirsten Andersdatter
1839 24/5 Jens Simonsen af Møgelthorum (Thorum s) og Mette Christensdatter
1840 9/10 Em Søren Jensen af Thorum og Anne Malene Nielsdatter
1841 21/1 Graves Mortensen fra Fur og Juliane Marie Christensdatter
1842 22/10 Jens Christiansen Nicolaisen af Rødding og Inger Andersdatter
1842 29/11 Niels Thomsen af Eskov (Selde s) og Maren Rasmusdatter
1843 29/6 Jens Christensen af Floutrup (Selde s) og Maren Christensdatter
1844 9/8 Jacob Jensen, tj på Astrup (Grinderslev s) og Anne Marie Christensdatter
1845 30/1 Christen Jensen af Thise og Birthe Marie Jacobsdatter
Thorum kirkebog
1813 14/1 Em Peder Jespersen og enke Anne Christensdatter i Rybjerg
1813 21/9 Thomas Gertsen fra Volling og Anne Dorthea Andersdatter
1813 28/10 Jens Jensen, tj på Østergaard (Aasted s) og Else Mogensdatter
1814 7/7 Peder Christensen Lund af Ø Hegnet (Thise s) og enke Maren Nielsdatter
1814 6/10 Niels Jeppesen fra Kaarsgaard (Aasted s) og Maren Nielsdatter
1814 25/11 Anders Jensen på Aagaardsholm, flyttet til Skive og Else Cathrine Hansdatter v i Skive
1815 6/4 Christen Espersen i Toustrup (Durup s) og Mette Christensdatter
1815 3/10 Em Jens Jensen i Lindum (Selde s) og Mette Marie Jensdatter
1815 24/10 Christen Nielsen fra Saustrup (Oddense s) og enke Anne Pedersdatter
1816 20/5 Em Berthel Christensen af Ilbjerg (Rybjerg s) og enke Mette Svenningsdatter
1816 14/11 Jens Christensen Lendum af Selde og Kirstine Olufsdatter
1816 28/11 Christen Nielsen af Nairup (hvor er det?) og Anne Margrethe Christensdatter
1820 26/9 Simon Christensen og Inger Elisabeth Petersen af Brockholm (Junget s)
1823 10/11 Peder Nielsen Lendum og Karen Marie Christiansdatter
1824 12/2 Christen Pedersen Aasted og enke Maren Simonsdatter
1824 5/8 Hans Sørensen i Ilbjerg (Rybjerg s) og Anne Kirstine Mikkelsdatter
1826 10/11 Peder ?? i Thise Heegaard (Thise s) og Johanne Cathrine Hansdatter
1828 20/5 Em Peder Pedersen Lykke af Brøndum og Karen Nielsdatter
1829 24/3 Peder Mortensen af Nautrup og Maren Lauridsdatter
1830 24/8 Em Knud Pedersen og Mette Christensdatter af Jebjerg
1831 7/2 Em Jacob Pedersen i Ilbjerg (Rybjerg s) og Maren Nielsdatter
1831 24/2 Jesper Christensen af Aasted og Dorthe Marie Pedersdatter v i Aasted
1834 22/5 Em Berthel Christensen af Nautrup og Dorthe Nielsdatter
1836 20/5 Jeppe Jacobsen, tj på Astrup (Grinderslev s) og Maren Pedersdatter
1837 21/2 Niels Christensen, tj i Junget Præstegaard og Anne Pedersdatter v i Junget
1837 18/2 Villads Andersen, tj på Eskjær (Grinderslev s) og Anne Rasmusdatter v i Junget
1837 23/6 Jens Thomasen i Grættrup (Junget s) og Mette Marie Thomasdatter
1838 22/11 Em Christen Gregersen i Soubak (Thorum s?) og Marianne Nicolaisdatter
1839 12/4 Esper Jensen af Floutrup (Selde s) og enke Anne Herlufsdatter
1839 1/8 Niels Christensen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Anne Nielsdatter
1840 22/10 Christen Christensen af Glynge (Nautrup s) og Else Marie Henriksdatter
1840 29/10 Claus Nielsen, tj i Rusted Mølle (Grinderslev s) og Johanne Christensdatter
1842 3/3 Em Peder Nielsen Dahlgaard af Kirkeby (Rybjerg s) og Bodil Lauridsdatter
1842 1/4 Morten Pedersen af Floutrup (Selde s) og Maren Pedersdatter
1842 12/12 Erik Christian Nielsen af Grættrup (Junget s) og Anne Malene Jensdatter
1843 12/9 Niels Jensen af Junget og Else Andersdatter
1844 9/2 Søren Jensen Brokholm af Møgelthorum og Sidsel Cathrine Jensdatter v i Junget

til toppen af siden

Grinderslev kirkebog
Grinderslev kirkebog eksisterer først fra ca 1813. Nedenstående er en registrering fra andre kirkebøger.
1689 22/9 Jens Christensen i Stouby og Anne Christensdatter Dalstrup i Risum (Aasted s) v i Selde
1693 15/1 Bendix Christensen af Stouby og Karen Dalstrup i Risum (Aasted s) v i Aasted
1695 14/5 Niels Lauridsen af Breum og Johanne Thomasdatter v i Skive
1701 29/5 Jeppe Villadsen og Dorthe Sørensdatter i Rybjerg, som kom til Mogenstrup v i Rybjerg
1703 22/1 Jens Lauridsen af Rærup og Boel Jensdatter af Krogen i Roslev, nu boende i Rærup v i Roslev
1706 3/10 Søren Eriksen af Grinderslev og Anne Sørensdatter af Vium (Hjerk s) v i Hjerk
1707 14/6 Mehlsen Jensen af Rærup og Karen Andersdatter v i Rybjerg-Roslev
1709 14/7 Søren Iversen af Mogenstrup og Mette Melchiorsdatter af Jebjerg v i Jebjerg
1709 28/7 Lave Jensen af Stouby og Maren Pedersdatter v i Ramsing
1712 6/11 Anders Nielsen på Grinderslev Klosters Hede og Kirsten Andersdatter af Jebjerg v i Jebjerg
1713 6/2 Berthel Hansen af Mogenstrup og Anne Hansdatter i Rud Mølle (Dølby s) v i Dølby
1714 24/6 Christen Pedersen af Hackild og Dorthe Andersdatter i Floutrup (Selde s) v i Selde
1718 30/10 Jeppe Lauridsen fra Grinderslev og Maren Jensdatter i Møgelthorum (Thorum s) v i Thorum
1719 23/7 Christen Christensen af Breum og Maren Christensdatter af Junget v i Junget
1720 9/6 trol Jens Jensen af Stouby og Maren Nielsdatter af Lilthorum (Thorum s)
1722 26/1 Peder Jeppesen af Rærup og Maren Pedersdatter af Roslev v i Roslev
1724 24/3 Jacob Lauridsen af Breum og Birthe Jensdatter v i Oddense-Otting
1724 3/12 Christen Jensen af Grinderslev og Karen Jensdatter i Krejbjerg v i Krejbjerg
1725 18/3 Jens Jensen af Vejsmark og Anne Jensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1726 13/10 Berthel Jensen af Closter og Maren Jensdatter i Kaastrup (Oddense s) v i Oddense
1726 27/10 Peder Christensen af Mogenstrup og Karen Nielsdatter af Brokholm (Junget s) v i Junget
1729 25/9 Peder Lavesen af Stouby og Anne Jensdatter af Møgelthorum (Thorum s) v i Thorum
1731 15/3 Esper Pedersen af Rærup og Johanne Andersdatter af Rybjerggaard (Rybjerg s) v i Rybjerg
1732 24/6 Jeppe Christensen af Vejsmark og Maren Nielsdatter af Brokholm (Junget s) v i Junget
1734 11/1 Jens Poulsen af Grinderslev og Karen Nielsdatter af Grættrup (Junget s) v i Junget
1735 6/11 Anders Stouby af Rærup og Anne Villadsdatter af Ilbjerg (Rybjerg s) v i Rybjerg
1741 5/7 Erik Christensen af Eskær og Maren Lauridsdatter af Neder Sønderup (Harre s) v i Harre
1741 18/10 Jeppe Jeppesen fra Grinderslev og Maren Christensdatter af Øxenvad (Dølby s) v i Dølby
1744 8/5 Laurids Andersen fra Astrup og Ane Frederiksdatter af Gammelgaard (Skive Landsogn) v i Skive
1745 24/2 Poul Iversen af Godrum og Karen Lauridsdatter i Frammerslev v i Oddense
1748 19/4 Jeppe Knudsen fra Rærup, soldat, og Anne Christensdatter i Oddense v i Grinderslev
1749 27/10 Kjeld Simonsen af Slejtrup og Margrethe Christensdatter af Roslev v i Roslev
1751 3/12 Niels Jensen af Grinderslev og Dorthe Nielsdatter af Vium (Hjerk s) v i Grinderslev
1753 11/4 Mads Sørensen af Mogenstrup og Maren Pedersdatter af Jebjerg v i Jebjerg
1753 3/7 Jørgen Christensen Ladefoged på Astrup og Anne Lauridsdatter af Thorumgaard (Thorum s) v i Thorum
1754 28/4 Christen Christensen Stad i Sivegaards Mølle (Aasted s) og Mette Nielsdatter Rærup, tjenende på Østergaard (Aasted s) v i Aasted
1754 31/10 Christen Christensen af Jebjerg og Else Pedersdatter af Mogenstrup v i Jebjerg
1755 6/11 Anders Christensen af Mogenstrup og Maren Mortensdatter af Møgelthorum (Thorum s) v i Thorum
1757 16/5 Anders Christensen af Mogenstrup og Else Madsdatter, tjenende Niels Quist af Hinnerup (Thorum s) v i Thorum
1757 8/6 Peder Lauridsen af Breum og Kirsten Eriksdatter i Lille Ramsing (Oddense s) v i Grinderslev
1759 16/9 Niels Sørensen af Grinderslev og Maren Christensdatter af Jebjerg v i Jebjerg
1762 6/10 Søren Lauridsen Køl af Breum og Dorthe Andersdatter af Harre v i Grønning
1764 8/3 Erik Sørensen af Grinderslev og Dorthe Sørensdatter af Hestbæk (Rybjerg s)
1764 5/7 Niels Christensen af Grinderslev og Maren Olufsdatter af Harre v i Grinderslev
1764 2/12 Niels Andersen af Gamstrup (Roslev s) og Karen Andersdatter af Mogenstrup v i Roslev
1768 1/11 Christoffer Jensen af Stouby og Johanne Jensdatter af Hinnerup (Thorum s) v i Thorum
1769 24/11 Laurids Andersen Væver og Anne Nielsdatter fra Mogenstrup v i Selde
1773 21/3 Niels Eriksen af Godrum og Boel Pedersdatter af Ramsing (Oddense s) v i Oddense
1775 7/11 Jens Nielsen af Tøndering og Johanne Pedersdatter af Rærup v i Junget-Thorum
1777 14/10 Laurids Pedersen af Mogenstrup og Kirsten Sørensdatter af Durupgaard (Durup s) v i Rybjerg-Roslev
1779 22/6 Mads Jørgensen i Skjerris og Kirsten Madsdatter i Vester Dølby (Dølby s) v i Grinderslev
1780 4/8 Mikkel Johan Nielsen Friis, gartner på Eskær og Marianne Christensdatter, husholderske på Jungetgaard (Junget s) v i Junget
1788 13/11 Christen Jeppesen af Grinderslev og Mette Sørensdatter af Otting v i Otting
1792 12/2 Thomas Jensen af Vejsmark og Mette Jeppesdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1795 24/4 Søren Nielsen fra Grinderslev og Mette Lauridsdatter på Jungetgaard (Junget s) v i Junget
1795 29/5 Jens Jensen fra Breum Præstegaard og Maren Christensdatter i Frammerslev (Oddense s) v i Oddense
1795 3/7 Oluf Jørgensen, forpagter på Eskær og Kirsten Magdalene Olufsen v i Selde
1796 23/10 Niels Mikkelsen af Mogenstrup og Maren Jensdatter af Hjerk v i Hjerk
1796 11/12 Laurids Nielsen fra Breum og Anne Mikkelsdatter i Brokholm (Junget s) v i Junget
1797 2/11 Niels Justsen fra Grinderslev Kloster og Maren Villadsdatter fra Brøndum v i Brøndum
1797 9/11 Niels Sørensen i Grinderslev og Anne Andersdatter, tjenende på Østergaard (Aasted s) v i Aasted
1798 14/6 Jens Kjeldsen fra Viehøjgaard og Mette Hansdatter fra Bostrup (Lyby s) v i Lyby
1800 14/4 Jens Jensen af Slejtrup og Maren Espersdatter (Christensdatter ved trolovelsen) af Jebjerg v i Jebjerg
1801 23/5 Villads Jensen af Mogenstrup og Johanne Sørensdatter af Gamstrup (Roslev s) v i Roslev
1804 26/8 Niels Pedersen af Grinderslev og Anne Sørensdatter af Tøndering v i Tøndering
1804 28/10 Jens Christensen af Mogenstrup og Inger Jensdatter af Roslev v i Roslev
1806 29/4 trol Gravers Christensen af Grinderslev og Johanne Pedersdatter af Ilbjerg (Rybjerg s) v i Rybjerg
1807 13/8 Jacob Christoffersen af Stouby og Anne Jeppesdatter v i Aasted
1811 29/10 Jens Christensen i Mogenstrup og Karen Christensdatter i Hinnerup (Thorum s) v i Grinderslev
1813 28/1 Peder Andersen af Rærup og Marie Andersdatter (Anne Marie ved trolovelsen) af Nannerup (Jebjerg s) v i Jebjerg
1814 28/1 Jens Christian Pedersen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Sofie Christensdatter
1814 5/5 Hr Søren Kiærsgaard til Rybjerggaard (Rybjerg s) og Martha Qvistgaard
1815 5/11 Jens Espersen i Rybjerg og Magdalene Christensdatter
1817 17/1 Morten Jeppesen, tj i Frammerslev (Oddense s) og Maren Jensdatter
1817 22/5 Christen Andersen, tj i Ø Lyby (Lyby s) og Anne Gjertrud Cathrine Sørensdatter
1818 x/x Søren Nielsen i Skive og Dorthe Andersdatter
1818 7/7 Em Henrik Christensen i Storgaard (Jebjerg s) og enke Birthe Nielsdatter
1818 10/7 Søren Sørensen Vile, tj i Ø Lyby (Lyby s) og Anne Pedersdatter
1818 x/x Hans Christian Pedersen i S Thise (Thise s) og Else Nielsdatter
1818 16/10 Em Niels Christensen i Hjerk og Maren Jensdatter
1819 12/2 Em Jens Pedersen i Ø Grønning (Grønning s) og Anne Pedersdatter
1819 9/3 Anders Christensen i Gamstrup (Roslev s) og enke Else Andersdatter
1819 31/12 Hr Peder Kjærulf i Skive og Marie Margrethe Elisabeth Blegvad
1820 11/8 Mads Jensen fra Brokholm (Junget s) og Maren Pedersdatter
1820 12/8 Jens Jeppesen Dalsgaard i S Thise (Thise s) og Karen Nielsdatter
1822 31/1 Jens Hansen, f i Gammelstrup, Fjends Hrd og Marianne Jeppesdatter
1822 15/3 Christen Hansen, tj i Grættrup Skovgaard (Junget s) og enke Mette Pedersdatter v i Aasted
1822 21/3 Søren Espersen, tj i Lyby og Mette Marie Johannesdatter
1822 23/5 Christen Nielsen i Hanghøj (Jebjerg s) og Anne Pedersdatter
1822 29/8 Jens Jensen af Roslev og Johanne Andersdatter v i hjemmet
1823 24/8 Hans Christensen og Anne Andersdatter v i Grønning
1825 20/5 Mads Madsen og enke Johanne Pedersdatter i Knudsgaard (hvor er det?) v i Grønning
1825 14/10 Jesper Dybdahl, degn i Selde og Aasted og Marie Elisabeth Skovgaard v i Aasted
1825 18/11 Morten Mikkelsen, tj i Grættrup (Junget s) og Mette Kirstine Jensdatter
1825 15/12 Christen Jeppesen, nyskommet til sognet og enke Else Sørensdatter
1826 2/2 Niels Rasmussen af Smørholm (Thise s) og Anne Kirstine Mathiasdatter
1826 25/5 Anders Ingstrup i Vinde (Skive Landsogn) og Maren Andersdatter
1826 26/10 Peder Andersen af Skove (Junget s) og enke Anne Cathrine Jensdatter
1827 1/6 Em Niels Pedersen fra Tustrup (Jebjerg s) og enke Anne Nielsdatter
1827 30/7 Jacob Nielsen af Boelandhus (Thorum s) og Boel Marie Thomasdatter
1827 1/11 Peder Andersen fra Skammergaard (Junget s) og enke Inger Christensdatter
1827 22/11 Søren Christensen, tj i Kirkeby (Rybjerg s) og Dorthe Jeppesdatter v i Roslev
1828 29/4 Jens Jensen i Junget og Marie Kirstine Carstensdatter
1828 5/6 Niels Sørensen og enke Anne Kirstine Nielsdatter af Usseltoft (hvor er det?)
1828 21/6 Jens Jensen Bundgaard i Løgstør og Bolette Marie Christensdatter
1830 29/6 Em Thor Eriksen i Rælling (Rybjerg s)og Maren Christensdatter v i Thorum
1830 29/10 Anders Lauridsen i Hedegaard (Thise s) og Mette Pedersdatter
1830 11/11 Niels Christian Christensen og Boel Simonsdatter v i Jebjerg
1831 7/10 Anders Jacobsen i Saustrup (Oddense s) og Karen Kirstine Andersdatter
-1832 Em Peder Nielsen i S Thise (Thise s) og enke Mette Pedersdatter vielsen aflyst
1832 5/6 Mikkel Andersen i Skammergaard (Junget s) og Anne Christensdatter
1832 2/7 Frederik Thomsen Bonne i Alsberg og Gunild Marie Olufsdatter
1832 13/12 Peder Jensen, tj i Rybjerg og Anne Birgitte Sofie Carstensdatter
1833 2/6 Mads Madsen, tj i Harre og Anne Pedersdatter
1833 15/1 Jens Jensen Rønberg i Skive og Maren Pedersdatter
1833 24/5 Hr Jens Nicolaus Fabricius Leth i Viborg og Laurentze Cathrine Qvistgaard
1833 28/9 Sigvardt Blegvardt Holm i Skive og Christiane Frederikke Qvistgaard
1836 18/10 Absalon Christian Jonathan Leth i Århus og Birgitte Cathrine Bjørn
1837 4/5 Morten Jensen af Lundgaard (Gammelstrup s) og Mette Kirstine Qvistgaard
1837 24/9 Em Hans Jensen i Durup og Johanne Knudsdatter
1838 10/3 Niels Severin Nyssum fra Tidemandsholm i Vendsyssel og Ottine Pauline Qvistgaard
1838 ?/? Morten Jensen i Lundgaard (Gammelstrup s) og Johanne Kirstine Qvistgaard v i Skive
1838 20/10 Mads Qvistgaard til Sofienlund ved Holstebro og Charlotta Dorthea ??
1839 30/5 Morten Gudiksen fra Nør Andrup (Krejbjerg s) og Else Christensdatter v i Krejbjerg
1840 17/3 Christian Fauerschou i Århus og Louise Henriette Bjørn
1841 23/4 Jens Christian Kjær i Skive og Mette Marie Andersdatter
1841 9/7 Peder Jensen i Thorum og enke Else Sørensdatter
1841 12/10 Anders Jacobsen i Nannerup (Jebjerg s) og Anne Kirstine Jensdatter
1842 2/6 Hans (?) Pedersen i Røgild (Resen s) og Maren Poulsdatter
1842 27/10 Jens Pedersen i Floutrup (Selde s) og Anne Dorthe Nielsdatter v i Selde
1842 30/11 Mads Pedersen i Rybjerg og Maren Christensdatter
1844 16/2 Jørgen Pedersen fra N Thise (Thise s) og Anne Jensdatter
1844 24/5 Christen Christensen på Eskjær og Kirsten Marie Olufsdatter på Eskjær v i Oddense
1844 28/11 Christen Pedersen fra J?? og Anne Marie Margrethe Thomasdatter

til toppen af siden

Grønning kirkebog
Grønning kirkebog eksisterer først fra ca 1813. Nedenstående er en registrering fra andre kirkebøger.
1702 17/12 Anders Christensen af Grønning og Anne Madsdatter ved Voden (?) i Roslev v i Roslev
1705 19/4 Mads Olufsen Skomager af Vester Grønning og Boel Lauridsdatter af Øster Lyby (Lyby s) v i Lyby
1720 7/7 Anders Christensen af Øster Grønning og Kirsten Pedersdatter i Hedegaard (Balling s) v i Balling
1721 16/11 Peder Eriksen Aasted af Grønning og Maren Villadsdatter af Hindborg v i Hindborg
1728 17/5 Oluf Pedersen af Grønning og Karen Nielsdatter af Frammerslev (Oddense s) v i Oddense
1742 11/10 Niels Andersen af Grønning og Kirsten Nielsdatter af Møgelthorum (Thorum s) v i Thorum
1748 27/6 Niels Jespersen af Øster Grønning og Anne Thodal af Yttrup (Rybjerg s) v i Rybjerg
1749 12/1 Jeppe Poulsen af Vester Grønning og Maren Nielsdatter Grove i Frammerslev (Oddense s) v i Oddense
1749 14/10 Jens Foged i Øster Grønning og Anne Pedersdatter af Øxenvad (Dølby s) v i Grønning
1750 8/2 Jens Olufsen fra Thordal i Grønning og Maren Andersdatter i Kaastrup (Oddense s) v i Oddense
1751 28/12 Peder Andersen i Vester Grønning og Anne Christensdatter i Hindborg v i Hindborg
1752 23/7 Mads Villadsen fra Grønning og Birthe Pedersdatter i Næstild (Oddense s) v i Oddense
1753 27/2 Christen Lauridsen af Vester Grønning og Mette Mehlsdatter af Jebjerg v i Jebjerg
1755 20/5 Laurids Jensen af Vester Grønning og Anne Cathrine Jacobsdatter af Næstild (Oddense s) v i Oddense
1755 4/11 Christen Nielsen af Grønning og Maren Sørensdatter v i Jebjerg
1756 18/11 Laurids Jensen af Vester Grønning og Maren Iversdatter, tjenende i Dølbygaard (Dølby s) v i Dølby
1758 13/8 Jens Andersen fra Thordal i Grønning og Anne Jensdatter i Næstild (Oddense s) v i Oddense
1758 13/12 Jens Andersen fra Vester Grønning og Anne (ved trolovelsen Karen) Christensdatter i Lille Ramsing (Oddense s) v i Oddense
1762 24/6 Mads Andersen Smed i Vester Grønning og Maren Pedersdatter af Vium (Hjerk s) v i Grønning
1762 6/10 Søren Lauridsen Køl af Breum (Grinderslev s) og Dorthe Andersdatter af Harre v i Grønning
1764 15/7 Peder Jensen Øster Grønning Rytter og Maren Pedersdatter af Dalstrup (Harre s) v i Harre
1769 7/5 Jens Jacobsen og Karen Christensdatter, begge tjenende i Kaastrup (Oddense s) v i Grønning
1773 7/3 Christen Grundvad i Vester Dølby (Dølby s) og Maren Nielsdatter, født i Grønning v i Dølby
1777 7/10 Søren Christensen Foged i Øster Grønning og Pernille Andersdatter v i Grønning (ifølge Haasum kb)
1778 22/2 Villads Pedersen af Grønning og Karen Pedersdatter af Vium (Hjerk s) v i Hjerk
1786 10/2 Jens Madsen af Vester Grønning og Anne Christensdatter i Rybjerg v i Rybjerg
1789 9/8 Jens Christensen Foged af Øster Grønning og Boel Christensdatter af Roslev v i Roslev
1794 4/9 Christen Nielsen af Øster Grønning og Else Marie Jensdatter af Thustrup (Jebjerg s) v i Jebjerg
1799 13/8 Jens Jeppesen Thygesen fra Lilthorum (Thorum s), tjenende Niels Knudsen i Øster Møjbæk og Dorthe Olufsdatter fra Grønning, tjenende på Østergaard v i Aasted
1799 17/11 Jacob Jensen, født i Øster Grønning og Maren Christensdatter af Gamstrup (Roslev s) v i Roslev
1800 21/2 Christen Jensen af Øster Grønning og Helvig Lauridsdatter af Øster Lyby (Lyby s) v i Lyby
1800 6/11 Jens Pedersen fra Øster Grønning og Anne Pedersdatter i Hindborg v i Grønning
1801 24/1 trol Peder Madsen af Øster Grønning og Boel Pedersdatter af Bostrup (Lyby s) v i Lyby
1801 29/10 Jens Jensen af Øster Lyby (Lyby s) og Maren Jensdatter af Grønning v i Grønning
1801 17/11 Anders Sørensen fra Vonsbækhus i Grønning og Maren Jensdatter i Hindborg v i Grønning
1803 8/12 Christen Nielsen fra Øster Grønning og Anne Jensdatter af Dalgaard (Lyby s) v i Lyby
1806 6/2 Poul Mathiasen fra Grønning og Maren Andersdatter af Dalgaard (Lyby s) v i Lyby
1806 7/3 Anders/Andreas Pedersen, tjenende på Keldgaard (Selde s) og Johanne Andersdatter fra Grønning, tjenende på Østergaard (Aasted s) v i Selde
1810 7/12 Christen Sørensen af Øster Grønning og Magdalene Christensdatter v i Skive
1811 19/9 Laurids Pedersen af Vester Grønning og Anne Pedersdatter af Øster Lyby (Lyby s) v i Lyby
1816 15/11 Anders Sørensen, tj på Astrup (Grinderslev s) og Inger Nielsdatter
1817 29/5 Christen Lauridsen i Lyby Mølle (Lyby s) og Karen Nielsdatter
1817 23/10 Jens Justsen i Ø Lyby (Lyby s) og Anne Christensdatter
1819 3/12 Anders Jeppesen Dalstrup, tj i Harre og Inger Andersdatter
1820 19/10 Niels Nielsen og Mette Marie Justdatter fra Ø Lyby (Lyby s)
1822 18/10 Frederik Nielsen, tj på Eskjær (Grinderslev s) og Mette Marie Madsdatter
1825 26/5 Mads Nielsen, tj i Roslev Præstegaard og Marianne Christensdatter
1827 15/2 Em Laurids Lauridsen og Sofie Villadsdatter, tj på Grinderslev Kloster
1827 29/12 Villads Lauridsen, tj på Nørgaard (Grinderslev s) og Birthe Marie Jensdatter
1830 4/2 Em Niels Christian Pedersen af Rærup (Grinderslev s) og Anne Dorthea Christensdatter
1830 2/11 Peder Christensen Bilstrup og Anne Nielsdatter i Lyby Mølle (Lyby s)
1832 17/4 Oluf Pedersen, tj i Harre (?) og Anne Andersdatter
1832 7/6 Hans Nielsen, tj i Bjerring Mølle (hvor er det?) og enke Sofie Villadsdatter
1834 14/11 Anders Christensen i Brøddinggaard (Jebjerg s) og Else Marie Andersdatter
1836 25/11 Niels Christensen Abildgaard i Nautrup og Else Marie Pedersdatter
1837 29/3 Erik Christensen, tj på Astrup (Grinderslev s) og Anne Andersdatter
1837 23/11 Em Anders Christensen i Rybjerg og Mette Christensdatter
1838 15/11 Jørgen Jensen Risum, tj på Langesgaard (Grinderslev s) og Anne Hansdatter
1841 10/8 Bodil Hansen fra Bysted (Nautrup s) og Mette Kirstine Pedersdatter
1842 2/12 Niels Jensen, tj i Kirkeby (Rybjerg s) og Inger Jacobsdatter
1843 31/10 Stie Sørensen af Ø Lyby (Lyby s) og Anne Kirstine Jensdatter

til toppen af siden

Thise kirkebog
Thise kirkebog eksisterer først fra ca 1813. Nedenstående er en registrering fra andre kirkebøger
1683 28/1 Poul Andersen, født i Thise Torp og Kirsten Kjeldsdatter, født i Waium (Lem s) v i Skive
1689 22/9 Peder Jensen Skrædder af Nørre Thise og Maren Christensdatter af Østergaard (Aasted s) v i Selde
1689 20/10 Niels Pedersen af Thise Torp og Mette Pedersdatter af Floutrup (Selde s) v i Selde
1690 5/10 Jeppe Jensen af Nørre Thisegaard og Mette Jensdatter af Floutrup (Selde s) v i Selde
1692 23/10 Jens Iversen i Dalsgaard i Thise og Kirsten Christensdatter i Floutrup (Selde s) v i Selde
1693 19/3 Oluf Andersen af Thise og Maren Jeppesdatter i Kjærgaard (Selde s) v i Selde
1701 31/7 Poul Mehlsen af Thise og Anne Andersdatter i Jebjerg v i Jebjerg
1702 12/11 Jens Jensen af Thise Torp og Dorthe Lauridsdatter på Østergaard (Aasted s) v i Aasted
1712 13/11 Thor Christensen af Øster Hegnet og Maren Jensdatter i Bajlum (Hjerk s) v i Hjerk
1716 11/10 Mads Sørensen af Thise og Maren Eskesdatter i Næstild (Oddense s) v i Oddense
1718 9/10 Christen Christensen i Thise Torp og Margrethe Jensdatter i Junget Præstegaard (Junget s) v i Junget
1723 28/2 Jens Christensen af Sønder Thise og Maren Jensdatter i Selde v i Selde
1723 28/11 Niels Christensen af Øster Hegnet og Helvig Jensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1725 18/3 Christen Pedersen af Thise og Anne Hansdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1726 28/4 Peder Nielsen af Thise og Anne Christensdatter v i Thise (ifølge Hjerk-Harre kb)
1730 22/10 Niels Christensen af Øster Hegnet og Mette Olufsdatter af Lindum (Selde s) v i Selde
1733 20/9 Poul Jensen af Sønder Thise og Sidsel Bentsdatter af Hinnerup (Thorum s) v i Thorum
1734 7/8 Christen Jensen af Thise og Margrethe Jensdatter af Junget v i Junget
1734 24/10 Rasmus Mehlsen af Thise og Boel Jensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1734 23/11 trol Iver Nielsen af Thise og Anne Pedersdatter af Lilthorum (Thorum s)
1735 30/10 Iver Pedersen af Thise og Maren Christensdatter i Hindborg v i Hindborg
1736 2/4 Christen Jacobsen af Thise Torp og Anne Hansdatter af Lindum (Selde s) v i Selde
1739 18/2 Jens Lauridsen af Thise og Kirsten Jensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1744 11/8 Mads Nielsen af Sønder Thise og Else Lauridsdatter af Junget v i Junget
1748 10/12 Peder Jeppesen af Sønder Thise og Maren eller Karen Nielsdatter i Selde v i Selde
1749 12/11 Niels Jeppesen fra Sønder Thise og Dorthe Salomonsdatter fra Glynge (Nautrup s) v i Thise
1752 24/10 Jens Mogensen og Gjertrud Vilsdatter v i Thise (ifølge Oddense-Otting kb)
1753 1/8 Anders Christensen af Hinnerup (Thorum s) og Maren Pedersdatter af Thise v i Thorum
1753 31/10 Mogens Jørgensen i Torp (Thise s?) og Kirsten Jacobsdatter i Skove (Junget s) v i Junget
1756 21/4 Christen Christensen af Nørre Thise og Maren Christoffersdatter af Grættrup (Junget s) v i Junget
1758 29/11 Mads Mogensen af Thise Torp og Anne Andersdatter af Harre v i Thise
1763 9/10 Peder Knudsen fra Thise og Inger Christensdatter af Næstild (Oddense s) v i Oddense
1763 20/10 Christen Nielsen Smed af Nørre Thise og Dorthe Jensdatter af Skove (Junget s) v i Junget
1764 21/9 trol Jens Pedersen fra Thise og Anne Pedersdatter af Roslev
1765 25/7 Knud Hop, degn i Thise og Dorthe Knudsdatter, tjenende i Selde Præstegard v i Selde
1769 29/10 Niels Nielsen af Hegnet (Thise s?) og Johanne Jensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1772 13/12 Niels Jensen af Thise Torp og Anne Henriksdatter af Rybjerg v i Rybjerg
1773 24/10 Hans Christensen af Thise Torp og Karen Jensdatter af Brokholm (Junget s) v i Junget
1775 13/10 Jeppe Villadsen fra Thise Torp og Anne Christensdatter v i Thise (ifølge Oddense-Otting kb)
1776 22/9 Jens Nielsen af Thise og Anne Jensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1780 15/5 Christen Madsen, landsoldat fra Jilsøe og Maren Pedersdatter fra Thise v i Hem
1781 8/3 Laurids Christensen af Thise og Else Pedersdatter af Hestbæk (Rybjerg s) v i Rybjerg
1781 16/4 Christen Pedersen af Øster Hegnet og Dorthe Jeppesdatter af Kirkeby (Rybjerg s) v i Rybjerg
1781 31/7 trol Anders Christensen i Børsting og Mette Jensdatter v i Skive
1785 21/4 Niels Pedersen af Thise Torp og Karen Nielsdatter af Møgelthorum (Thorum s) v i Thorum
1788 11/1 Søren Jensen af Øster Hegnet og Maren Nielsdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1788 8/6 Jens Jensen af Sønder Thise og Kirsten Christensdatter af Hinnerup (Thorum s) v i Thorum
1792 8/7 Niels Christensen Børsting (fra Thise s?) og Maren Jeppesdatter af Junget v i Junget
1792 1/11 Anders Andersen fra Thise og Inger Pedersdatter, tjenende i Woigaarden i Durup v i Durup
1793 24/3 Poul Jensen af Thise Torp og Inger Christensdatter af Selde v i Selde
1793 4/4 Laurids Børstinggaard (fra Thise s?) og Maren Pedersdatter i Grættrup (Junget s) v i Junget
1793 13/10 Niels Olufsen fra Nørre Thise og Dorthe Pedersdatter i Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1798 5/4 Christen Christensen i Nørre Thise og Else Nielsdatter i Thorumgaard (Thorum s) v i Thorum
1800 28/5 Jens Christensen af Nørre Thise og Kirsten Jensdatter v i Thise (ifølge Junget-Thorum kb)
1800 5/6 Jens Pedersen Bundgaard i Sønder Thise og Anne Jensdatter, tjenende Hr Quistgaard v i Thise (ifølge Junget-Thorum kb)
1806 18/4 Laurids Andersen, tjenende på Østergaard (Aasted s) og Karen Christensdatter v i Thise
1807 12/7 Peiter Andersen af Thise og Kirstine Jeppesdatter af Junget v i Junget
1809 9/2 Jeppe Christensen fra Øster Hegnet og Else Mikkelsdatter af Øster Lyby (Lyby s) v i Lyby
1814 7/7 Peder Christensen Lund i Øster Hegnet og Maren Nielsdatter i Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1816 19/12 Søren Pedersen fra Eskjær (Grinderslev s) og Anne Lauridsdatter
1817 3/1 Christen Pedersen af Stouby (Grinderslev s) og Anne Pedersdatter
1818 ?/10 Jeppe Christian Jeppesen fra Mogenstrup (Grinderslev s) og enke Helvig Andersdatter
1819 19/9 Peder Sørensen Ullitz på Eskjær (Grinderslev s) og Anne Kirstine Christensdatter
1818 20/10 Jacob Frederiksen fra Holstebro og Dorthea Marie Graver
1818 26/10 Christen Valdemarsen fra Rybjerg og Dorthe Marie Christensdatter
1818 2/11 Niels Mortensen fra Grinderslev og Anne Sofie Lauridsdatter
1818 23/11 Em Peder Lauridsen fra Mogenstrup (Grinderslev s) og Bente/Birthe Sørensdatter
1818 7/12 Mikkel Pedersen fra Grinderslev og Anne Sørensdatter
1822 14/11 Peder Olufsen fra Louns og Marie Kirstine Lauridsdatter
1824 20/5 Jens Christian Hansen fra Grinderslev og enke Anne Kirstine Hansdatter
1825 19/7 Jens Poulsen i Mogenstrup (Grinderslev s) og Anne Sørensdatter
1825 30/7 Em Jens Børsting og Birgitte Kirstine Pedersdatter fra Breum (Grinderslev s)
1826 16/3 Jens Jensen Skov i Hegelund (Thorum s) og Anne Nielsdatter
1826 30/6 Claus Bech Christen Wolfram, tj på Eskov (Grinderslev s) og Maren Pedersdatter
1826 10/11 Simon Staffensen fra Hem og Johanne Pedersdatter
1827 4/11 Niels Lauridsen fra Nannerup (Jebjerg s) og Mette Marie Christensdatter
1827 6/12 Anders Jensen af Risum (Aasted s) og Maren Lauridsdatter
1829 13/10 Christen Poulsen i Tøndering og Anne Christensdatter
1830 21/10 Anders Jensen, tj i Aastedskou (Aasted s) og Dorthe Poulsdatter
1830 28/12 Esper Mikkelsen i Vejsmark (Grinderslev s) og Mette Kirstine Andersdatter i Vejsmark (Grinderslev s)
1831 9/12 Thomas Jensen i Skive og Karen Marie Mogensdatter
1833 12/11 Jeppe Thomsen, tj på Rybjerggaard (Rybjerg s) og Anne Henriksdatter
1834 18/9 Jens Pedersen i Bostrup (Lyby s) og enke Karen Lauridsdatter
1835 24/4 Em Anders Jensen af Risum (Aasted s) og Else Lauridsdatter
1835 30/6 Em Mathias Nielsen i Brokholm (Junget s) og Dorthe Marie Pedersdatter
1835 5/11 Jens Hansen i Selde og Birthe Marie Pedersdatter
1836 10/11 Laurids Peder Jensen fra Liingaard (Louns s) og Maren Christiansdatter
1836 17/11 Christen Jensen på Eskjær (Grinderslev s) og enke Helvig Andersdatter
1839 8/10 Peder Jørgensen i Jebjerg og Kirsten Marie Mehlsensdatter
1840 29/10 Simon Christensen i Jebjerg og Anne Lauridsdatter
1841 19/2 Em Oluf Nielsen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Boel Lauridsdatter
1841 16/4 Søren Andersen fra Skove (Junget s) og Anne Svendsdatter
1841 ?/? Em Niels Andersen i Risum (Aasted s) og Boel Mortensen
1842 31/3 Peder Christian Jensen i Ilbjerg (Rybjerg s) og Kirsten Marie Pedersdatter
1842 11/11 Søren Rasmussen, tj på Nørgaard (Grinderslev s) og Johanne Mehlsdatter
1842 5/12 Em Anders Christensen fra Jordeby og Gjertrud Jensdatter
1844 9/2 Christen Christensen, tj på Hessel (Louns s) og Anne Mehlsdatter
1844 13/12 Jens Pedersen fra Hvidbjerg og Kirsten Sørensdatter

til toppen af siden

Lyby kirkebog
NB! I adskillige år i er ægtefolkenes geografiske tilhørsforhold ikke blevet registreret i kirkebogen.
1705 19/4 Mads Olufsen Skomager af Vester Grønning (Grønning s) og Boel Lauridsdatter af Øster Lyby
1705 18/10 Jens Iversen af Holmgaard i Rybjerg og Sidsel Pedersdatter af Vester Lyby
1705 22/11 Niels Christensen Grøn af Skive og Maren Eriksdatter af Øster Lyby
1707 13/11 Esper Thomasen af Nannerup (Jebjerg s) og Karen Andersdatter af Øster Lyby
1707 27/11 Niels Nielsen Grove af Oddense og Inger Sørensdatter af Intrup
1710 5/10 Jens Nielsen Bundgaard (fra Lille Ramsing, Oddense s) og Else Jeppesdatter fra Dalgaard
1712 28/2 trol Christen Pedersen af Hestbæk (Rybjerg s) og Dorthe Poulsdatter
1714 1/7 Niels Nielsen af Øxenvad (Dølby s) og Maren Madsdatter Skegge af Vester Lyby
1714 15/7 Anders Pedersen Kudsk af Øster Lyby og Boel Henriksdatter af Jebjerg
1717 13/6 Anders Dinysen, svensk soldat, og Dorthe Christensdatter af Vester Lyby
1728 4/4 Jens Jensen Kudsk af Hindborg og Else Vinde af Øster Lyby
1733 22/2 Peder Christensen af Næstild (Oddense s) og Anne Sørensdatter af Vester Lyby v i Oddense
1739 30/3 Thomas Christensen af Bostrup og Kirsten Jensdatter af Jebjerg v i Jebjerg
1740 3/1 Søren Espersen Boel og Mette Knudsdatter (hun er muligvis fra Selde s)
1753 24/4 Jens Christensen fra Trandum Kirkegaard og Anne Pedersdatter af Dalgaard
1753 20/9 Christen Iversen af Grove (Brøndum s) og Marie Cathrine Jensdatter af Øster Lyby
1763 27/12 Jens Andersen af Kisum (Estvad s) og Anne Christensdatter af Bostrup
1766 10/7 Søren Hansen af Krejbjerg og Karen Sørensdatter af Øster Lyby
1775 12/2 Knud Jeppesen af Øxenvad (Dølby s) og Anne Jensdatter af Intrup
1776 20/7 Simon Jensen af Durup og Anne Johansdatter
1794 17/7 Søren Bech i Bostrup og Ingefor (!) Christensdatter af Skive
1795 15/9 Christen Nielsen fra Sahl og Voldborg Andersdatter af Øster Lyby
1795 18/10 Niels Espersen fra Vinde (Skive s) og Inger Christensdatter af Intrup
1797 9/11 Simon Christensen fra Toustrup (Durup s) og Maren Clemensdatter af Vester Lyby
1798 12/4 Christen Christensen af Øxenvad (Dølby s) og Dorthe Jensdatter af Vester Lyby
1798 24/5 Poul Nielsen fra Mors og Karen Mehlsdatter af Vester Lyby
1798 14/6 Jens Kjeldsen fra Viehøjgaard (Grinderslev s) og Mette Hansdatter fra Bostrup
1800 21/2 Christen Jensen af Øster Grønning (Grønning s) og Helvig Lauridsdatter af Øster Lyby
1800 5/4 Christen Jensen af Næstild (Oddense s) og Mette Nielsdatter
1800 10/7 Niels Nielsen af Øxenvad (Dølby s) og Anne Nielsdatter af Bostrup
1800 6/11 Mads Jensen af Dalgaard og Anne Dorthe Jørgensdatter af Nannerup (Jebjerg s)
1801 24/1 trol Peder Madsen af Øster Grønning (Grønning s) og Boel Pedersdatter af Bostrup
1801 29/10 Jens Jensen af Øster Lyby og Maren Jensdatter af Grønning v i Grønning
1803 8/7 Villads Christensen af Resen og Maren Nielsdatter af Intrup
1803 29/11 Christen Iversen fra Frammerslev (Oddense s) og Maren Pedersdatter af Vester Lyby
1803 8/12 Christen Nielsen fra Øster Grønning (Grønning s) og Anne Jensdatter af Dalgaard
1806 6/2 Poul Mathiasen fra Grønning og Maren Andersdatter af Dalgaard
1806 27/2 Jens Nielsen fra Hjerk og Johanne Jensdatter af Bostrup
1806 13/11 Christen Pedersen Møller og Maren Hansdatter af Jebjerg
1807 19/10 Peder Jensen fra Hjerk og Anne Jensdatter
1807 22/10 Niels Christensen af Vester Lyby og Anne Elsebeth Christensdatter af Thustrup (Jebjerg s)
1808 13/10 Christen Pedersen af Øxenvad (Dølby s) og Maren Christensdatter af Øster Lyby
1809 9/2 Jeppe Christensen fra Øster Hegnet (Thise s) og Else Mikkelsdatter af Bostrup
1809 14/12 Christen Pedersen Hald af Skive og Anne Thomasdatter af Vester Lyby
1810 13/11 Niels Johnsen fra Tøndering og Anne Thomasdatter
1811 19/9 Laurids Pedersen af Vester Grønning (Grønning s) og Anne Pedersdatter af Øster Lyby
1812 5/11 Søren Bech af Bostrup og Inger Poulsdatter af Nannerup (Jebjerg s)
1813 21/10 Henrik Andersen af Rybjerg og Anne Sørensdatter af Vester Lyby
1814 21/4 Niels Christensen af Resen, og Maren Nielsdatter
1815 30/3 Anders Sørensen af Breum (Grinderslev s) og Karen Andersdatter
1815 4/6 Jens Lauridsen af Jebjerg og Inger Stisdatter
1815 7/10 Jens Christensen af Lundhede (Estvad s) og Kirstine Pedersdatter
1816 17/10 Christen Nielsen af Thise, tj i V Dølby (Dølby s) og Mette Lauridsdatter
1817 27/3 Jens Nielsen, oph sig i Resen og Birthe Jensdatter, oph sig i Resen
1817 18/4 Anders Sørensen i Vejsmark (Grinderslev s) og Maren Jensdatter
1817 29/5 Anders Pedersen, tj i Jebjerg og enke Anne Dorthe Jørgensdatter
1818 19/11 Jens Pedersen af Hagens Mølle (Resen s) og Maren Jensdatter
1818 27/11 Christen Jacobsen, tj i Virksund (Lynnerup s) og enke Anne Kirstine Andersdatter
1819 27/5 Jens Jespersen af Bajlum (Hjerk s) og Boel Pedersdatter
1820 5/10 Laurids Sørensen Goul af Grove (Brøndum s) og enke Karen Pedersdatter
1822 20/9 Christen Pedersens enkes hjælpende søn (!) i V Lyby (Lyby s) og Boel Pedersdatter v i Lundø
1823 22/5 Jens Christensen af Børstinggaard (Thise s) og enke Karen Pedersdatter
1823 19/6 Mikkel Nielsen i V Grønning (Grønning s) og Anne Jespersdatter
1824 28/9 Henrik Pedersen Kuurup af Vejlgaard (Rønbjerg s) og Kirsten Christensdatter
1825 3/3 Christen Lauridsen af Hindborg og enke Kirsten Simonsdatter
1826 25/5 Erik Christensen, tj i Eiskjær (Dølby s) og Maren Nielsdatter v i Jebjerg
1827 25/10 Villads Pedersen af Hem og Inger Jensdatter
1827 22/11 Esper Christensen i Nannerup (Jebjerg s) og Karen Nielsdatter
1829 8/10 Niels Nielsen af V Møjbæk (Selde s) og Maren Jespersdatter
1829 29/10 Hans Nielsen i Haldborg (Hem s) og Dorthe Jeppesdatter
1831 10/2 Jørgen Espersen fra Lundø og Karen Christensdatter
1831 24/10 Jesper Nielsen Thordahl i Grønning og Sidsel Marie Pedersdatter
1832 29/5 Anders Johansen, tj i Volling og Mette Pedersdatter
1834 24/2 Em Jens Lauridsen Gravgaard i Nannerup (Jebjerg s) og enke Anne Sofie Christensdatter v i Jebjerg
1834 4/12 Peder Simonsen, tj i Balling Overmølle (Balling s) og Dorthe Kirstine Pedersdatter
1835 29/5 Niels Nielsen Thordahl i Thordahl (Grønning s) og Kirsten Marie Pedersdatter
1835 18/8 Visti Nielsen fra Ilbjerg (Rybjerg s) og Else Lauridsdatter, f i Grønning
1835 13/11 Peder Nielsen fra Dommerby og enke Anne Nielsdatter
1835 27/11 Laurids Jensen i Tustrup (Jebjerg s) og Mette Marie Lauridsdatter
1835 27/11 Jens Lauridsen, tj i Skive og Boel Nielsdatter
1837 29/12 Niels Jensen af Tøndering og Kirsten Marie Christensdatter
1838 2/10 Em Jens Jensen af Lime og Margrethe Christensdatter
1841 30/11 Niels Jensen fra Eiskjær (Dølby s) og Kirsten Nielsdatter
1842 16/6 Niels Pedersen i Grinderslev og Karen Pedersdatter
1842 3/12 Mads Madsen fra Tustrup (Jebjerg s) og Else Jørgensdatter
1842 29/12 Jens Christensen, tj i Jebjerg og Anne Nielsdatter
1843 12/10 Niels Jacobsen fra Hinnerup (Thorum s) og Kirsten Marie Pedersdatter
1843 19/10 Peder Lauridsen fra Grønning og Johanne Nielsdatter

til toppen af siden

Jebjerg kirkebog
NB! I adskillige år er ægtefolkenes geografiske tilhørsforhold ikke blevet registreret i kirkebogen.
1701 29/3 Laurids Sørensen af Oddense og Maren Hansdatter af Nannerup
1701 31/7 Poul Mehlsen af Thise og Anne Andersdatter i Jebjerg
1709 21/5 Peder Christensen, degn i Roslev og Dorthe Jensdatter i Jebjerg
1709 14/7 Søren Iversen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Mette Melchiorsdatter af Jebjerg
1712 6/3 Jens Christensen af Rybjerg og Mette Thomasdatter af Jebjerg
1712 17/5 Christen Pedersen af Hestbæk (Rybjerg s) og Dorthe Poulsdatter af Jebjerg
1712 25/9 Niels Andersen Balling Rytter og Mette Pedersdatter i Thustrup
1712 23/10 Anders Christensen Skrædder af Oddense og Karen Andersdatter i Jebjerg
1712 6/11 Anders Nielsen på Grinderslev Klosters Hede (Grinderslev s) og Kirstine Andersdatter af Jebjerg
1713 25/6 trol Esper Sørensen af Vester Lyby (Lyby s) og Anne Sørensdatter, tjenende i Jebjerg Præstegaard
1714 22/5 Anders Pedersen Kudsk af Øster Lyby (Lyby s) og Boel Henriksdatter af Jebjerg
1717 20/6 Christen Jensen af Vium (Hjerk s) og Anne Jensdatter
1737 8/3 Peder Christensen af Hjordbusk (Aasted s) og Karen Nielsdatter
1753 27/2 Christen Lauridsen af Vester Grønning (Grønning s) og Mette Mehlsdatter af Jebjerg
1753 11/4 Mads Sørensen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Maren Pedersdatter af Jebjerg
1754 31/10 Christen Christensen af Jebjerg og Else Pedersdatter af Mogenstrup (Grinderslev s)
1755 4/11 Christen Nielsen af Grønning og Maren Sørensdatter
1756 4/7 Thomas Pedersen af Hindborg og Kirsten Andersdatter af Nannerup
1756 12/8 Peder Nielsen af Junget og Kirsten Mikkelsdatter af Nannerup
1759 3/11 Jens Henriksen af Oddense og Magdalene Lauridsdatter af Nannerup
1759 16/9 Niels Sørensen af Grinderslev og Maren Christensdatter af Jebjerg
1777 26/10 Christen Bysted (fra Nautrup s?) og Anne Jensdatter
1794 17/6 Jeppe Jensen af Otting og Boel Jeppesdatter af Jebjerg
1794 4/9 Christen Nielsen af Øster Grønning (Grønning s) og Else Marie Jensdatter af Thustrup
1800 14/4 Jens Jensen af Slejtrup (Grinderslev s) og Maren Espersdatter af Jebjerg (Maren Christensdatter ved trolovelsen)
1800 8/5 Christen Thomasen af Bostrup (Lyby s) og Anne Pedersdatter af Jebjerg
1802 12/11 Knud Pedersen af Brokholm (Junget s) og Dorthe Rasmusdatter af Jebjerg v i Thorum
1808 14/7 Christen Christensen af Skive og Dorthe Jeppesdatter af Jebjerg
1811 5/4 Hans Lauridsen fra Skive og Else Hansdatter af Jebjerg
1813 28/1 Peder Andersen af Rærup (Grinderslev s) og Marie Andersdatter af Nannerup (Anne Marie ved trolovelsen)
1816 12/12 Jens Josefsen i Bajlum (Hjerk s) og Ide Margrethe Simonsdatter
1816 27/12 Jens Jensen, tj i Grove (Brøndum s) og Maren Jensdatter i Ø Grønning (Grønning s)
1818 22/10 Mogens Pedersen, tj i Bostrup (Lyby s) og Maren Nielsdatter
1819 21/9 Erik Poulsen af Vile og Anne Christensdatter
1819 14/10 Christen Simonsen Dommerby fra Nørgaard (Grinderslev s) og Anne Cathrine Mikkelsdatter
1820 10/11 Laurids Frandsen, tj i Hvidbjerg og enke Maren Hansdatter Møller
1820 5/12 Peder Christensen af Bostrup (Lyby s) og Boel Pedersdatter
1823 27/11 Jens Andersen af Volling og Mette Marie Andersdatter
1824 19/2 Christen Thomasen og Anne Pedersdatter af Estvad
1825 26/5 Peder Andersen, tj på Nørgaard (Grinderslev s) og enke Maren Pedersdatter
1826 19/9 Christen Jacobsen, f i Rittrup (Brøndum s) og enke Johanne Jespersdatter
1826 10/9 Christian Peter Aabye af Grønbæk og Marie Cecilie Schiørring
1829 2/4 Laurids Pedersen af Hvidbjerg og Anne Lauridsdatter
1829 23/10 Søren Andersen, tj på Nørgaard (Grinderslev s) og Inger Christensdatter
1829 12/11 Jens Poulsen af Ø Grønning (Grønning s) og enke Karen ?datter
1830 16/2 Em Laurids Christensen og Johanne Christensdatter af Ottinggaard (Otting s)
1831 20/12 Niels Christensen i V Lyby (Lyby s) og Magdalene Simonsdatter i Brønning (?)
1832 5/10 Oluf Madsen af Nørby (Balling s) og Magdalene Christensdatter
1832 15/11 Peder Madsen i Grønning og Dorthe Pedersdatter
1833 17/10 Jeppe Pedersen i Vejsmark (Grinderslev s) og Maren Christensdatter
1834 23/5 Christen Mortensen, tj i V Lyby (Lyby s) og Karen Pedersdatter
1837 16/4 Ferdinand Emil Hunstrup ved Randers og Marie Caroline Nielsen
1837 22/8 Anders Pedersen af V Grønning (Grønning s) og Johanne Marie Christensdatter
1837 14/11 Christen Madsen, f i Floutrup (Selde s) og Else Christensdatter
1839 15/10 Laurids Madsen i Grønning og Boel Marie Christensdatter v i Grønning
1840 25/10 Svenning Jensen af Hem og Kirsten Simonsdatter
1840 13/11 Christen Knudsen, forhen tj i Hem og enke Karen Jensdatter
1842 14/6 Jens Mathiesen fra Nautrup og Else Jensdatter
1844 14/11 Peder Christensen fra Rybjerg og Sidsel Adamsdatter fra Dølby v i Rybjerg
1844 22/11 Anders Madsen fra Estvad og enke Maren Andersdatter
1844 29/11 Søren Andersen, tj på Nørgaard (Grinderslev s) og Boel Marie Pedersdatter

til toppen af siden

Durup-Tøndering kirkebog
Kirkebogen begynder først 1792. Nedenstående registreringer er foretaget fra andre kirkebøger og er ført op til 1813
1671 16/4 Mads Jensen i Tøndering og Anne Christensdatter i Elkjær (Aasted s) v i Aasted
1675 5/4 Peder Madsen og Karen Kjeldsdatter, som bor ude i Durup v i Aasted
1689 29/10 Mikkel Farsen i Tøndering og Maren Andersdatter i Nissum (Aasted s) v i Aasted
1690 10/6 Christen Pedersen af Toustrup og Helvig Pedersdatter af Aasted v i Aasted
1699 26/11 Christen Andersen og Dorthe Pedersdatter, nu boende i Toustrup v i Rybjerg-Roslev
1703 25/11 Peder Jensen af Tøndering og Anne Pedersdatter af Hestbæk (Rybjerg s) v i Rybjerg
1704 2/3 Søren Christensen af Tøndering og Maren Mehlsdatter af Selde Præstegaard (Selde s) v i Selde
1706 14/5 Niels Sørensen af Jebjerg og Maren Christensdatter af Yttrup (Rybjerg s), som nu bor i Tøndering v i Rybjerg
1708 30/12 Niels Poulsen i Tøndering og Gjertrud Christensdatter i Nissum (Aasted s) v i Aasted
1710 2/11 Christen Andersen af Tøndering og Kirsten Amme (?) af Harre v i Harre
1711 19/1 Jens Christensen af Durup og Elle Nielsdatter af Kirkeby (Rybjerg s) v i Rybjerg
1712 4/12 Niels Andersen i Durup og Anne Hansdatter af Tolstrup (Dølby s) v i Dølby
1718 14/8 Jens Christensen af Toustrup og Kirsten Poulsdatter af Harre v i Harre
1718 29/9 Iver NN af Toustrup og Maren Jensdatter af Neder Sønderup (Harre s) v i Harre
1722 21/6 Christen Poulsen (ved trolovelsen Poul Christensen) af Tøndering og Johanne Lauridsdatter i Kjær (Nautrup s) v i Nautrup
1722 25/6 Thor Jensen af Durupgaard og Dorthe Jensdatter af Bysted (Nautrup s) v i Nautrup
1726 14/7 Christen Villadsen af Toustrup og Kirsten Simonsdatter i Vestergaard (Vile s) v i Vile
1726 19/12 trol Peder Hansen af Durup og Karen Andersdatter af Rybjerg
1728 14/3 Eske Jensen af Tøndering og Anne eller Maren Andersdatter af Rybjerg v i Rybjerg
1729 27/11 Mikkel Pedersen af Tøndering og Kirsten Mortensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1730 22/1 Soldat Anders Mikkelsen Tøndering og Anne Nielsdatter af Glynge (Nautrup s) v i Nautrup
1730 16/4 Oluf Pedersen af Tøndering og Anne Jeppesdatter af Roslev v i Roslev
1730 15/10 Jens Lauridsen af Lund og Anne Nielsdatter Krag v i Selde
1730 19/12 trol Mikkel Pedersen af Tøndering og Maren Andersdatter af Ilbjerg (Rybjerg s)
1732 19/10 Christen Christensen Haugaard af Toustrup og Karen Knudsdatter af Nautrup v i Nautrup
1733 5/7 Christen Villadsen af Søndergaard i Toustrup og Anne Iversdatter af Norup (sikkert Vile s) v i Vile
1740 28/10 Niels Nielsen af Tøndering og Kirsten Poulsdatter af Dalstrup (Harre s) v i Harre
1741 16/1 Niels Jeppesen Stok af Bjerre Mølle og Anne Berthelsdatter af Rybjerg v i Rybjerg
1742 12/12 Christen Mortensen af Lund og Karen Andersdatter af Nissum (Aasted s) v i Aasted
1743 30/12 Søren Jensen af Toustrup og Dorthe Sørensdatter af Harre v i Harre
1744 10/9 Peder Jensen af Durup og Jens Fiskers enke af Møgelthorum (Thorum s) v i Thorum
1744 22/10 Jens Nielsen af Søndergaard og Maren Johansdatter af Harre v i Harre
1750 23/4 Christen NN af Tøndering og Anne Jacobsdatter af Roslev v i Roslev
1753 26/7 Velærværdige Hr Jens Hvas, sognepræst i Durup og Helene Grønbæk i Roslev v i Roslev
1753 28/11 Jens Nielsen i Tøndering og Benned Mehlsdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1754 3/4 Christen Christensen af Tøndering og Anne Christensdatter af Sivegaards Mølle (Aasted s) v i Aasted
1755 11/7 Jens Joensen fra Hegnet Mølle og Mette Nielsdatter af Rud Mølle (Dølby s) v i Dølby
1756 4/3 trol Peder Jørgensen af Hestbæk (Rybjerg s) og Else Lauridsdatter af Toustrup
1758 12/12 Kjeld Christensen af Durup og Anne Jensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1758 15/12 Anders Christensen Bjørsgaard af Tøndering og Christine Johansdatter af Aasted v i Aasted
1759 5/10 Peder Nielsen af Tøndering og Maren Nielsdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1759 21/10 Niels Berthelsen af Toustrup og Else Jensdatter af Rybjerg v i Rybjerg
1760 20/6 Morten Lund af Toustrup og Cathrine Christensdatter af Yttrup (Rybjerg s) v i Rybjerg
1762 15/3 Poul Pedersen af Lund og Maren Christensdatter af Hjerk v i Hjerk
1762 4/5 trol Peder Villadsen Smed af Tøndering og Benned Pedersdatter af Yttrup (Rybjerg s)
1762 4/7 Villads Pedersen Smed af Tøndering og Maren Lauridsdatter af Ilbjerg (Rybjerg s) v i Rybjerg
1762 3/10 Niels Sørensen Furbo af Tøndering og Maren Thorsdatter af Harre v i Harre
1764 29/7 Christen Christensen af Tøndering og Anne Hansdatter af Rybjerg v i Roslev
1767 5/7 Jens Pedersen af Tøndering og Johanne Christensdatter af Ramsinggaard (Oddense s) v i Tøndering
1768 24/7 Thor Jensen og Inger Jensdatter, begge tjenende Niels Kudsk i Ramsinggaard (Oddense s) v i Tøndering
1769 17/3 Jens Thomasen af Toustrup og Anne Pedersdatter af Næstild (Oddense s) v i Harre
1772 19/7 Eiler Nielsen af Durup og Maren Andersdatter Juul fra Heignet v i Skive
1773 24/1 Joen Jensen af Tøndering og Maren Nielsdatter af Holmgaard (sikkert i Rybjerg s) sikkert v i Rybjerg
1773 27/2 Laurids Christensen Bjørsgaard af Tøndering og Anne Christensdatter Bach af Risum (Aasted s) v i Aasted
1773 14/10 Laurids Pedersen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Kirsten Sørensdatter af Durupgaard (Durup s) v i Rybjerg-Roslev
1775 7/11 Jens Nielsen af Tøndering og og Johanne Pedersdatter af Rærup (Grinderslev s) v i Junget-Thorum
1776 20/7 Simon Jensen af Durup og Anne Johansdatter v i Lyby
1777 14/10 Laurids Pedersen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Kirsten Sørensdatter af Durupgaard v i Rybjerg-Roslev
1777 4/12 Jeppe Villadsen af Tøndering og Boel Mortensdatter af Risum (Aasted s) v i Aasted (hun er født 1742 i Sæby)
1778 3/5 Søren Jensen af Tøndering Hedegaard og Maren Espersdatter af Gamstrup (Roslev s) v i Roslev
1778 21/6 Anders Nielsen af Toustrup og Mette Christensdatter v i Rybjerg-Roslev
1778 15/10 Jacob Christensen af Toustrup og Dorthe Jensdatter af Hestbæk (Rybjerg s) v i Rybjerg
1779 10/10 Laurids Christensen fra Tøndering og Kirsten Henningsdatter af Øxenvad (Dølby s) v i Dølby
1782 6/6 trol Anders Sørensen af Durupgaard og Maren Jensdatter af Grynderup (Sæby s)
1782 6/7 Søren Sørensen af Durupgaard og Karen Jensdatter af Grynderup (Sæby s) v i Nautrup (ved trolovelsen kaldes han Anders Sørensen, se ovenfor)
1784 31/10 Christen Nielsen af Rettrup (Brøndum s) og Maren Jensdatter fra Toustrup, tjenende i Brøndum Præstegaard v i Brøndum
1785 7/10 Poul Christensen af Tøndering og Kirsten Mikkelsdatter af Sæbygaard (Aasted s) v i Aasted
1786 21/5 Niels Jensen (Søndergaard) af Toustrup og Anne Cathrine (Johansdatter) af Oddense v i Oddense
1787 16/12 Thomas Andersen af Toustrup og Anne Christensdatter af Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1787 18/12 Andreas Lunøe, degn i Durup og Sofie Sinding i Oddense v i Durup
1788 11/12 Christen Kjeldsen i Durup og Karen Madsdatter af Glynge (Nautrup s) v i Nautrup?
1789 10/7 trol Jens Sørensen Furbo Tjener, født i Vester Durupgaard og Kirsten Mortensdatter (ifølge Nautrup kb)
1791 29/3 Niels Christensen af Tøndering og Karen Pedersdatter af Bysted (Nautrup s) v i Nautrup
1791 8/12 Poul Pedersen Dalstrup i Nissum (Aasted s) og Claudiane Lyhne, degnens datter i Durup v i Aasted
1792 21/9 Iver Andersen Smed fra Aasted og Karen Christensdatter af Toustrup
1792 1/11 Anders Andersen fra Thise og Inger Pedersdatter, tjenende i Woigaarden i Durup
1792 1/11 Jens Hansen af Toustrup og Else Madsdatter af Volling v i Volling
1793 17/10 Niels Lauridsen af Lyby og Anne Christensdatter Jacobsen (!) af Hegnetgaard
1796 22/11 Jacob Nielsen og Maren Nielsdatter v i Rybjerg
1797 9/11 Niels Hansen fra Bysted (Nautrup s) og Dorthea Anders Dorthea Qvist (det står der!) fra Tøndering
1797 9/11 Simon Christensen fra Toustrup og Maren Clemendsdatter af Vester Lyby (Lyby s) v i Lyby
1798 1/7 Anders Nielsen fra Gammelstrup (Roslev s) og Kirsten Hansdatter Kisum fra Tøndering
1798 27/11 Christen Andersen af Junget og Dorthea Mortensdatter v i Junget
1798 14/12 Christen Poulsen af Toustrup og Maren Nielsdatter af Hedehuset v i Vile
1799 18/6 Peder Christensen af Toustrup og Maren Nielsdatter af Hestbæk (Rybjerg s) v i Rybjerg (hun er født 1773 i Aasted)
1799 4/11 Peder Nielsen af Rybjerg og Else Mouridsdatter af Tøndering
1799 18/1 Iver Jensen af Tøndering og Maren Jensdatter af Hjerk v i Tøndering
1799 9/7 Niels Villadsen af Lund og Maren Madsdatter af Vestergaard (Oddense s) v i Oddense
1800 7/4 Peder Andersen af Haugaard og Kirsten Nielsdatter af Lille Elkjær (Aasted s) v i Aasted
1800 x/4 Søren Sørensen af Durup og Else Pedersdatter af Bysted (Nautrup s) v i Nautrup
1800 23/5 Natmanden Jens Didriksen af Toustrup og Frederikke Christensdatter af Outrup s i Ribe Stift
1801 19/2 Jeppe Pedersen af Sæby og Boel Marie Andersdatter af Toustrup v i Sæby
1801 19/5 Jens Christensen af Hegnet Hovedgaard og Maren Mogensdatter, enke efter Mads Refsgaard i Bjerre Mølle
1802 1/7 Gregers Johannesen af Rybjerg og Anne Nielsdatter af Toustrup
1803 3/3 Jacob Thorsen fra Durupgaard og Dorthe Andersdatter fra Aasted v i Aasted
1803 15/3 Christen Christensen i Tøndering og Benned Jensdatter i Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
1803 21/6 Niels Villadsen i Duruplund og Anne Marie Madsdattter af Duruplund, enke efter Søren Espersen i Frammerslev (Oddense s)
1803 3/11 Niels Olufsen Haugaard fra Toustrup og Johanne Pedersdatter af Bajlum (Hjerk s) v i Hjerk
1804 3/5 Niels Christensen Juul af Skive og Maren Mogensdatter af Bjerre Mølle v i Bjerre Mølle
1804 26/8 Niels Pedersen af Grinderslev og Anne Sørensdatter af Tøndering
1804 21/11 Laurids Nielsen af Aasted og Karen Andersdatter af Hegnet Hovedgaard v i Thorum
1805 25/10 Anders Pedersen af Tøndering og Kirsten Christensdatter af Dalstrup (Harre s) v i Harre
1806 1/8 Niels Hansen fra Glynge (Nautrup s) og Maren Jensdatter fra Toustrup
1807 6/7 Knud Andersen Damgaard af Toustrup og Anne Mikkelsdatter af Yttrup (Rybjerg s) v i Rybjerg
1807 15/10 Søren Pedersen Bro fra Roslev og Anne Lauridsdatter fra Bjerre Mølle
1807 3/12 Peder Jensen Ladefoged på Østergaard (Aasted s) og Anne Mortensdatter fra Hegnet v i Aasted
1808 18/2 Jens Madsen af Toustrup og Karen Christensdatter af Vium (Hjerk s) v i Hjerk
1808 23/6 Søren Nielsen fra Glynge (Nautrup s) og Anne Pedersdatter fra Tøndering v i Durup
1808 8/9 Erik Nielsen Kudsk af Ramsinggaard (Oddense s) og Cecilia Maria Jørgensen (!) af Hegnet Mølle
1809 27/7 Søren Villadsen fra Nissum (Aasted s) og Karen Pedersdatter fra Duruplund
1809 10/11 Benjamin Christensen fra Tødsø s på Mors og Anne Christensdatter fra Durupgaard v i Sæby
1810 22/2 Peder Andersen fra Vile og Boel Mortensdatter fra Toustrup
1810 22/7 Jens Vistesen (fra Daugbjerg s), tjenende i Tøndering og Boel Marie Lauridsdatter, tjenende i Bjerre Mølle (i flkt 1845 opgives hun at være født i Ørum s)
1810 2/8 Jens Jensen fra Grynderup Holmgaard (Sæby s) og Maren Jensdatter fra Duruplund
1810 12/10 Hr Henrik Rosendahl, sognepræst til Frederikskirken og Karup s i Viborg Amt og Maren Jacobsen (!) fra Hegnet Hovedgaard v på Hegnet Hovedgaard
1810 13/11 Niels Johnsen fra Tøndering og Anne Thomasdatter v i Lyby
1811 9/1 Christen Madsen fra Glynge (Nautrup s) og Maren Clemensdatter fra Toustrup
1812 27/2 Søren Nielsen fra Møgelthorum (Thorum s) og Johanne Jensdatter fra Hegnet v i Thorum
1812 19/3 Anders Mehlsensen af Tøndering og Anne Jeppesdatter Schou af Tøndering v i Harre
1812 15/10 Laurids Nielsen fra Lille Ramsing (Oddense s) og Kirsten Marie Madsdatter fra Bjerre Mølle
1813 25/3 Christen Madsen fra Yttrup Mark (Rybjerg s) og Helle Thomasdatter i Toustrup
1813 3/6 Jens Maxsen af Bjerre Mølle og og Maren Nielsdatter i Lilthorum (Thorum s) v i Thorum
Durup kirkebog
1813 25/3 Christen Madsen fra Yttrup (Rybjerg s) og Helle Thomasdatter
1814 31/3 Mathias Jensen fra Lendum (Selde s), tj i Tøndering og Karen Jensdatter
1814 25/10 Peder Jensen, tj i Aasted, tidligere ved Randers og Inger Bodilsdatter
1817 24/4 Christen Poulsen, tj i Lille Thorum (Thorum s) og Ellen Christensdatter
1817 11/12 Em Niels Mortensen af Aasted og Anne Sørensdatter af Hedegaard (Tøndering s)
1819 16/7 Laurids Andersen fra Aasted og Maren Nielsdeatter
1822 ?/? Niels Christensen, oph sig i Tødsø og Anne Farsensdatter
1822 29/7 Em Christen Pedersen Lund i Tøndering og Anne Sørensdatter
1822 12/11 Christen Christensen fra Sofienlund (Hjerm s) og Inger Jeppesdatter
1822 12/11 Christen Jensen fra Yttrup (Rybjerg s) og Anne Marie Jeppesdatter
1822 29/11 Niels Andersen af Tøndering og Anne Farsensdatter
1823 14/1 Anders Sørensen af Roslev og Birgitte Nielsdatter
1824 25/7 Gudike Nielsen, tj i Lille Thorum (Thorum s) og Else Jensdatter
1824 ?/? Iver Henriksen Aasted, tj i Tøndering og Else Jensdatter Hinnerup, tj i Tøndering. Indført i Tøndering kirkebog
1824 16/11 Anders Jeppesen Smed af Nissum (Aasted s) og Dorthe Christensdatter
1826 29/6 Lauge Jensen og Inger Sørensdatter ankommet fra Thorum
1828 27/3 Jens Didriksen og Abelone Jensdatter ankommet fra Skive
15/10.1830 Em Christen Christensen og Anne Marie Jensdatter i Hegnets Mølle (Tøndering s)
1832 11/5 Em Johan Nicolai Hollesen og Anne Andersdatter ankommet fra Selde
1835 9/4 Em Anders Pedersen Thordahl, tj i Bjerre Mølle (Tøndering s) og Maren Mortensdatter
1836 9/1 Christen Nielsen, tj i Harre og Johanne Marie Christensdatter
1839 6/6 Peder Christian Nielsen Dahlgaard af Nautrup og Anne Dorthe Jensdatter
1839 19/11 Poul Andersen af Nautrup og Anne Nielsdatter
1839 5/12 Christen Christiansen af Selde og Anne Sørensdatter
1839 13/12 Mads Iversen af Tøndering og Juliane Marie Pedersdatter
1840 27/2 Jens Jacobsen og Karen Christensdatter af Thorum
1840 21/5 Søren Mortensen fra Fur og enke Dorthe Christensdatter
1841 27/4 Anders Pedersen i Roslev Præstegaard og Marianne Jensdatter
1843 4/4 Esper Hansen og Inger Marie Jensdatter af Durup, fra Rybjerg
1843 1/6 Jens Sørensen af Nissum (Aasted s) og Dorthe Christensdatter
Tøndering kirkebog
1815 28/4 Christen Madsen i Yttrup (Rybjerg s) og Mette Marie Hansdatter
1815 3/11 Christen Jensen fra Risum (Aasted s) og Karen Jensdatter
1815 28/11 Christen Pedersen Lund fra Duruplund (Durup s) og Anne Dorothea Lauridsdatter
1816 31/10 Christen Jensen Nygaard, tj i Daustrup (Durup s) og Maren Christensdatter
1817 22/8 Anders Nielsen fra Krabbesholm (Resen s) og enke Maren Jensdatter
1817 11/12 Em Niels Mortensen af Aasted og Anne Sørensdatter
1818 3/12 Poul Hansen (Soldat), oph sig i Lille Thorum (Thorum s) og Karen Josefsdatter
1819 9/3 Em Thomas Nielsen, tj på Østergaard (Aasted s) og Anne Kirstine Thorsdatter
1820 9/3 Knud Nielsen Harre, tj i Hestbæk (Rybjerg s) og Kirsten Marie Andersdatter
1820 27/4 Søren de Stjernholm fra Lund på Mors og Inger Marie Jacobsen
1825 4/8 Jens Iversen, tj i Fur Præstegaard og Dorthe Poulsdatter fra Toustrup (Durup s)
1827 15/2 Em Anders Knudsen i Vium (Hjerk s) og Anne Andersdatter
1829 29/5 Peder Lauridsen fra Roslev og Anne Jensdatter
1829 9/6 Niels Jørgensen fra Gamstrup (Roslev s) og Maren Christensdatter
1829 8/10 Niels Iversen fra Nissum (Aasted s) og Kirsten Christensdatter
1831 24/3 Christen Jacobsen fra Hestbæk (Rybjerg s) og Maren Christensdatter
1832 8/3 Peder Nielsen Toustrup i Thoustrup (Durup s) og Boel Mortensdatter
1832 17/4 Peder Nielsen fra Junget, tj i Lille Thorum (Thorum s) og enke Ciliane Jensdatter
1834 31/7 Jeppe Pedersen Lund af Kirkeby (Rybjerg s) og Maren Jensdatter
1835 12/3 Christen Jacobsen af Gamstrup (Roslev s), tj i Rybjerg og Anne Magdalene Christensdatter
1835 2/6 Peder Hansen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Maren Pedersdatter
1835 6/8 Morten Jeppesen af Vile og Boel Marie Mortensdatter
1835 5/11 Peder Andersen af Sæby, tj i Sønderup (Harre s) og Anne Marie Iversdatter
1836 18/2 Em Christen Jensen og Anne Christensdatter fra Grættrup (Junget s)
1836 10/3 Christen Mortensen af Harre og Karen Andersdatter
1836 18/3 Peder Poulsen af Floutrup (Selde s) og Mette Jensdatter
1839 25/1 Niels Christian Jeppesen, tj i Junget og enke Anne Christensdatter
1840 2/4 Niels Jensen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Maren Mortensdatter
1840 26/5 Peder Nielsen Barslev af Durup og Anne Jensdatter
1840 29/5 Berthel Lauridsen af Toustrup (Durup s) og Else Christensdatter
1840 12/11 Christen Pedersen Lund af Kirkeby (Rybjerg s) og Dorthe Jacobsdatter
1841 28/10 Christen Christensen fra Thorum og Maren Christensdatter

til toppen af siden

Rybjerg-Roslev kirkebog
NB! Specielt i den første snes år kan der have været fejllæsning af Jebjerg for Ilbjerg (Rybjerg s)
1697 10/10 Berthel Danielsen og Kirsten Henriksdatter, nu boende i Hjerk
1698 11/12 Esper Thomasen og Maren Simonsdatter af Hjerk
1699 26/11 Christen Andersen og Dorthe Pedersdatter, nu boende i Toustrup (Durup s)
1700 13/4 Iver Pedersen og Sofie Kjeldsdatter, nu boende i Morsgave (?)
1701 29/5 Jeppe Villadsen og Dorthe Sørensdatter i Rybjerg, som kom til Mogenstrup (Grinderslev s)
1702 17/12 Anders Christensen af Grønning og Anne Madsdatter ved Voden (?) i Roslev
1703 22/1 Jens Lauridsen af Rærup (Grinderslev s) og Boel Jensdatter af Krogen i Roslev, nu boende i Rærup (Grinderslev s)
1703 29/5 Villads Jensen og Maren Knudsdatter i Jebjerg
1703 8/7 Christen Jensen Tou (?) og Anne Jensdatter i Jebjerg
1703 25/11 Peder Jensen af Tøndering og Anne Pedersdatter af Hestbæk
1704 26/10 Jens Pedersen og Maren Thorsdatter i Jebjerg
1705 3/3 Jens Rasmussen af Hinnerup (Thorum s) og Anne Sørensdatter af Rybjerg
1706 14/5 Niels Sørensen af Jebjerg og Maren Christensdatter af Yttrup, som nu bor i Tøndering
1706 5/12 Niels Christensen af Harboøre og Anne Jensdatter
1707 14/6 Mehlsen Jensen af Rærup (Grinderslev s) og Karen Andersdatter
1711 19/1 Jens Christensen af Durup og Elle Nielsdatter af Kirkeby
1712 27/12 Christen Villadsen af Vium (Hjerk s) og Anne Christensdatter af Rybjerg
1715 8/12 Mogens Jensen af Torp (?) og Maren Madsdatter af Roslev
1719 22/11 trol Christen Jensen af Nannerup (Jebjerg s) og Margrethe Madsdatter af Ilbjerg
1721 28/9 Christen Jensen af Risumgaard (Aasted s) og Else Nielsdatter af Rybjerg
1722 26/1 Peder Jeppesen af Rærup (Grinderslev s) og Maren Pedersdatter af Roslev
1724 5/11 Jens Thomasen af Bostrup (Lyby s) og Anne Poulsdatter af Yttrup
1725 4/11 Ernst Madsen af Aasted og Anne Nielsdatter af Rybjerg
1726 19/12 trol Peder Hansen af Durup og Karen Andersdatter af Rybjerg
1727 19/10 Peder Nielsen af Holmgaard (sikkert Rybjerg s) og Johanne Andersdatter af Ryttrup
1728 14/3 Eske Jensen af Tøndering og Anne eller Maren Andersdatter af Rybjerg
1730 16/4 Oluf Pedersen af Tøndering og Anne Jeppesdatter af Roslev
1730 19/12 trol Mikkel Pedersen af Tøndering og Maren Andersdatter af Ilbjerg
1731 15/3 trol Esper Pedersen af Rærup (Grinderslev s) og Johanne Andersdatter af Rybjerggaard
1732 9/3 Christen Olufsen af Volling og Anne Jensdatter af Roslev
1732 15/4 Peder Jeppesen af Vile og Anne Poulsdatter af Roslev
1733 22/12 trol Christen Smed af Lille Ramsing (Oddense s) og Anne Mogensdatter af Roslev
1734 14/11 Iver Mortensen af Glynge (Nautrup s) og Kirsten Jørgensen (!) af Roslev
1735 6/11 Anders Stouby af Rærup (Grinderslev s) og Anne Villadsdatter af Ilbjerg
1736 14/10 Anders Mikkelsen af Kanstrup (?) og Maren Jørgensdatter af Roslev
1738 22/10 Søren Jensen Hack (?) af Thustrup (Jebjerg s) og Johanne Nielsdatter Smed af Rybjerg
1740 3/8 Peder Andersen i Bostrup (Lyby s) og Anne Lauridsdatter af Roslev
1741 16/1 Niels Jeppesen Stok af Bjerre Mølle (Tøndering s) og Anne Berthelsdatter af Rybjerg
1742 22/11 Christoffer Smed af Harre og Kirsten Farsdatter af Ilbjerg
1743 26/9 Christen Andersen af Otting og Mette Sørensdatter af Roslev
1744 11/6 Niels Andersen af Holmgaard (sikkert Rybjerg s) og Anne Thorsdatter af Roslev
1748 27/6 Niels Jespersen af Øster Grønning (Grønning s) og Anne Thodal af Yttrup
1748 7/8 Søren Maltesen af Saustrup (Oddense s) og Johanne Pedersdatter af Yttrup
1749 9/4 Søren Toustrup af Nannerup (Jebjerg s) og Inger Madsdatter af Roslev
1749 27/10 Kjeld Simonsen af Slegtrup (sikkert Slejtrup i Grinderslev s) og Margrethe Christensdatter af Roslev
1750 3/1 Thomas Sørensen af Norup (sikkert Vile s) og Inger Harhisdatter (?) af Ilbjerg
1750 23/4 Christen NN af Tøndering og Anne Jacobsdatter af Roslev
1752 16/3 trol Jens Thye af Thorum og Johanne Andersdatter af Roslev
1752 4/10 Niels Kjærgaard af Møgelthorum (Thorum s) og Maren Andersdatter af Yttrup
1753 29/3 Søren Gravesen (?) af Hindborg og NN Andersdatter af Roslev
1753 26/7 Velærværdige Hr Jens Hvas, sognepræst i Durup og Helene Grønbæk i Roslev
1754 4/12 trol Mads Degn af Nautrup og Inger NN af Roslev
1755 6/3 trol Niels Iversen af Nannerup (Jebjerg s) og Mette Christensdatter af Roslev
1756 4/8 Jens Christensen af Frammerslev (Oddense s) og Kirsten Poulsdatter af Roslev
1756 3/11 Jens Mortensen af Grættrup (Junget s) og Else Jeppesdatter af Rybjerg
1756 6/12 trol Peder Jørgensen af Hestbæk og Else Lauridsdatter af Toustrup (Durup s)
1759 4/3 Jens Jensen af Grættrup Skove (Junget s) og Anne Christensdatter af Ilbjerg
1759 21/10 Niels Berthelsen af Toustrup (Durup s) og Else Jensdatter af Rybjerg
1760 20/6 trol Morten Lund af Toustrup (Durup s) og Cathrine Christensdatter af Yttrup
1762 4/5 trol Peder Villadsen Smed af Tøndering og Benned Pedersdatter af Yttrup
1762 4/7 Villads Pedersen Smed af Tøndering og Maren Lauridsdatter af Ilbjerg
1763 10/10 trol Peder Thomasen af Nannerup (Jebjerg s) og Dorthe Robertsdatter af Roslev
1764 18/3 Erik Sørensen af Grinderslev og Dorthe Sørensdatter af Hestbæk
1764 25/5 trol Jørgen Johansen af Nannerup (Jebjerg s) og Johanne Poulsdatter af Ilbjerg
1764 29/7 Christen Christensen af Tøndering og Anne Hansdatter af Rybjerg
1764 21/9 trol Jens Pedersen fra Thise og Anne Pedersdatter af Roslev
1764 2/12 Niels Andersen af Gamstrup og Karen Andersen (?) af Mogenstrup (Grinderslev s)
1765 9/6 Christen Christensen af Bysted (Nautrup s) og Anne Jeppesdatter af Kirkeby
1766 1/5 Thor Lauridsen af Thorum og Anne Iversdatter af Roslev
1769 x/x Peder Nielsen af Vium (Hjerk s) og Johanne Jørgensdatter af Rybjerg
1770 21/9 Sognepræst Niels Christian Stjernholm og Jomfru Helene Grønbæk
1772 13/12 Niels Jensen af Thise Torp (Thise s) og Anne Henriksdatter af Rybjerg
1773 24/1 Joen Jensen af Tøndering og Maren Nielsdatter af Holmgaard (sikkert Rybjerg s)
1777 14/10 Laurids Pedersen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Kirsten Sørensdatter af Durupgaard (Durup s)
1778 9/1 Peder Nielsen af Thorumgaard (Thorum s) og Anne Christensdatter
1778 3/5 Søren Jensen af Tøndering Hedegaard (Tøndering s) og Maren Espersdatter af Gamstrup
1778 21/6 Anders Nielsen af Toustrup (Durup s) og Mette Christensdatter
1778 15/10 Jacob Christensen af Toustrup (Durup s) og Dorthe Jensdatter af Hestbæk
1780 3/8 Jacob Jensen af Elkjær (Aasted s) og Anne Sørensdatter af Roslev
1781 8/3 Laurids Christensen af Thise og Else Pedersdatter af Hestbæk
1781 16/4 Christen Pedersen af Øster Hegnet (Thise s) og Dorthe Jeppesdatter af Kirkeby
1781 9/9 Eske Hansen af Nautrup og Maren Sørensdatter af Hestbæk
1784 12/4 Mads Christensen Soldat af Hostrup Gods og Else Christensdatter af Gamstrup
1786 10/2 Jens Madsen af Vester Grønning (Grønning s) og Anne Christensdatter i Rybjerg
1789 9/8 Jens Christensen Foged af Øster Grønning (Grønning s) og Boel Christensdatter af Roslev
1793 1/10 Jesper Jensen i Roslev og Edel Jensdatter af Trustrup (?) (Dølby s)
1799 18/6 Peder Christensen af Toustrup (Durup s) og Maren Nielsdatter af Hestbæk (hun er født 1773 i Aasted s)
1799 17/11 Jacob Jensen, født i Øster Grønning (Grønning s) og Maren Christensdatter af Gamstrup
1800 2/1 Søren Poulsen af Jebjerg og Inger Rasmusdatter af Yttrup. Aflyst 13/3
1800 22/5 Johannes Jørgensen af Nannerup (Jebjerg s) og Inger Rasmusdatter af Yttrup
1800 26/11 trol Mikkel Christensen af Hinnerup (Thorum s) og Anne Christensdatter af Roslev
1801 23/5 Villads Jensen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Johanne Sørensdatter af Roslev
1801 20/6 Anders Jensen af Nautrup og Johanne Olufsdatter af Rybjerg
1802 24/7 trol Søren Thomasen af Bajlum (Hjerk s) og Dorthe Andersdatter, hos Christen Simonsen i Roslev
1804 28/10 Jens Christensen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Inger Jensdatter af Roslev
1804 4/11 Iver Robertsen, født i Jegeris (Skive s) og Anne Olufsdatter af Ilbjerg
1806 29/4 trol Gravers Christensen af Grinderslev og Johanne Pedersdatter af Ilbjerg
1807 30/3 Christoffer Mortensen af Hinnerup (Thorum s) og Karen Jensdatter af Rybjerg
1807 6/7 Knud Andersen Damgaard af Toustrup (Durup s) og Anne Mikkelsdatter af Rybjerg
1808 13/1 Oluf Jeppesen Vestergaard af Oddense og Anne Kirstine Jensdatter Damgaard af Roslev
1808 11/10 Jens Mikkelsen, født i Sønder Resen (Resen s) og Karen Nielsdatter af Gamstrup
1809 1/3 Christen Andersen af Hjerk og Anne Sofie Eriksdatter af Roslev
1809 26/4 Jens Bjørn, forpagter på Strandet (Ørum s, Fjends Hrd) og Frøken Charlotte Kirstine de Stjernholm
1811 21/5 Hr Peder Severin Bering til Store Ravnholt i Vendsyssel og Kirstine Stjernholm
1811 12/11 Peder Nielsen af Lindum (Selde s) og Mette Villadsdatter af Yttrup
1811 26/11 Peder Jespersen i Lilthorum (Thorum s) og Anne Christensdatter af Hestbæk v i Thorum
1813 18/11 Christen Christensen, født i Krarup (Hem s), tjenende på Østergaard og Maren Frederiksdatter af Ilbjerg
1814 21/4 Henning Justsen af Jebjerg og Anne Madsdatter af Yttrup
1814 12/6 Peder Pedersen Nederby af Nannerup (Jebjerg s) og Margrethe Jørgensdatter Bejer af Roslev
1814 20/10 Poul Lauridsen, født i Jebjerg og Maren Cathrine Christensdatter af Ilbjerg
1814 3/11 Rytter ved Horsens Regiment Jens Iversen, tjener i Gamstrup og Mette Christensdatter af Yttrup
1815 6/6 Jeppe Nielsen af Øster Lyby (Lyby s) og Kirsten Jensdatter af Roslev
Rybjerg kirkebog
1813 18/9 Christen Christensen fra Østergaard (Aasted s?) og enke Maren Frederiksdatter
1813 9/12 Iver Eriksen, tj i Sønderup (Harre s) og Anne Marie Pedersdatter
1814 21/4 Henrik Justesen fra Jebjerg og Anne Madsdatter
1814 12/6 Peder Pedersen i Nederby (Fur s ?) og Margrethe Jørgensdatter
1814 20/10 Poul Lauridsen fra Jebjerg og Marie Cathrine Christensdatter
1815 1/11 Frederik Johansen og Mette Marie Hansdatter i Roslev
1817 11/11 Jacob Poulsen, tj på Østergaard (Aasted s?) og Karen Nielsdatter
1820 6/10 Jørgen Hansen i Thisted og Charlotte Pedersdatter v i Grinderslev
1821 2/11 Søren Pedersen i Torp i Nørby (hvor er det?) og Marianne Jeppesdatter
1821 13/11 Christen Johansen og Maren Bodilsdatter fra Nautrup v i Nautrup
1823 6/11 Peder Pedersen af Harre og Johanne Mortensdatter
1824 2/12 Niels Pedersen fra Brøndum og enke Kirstine Christensdatter
1824 10/12 Niels Hansen fra Tøndering og Maren Pedersdatter
1825 21/4 Anders Iversen fra Aasted og enke Mette Marie Hansdatter
1825 4/11 Peder Pedersen i Hegnets Mølle (Tøndering s) og Maren Poulsdatter
1826 10/1 Niels Pedersen Vinde fra Højslev og Karen Jeppesdatter
1826 7/11 Jacob Pedersen og Karen Pedersdatter af Rybjerg, f i Breum (Grinderslev s) v i Grinderslev
1826 12/12 Em Jens Villadsen fra Lund og Maren Madsdatter
1827 29/3 Oluf Nielsen fra N Thise (Thise s) og enke Maren Christensdatter
1828 20/5 Christoffer Jensen og Pernille Mortensdatter v i Nautrup
1829 6/8 Christen Pedersen i Tønning og Mette Marie Pedersdatter
1829 13/11 Poul Knudsen af Hjerk og Maren Andersdatter
1829 19/11 Jens Andersen fra Vile og Anne Helvig Henriksdatter
1831 13/12 Jens Christensen fra Selde og Mette Jensdatter v i Thorum
1832 14/2 Esper Mikkelsen fra Lille Thorum (Thorum s) og Karen Marie Broe
1832 17/2 Peder Lachut (?) Nielsen fra Dommerby og Maren Pedersdatter v i Roslev
1832 30/10 Jens Jensen af Rærup (Grinderslev s) og enke Christence Jensdatter
1832 29/12 Em Mikkel Nielsen af Lendum (Selde s) og Maren Stefansdatter v i Selde
1833 10/1 Jens Andersen af Thorum og enke Dorthe Marie Christensdatter
1833 19/12 Christoffer Christensen fra Mogenstrup (Grinderslev s) og Dorthe Pedersdatter
1834 27/1 Peder Mortensen og Margrethe Sørensdatter v i Roslev
1835 25/6 Svenning Sørensen fra Otting og Maren Jensdatter
1836 12/7 Josef Christensen af Jebjerg og Mette Sørensdatter
1838 14/8 Anders Jensen fra Junget Mølle (Junget s) og Inger Pedersdatter
1840 8/10 Em Peder Andersen af Vejsmark (Grinderslev s) og Mette Kirstine Nielsdatter v i Thise
1842 19/6 Købmand Lavesen i Århus og jomfru ? Kjersgaard
1843 4/5 Alexander Genesen fra Skive og Dorthe Cathrine Nielsdatter
Roslev kirkebog
1814 6/6 Peder Pedersen i Nannerup (Jebjerg s) og Margrethe Jørgensdatter
1815 7/11 Frederik Johansen og Mette Marie Hansdatter v i Lyby
1816 12/7 Peder Andersen i Glynge (Nautrup s) og Anne Nielsdatter
20/11.1816 Jens Christensen fra Ø Hegnet (Tøndering s) og Boel Espersdatter
? 18/8 Søren Sørensen, tj i Yttrup (Rybjerg s) og Mette Marie Jensdatter, tj i Hjerk
1818 23/8 Christian Fisker Rame af Durup og Amalie Sofia Amalia Stjernholm
1818 5/11 Søren Jensen Bundgaard i Jebjerg og Maren Pedersdatter
1819 6/4 Christen Jensen (?) af ? og Maren Madsdatter i Rybjerg
1819 1/10 Jens Berthelsen af Jebjerg og Birthe Jørgensdatter v i Vile
1821 6/12 Anders Jensen fra Glynge (Nautrup s) og Karen Pedersdatter
1823 6/3 Jens Mogensen Torp, tj på Himmerlund på Hessel (Louns s) og Maren Andersdatter
1823 29/5 Christen Vitussen af Glynge (Nautrup s) og Anne Andersdatter
1824 11/3 Knud Pedersen af Bajlum (Hjerk s) og Anne Jensdatter
1824 5/11 Niels Christian Christensen af Tøndering og Helene Pedersdatter
1825 18/2 Jens Jeppesen, tj i Ilbjerg (Rybjerg s) og Anne Helene Sørensdatter
1828 27/3 Peder Christensen fra Volling og Margrethe Espersdatter
1829 16/10 Jens Jacobsen, tj på Hegnet (Tøndering s) og Maren Jacobsdatter
1830 4/6 Søren Vognsen, tj på Nørgaard (Grinderslev s) og Anne Jensdatter
1832 16/11 Christen Nielsen fra Bajlum (Hjerk s) og Boel Marie Jensdatter
1832 29/10 Mikkel Nielsen af Lendum (Selde s) og Maren Stefansdatter v i Selde
1836 9/8 Anders Villadsen af Grønning og enke Mette Jørgensdatter
1838 6/11 Em Christen Gregersen Møgelthorum og Marianne Nicolaisdatter v i Thorum
1840 24/11 Christen Christiansen af Yttrup (Rybjerg s) og enke Anne Jensen
1842 7/2 Jens Andersen Refsgaard i Volling og Kirsten Jensdatter Otting

til toppen af siden

Hjerk-Harre kirkebog
1696 25/10 Christen Villadsen af Oddense og Inger Andersdatter af Vium v i Hjerk
1697 3/10 Jens Pedersen af Jebjerg og Boel Lauridsdatter af Vium v i Hjerk
1698 9/10 Søren Poulsen af Øxenvad (Dølby s) og Else Andersdatter af Vium Mølle v i Hjerk
1700 4/7 Christen Christensen af Ramsing og Mette Christensdatter af Gedeløkke v i Hjerk
1701 5/6 Peder Thorsen af Jegeris (Skive s) og Maren Jeppesdatter af Bajlum v i Hjerk
1701 12/6 Christen Andersen af Roslev og Anne Lauridsdatter v i Hjerk
1701 6/11 Mads Nielsen Colding af Aasted og Anne Jeppesdatter v i Harre
1702 26/3 Niels Nielsen af Vinde (Skive s) og Maren Nielsdatter af Harre v i Harre
1702 juni Peder Eriksen af Hestbæk (Rybjerg s) og Birthe Olufsdatter af Harre v i Harre
1703 16/12 Niels Christensen af Fur og Kirsten Nielsdatter af Harre v i Harre
1705 29/3 Jeppe Christensen Soldat og Mette Sørensdatter af Bajlum v i Harre
1705 20/6 Jens Pedersen af Lyby og Maren Anders(?)datter v i Hjerk
1706 3/10 Søren Eriksen af Grinderslev og Anne Sørensdatter af Vium v i Hjerk
1707 8/5 Peder Mikkelsen af Nautrup og Maren Mortensdatter af Harre v i Harre
1707 4/12 Niels Jensen af Lyby og Boel Sørensdatter v i Hjerk
1709 28/3 Corporal Axel Dyrrum og Mette Olufsdatter v i Harre
1709 maj Anders Christensen af Hostrup (?) (Lem s) og Boel Jensdatter af Gedeløkke v i Hjerk
1709 3/11 Anders Andersen af Frammerslev (Oddense s) og Dorthe Christensdatter af Vium v i Hjerk
1710 10/2 Peder Christensen af Skove (Junget s) og Kirsten Pedersdatter af Harre v i Harre
1710 2/11 Christen Andersen af Tøndering og Kirsten Amme (?) af Harre v i Harre
1710 9/11 Laurids Andersen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Elsebeth Olufsdatter af Vium Mølle v i Hjerk
1711 15/3 Christen Nielsen af Krejbjerg og Karen Christensdatter Hedegaard i Nederhjerk v i Hjerk
1712 1/5 Jens Nielsen af Floutrup (Selde s) og Maren Jespersdatter af Hjerk v i Hjerk
1712 13/11 Thor Christensen af Øster Hegnet (Thise s) og Maren Jensdatter i Bajlum v i Hjerk
1714 3/6 Villads Villadsen af Frammerslev (Oddense s) og Maren Lauridsdatter af Nederhjerk v i Hjerk
1715 21/1 Anders Espersen fra Hindborg og Karen Pedersdatter af Nederhjerk v i Hjerk
1715 21/1 Løjtnant Asmus Nielsen og Mademoiselle Inger Kirstine Hiortberg v i Harre
1716 18/10 Jens Christensen Gaul af Jebjerg og Mette Pedersdatter af Bajlum v i Hjerk
1717 3/10 Laurids Andersen af Thorumgaard (Thorum s) og Inger Jensdatter af Sønderup v i Harre
1717 31/10 Mikkel Vinter Grenadier og Anne Espensdatter (?) v i Hjerk
1718 7/8 Jens Christensen af Gamstrup (Roslev s) og Dorthe Sørensdatter af Bajlum v i Hjerk
1718 14/8 Jens Christensen af Toustrup (Durup s) og Kirsten Poulsdatter af Harre v i Harre
1718 21/8 Esper Thomasen af Bostrup (Lyby s) og Birthe Pedersdatter af Bajlum v i Hjerk
1718 29/9 Iver NN af Toustrup (Durup s) og Maren Jensdatter af Neder Sønderup v i Harre
1718 27/11 Jens Lauridsen Hørbye og Helvig Nielsdatter af Overhjerk v i Hjerk
1719 25/6 Jens Nielsen af Thustrup (Jebjerg s) og Karen Pedersdatter v i Hjerk
1719 5/11 Morten Knudsen af Nautrup og Kirsten Stafensdatter v i Harre
1720 7/4 Thomas Jensen Bysted (fra Nautrup s?) og Kirsten Poulsdatter af Harre v i Harre
1720 24/6 Christen Christensen af Resen og Dorthe Christensdatter af Nederhjerk v i Hjerk
1721 29/6 Jens Madsen af Krejbjerg og Karen Jensdatter af Hjerk v i Hjerk
1721 23/11 Coert Hansen af Hindborg og Anne Bache (?) af Bajlum v i Hjerk
1722 11/10 Jens Andersen af Hindborg og Maren Jensdatter af Bajlum v i Hjerk
1723 1/1 Thor Nielsen af Oddense og Else Christensdatter af Vium v i Oddense
1723 30/5 Christen Poulsen af Krejbjerg og Maren (Jensdatter) Mariager af Dalstrup v i Harre
1724 5/3 Mads Pedersen af Grove (Brøndum s) og Mette Mouridsdatter v i Hjerk
1726 28/4 Peder Nielsen af Thise og Anne Christensdatter v i Thise
1726 23/6 Niels Clemmensen af Bostrup (Lyby s) og Anne Pedersdatter i Harre v i Harre
1726 4/8 Søren Lauridsen af Hindborg og Anne Christensdatter af Hjerk v i Hindborg
1726 8/12 Peder Jonasen Soldat og Gjertrud Christensdatter af Harre v i Harre
1727 22/6 Jens Svenningsen af Balling og Kirsten Jeppesdatter af Gedeløkke v i Hierk
1727 19/10 Jens Nielsen af Rettrup (Brøndum s) og Inger Jeppesdatter af Nederhjerk v i Oddense
1727 16/11 Anders Olufsen af Rybjerg og Maren Sørensdatter af Overhjerk v i Hjerk
1728 25/7 Corporal Mikkel og Maren Brasen (?) v i Harre
1729 18/3 Kaptajn Kesselhahn og Henrica Blichfelt Strømborg v på Østergaard i Harre
1729 1/11 Peder Jonsen af Vile og Anne Pedersdatter af Overhjerk v i Vile
1732 28/3 Søren Pedersen af Andrup (Krejbjerg s) og Anne Berentsdatter af Harre v i Krejbjerg
1732 5/10 Oluf Nielsen og Johanne Nielsdatter enke af Bajlum v i Hindborg
1733 7/6 Mads Morup af Vile og Johanne Olufsdatter af Nederhjerk v i Hjerk
1734 17/10 Jeppe Lauridsen Landsoldat og Dorthe Sørensen (!) v i Hjerk
1734 31/10 Niels Jensen af Roslev og Anne Christensdatter af Hjerk v i Roslev
1734 5/12 Laurids Andersen af Næstild (Oddense s) og Maren Nielsdatter af Vium v i Hjerk
1735 april Christen Andersen af Jebjerg og Karen Nielsdatter af Bajlum v i Hjerk
1735 27/12 Niels Kjeldsen af Gamstrup (Roslev s) og Maren Jensdatter af Harre v i Harre
1736 24/6 Christen Jacobsen af Roslev og Inger Jensdatter af Bajlumgaard v i Hjerk
1736 14/10 Peder Nielsen af Junget og Maren Espensdatter af Bajlum v i Hjerk
1736 28/10 Søren Nielsen af Grove (Brøndum s) og Karen Henriksdatter af Hjerk v i Hjerk
1738 26/10 Jens Clausen af Vile og Anne (Johanne?) Pedersdatter af Harre v i Harre
1738 2/11 Christen Christensen af Otting og Maren Pedersdatter af Hjerk v i Hjerk
1739 10/6 Nicolaj Pedersen Hjardemaal af Junget/Thorum og Dorthe Niels Jørgensdatter Hop v i Harre
1739 30/10 Villads Jensen af Otting og Johanne Jensdatter af Hjerk v i Hjerk
1739 8/11 Jens Andersen af Vejby og Benned Pedersdatter af Dalstrup v i Harre
1740 15/6 Christen Hansen (Natmandens søn) af Ryde og Else Jensdatter v i Hjerk
1740 28/10 Niels Nielsen af Tøndering og Kirsten Poulsdatter af Dalstrup v i Harre
1740 18/11 Niels Jacobsen af Roslev og Karen Nielsdatter fra Bajlumgaard v i Oddense
1741 19/5 Jens Hansen, vægter af Skive, og Maren Jensdatter i Natmandens hus i Hjerk v i Hjerk
1741 5/7 Erik Christensen af Eskær (Grinderslev s) og Maren Lauridsdatter af Neder Sønderup v i Harre
1741 19/10 Søren Christensen af Jebjerg og Dorthe Espensdatter af Vium v i Hjerk
1742 9/8 Peder Christensen af Brøndum og Anne Nielsdatter af Hjerk v i Brøndum
1742 21/11 Peder Andersen af Thorum og Anne Knudsdatter af Harre v i Harre
1743 3/10 Jens Thomasen Heede af Otting og Anne Nielsdatter af Dalstrup v i Harre
1743 17/10 Søren Bodilsen af Nautrup og Birgitte Jeppesdatter af Harre v i Harre
1743 25/10 Anders Olufsen af Yttrup (Rybjerg s) og Maren Pedersdatter af Harre v i Rybjerg
1743 30/12 Søren Jensen af Toustrup (Durup s) og Dorthe Sørensdatter af Harre v i Harre
1744 14/10 Niels Poulsen Hammer Landsoldat og Dorthe Jensdatter af Harre v i Harre
1744 22/10 Jens Nielsen af Syndergaard (Durup s) og Maren Johansdatter af Harre v i Harre
1746 14/2 Peder Jensen af Rødding Grunvad og Maren Espersdatter af Hierk v i Rødding
1746 16/5 Peder Pedersen af Lyby og Johanne Jensdatter af Nederhjerk v i Lyby
1746 10/11 Jørgen Iversen af Store Ramsing og Dorthe Christensdatter af Hjerk v i Ramsing
1748 30/6 Christen Mehlsen af Dalstrup og Mette Jensdatter af Hindborg v i Harre
1749 4/5 Anders Jensen af Frammerslev (Oddense s) og Vibeke Nielsdatter af Vium v i Hjerk
1749 7/8 Christen Lauridsen Sahl af Rødding og Mette Pedersdatter Dam af Bajlum v i Rødding
1750 3/11 Iver Pedersen af Hjerk og Anne Espensdatter af Bostrup (Lyby s) v i Lyby
1750 15/11 Peder Andersen af Nautrup og Anne Cathrine Johansdatter af Dalstrup v i Harre
1750 6/12 Johan Pedersen Soldat af Harre og Maren Andersdatter af Hjerk v i Harre
1751 31/1 Niels Mikkelsen af Frammerslev (Oddense s) og Johanne Christensdatter af Vium v i Hjerk
1751 3/12 Niels Jensen af Grinderslev og Dorthe Nielsdatter af Vium v i Grinderslev
1751 5/12 Christen Sørensen af Oddense og Maren Pedersdatter af Harre v i Harre
1751 29/12 Christen Andersen og Else Jensdatter af Harre v i Rybjerg
1752 13/2 Poul Jensen Rytter af Nautrup og Anne Bertelsdatter af Hjerk v i Nautrup
1753 4/3 Niels Hansen Vejby Soldat og Anne Christensdatter af Bajlum v i Hjerk
1753 16/9 Eske Nielsen Landsoldat og Kirsten Laugesdatter begge af Hjerk v i Hjerk
1756 16/5 Niels Madsen Landsoldat og Else Jensdatter af Harre v i Harre
1756 1/6 Christen Ernstsen (Skrædder) (af Aasted) og Maren Christensdatter af Harre v i Aasted
1757 27/11 Jens Svenningsen Landsoldat og Kirsten Andersdatter af Nederhjerk v i Hjerk
1758 2/2 Christen Christensen Landsoldat og Anne Pedersdatter af Nederhjerk v i Hjerk
1758 5/2 Laurids Christensen af Nørre Andrup (Krejbjerg s) og Helle Christensdatter af Harre v i Harre
1758 31/1 Jørgen Mortensen Landsoldat og Anne Nielsdatter af Hjerk v i Hjerk
1758 29/11 Mads Mogensen af Thise Torp (Thise s) og Anne Andersdatter af Harre v i Thise
1759 28/10 Niels Hansen Bruun og Anne Jensdatter af Hjerk v i Hjerk
1760 4/5 Jens Jensen af Næstild (Oddense s) og Anne Andersdatter af Bajlum v i Hjerk
1760 17/12 Jens Mikkelsen af Grynderup (Sæby s) og ?? Christensdatter af Harre v i Sæby
1761 22/12 Niels Andersen (Kobberup) af Lindum (Selde s) og Maren Pedersdatter af Harre v i Selde
1762 9/3 Peder Madsen Broe af Opperby (Lem s) og Karen Christensdatter af Vium v i Hjerk
1762 15/3 Poul Pedersen af Lund (Durup s) og Maren Christensdatter af Hjerk v i Hjerk
1762 13/6 Jens Jensen af Vejby og Dorthe Andersdatter af Hjerk v i Hjerk
1762 24/6 Mads Andersen Smed i Vester Grønning og Maren Pedersdatter af Vium v i Grønning
1762 3/10 Niels Sørensen Furbo af Tøndering og Maren Thorsdatter af Harre v i Harre
1762 6/10 Søren Lauridsen Køl af Breum (Grinderslev s) og Dorthe Andersdatter af Harre v i Grønning
1762 7/11 Mogens Sørensen Handberg i Viborg og Anne Marie Christensdatter Holst v i Hjerk
1763 9/1 Jens Christensen Landsoldat og Anne xxtensdatter af Vium v i Hjerk
1763 22/11 Johan Johansen Lebler Soldat og Birgitte Jensdatter Lillebach af Dalstrup v i Harre
1764 5/7 Niels Christensen af Grinderslev og Maren Olufsdatter af Harre v i Grinderslev
1764 15/7 Peder Jensen Øster Grønning Rytter og Maren Pedersdatter af Dalstrup v i Harre
1764 28/10 Poul Jensen Morsing af Jebjerg og Cathrine Christensdatter af Bajlum v i Rybjerg
1764 9/12 Christen Jensen af Krejbjerggaard (Krejbjerg s) og Else Axelsdatter v i Krejbjerg
1765 7/6 Jens Jacobsen af Hestbæk (Rybjerg s) og Maren Jensdatter af Harre v i Rybjerg
1765 24/9 Niels Christensen af Bostrup (Lyby s) og Maren Nielsdatter af Vium v i Hjerk
1766 12/1 Søren Pedersen af Lyby og Grete Christensdatter Friis af Vium v i Hjerk
1767 3/5 Jens Andersen af Vennergaards Gods og Mette Christensdatter af Vium v i Hjerk
1767 2/10 Mads Lauridsen fra Roslev/Rybjerg og Anne Nielsdatter af Vium v i Hjerk
1767 17/10 Jens Jensen Toft af Vile og Anne Iversdatter af Dalstrup v i Vile
1767 8/11 Peder Lauridsen af Nannerup (Jebjerg s) og Maren Christensdatter Fynbo af Vium v i Hjerk
1767 12/11 Iver Nielsen af Nissum (Aasted s) og Maren Jensdatter af Harre v i Aasted
1768 5/4 Poul Sørensen af Sturupgaard (Ørding s) på Mors og Dorthe Mikkelsdatter v i Hjerk
1769 24/9 Jens Andersen af Frammerslev (Oddense s) og Boel Iversdatter af Hjerk v i Hjerk
1769 26/9 Niels Jensen af Selde og Maren Poulsdatter af Dalstrup v i Harre
1769 22/10 Therkild Christensen af Øster Dølby (Dølby s) og Maren Christensdatter af Hjerk v i Hjerk
1772 24/5 Peder Christensen af Ramsing og Boel Bondesdatter af Hjerk v i Hjerk
1772 1/11 Niels Strandgaard af Harre og Birgitte Hansdatter af Skive v i Harre
1773 14/11 Niels Andersen af Gamstrup (Roslev s) og Dorthea Jensdatter af Harre v i Harre
1775 17/4 Niels Lauridsen af Oddense og Inger Pedersdatter af Vium v i Hjerk
1776 14/1 Henrik Christensen af Rødding og Gieske Sørensdatter af Vium v i Hjerk
1776 24/3 Christen Christensen af Dølby og Maren Sørensdatter af Hjerk v i Hjerk
1778 22/2 Villads Pedersen af Grønning og Karen Pedersdatter af Vium v i Hjerk
1779 11/2 Peder Engelbrechtsen Holst af Nykøbing og Anne Axelsdatter af Harre v i Harre
1779 14/2 Christen Christensen af Ramsing og Anne Christensdatter af Bajlum v i Hjerk
1780 27/2 Jens Andersen af Opperby (Lem s) og Karen Christensdatter af Bajlum v i Hjerk
1782 forår Christen Pedersen af Oddense og Maren Olufsdatter af Harre v i Harre
1782 20/10 Niels Sørensen af Jebjerg og Birgitte Laugesdatter af Dalstrup v i Harre
1785 5/6 Just Nielsen af Ilbjerg (Rybjerg s) og Helle Andersdatter af Harre v i Harre
1785 19/6 Laurids Christensen fra Nautrup og Anne Nielsdatter af Harre v i Harre
1786 9/3 Ernst Christiansen fra Vile og Anne Marie Nielsdatter fra Vium v i Harre
1788 15/1 Peder Christensen af Aasted og Boel Andersdatter af Hjerk v i Hjerk
1789 16/4 Peder Simonsen af Oddense og Maren Iversdatter af Harre v i Harre
1790 11/11 Jens Nielsen fra Ramsing og Vibeke Christensdatter af Harre v i Harre
1791 3/10 Niels Jensen Brundsgaard fra Kaas (Lime s) og Boel Olufsdatter af Harre v i Harre
1791 5/10 Peder Jacobsen fra Sæby og Anne Lauridsdatter af Dalstrup v i Harre
1793 8/11 Iver Jensen Svane, degn i Junget/Thorum og Anne Kirstine Sørensdatter Salling af Bajlum v i Thorum Degnebolig
1793 21/11 Hans Jørgensen Østergaard af Frøslev på Mors og Lene Andersdatter af Hjerk v i Hjerk
1794 7/9 Jens Jensen af Gamstrup (Roslev s) og Maren Sørensdatter af Bajlum v i Hjerk
1795 28/4 Erik Christensen og Johanne Nielsdatter af Vium v i Otting
1795 2/7 Henrik Espersen af Rødding og Kirsten Andersdatter af Hjerk v i Hjerk
1795 9/7 Harild Jensen af Otting og Cathrine Jensdatter af Vium v i Hjerk
1795 22/9 Søren Jensen i Krejbjerggrundet (Krejbjerg s) og Marie Nielsdatter af Harregaard v i Harre
1796 23/10 Niels Mikkelsen af Mogenstrup (Grinderslev s) og Maren Jensdatter af Hjerk v i Hjerk
1796 1/12 Anders Christensen Quistgaard fra Jungetgaard (Junget s) og Maren Jensdatter af Hjerk v i Hjerk
1797 6/6 Christen Nielsen fra Ramsing og Mette Madsdatter fra Vium v i Hjerk
1798 2/9 Peder Christensen af Frammerslev (Oddense s) og Kirsten Jensdatter af Hjerk v i Hjerk
1798 25/9 Bodil Knudsen fra Glynge (Nautrup s) og Karen Lauridsdatter fra Vium v i Harre
1798 23/11 Hans Strandgaard fra Vile og Maren Thorsdatter af Harre v i Harre
1799 6/3 Jens Ibsen af Frammerslev (Oddense s) og Sofie Sørensdatter af Vium v i Hjerk
1799 7/7 Christen Nielsen fra Gaderønne (?) og Inger Lauridsdatter af Harre v i Harre
1799 6/10 Mads Poulsen af Vile og Johanne Sørensdatter af Harre v i Harre
1799 18/12 Iver Jensen af Tøndering og Maren Jensdatter af Hjerk v i Tøndering
1800 3/7 Jens Eriksen fra Ejskær (Dølby s) og Johanne Johansdatter af Harre v i Harre
1803 3/11 Niels Olufsen Haugaard fra Toustrup (Durup s) og Johanne Pedersdatter af Bajlum v i Hjerk
1804 8/3 Niels Berthelsen (f 1770 i Frammerslev, Oddense s) og Dorthe Nielsdatter v i Hjerk
1804 12/7 Christen Lauridsen fra Jegeris (Skive s) og Anne Mortensdatter af Harre v i Harre
1805 25/10 Anders Pedersen af Tøndering og Kirsten Christensdatter af Dalstrup v i Harre
1808 18/2 Jens Madsen af Toustrup (Durup s) og Karen Christensdatter af Vium v i Hjerk
1809 17/3 Niels Pedersen af Elkjær i Risum (Aasted s) og Mette Christensdatter af Hjerk v i Hjerk
1809 21/3 Christen Christensen fra Hinnerup (Thorum s) og Mette Svenningsdatter af Hjerk v i Hjerk
1809 23/11 Hans Andersen Smed fra Skive og Karen Christensdatter af Hjerk v i Hjerk
1810 22/2 Jens Miltesen fra Nør Lem (Lem s) og Anne Andersdatter Overhjerk v i Hjerk
1810 11/10 Villads Jensen fra Aasted og Maren Mortensdatter af Harre v i Harre
1812 13/8 Morten Iversen af Junget og Kirsten Christensdatter af Harre v i Harre (?)
Hjerk kirkebog
1813 11/8 Hans Pedersen af Næstild (Oddense s) og enke Boel Sørensdatter
1814 27/1 Søren Christoffersen Matros af Vile og enke Jane Andersdatter
1814 10/5 Jens Jensen Hjulmand af Tøndering og enke Kirsten Marie Rasmusdatter
1814 14/6 Christen Madsen af Otting og Kirsten Harildsdatter
1815 19/1 Svenning Christensen af Harre og Anne Villadsdatter
1817 20/11 Niels Christensen af Næstild (Oddense s) og Anne Pedersdatter
1818 16/1 Jeppe Jensen af Nautrup og Dorthe Svenningsdatter
1818 12/5 Søren Sørensen af Rybjerg og Mette Marie Jensdatter v i Roslev
1818 10/12 Jens Christensen fra Aasted og Dorthe Thorsdatter v i Aasted
1819 31/7 Em Peder Nielsen af Lang (?) og enke Anne Nielsdatter
1819 25/11 Jeppe Primdahl af Krejbjerg og Hedvig Jespersdatter
1820 1/6 Jens Jensen af Vile og Kirsten Mathiasdatter
1821 15/2 Johannes Christensen Mørniche af Tastum (Kobberup s) og Mette Poulsdatter
1822 2/4 Anders Knudsen af Kirkeby (Rybjerg s) og Boel Jensdatter
1822 17/9 Christen Jensen fra Vroue og enke Inger Kirstine Nielsdatter
1822 19/9 Niels Nielsen af Oversaustrup (Oddense s) og Johanne Pedersdatter
1822 24/9 Mogens Andersen fra Balling og Karen Jensdatter
1822 12/12 Niels Søren af Krejbjerg og Anne Christensdatter
1823 5/12 Em Peder ? Nielsen af Dommerby og Margrethe Lauridsdatter
1824 17/6 Em Svenning Jensen og Vibeke Mathesdatter af Oddense
1824 9/11 Niels Toft af Næstild (Oddense s) og Kirsten Marie Haraldsdatter
1825 10/6 Em Niels Christian Pedersen i Rærup (Grinderslev s) og Else Christensdatter
1826 5/10 Søren Nielsen af Gøttrup (Farsø s) og Johanne Marie Christensdatter
1826 7/12 Jens Pedersen Bak af Rybjerg og Boel Christensdatter
1830 19/10 Christen Andersen fra Balling og enke Karen Jensdatter
1830 9/11 Em Jens Andersen Bak fra Vilholm (Durup s) og Inger Jensdatter v i Durup
1830 16/12 Christen Pedersen fra Øxenvad (Dølby s) og Maren Harildsdatter
1831 3/8 Niels Knudsen fra Dølby og Anne Nielsedatter
1834 4/4 Knud Knudsen af Harre og enke Boel Jensdatter
1834 30/10 Em Morten Eriksen af Harre og Karen Jensdatter
1835 5/11 Niels Nielsen fra Frammerslev (Oddense s) og Maren Knudsdatter v i Oddense
1837 6/5 Jens Jensen Tang i Harre og Else Lauridsdatter stuebryllup
1837 11/8 Morten Lauridsen fra Jebjerg og Karen Christensdatter
1838 3/4 Em Peder Juulsen fra Yttrup (Rybjerg s) og enke Dorthe Thorsdatter
1839 29/11 Christen Jensen fra Harre og Kirsten Marie Nielsdatter
1840 3/12 Niels Jensen Tang i Harre og Boel Nielsdatter
1841 2/4 Em Just Nielsen fra Tøndering og Marie Christensdatter v i Tøndering
1841 1/7 Jens Nielsen fra Vile og Karen Jensdatter
1842 24/2 Poul Sørensen fra Thorum og Karin Nielsdatter
1843 22/3 Søren Jensen (?) fra Ilbjerg (Rybjerg s) og Karen Knudsdatter
1844 28/3 Jens Sørensen i Lille Thorum (Thorum s) og Dorthe Cathrine Nielsdatter
1844 2/4 Christen Andersen af Roslev og Inger Jensdatter
Harre kirkebog
1814 3/6 Anders Christensen Haugaard af Vraa og Dorthe Nielsdatter
1816 24/10 Erik Lauridsen fra Eiskjær (Dølby s) og enke Karen Nielsdatter
1818 8/12 Eske Jørgensen af Vile og Dorthe Mortensdatter v i Vile
1820 ?/? Peder Simonsen og Birthe Nielsdatter v i Jebjerg
1822 21/3 Christen Pedersen af Vile og enke Johanne Lauridsdatter
1823 25/11 Thomas Svendsen af Skivelund (?) Johanne Nielsdatter
1824 9/3 Laurids Villadsen af Thorum og Maren Christensdatter
1824 16/9 Iver Pedersen af Oddense og Maren Christensdatter
1824 18/11 Simon Christensen af Oddense og enke Johanne Jensdatter
1827 29/5 Anders Lauridsen af Kaastrup (Oddense s) og Karen Christensdatter Schou
1827 30/10 Jens Jacobsen af Haasum (?) og Dorthe Nielsdatter
1827 6/11 Niels Nielsen af Selde og enke Dorthe Lauridsdatter
1829 9/7 Peder Andersen af Toustrup (Durup s) og Kirsten Jeppesdatter
1833 5/12 Niels Sørensen af Hjerk og Inger Christensdatter
1834 21/3 Christen Poulsen Hestbæk ? fra Skive til Sallingsund og Kirsten Andersdatter
1834 13/5 Niels Ladefoged af Vium (Hjerk s) og Anne Christensdatter
1838 13/11 Christen Jensen Dommerby og Hedvig Jacobsdatter
1839 4/6 Hans Nielsen fra Ilbjerg (Rybjerg s) og Maren Nielsdatter
1839 18/10 Em Christen Hansen af Hjerk og Else Marie Olufsdatter v i Hjerk
1840 3/7 Jørgen Christensen og Anne Pedersdatter v i Hjerk

til toppen af siden

Nautrup-Sæby-Vile kirkebog
1705 8/11 Oluf Christensen af Vium (Hjerk s) og Maren Christensdatter af Sæby v i Sæby
1710 11/5 trol Niels Simonsen i Hjordbusk (Aasted s) og Anne Sælsdatter af Grynderup
1710 31/8 Niels Mortensen af Nannerup (Jebjerg s) og Johanne Lauridsdatter af Sæby v i Nautrup
1710 2/11 Hans Jørgensen Beier (født i Slesvig) og Ingeborg Marie Christensdatter Broholt v i Vile
1710 9/11 Mogens Kjeldsen af Rybjerg og Maren Jensdatter af Nautrup v i Nautrup
1711 6/4 Jens Pedersen, født i Ligaard, Hvidbjerg s og Maren Poulsdatter, født i Nautrup v i Nautrup
1712 20/9 Christen Sørensen, født i Højstrup, Tømmerby s og Margrethe Jørgensdatter Beier, født i Slesvig v i Nautrup
1714 1/1 Peder Christensen af Hjerk og Voldborg Jensdatter af Grynderup v i Sæby
1717 1/1 Anders Nielsen af Selde og Søren Søndergaards datter Maren v i Nautrup
1719 17/12 Christen Furbo og Johanne Andersdatter i Vile v i Vile
1720 10/3 Jens Clausen Hjerk og Else Lauridsdatter i Vile v i Vile
1721 29/9 Jens Hansen Bostrup og Anne Jensdatter Fur v i Nautrup
1722 21/6 Peder Christensen fra Junget og Præstens amme Else Sørensdatter v i Nautrup
1722 21/6 Christen Poulsen (ved trolovelsen Poul Christensen) af Tøndering og Johanne Lauridsdatter i Kjær v i Nautrup
1722 25/6 Thor Jensen af Durupgaard (Durup s) og Dorthe Jensdatter af Bysted v i Nautrup
1723 20/1 trol Anders Boesen og Anne Glarmesters v i Sæby
1724 22/10 Jacob Jensen af Floutrup (Selde s) og Johanne Pedersdatter af Grynderup v i Sæby
1725 4/11 Niels Jensen af Roslev og Kirsten Madsdatter af Vile v i Vile
1726 14/7 Christen Villadsen af Toustrup (Durup s) og Kirsten Simonsdatter af Vestergaard i Vile v i Vile
1727 23/11 Anders Jensen af Selde og Maren Jensdatter Holmgaard v i Sæby
1729 9/10 Simon Jensen Mølgaard af Aasted og Maren Sørensdatter af Sæby v i Sæby
1730 22/1 Soldat Anders Mikkelsen Tøndering og Anne Nielsdatter af Glynge v i Nautrup
1731 18/11 Kjeld Pedersen fra Harre og Inger Knudsdatter fra Vile v i Vile
1731 30/12 Mikkel Andersen af Sæbygaard (Aasted s) og Maren Jeppesdatter v i Sæby
1732 29/6 Christoffer Jochumsen Høyer og Giedske Andersdatter v i Vile
1732 19/10 Christen Christensen Haugaard af Toustrup (Durup s) og Karen Knudsdatter af Nautrup v i Nautrup
1733 5/7 Christen Villadsen af Søndergaard i Toustrup (Durup s) og Anne Iversdatter af Norup (sikkert Vile s) v i Vile
1733 20/9 Peder Sørensen af Lyby og Dorthe Jensdatter af Skyldal v i Vile
1734 19/9 Peder Jensen af Vile og Dorthe Jørgensdatter Beier ib (vist nok født i Slesvig) v i Vile
1735 9/10 Jens Pedersen Bak af Aasted og Maren Andersdatter Quist v i Sæby
1735 23/10 Jens Madsen af Aasted og Kirsten Andersdatter i Vestergaard v i Vile
1742 3/1 Morten Andersen og Mette Villadsdatter (hun er måske fra Durup/Tøndering s) v i Nautrup
1748 6/6 Peder Jensen og Johanne Lauridsdatter v i Rødding
1748 26/6 Søren Pedersen (Quols) og Mette Villadsdatter (han er fra Risum, Aasted s, hun måske fra Durup/Tøndering s, se 1742 3/1) v i Sæby
1748 7/6 Henrik Ratchen og Mette Christensdatter v i Hjerk
1749 12/11 Niels Jeppesen fra Sønder Thise (Thise s) og Dorthe Salomonsdatter fra Glynge v i Thise
1751 30/3 Morten Christensen af Junget Mølle (Junget s) og Anne Pedersdatter af Grynderup v i Junget
1758 29/1 Peder Jensen af Lindum (Selde s) og Anne Christensdatter af Grynderup v i Selde
1762 24/10 Poul Christensen og Johanne Jensdatter (han er fra Dalstrup (Harre s); hun fra Bysted Mølle) v i Nautrup
1762 11/12 Jeppe Madsen og Anne Christensdatter v i Aasted
1763 3/5 Peder Goul og Karen Mortensdatter v i Jebjerg
1764 12/7 Niels Andersen og Karen Simonsdatter v i Aasted
1765 23/10 Peder Juncher og Anne Krag (ved trolovelsen kaldes hun Poulsdatter) v i Selde
1778 23/9 Mads Lauridsen fra Roslev/Rybjerg og Maren Knudsdatter af Nautrup v i Nautrup
1779 x/10 trol Anders Jensen Bak af Torp i Aasted og Anne Jensdatter af Holmgaard
1781 28/6 Peder Espersen af Næstild (Oddense s) og Dorthe Hansdatter af Nautrup v i Nautrup
1782 22/3 trol Anders Sørensen af Oddense og Johanne Christensdatter af Vile (ved vielsen er han fra Hjerk)
1782 6/6 trol Anders Sørensen af Durupgaard (Durup s) og Maren Jensdatter af Grynderup
1782 6/7 Søren Sørensen af Durupgaard (Durup s) og Maren Jensdatter af Grynderup (ved v i Nautrup, ved trolovelsen kaldes han Anders Sørensen, se 6/6) v i Nautrup
1783 31/10 Mikkel Madsen af Torup (er ikke Torp i Aasted s) og Dorthe Knudsdatter af Vile v i Vile
1784 11/6 Søren Sund i Vile og Lisbeth Christensdatter. Hun er fra Floutrup (Selde s)
1784 29/7 Christen Trældborg fra Mors og Inger Nielsdatter af Glynge. De bor nu i Vile
1784 x/10 for Hr Skov i Selde cop Jacob Pedersen Tangelev i Nautrup og Else Jensdatter af Selde
1787 17/10 Søren Jensen Gølboe af Krejbjerg og Anne Nielsdatter af Vile
1788 11/12 Christen Kjeldsen i Durup og Karen Madsdatter af Glynge
1789 10/7 trol Jens Sørensen Furbo Tjener, født i Vester Durupgaard (Durup s) og Kirsten Mortensdatter
1789 x/12 Christen Boilesen, boende på Mors og Maren Pedersdatter af Nautrup v i Nautrup
1790 x/4 Mathias Mortensen fra Furland og Birthe Johansdatter af Vile
1790 x/11 Simon Lauridsen i Nautrup og Kirsten Jensdatter af Durup v i Nautrup
1791 29/3 Niels Christensen af Tøndering og Karen Pedersdatter af Bysted v i Nautrup
1795 21/4 Gregers Jensen af Aasted og Else Nielsdatter af Nautrup v i Nautrup
1795 1/12 Anders Pedersen af Risum (Aasted s) og Marianne Jacobsdatter af Sæby v i Sæby
1796 27/5 Iver Jensen af Overgaard af Krejbjerg og Frederica Maria Rode, enke efter afdøde Oluf Quist ved Sallingsund af Nautrup sogn. Havde kgl tilladelse til at vies hjemme
1797 30/5 Niels Pedersen af Selde og Boel Christensdatter af Kjær v i Nautrup
1798 10/1 Erik Christensen af Karby på Mors og Karen Jensdatter af Glynge v i Nautrup
1798 13/11 Jens Poulsen af Vile og Anne Nielsdatter af Vestenbjerg i Nissum (Aasted s) v i Vile
1798 14/12 Christen Poulsen af Toustrup (Durup s) og Maren Nielsdatter af Hedehuset v i Vile
1799 18/10 Ernst Christensen af Grynderup og Anne Eriksdatter af Junget. Begge af Sæby!! v i Sæby
1799 24/10 Esper Jensen af Krejbjerg og Anne Margrethe Haugaard af Vestergaard i Vile v i Vile
1800 x/4 Søren Sørensen af Durup og Else Pedersdatter af Bysted v i Nautrup
1800 4/4 Jeppe Thygesen af Lilthorum (Thorum s) og Maren Selsdatter af Bysted v i Nautrup
1800 1/6 Niels Mikkelsen af Lyby og Mette Nielsdatter (Abildgaard) af Nautrup v i Nautrup
1800 x/11 Morten Villadsen og Kirsten Poulsdatter, begge af Nautrup (ved trolovelsen er hun fra Dalstrup (Harre s))
1803 11/10 Anders Poulsen af Nissum (Aasted s) og Anne Pedersdatter af Sæby v i Sæby
1803 3/11 Peder Nielsen af Hellegaard (Vile s) og Maren Jensdatter af Nautrup (ved trolovelsen er han fra Aasted) v i Sæby
1804 15/3 Mehlsen Jensen af Lilthorum (Thorum s) og Kirstine Maria Quist af Sallingsund v i Vile
1804 10/8 Christen Andersen af Næstild (Oddense s) og Anne Sørensdatter af Vile v i Vile
1805 7/11 Christen Poulsen af Hjerk og Kirsten Nielsdatter af Nautrup v i Nautrup
1806 trol Christen Sørensen Boel af Vile og Birthe Christensdatter af Harre
1807 x/4 Christoffer Knudsen af Øster Møjbæk (Thorum s) og Boel Maria Andersdatter af Sæby v i Sæby
1809 18/10 Anders Lauridsen af Dalstrup (Harre s) og Johanne Mortensdatter af Bysted Mølle
1811 15/3 Christen Strand af Nykøbing og Anne Pedersdatter af Grynderup v i Sæby
1811 12/12 Christen Jeppesen af Roslev og Maren Christensdatter af Vile v i Vile
1812 5/2 Peder Jensen af Selde og Anne (Dorthe) Eskesdatter af Bysted v i Nautrup
1812 21/8 Laurids Wammen fra Hjerk/Harre og Anne Hedvig Meldahl af Nautrup Præstegaard v i Nautrup
1812 6/11 Anders Pedersen fra Andrup (Krejbjerg s) og Karen Lauridsdatter af Nautrup v i Nautrup
Nautrup kirkebog
1813 30/3 Jens Jensen af Nykøbing og Anne Magdalene Clausdatter
1813 6/8 Christen Poulsen i Vile og Boel Nielsdatter
1814 12/8 Em Jacob Poulsen i Thorum og Karen Lauridsdatter
1814 29/11 Jens Sørensen i Hjerk og Maren Rasmusdatter
1815 13/4 Jens Pedersen i Toustrup (Durup s) og enke Kirsten Mortensdatter
1816 3/10 Hans Joensen Hestbæk og Ellen Jensdatter
1818 18/6 Anders Christensen Grønning og Dorthe Mikkelsdatter
1818 19/11 Morten Mathiesen af Vile og Johanne Marie Sørensdatter
1819 4/3 Jens Kieldsen af Risum (Aasted s) og Dorthe Justdatter
1821 22/5 Jens Mehlsen Møgelthorum og Kirsten Poulsdatter
1822 21/11 Jens Mikkelsen Oddense og enke Dorthe Kirstine Olufsdatter v i Vile
1823 4/12 Em Christen Andersen og Kirsten Nielsdatter Grønning
1824 1/2 Em Christen Christensen Junget og Maren Andersdatter
1827 8/2 Laurids Knudsen af Dalstrup (Harre s) og Maren Jensdatter
1828 19/6 Niels Madsen Gamstrup og Anne Malene Jeppesdatter
1829 15/1 Søren Olufsen af Durupgaard (Durup s) og Maren Hansdatter
1829 26/5 Knud Christensen og Maren Olufsdatter v i Sæby
1829 2/6 Jens Espersen Krejbjerg og Ellen Margrethe Sørensdatter
1829 15/10 Laurids Christensen af Vile og Maren Pedersdatter
1832 26/4 Morten Pedersen af Nissum (Aasted s) og Boel Cathrine Jensdatter
1832 26/7 Christen Jensen af Rybjerg og Mette Marie Tonnesdatter
1832 22/12 Jacob Andersen af Sæby og Maren Christensdatter
1833 31/5 Jens Jensen af Rybjerg og Anne Nielsdatter
1833 8/8 Søren Jacobsen af Rybjerg og enke Anne Nielsdatter
1834 21/1 Jeppe Jensen af Durup Præstegaard og Anne Poulsdatter
1834 29/7 Christen Jensen af Yttrup (Rybjerg s) og Boel Sørensdatter
1834 21/10 Søren Nielsen af Bajlum (Hjerk s) og enke Johanne Pedersdatter
1838 2/3 Peder Jensen, tj på Østergaard (Aasted s) og Marianne Gregersdatter
1839 20/6 Laurids Jensen af Toustrup (Durup s) og Boel Cathrine Nielsdatter
1839 24/9 Jørgen Jensen af Yttrup (Rybjerg s) og enke Anne Andersdatter
1840 10/3 Em Visti Jensen af Toustrup (Durup s) og enke Dorthe Pedersdatter
1840 1/5 Just Nielsen af Harre og Else Andersdatter
1840 19/5 Kield Jeppesen af Duruplund (Durup s) og Anne Mortensdatter
1840 4/6 Jens Christensenn og Maren Nielsdatter af Vile
1841 1/4 Em Christen Olufsen i Grynderup (Sæby s) og Frederikke Iversdatter
1843 20/4 Knud Jensen fra Kjærgaard i Grynderup (Sæby s) og Mette Kirstine Nielsdatter
1844 22/2 Niels Christensen af Vindum og Kirsten Marie Sørensdatter
1844 31/5 Jeppe Lauridsen fra Grinderslev og Anne Dorthe Iversdatter
Sæby kirkebog
1814 13/10 Em Niels Jensen af Vile og Kirsten Jensdatter
1815 24/7 Hans Justesen af Nautrup og Anne Jensdatter
1817 24/2 Christen Bodilsen i Nautrup og Else Andersdatter
1822 25/4 ? Christensen fra ? og Christiane Christensdatter v i Jebjerg
1823 20/3 Morten Sørensen Nissum og enke Kirsten Nielsdatter Holmgaard
1825 7/10 Christen Jeppesen fra Morsland og Anne Nielsdatter
1826 18/5 Anders Nielsen og Edel Simonsdatter af Vile
1829 7/8 Herman Holm fra Faaborg og Dorthea Kruse
1829 22/10 Josef Andersen af Harboøre og mMette Nielsdatter
1834 16/10 Oluf Espersen fra Krejbjerg og Kirsten Pedersdatter
1835 19/11 Anders Jensen af Nannerup (Jebjerg s) og Dorthe Kirstine Jensdatter
1840 16/7 Peder Jacobsen af Vile og enke Maren Christensdatter v i Nautrup
1841 11/11 Erik Pedersen fra Harboøre og enke Elisabeth Christensdatter
1842 2/12 Jens Pedersen af Nissum (Aasted s) og Louise Dorthea Jensdatter
1842 10/11 Peder Olufsen af Bysted (Nautrup s) og Johanne Jensdatter
Vile kirkebog
1813 25/2 Anders Christensen af Grynnerup (Sæby s) og enke Anne Nielsdatter
1814 20/10 Oluf Christensen i Oddense og Mette Jørgensdatter
1814 11/11 David Nielsen fra Hestbæk (Rybjerg s) og Kirsten Andersdatter
1816 8/8 Peder Christensen Glyngeog Mette Lauridsdatter
1819 24/3 Peder Andreasen fra Dalstrup (Harre s) og Boel Marie Pedersdatter
1819 10/6 Rasmus Stjernholm i Roslev og Christenze Pedersdatter hjemmeviet
1819 21/10 Ernst Christian Sommer fra Sæbygaards Mølle (Aasted s) og Mette Marie Jensdatter
1820 5/11 Josef Mikkelsen fra Lille Thorum (Thorum s) og enke Johanne Andersdatter
1824 25/5 Jens Christensen fra Vejby og Mette Jensdatter
1826 19/1 Niels Pedersen fra Aasted og Anne Pedersdatter
1826 18/4 Christen Mikkelsen af Nautrup og Anne Malene Hansdatter
1828 30/10 Niels Jensen af Sæby og Elisabeth Christensdatter
1829 25/9 Knud Jensen fra Harre og Maren Pedersdatter v i Harre
1829 17/11 Christen Jensen Oddense og Christiane Pedersdatter
1831 15/2 Morten Jensen af Høgdahl (Nautrup s) og enke Boel Nielsdatter
1834 20/11 Em Henrik Jensen af Selde og Anne Hedvig Pedersdatter
1835 24/9 Laurids Clemmensen af Harboøre og enke Edel Simonsdatter
1835 12/11 Søren Nielsen af Røn (Agger s) og enke Mette Nielsdatter
1837 14/3 Christen Andersen af Roslev og Maren Andersdatter
1840 30/6 Jens Peter Andresen fra Skive og Else Madsdatter
1842 28/1 Josef Christensen fra Agger og Maren Nielsdatter
1844 11/2 Niels Nielsen fra Volling og Karen Troelsdatter
1845 8/1 Esper Jensen, tj i Krejbjerg og Maren Knudsdatter

til toppen af siden

Fur kirkebog
1788 7/12 Anders Søndergaard af Nykøbing og Boel Christensdatter af Præstgaard
1808 17/7 Villads Thøgersen af Floutrup (Selde s) og Gjertrud Marie Jensdatter af Præstgaard
1808 4/9 Christen Jeppesen fra Lindum (Selde s) og Maren Jeppesdatter af Ladegaard
1812 22/10 Jens Jensen fra Hinnerup (Thorum s) og Gjertrud Marie Jensdatter af Præstgaard
1813 10/10 Jens Andersen af Fur Mølle og Mette Christensdatter af Selde
1814 16/1 Morten Mortensen af Voil og Helvig Christensdatter fra Selde
1815 11/6 Niels Mortensen fra Aasted og Boel Iversdatter af Madsbad
1816 7/7 Mikkel Kjeldsen af Madsbad og Mette Pedersdatter af Floutrup (Selde s)
1817 26/10 Peder Jensen af Nederby og Maren Jeppesdatter fra Junget
1818 15/11 Hans Knudsen af Engelst og Dorthe Poulsdatter, født i Selde
1819 17/10 Rasmus Jensen, født i Møgelthorum (Thorum s) og Boel Jensdatter af Nederby
1813 10/10 Jens Andersen og Mette Christensdatter fra Selde
1814 16/1 Morten Mortensen og Helvig Christensdatter i Selde
1815 11/6 Niels Mortensen fra Aasted og enke Boel Iversdatter
1816 7/7 Mikkel Kieldsen og Mette Pedersdatter fra Floutrup (Selde s)
1817 26/10 Peder Jensen og Maren Jeppesdatter fra Junget
1818 15/11 Hans Knudsen og Dorthe Poulsdatter, f i Selde
1819 17/10 Rasmus Jensen af Møgelthorum (Thorum s) og enke Boel Jensdatter
1821 25/2 Christen Nielsen og Kirsten Nielsdatter, f i Selde
1821 11/11 Peder Jensen af Glynge (Nautrup s) og Sidsel Jensdatter
1821 29/12 Laurids Knudsen og Anne Poulsdatter fra Floutrup (Selde s)
1822 13/1 Thor Jensen, f i Frammerslev (Oddense s) og Anne Christensdatter
1823 4/5 Em Thor Christensen og Maren Pedersdatter, f i Aasted
1823 26/10 Henrik Jeppesen, f i Floutrup (Selde s) og Maren Iversdatter
1825 16/10 Jens Jensen af Junget og enke Anne Jeppesdatter
1825 6/11 Søren Mortensen, f i S Thise (Thise s) og Maren Christensdatter
1828 24/2 Søren Nielsen og Else Thomasdatter fra Junget
1828 6/7 Rasmus Henriksen fra Nykøbing og Elisabeth Halkaas Amptrup fra Viborg
1829 21/6 Frederik Christensen og Anne Pedersdatter fra Floutrup (Selde s)
1831 23/10 Diderik Mortensen og Maren Jensdatter fra Junget
1832 ?/2 Laurids Nielsen Batum af Selde og Maren Christensdatter
1832 4/11 Anders Andersen Færk og Inger Hansdatter fra Selde
1832 9/12 Jens Nielsen og Anne Thomasdatter fra Junget
1836 2/10 Jeppe Jensen, f i Lindum (Selde s) og Maren Mortensdatter
1836 9/10 Jens Nielsen og enke Maren Pedersdatter, f i Aasted
1836 16/10 Gravers Graversen og Kirsten Nielsdatter, f i Torp (Thise s)
1838 4/11 Christen Christensen og Else Christensdatter, f i Nissum (Aasted s)
1842 19/10 Christen Nielsen Skrædder og Anne Pedersdatter af Lindum (Selde s)
1842 4/12 Niels Christian Jensen fra Thise og Anne Simonsdatter
1843 2/4 Stefan Jensen og Marianne Villadsdatter fra Estvad

til toppen af siden

Rødding kirkebog
Rødding kirkebog har lakuner 1703-1708 og 1732-1748. Derudover er kirkebogen sine steder ulæselig
1701 13/8 Peder Pedersen Purup boende udi Haasum og Kirsten Pedersdatter
1702 21/5 trol Thomas Andersen af Oddense og Kirsten Pallesdatter af Knud
1702 26/4 Jens Pedersen Kollerick (?), borger og handelsmand i Skive og Maren Christensdatter
1702 22/10 NN Andersen af Oddense og Kirsten NN i Knud
1711 x/x Christen Jacobsen af Vejby og Maren Nielsdatter af Jebjerg
1711 9/8 Peder Jensen af Rønneberg (sikkert Rønbjerg) og Mette Christensdatter af Rødding
1711 15/11 Jens Pedersen af Vadum (Lime s) og Karen Olufsdatter på Spøttrup
1712 10/4 Christen Nielsen af Skive og Anne Svenningsdatter i Rødding
1713 26/11 Knud Jacobsen af Vadum (Lime s) og Ellen Sørensdatter af Knud
1713 x/12 Christen Andersen i Dalen og Anne Jacobsdatter v i Præstegaarden
1714 8/5 trol Peder Nielsen af Aalbæk (Lime s) og Maren Jensdatter
1714 5/6 trol Jens Nielsen i Krejbjerg Annexgaard (Krejbjerg s) og Karen Pedersdatter i Rødding
1715 27/10 Niels Christensen af Rødding og Else Jensdatter af Kemberg (?)
1719 8/10 Bernt Jensen (?) og Maren Pedersdatter af Nibe
1720 30/6 Peder Poulsen Spurre, degn til Rødding/Krejbjerg og Maren Hansdatter af Fyn
1721 11/4 Anders Jensen af Krejbjerg og Maren Sørensdatter af Knud
1721 27/4 Christen Jensen af Krejbjerg og Mette Lauridsdatter af Mollerup
1722 8/2 Peder Jeppesen af Nør Lem (Lem s) og Anne Christensdatter i Rødding
1722 28/6 Jeppe Jensen af Stardal (Lem s) og Anne Jensdatter af Knud
1723 5/12 Berthel Jensen fra Harboøre og Mette Jensdatter i Rødding
1723 27/12 Christen Jensen af Vejby og Anne Jensdatter af Rødding
1724 4/4 trol Simon Christensen af Dølby og Maren Christensdatter i Mollerup
1725 1/1 Johan Frederiksen Føgt og Birgitte Johansdatter Bær v i Krejbjerg
1725 11/11 Niels Jensen af Junget Præstegaard (Junget s) og Maren Christensdatter
1725 8/7 Jens Jensen af Aalbæk (Lime s) og Margrethe Pedersdatter af Rødding
1725 11/11 Jens Christensen Rafn af Sønder Lem (Lem s) og Karen Pedersdatter af Krejbjerg
1726 2/6 Søren Jensen af Trærup (Lime s) og Else Pedersdatter af Vadum (Lime s)
1726 21/7 Villads Andersen af Biorte (?) og Kirsten Nielsdatter
1729 27/12 Jacob Madsen i Bilgraf (Balling s) og Maren Jensdatter i Kjærgaard
1730 2/7 Jens Jensen af Aalbæk (Lime s) og Johanne Christensdatter af Mollerup
1749 x/x Jens Jensen af Vejby og Karen Jensdatter af Rødding v i Vejby
1750 5/2 Peder Sørensen Smed af Rødding og Maren Olufsdatter Lengind af Thy
1750 24/9 Peder Nielsen i Præstegaarden i Vejby (Vejby s) og Anne Sørensdatter Smed af Rødding
1752 11/5 Christen Jensen Broe af Vejby og Johanne Villadsdatter af ??
1756 26/2 trol Niels Lauridsen af Vadum (Lime s) og Else Christensdatter af Mollerup
1756 8/x Peder NN, degn i Rødding/Krejbjerg og Anne Jensdatter
1757 x/x Jens NN af Juulsgaard (Krejbjerg s) og Maren Jensdatter
1757 18/9 Peder Christensen af Nørre Andrup (Krejbjerg s) og Maren Svenningsdatter af Mollerup
1759 23/9 Milter (?) Nielsen af Vejby og Boel Andersdatter af Ejstrup
1760 27/5 Jens NN, skomager fra Skive og Birgitte Villadsdatter af Kjær
1762 8/8 NN Christensen og Mette Sørensdatter af Lime
1769 28/3 Jens Pedersen af ?? og Anne Lauridsdatter af Rødding v i Lime
1770 25/10 Jens Pedersen fra Balling og Maren Andersdatter fra Ejstrup v i Balling
1772 5/1 Peder Koch af Rødding og Jens Villadsens datter af Knud Kirke
1772 2/8 Laurids Nielsen Vejby af Hjerk og Karen Morsing i Knud
1773 18/5 Mons Christen Storm, forpagter ved Spøttrup og Jomfru Karen Lind v på Spøttrup
1774 13/2 Laurids Olufsen i Overby (sikkert i Rødding s)og Kirsten Jensdatter
1774 24/4 Christen Jacobsen af Rødding og Mette Nielsdatter, tjenende Eske Jensen i Ginderup (Krejbjerg s)
1778 6/11 Laurids Olufsen og Sidsel Christensdatter af Overby (sikkert i Rødding s)
1779 14/1 Christen Pedersen Kiemp, tjenende i Rødding Præstegaard og Anne Madsdatter v i Lime
1779 22/1 Landsoldat Thomas Sørensen og Dorthe Sørensdatter v i Balling
1779 20/8 Toller Jørgensen, borger fra Løgstør og Maren Pallesdatter af Mollerup
1780 5/11 Berthel Jensen af Overby (sikkert i Rødding s) og Provstinde Sindings pige Maren Villadsdatter af Rødding Præstegaard
1781 21/4 Erik Kjeldsen, ladefoged på Kaas (Lime s) og Kirsten Lauridsdatter, mejerske på Spøttrup
1782 26/11 Landsoldat Niels Eriksen og Karen Christensdatter Bach
1783 6/7 Peder Madsen af Grynderup (Sæby s) og Else Nielsdatter af Mollerup
1786 23/3 Christen Pedersen Nautrup af Sevel s og Else Cathrine Sinding fra Rødding Degnebol
1789 19/2 Peder Jensen af Krejbjerg og Johanne Jensdatter, tjenende i Præstegaarden
1789 5/3 Jens Jensen af Krejbjerggaard (Krejbjerg s) og Kirsten Pedersdatter
1789 28/5 Søren Pedersen Møller af Nørre Andrup (Krejbjerg s) og Maren Christensdatter
1790 3/2 Peder Christensen Hald af Jebjerg og Peder Smeds enke Anne Sørensdatter
1790 26/9 Jens Sørensen fra Aalbæk Præstegaard (Lime s) og Christen Bakkes enke Mette Nielsdatter
1794 22/6 Oluf Lauridsen af Balling og Else Hansdatter af Ejstrup
1795 30/1 Christen Pedersen Primdahl af Ginderup (Krejbjerg s) og Anne Jeppesdatter af Andrup (Krejbjerg s)
1798 11/10 Jens Jensen fra Lime og Anne Svenningsdatter af Rødding
1799 x/8 Laurids Jensen Bynning af Øster Assels på Morsø og Kirsten Jensdatter Høeg af Rødding
1799 22/10 Niels NN af Krejbjerg og Else Andersdatter af Kjærgaard
1799 30/10 Sognepræst fra Sejerslev, Ejerslev og Jorsby menigheder på Mors Niels Sommer og jomfru Maren Mehl, datter af Sal Henrik Mehl, forhen sognepræst i Rødding og Krejbjerg
1802 26/10 Anders Nielsen af Hjerk og Anne Jensdatter af Rødding, tjenende i Nørre Andrup (Krejbjerg s)
1804 28/1 Niels Christensen Grove af Hjerk og Maren Thomasdatter af Rødding
1804 26/4 Christen Jensen af Lyby og Else Christensdatter
1804 27/7 Niels Pedersen af Krejbjerg og Kirsten Christensdatter af Knud
1806 19/8 Niels Berthelsen Bach af Knud By og Mette Jensdatter af Ginderup (Krejbjerg s)
1808 3/11 Villads Thøgersen, tjenende sognepræsten i Aalbæk (Lime s) og Karen Adsersdatter af ??
1809 24/5 Mads Olufsen af Lem og Anne Nielsdatter af Ejstrup
1812 17/4 Christen Jensen af Vester Lem (Lem s) og Niels Berthelsens enke Mette Jensdatter af Rødding
1815 30/5 Jens Iversen af Sønderlem (Lem s) og enke Anne Jensdatter
1815 28/9 Hans Nielsen af Vejby og Johanne Lauridsdatter
1817 16/10 Jeppe Madsen af Pildam (Lem s) og Anne Christensdatter
1820 9/11 Laurids Christensen og Mette Pedersdatter fra Bakgaarden (Krejbjerg s)
1821 14/8 Jens Jensen af Lem og enke Kirstine Andersdatter
1822 19/12 Christen Christensen, nu i Haasum og Maren Sørensdatter
1823 3/4 Laurids Pedersen og Karen Nielsdatter i Nørandrup (Krejbjerg s)
1824 6/4 Christen Nielsen af Balling og Kirsten Andersdatter
1825 13/5 Nis Nissen og Anne Dorthe Hagensen v på Spøttrup
1825 26/5 Niels Andersen af Lem og Karen Sørensdatter af Lem
1826 30/3 Christen Jensen på Hostrup (Lem s) og Anne Marie Sørensdatter v i Lem
1826 1/9 Carl Frederik Bonne af Thisted og Louise Birgitte Spleth, tj i Skive v i Skive
1828 30/5 Em Anders Andersen i Otting og Kirsten Christensdatter
1828 28/10 Søren Nielsen i Hjerk og Kirsten Jensdatter fra Gamstrup (Roslev s)
1829 19/5 Christian Øllgaard af Skive og Sofie Caroline Marie Rosendahl
1829 20/5 Anders Nielsen Dyrberg og Mette Marie Christensdatter i Næstild (Oddense s)
1829 10/11 Jens Lauridsen i Jebjerg og Karen Margrethe Feilberg
1820 15/7 Jens Christensen Skjøth i Balling og Anne Kirstine Jensdatter
1831 5/10 Anders Pedersen i Frammerslev (Oddense s) og Frederikke Pedersdatter, f i ?lev
1832 25/10 Peder Jensen af Balling og Kirsten Henriksdatter
1832 23/11 Ingvard Hansen, oph sig i Egtved og Thegesi (?) Sofie Bregnholm
1832 30/11 Em Anders Nielsen og Karen Nielsdatter, f i Egebjerg
1833 28/2 Laurids Pedersen, tj i Krejbjerg og enke Boel Pedersdatter
1833 1/10 Jeppe Jensen af Thise og Kirsten Jacobsdatter
1833 1/10 Hans Jacobsen og Dorthe Jensdatter fra Sillerslev (Ø Assels s)
1833 ?/? Christen Christensen, tj i Skammergaard (?) (Junget s) og Boel Nielsdatter i Krejbjerg
1834 6/2 Christen Christensen og Kirsten Sørensdatter fra Grønning
1835 27/5 Jens Lauridsen og Boel Andersdatter i Ginnerup (Krejbjerg s)
1838 28/12 Søren Jensen af Sillerslev (Ø Assels s) og Boel Lauridsdatter Kundborg i Krejbjerg
1839 18/10 Niels Sørensen og Birthe Andersdatter af Vejby, tj i Krejbjerg
1840 13/10 Jens Lauridsen fra Hindborg, tj i Bostrup (Jebjerg s) og Marie Bregnholm
1841 27/7 Anders Lauridsen af Otting og Johanne Madsdatter
1841 21/9 Christian Jacobsen Primdahl i Frederikssund og Antonette Elisabeth Dorothea Hansen i Kbh
1843 5/12 Anders Olufsen og Anne Kirstine Lauridsdatter fra Nannerup (Jebjerg s)
1844 26/1 Enevol Wilhelm Jacobsen og Petrine Skov fra Bansgaard (?) (Højslev s)
1844 30/5 Iver Jensen fra Eising og Birthe Marie Sørensdatter
1844 19/11 Peder Jensen Dommerby, tj i Vadum (Lime s) og Karen Christensdatter i Vadum (Lime s)
1844 29/11 Anders Andersen i Otting og Birthe Hansdatter
1845 31/1 Jens Christian Jensen fra Thyholm, nu i Vadum (Lime s) og Johanne Cathrine Poulsdatter (Trælborg)

til toppen af siden

Krejbjerg kirkebog
Kirkebog har en lakune 1705-1708
1701 x/x Christen Sahl fra Oddense og Kirsten Espersdatter af Krejbjerggaard
1703 9/12 Jens Sørensen af Frammerslev (Oddense s) og Johanne NN i Ginderup
1704 12/10 Therkild Christensen af Kaastrup (Oddense s) og Karen Jensdatter af Ginderup
1709 10/11 Christen Nielsen i Grove (Brøndum s) (ved trolovelsen Christen Nielsen af Bostrup (Lyby s)) og Anne Pedersdatter på Bakken
1709 18/8 Niels Christensen i Grove (Brøndum s) og Anne Jensdatter i Skrivergaard
1710 23/11 Oluf Berthelsen af Balling og Kirsten Jensdatter af Krejbjerg
1711 29/12 Christen Jensen Skomager, kommet fra Mors og Karen Mikkelsdatter
1711 22/11 Bendt Jensen af Thorum og Maren Madsdatter i Andrup
1712 26/6 Søren Svendsen på Spøttrup (Rødding s) og Karen Pedersdatter på Hestehave
1713 22/10 Oluf Christensen af Frammerslev (Oddense s) og Else Nielsdatter, tjenende i Nørgaard
1714 8/7 Jens Nielsen af Øxenvad i Dølby s og Dorthe Jensdatter (ved trolovelsen Pedersdatter) i Nørre Andrup
1714 29/7 Søren Nielsen af Frammerslev (Oddense s) og Maren Andersdatter af Nørre Andrup
1714 19/8 trol Henrik Andersen Stork af Vejby og Maren Jensdatter i Krejbjerg
1718 19/4 Peder Nielsen af Vejby og Anne Nielsdatter i Ginderup
1722 29/11 NN Grønning af Dølby og Mette Jensdatter af Krejbjerggaard
1723 27/2 Peder Christensen af Grynderup (Sæby s) og Karen Nielsdatter af Hummelgaard
1723 13/6 Jens Jensen af Otting og Maren Andersdatter v i Otting
1724 5/6 Jens Christensen og Karen Christensdatter af Rødding
1724 15/10 Niels Knudsen (?) af Dølby og Anne Christensdatter Gade af Krejbjerg
1724 3/12 Christen Jensen af Grinderslev og Karen Jensdatter i Krejbjerg
1726 3/11 Jens Mikkelsen af Jegend (Jegindø?) og Karen Svendsdatter af Overgaard
1730 11/4 Jens Lauridsen af Nautrup og Maren Nielsdatter i Krejbjerg
1733 18/12 trol Poul Pedersen af Krejbjerg og Else Jensdatter af Rødding v i Rødding
1734 15/6 Christen Henriksen af Knud By (Rødding s) og Anne Jensdatter af Krejbjerg Gade
1735 11/4 Mads Jeppesen af Frammerslev (Oddense s) og Kirsten Pedersdatter af Krejbjerg
1735 12/4 Christen Pedersen af Vadum (Lime s) og Maren Pedersdatter af Nørre Andrup
1735 26/6 Christen Pedersen af Rybjerg og Maren Madsdatter af Krejbjerg v i Hjerk
1736 x/x Vellærde Frederik Jensen Bryndlund af Hillerslev i Thy og Mademoiselle Sidsel Malene Havelund af Krejbjerg
1736 15/1 Poul Mikkelsen af Holmgaard i Nørre Salling (Sæby s) og Maren Jørgensdatter i Krejbjerg
1737 29/11 Peder Jellesen af Lime og Sidsel Hansdatter v i Rødding
1737 22/9 Peder Melchiorsen af Frammerslev (Oddense s) og Anne Sørensdatter af Nørre Andrup
1738 26/10 Christen Madsen af Vejby og Else Christensdatter af Krejbjerg
1739 29/11 Peder Christensen Koch af Rødding og Boel Pedersdatter af Krejbjerg
1741 16/4 Jens Sørensen af Bajlum (Hjerk s) og Dorthe Nielsdatter af Ginderup
1741 21/7 Christen Christensen af Oddense og Karen Nielsdatter af Ginderup
1743 16/7 Christen Bentsen af Balling og Inger Lauridsdatter af Krejbjerg
1748 16/4 Christen Christensen Hedegaard af Hjerk og Mette Svenningsdatter af Nørre Andrup
1751 9/5 Peder Christensen af Nørre Salling og Anne Jensdatter af Krejbjerggaard
1751 21/5 Sr Christen Jensen Mønsted fra Bustrup (Ramsing s) og Mad Sidsel Malene Havelund
1751 15/8 Jørgen Jensen af Oddense og Sidsel Madsdatter af Hummelgaard
1753 2/12 Peder Jensen af Bajlum (Hjerk s) og Kirsten Nielsdatter af Ginderup
1754 30/6 Peder Sørensen Kold af Netterup (Nittrup? Balling s) og Maren Christensdatter af Nørre Andrup
1756 8/6 Niels Christensen Tekker af Sønder Lem (Lem s) og Else Christensdatter Graver af Krejbjerg
1756 5/10 Morten Pedersen Kingel af Bostrup (Lyby s) og Boel Sørensdatter af Ginderup v i Lyby
1757 3/11 Jens Knudsen af Kisum i Estvad og Kirsten Pedersdatter i Ginderup v i Estvad
1758 15/10 Therkild Jensen Gylboe af Vejby og Anne Pedersdatter af Juulsgaard
1758 5/11 Christen Pedersen Høeg af Rødding og Else Jensdatter af Krejbjerg
1759 5/6 Jens Jensen Toft af Vile og Karen Andersdatter af Ginderup v i Vile
1760 14/9 Jens Christensen, tjenende i Nykøbing, og Ingeborg Nielsdatter i Ginderup
1761 12/7 Niels Christensen af Over Sønderup i Harre og Anne Christensdatter af Nørre Andrup
1761 x/x Sr Hans Nielsen af Bustrup Mølle (Ramsing s) og Margrethe Pedersdatter af Krejbjerg
1763 25/3 Peder Dalsgaard af Nør Lem (Lem s) og Anne Christensdatter af Andrup
1763 16/10 Niels Eskesen fra Spøttrup (Rødding s) og Anne Christensdatter af Krejbjerg
1766 29/6 Laurids Poulsen af Dalstrup (Harre s) og Benned Andersdatter af Nørre Andrup
1768 1/5 Christen Andersen af Mollerup (Rødding s) og Anne Nielsdatter af Krejbjerg
1768 5/4 trol Henrik Christensen af Knud (Rødding s) og Anne Andersdatter på Spøttrup (Rødding s)
1769 23/7 Jeppe Skov af Dalstrup (Harre s) og Boel Andersdatter Primdahl af Andrup
1769 26/10 Morten Sørensen fra Volling og Maren Pedersdatter i Ginderup v i Volling
1770 30/12 Simon Jeppesen fra Otting og Kirsten Andersdatter
1772 20/4 trol Niels Sørensen fra Hjerk og Anne Nielsdatter af Krejbjerg
1772 18/10 Jens Nielsen og Karen Huuses datter af Krejbjerg v i Rødding
1772 8/12 Svenning Sørensen og Maren Christensdatter af Krejbjerg
1775 23/7 Morten Christensen af Trustrup (Dølby s) og Maren Gudichsdatter af Hummelgaard
1778 16/4 Peder Lauridsen af Vester Lem (Lem s) og Else Christensdatter af Krejbjerg
1779 18/4 Christen Sørensen af Hjerk og Anne Christensdatter af Krejbjerg
1779 10/10 Jens Christensen fra Grove (Brøndum s) og Mette Nielsdatter af Ginderup
1780 12/12 Jeppe Madsen, ladefoged fra Spøttrup (Rødding s) og Anne Jensdatter i Krejbjerg
1781 4/6 Laurids Nielsen af Balling og Margrethe Christiansdatter i Grundvad
1781 9/9 Søren Pedersen fra Nørby i Balling s og Kirsten Madsdatter i Overgaard
1782 25/6 Peder Iversen af Hvidbjerg og Karen Pedersdatter af Andrup
1782 24/11 Henrik Christensen af Rødding og Mette Christensdatter Mossing af Ginderup
1788 29/5 Mads Nielsen fra Nørby i Balling s og Marianne Jensdatter fra Krejbjerg Grundvad
1788 3/10 NN Jensen fra Hjerk og Benned Jeppesdatter fra Andrup
1789 23/11 trol NN Jeberg af Mollerup i Rødding og Anne Pedersdatter af Krejbjerg v i Rødding
1791 8/12 Laurids Jensen af Vadum i Lime og Karen Jensdatter af Krejbjerg
1794 16/10 Laurids Nielsen af Kjærgaard i Rødding og Dorthe Pedersdatter af Bakgaarden
1796 10/11 Christen Lauridsen, tjenende i Overgaard og Christiane Sørensdatter sst v i Oddense
1797 6/10 Peder NN af Vejby og Maren Nielsdatter
1799 24/3 Niels Christensen, tjenende i Hjerk, og Dorthe Sørensdatter
1800 14/4 Anders Lauridsen, tjenende i Holstebro, og Inger Svenningsdatter, tjenende i Krejbjerg Grundvad
1800 22/4 Jesper Sørensen af Oddense og Anne Jensdatter, tjenende udi Krejbjerggaard
1801 26/4 Jens Jensen, tjenende i Vejby, og Mette Pedersdatter af Krejbjerg
1802 4/11 Laurids Christensen af Otting og Maren Andersdatter, tjenende i Krejbjerg
1802 5/12 Esper Jensen af Oddense og Mette Jensdatter af Nørre Andrup
1803 17/11 Laurids Pedersen af Mollerup (Rødding s) og Mette Pedersdatter af Krejbjerg
1805 27/12 Søren Henriksen, tjenende Christen Haldborg i Balling, og Anne Jensdatter, tjenende i Krejbjerg
1806 17/6 Laurids Jensen, tjenende på Kaas (Lime s), og Maren Pedersdatter Smed af Krejbjerg
1808 24/3 Peder Jensen af Haasum og Anne Marie Christensdatter af Krejbjerg
1808 7/4 Søren Iversen af Balling og Sidsel Pedersdatter af Krejbjerg
1808 21/4 Anders Christensen Husted af Torp (hvor der det?) og Karen Nielsdatter Skrædder af Krejbjerg
1811 28/5 Anders Gudichsen af Opperby i Lem s og Kirsten Nielsdatter Skrædder af Krejbjerg
1811 4/10 Anders Andersen af Rødding Grundvad (Rødding s) og Dorthe Christiansdatter i Krejbjerg
1812 6/11 Sr Christian Sahl af Brøndum og Mette Jensdatter i Krejbjerg
1814 24/11 Jeppe Christensen, tj i Hjerk og Dorthe Christensdatter
1814 8/12 Christen Christensen Broe i Aale (Sahl s) og Karen Christensdatter
-1815 Niels Christensen af Arbæk Mølle (hvor er det?) og Else Gudiksdatter
1815 20/10 Jens Jensen Møller af Balling Nedermølle (Balling s) og Boel Jensdatter
1815 28/12 Peder Madsen af Refsgaard i Volling og Anne Margrethe Sørensdatter
1816 8/2 Niels Jochumsen Svane fra Balling og Else Andersdatter
1816 18/10 Em Peder Christensen Bavn fra Opperby (Lem s) og Kirsten Christensdatter
1818 2/10 Peder Andersen og Boel Sørensdatter fra Hvidbjerg
1819 26/10 Mads Andersen, tj i Balling Nedermølle (Balling s) og Dorthe Christensdatter
1820 10/2 Niels Nielsen fra Grynnerup (Sæby s) og Anne Sofie Olufsdatter
1820 25/4 Peder Nielsen Vejlgaard af Rønbjerg og enke Kirsten Lauridsdatter
1820 11/12 Em Christen Nielsen af Vium (Hjerk s) og Kirsten Andersdatter
1821 24/4 Jens Pedersen Rønberg af Rødding og Kirsten Christensdatter
1822 28/2 Niels Christensen af Vium (Hjerk s) og Dorthe Andersdatter
1822 28/3 Hans Peter Mikkelsen og Johanne Mikkelsdatter fra Brøndum
1822 11/4 Peder Christensen Godsk af Lem og Karen Christensdatter
1822 31/10 Niels Sørensen Smed af Hjerk og Dorthe Jensdatter
1824 8/1 Em Anders Madsen i Balling og Boel Eskesdatter
1824 5/2 Em Jens Pedersen fra Sillerslev (Ø Assels s) og Dorthe Cathrine Christensdatter
1824 29/10 Christen Jensen Vejby af Haasum og Maren Christensdatter
1825 29/3 Christen Nielsen Otting og Boel Eskesdatter
1825 27/9 Claus Jensen Skov af Kaas Skovhus, nu oph sig i Balling og Anne Eskesdatter
1826 21/7 Jens Poulsen fra Balling og Mette Nielsdatter
1827 5/6 Christen Jacobsen fra Hvidbjerg og Johanne Jensdatter
1827 29/11 Mikkel Nielsen fra Hesselberg (Estvad s) og Marianne Mikkelsdatter
1827 1/12 Anders Sørensen, tj i Otting og Anne Cathrine Christensdatter
1829 29/5 Niels Lauridsen fra Mollerup (Rødding s) og Maren Eskesdatter
1829 21/7 Christen Pedersen Vinther af Opperby (Lem s) og Boel Lauridsdatter af Tøndering
1829 7/8 Jesper Sørensen Pajberg af Hjerk og Inger Eskesdatter
1829 11/12 Anders Christensen i Brunsgaard (Lem s) og Boel Nielsdatter
.1830 19/10 Søren Knudsen fra Harre og Karen Axelsdatter
1830 29/10 Em Erik Nielsen af N Balling (Balling s) og Karen Madsdatter
1831 25/10 Jeppe Lauridsen fra Frammerslev (Oddense s) og Sidsel Christensdatter
1831 6/12 Laurids Mortensen,f i Næstild (Oddense s) og Johanne Andersdatter fra Lunddahl (hvor er det?)
1832 6/2 Anders Lauridsen i Tøndering og Boel Andersdatter
1832 7/2 Jens Mehlsen af Thorum og Kirsten Madsdatter v i Thorum
1832 10/2 Thor Jensen og enke Anne Christensdatter i Vejdalshus (hvor er det?)
1832 23/2 Laurids Jensen af Nederhjerk (Hjerk s) og Else Axelsdatter
1832 3/7 Peder Jensen Dahlstrup i Durup og Maren Jensdatter
1832 20/9 Laurids Justesen af Volling og Kirsten Sørensdatter
1833 4/1 Jacob Madsen fra Lime og Dorthe Berthelsdatter
1833 5/12 Jens Pedersen af Højslev og Mette Kirstine Madsdatter
1834 16/1 Niels Madsen fra Lime og Boel Berthelsdatter
1834 10/6 Niels Jensen, f i Handborg s (!) og Maren Andersdatter
1834 6/11 Søren Christensen i Vium (Hjerk s) og Kirsten Nielsdatter
1834 20/11 Em Anders Nielsen i Grove (Brøndum s) og Inger Christensdatter
1835 7/4 Em Jens Christensen Korsgaard af Vejsmark (Grinderslev s) og Boel Christensdatter
1835 6/8 Peder Jensen af Højslev og Sidsel Christensdatter
1835 22/9 Peder Eskesen i Haasum og enke Dorthe Berthelsdatter
1835 13/10 Jens Sørensen i Vestergaard (Oddense s) og Dorthe Gudiksdatter
1836 18/2 Niels Jensen i Grættrup (Junget s) og Kirsten Christensdatter
1836 21/4 Mads Madsen i Grinderslev (faderen i Lime) og Dorthe Nielsdatter
1837 21/3 Jens Jensen Bønding, tj i Rødding Præstegaard og Johanne Eskesdatter
1837 7/12 Anders Jeppesen fra Grinderslev og Marianne Madsdatter
1838 26/9 Christen Christensen Bek og Marianne Jørgensdatter, tj i Rødding Præstegaard
1838 30/11 Jens Nielsen Bysted fra Nautrup og Maren Christensdatter (Morsing) fra Rødding
1839 5/11 Niels Nielsen Mollerup og Anne Dorthe Jensdatter fra Nannerup (Jebjerg s)
1840 19/5 Peder Pedersen af Nautrup og Karen Pedersdatter af Mollerup (Rødding)
1840 4/6 Mads Andersen fra Vile og Maren Nielsdatter
1840 13/11 Peder vEskesen og Marianne Jensdatter fra Glynge (Nautrup s)
1841 19/10 Anders Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Rødding
1841 4/11 Peder Gudiksen og Mette Andersdatter af Hindborg
1842 11/10 Peder Andersen fra Opperby (Lem s) og Kirsten Nielsdatter
1843 16/2 Jeppe Madsen og Maren Nielsdatter fra Rødding Kjær (Rødding s)
1843 18/5 Jens Christian Nicolaisen af Selde og Inger Andersdatter
1843 1/6 Simon Hansen fra Durup og Marianne Christensdatter fra Rødding
1843 ?/? Jens Mikkelsen af Hjerk og Maren Jensdatter
1844 9/4 Poul Christian Andersen fra Dølby og Maren Cathrine Sørensdatter
1844 11/4 Christen Jensen og Anne Pedersdatter (Lund) fra Thorum
1844 28/6 Jens Jeppesen og Mette Jeppesdatter fra Otting
1844 24/10 Gudike Pedersen og Johanne Christensdatter i Mollerup (Rødding s)
1844 31/10 Laurids Henriksen af Trustrup (Dølby s) og Ide Cathrine Christensdatter

til toppen af siden

Balling-Volling kirkebog
1704 2/11 Christen i Mollerup (Rødding s) og Peder Quists datter
1706 4/3 Hr Oluf Jeppesen Trans fra Sæby s og Margrethe Nielsdatter Fastrup v i Balling
1706 15/8 Mogens Lauridsen, enkemand af Grove (Brøndum s) og Anne Madsdatter i Volling v i Volling
1707 25/4 Christen Pedersen Quist af Balling og Johanne Andersdatter i Volling v i Volling
1707 22/5 trol Anders Sørensen Kiempe af Vejby og Inger Jensdatter i Revsgaard (Volling s)
1707 3/7 Christen Jeppesen Gadgaard af Hvidbjerg og Birgitte Jensdatter i Faarkrog (Balling s) v i Balling
1708 25/11 Jens Nielsen af Harregaard (Harre s) og Anne Pedersdatter i Damgaard, tjenende i Balling v i Balling
1709 Peder Christensen af Brøndum og Boel Jensdatter Søndergaard v i Brøndum
1711 2/8 trol Peder Jensen af Rønbjerg og Maren Madsdatter i Balling
1712 29/5 Jeppe Jensen af Øster Lyby (Lyby s) og Kirsten Jeppesdatter af Faarkrog v i Balling
1713 12/3 Anders Madsen af Sønder Balling (Balling s) og Maren Pedersdatter af Rebbestrup (hvor er det?) v i Balling
1713 16/7 Simon Poulsen af Hvidbjerg og Maren Pedersdatter af Vraae (Balling s)
1713 26/11 Søren Vistisen af Viborg og Bended Pedersdatter v i Balling
1715 28/2 Niels Jensen i Visholm (Ramsing s) og Maren Pedersdatter i Hedegaard i Balling v i Balling
1715 30/6 Jesper Jensen af Volling og Margrethe Jensdatter i Vraa (Balling s)
1715 13/10 trol Peder Jensen fra Viborg og Karen Eskesdatter i Volling
1716 16/8 Jens Andersen af Otting og Boel Gravesdatter af Vesterby (Balling s) v i Balling
1717 30/8 trol Mæle Andersen af Brøndumbæk (Hem s) og Anne Berthelsdatter i Nørby (Balling s)
1717 21/10 Jens Kjeldsen af Lime og Johanne Jensdatter i Sønder Balling (Balling s) v i Balling
1718 15/5 Peder Andersen af Otting og Johanne Gravsdatter i Volling v i Volling
1719 24/9 Christen Jensen af Junget og Maren Pedersdatter i Hedegaard v i Balling
1719 29/10 Christen Christensen af Hvidbjerg og Margrethe Nielsdatter, tjenende i Volling v i Volling
1719 12/11 Søren Nielsen Østergaard af Ramsing og Anne Nielsdatter i Revsgaard (Volling s) v i Volling
1720 7/7 Anders Christensen af Øster Grønning (Grønning s) og Kirsten Pedersdatter i Hedegaard (Balling s) v i Balling
1723 21/2 Poul Jensen af Krejbjerg og Else Christensdatter, tjenende i Balling Præstegaard (Balling s) v i Dølby
1723 4/4 Peder Nielsen af Sønder Andrup (Ramsing s) og Mette Christensdatter af Nørballing (Balling s) v i Balling
1724 29/10 Anders Jensen af Otting og Kirsten Andersdatter i Nørby (Balling s) v i Otting
1726 1/1 Iver Pedersen af Hjerk og Kirsten Sørensdatter i Balling Nedermølle (Balling s) v i Balling
1726 11/6 Svend Joelsen fra Selde og Inger Poulsdatter i Nettrup (Balling s) v i Balling
1726 1/12 Jens Sørensen af Rettrup (Hvidbjerg s) (ved trolovelsen fra Kjærgaardsholm (Haasum s)) og Dorthe Christensdatter i Nedermølle (Balling s) v i Balling
1726 8/12 Jens Hansen af Næstild (Oddense s) og Karen Jensdatter i Volling v i Volling
1730 29/10 Milther Lauridsen af Vejby og Anne Pedersdatter Rebbestrup i Balling v i Balling
1731 29/4 Christen Lauridsen, ladefoged på Skivehus og Maren Nielsdatter i Hedegaard (Balling s) v i Balling
1731 28/10 Peder Pedersen af Hindborg og Maren Olufsdatter i Volling v i Volling
1732 29/6 Anders Jensen af Hvidbjerg og Johanne Lauridsdatter i Gust (Balling s) v i Balling
1733 19/4 Peder Jensen Lybye af Hem og Karen Nielsdatter i Hedegaard (Balling s) v i Balling
1733 27/12 Mads Eskesen af Krarupgaard (Hem s) og Karen Pedersdatter i Refshoved (Volling s) v i Volling
1734 24/10 Christen Sørensen i Vium (Hjerk s) og Maren Jensdatter i Næsbækgaard (Balling s) v i Balling
1735 3/7 Christen Jørgensen af Resen og Giertrud Mathiasdatter i Gust (Balling s)
1736 22/5 Peder Madsen af Vile og Maren Sørensdatter af Vesterby (Balling s) v i Balling
1736 23/9 Svenning Andersen af Hem og Maren Nielsdatter af Hedegaard (Balling s) v i Balling
1737 16/10 Søren Jeppesen, tjenende i Skive og Karen Jensdatter af Hedegaard (Balling s) v i Balling
1740 18/3 Esper Jørgensen af Hjerk og Kirsten Mathiasdatter af Gust (Balling s) v i Balling
1740 11/5 Erik Jensen, tjenende på Bjørnsholm (Overlade s) og Kirsten Christensdatter af Balling Nedermølle (Balling s) v i Balling
1740 8/6 Jeppe Christensen af Vester Lem (Lem s) og Maren Jensdatter Bach af NørBalling (Balling s) v i Balling
1740 27/7 Oluf Jensen af Rødding og Johanne Jensdatter af NørBalling (Balling s) v i Balling
1741 13/7 Peder Mølgaard af Grove (Brøndum s) og Else Pedersdatter af Sønder Balling (Balling s) v i Volling
1741 28/7 Søren Mogensen, tjenende i Skive og Sidsel Pedersdatter i Vraa (Balling s) v i Balling
1742 4/10 Jens Skiødsgaard af Ramsing og Dorthe Pedersdatter (ved trolovelsen Bernatsdatter) af Høstgaard (Balling s) v i Balling
1743 7/2 Christen Sørensen, degn for Thaarup og Qvols i Fjends Herred og Maren Sørensdatter af Præstegaarden v i Thaarupgaards Kirke
1744 17/11 Peder Espersen af Bostrup (Lyby s) og Kirsten Jensdatter af NørBalling (Balling s) v i Balling
1745 6/3 Jens Nielsen af Grove (Brøndum s) og Maren Christensdatter Smed af Volling v i Volling
1745 6/7 Søren Christensen af Volling og Johanne Mortensdatter af Gust (Balling s) v i Volling
1746 6/10 Christen Kurup af Rittrup (sikkert Rettrup, Brøndum s) og Mette Pedersdatter af Næsbækgaard (Balling s) v i Balling
1746 21/12 Just Jensen af Volling og Karen Christensdatter af Nør Lem (Lem s) v i Volling
1747 1/10 Christen Nielsen af Egebjerg (Ejsing s) og Anne Nielsdatter af Volling v i Ejsing
1747 1/11 Niels Bach af Rittrup (sikkert Rettrup, Brøndum s) og Inger Christensdatter af Volling v i Volling
1747 9/11 Christen Goul af Grove (Brøndum s) og Johanne Sørensdatter af Nittrup (Balling s) v i Balling
1747 23/11 Niels Møller af Haasum og Anne Madsdatter af Nittrup (Balling s) v i Balling
1748 3/7 Jørgen Poulsen af Grove (Brøndum s) og Sidsel Robbelstrup af Gust (Balling s) v i Balling
1748 8/8 Christen Nielsen af Vejby og Johanne Jellesdatter af NørBalling (Balling s) v i Vejby
1748 1/12 Laurids Madsen af Ramsing og Maren Haue af Vesterby (Ramsing s) v i Ramsing
1749 2/3 Laurids Thøgersen af Krejbjerg og Maren Jensdatter af Vraa (Balling s) v i Balling
1749 14/8 Jens Bønding af Otting og Giertrud Mathiesdatter af Gust (Balling s) v i Otting
1751 15/1 Jens Espersen af Hjerk og Bendid Pedersdatter af Ballinggaard (Balling s) v i Balling
1751 28/11 Jens Jensen af Hvidbjerg og Karen Nielsdatter af Volling v i Volling
1752 19/9 Henrik Christensen af Mollerup (Rødding s) og Inger Pedersdatter Møller af NørBalling (Balling s) v i Rødding
1754 18/4 Anders Villadsen af Knud (Rødding s) og Else Johansdatter af NørBalling (Balling s)
1755 18/2 Peder Vinkel af Viborg og Kirsten Villumsdatter af Volling
1755 9/10 Søren Jensen af Vejby og Dorthe Justdatter af Præstegaarden
1755 3/12 Christen Jensen af Bostrup (Lyby s) og Maren Revsgaard af Volling
1755 18/12 trol Jens Pedersen af Rødding og Karen Christensdatter af Gust (Balling s)
1760 13/3 Christen Andersen af Brøndum og Kirsten Andersdatter af Sønder Balling (Balling s)
1761 11/10 Søren Nielsen af Krejbjerg og Mette Andersdatter af Vraa (Balling s) v i Balling
1761 30/12 Knud Christensen af Tolstrup (Hem s) og Sidsel Christensdatter af Volling v i Volling
1762 12/4 Gravers Iversen af Volling og Mette Simonsdatter af Sønder Balling (Balling s) v i Balling
1762 31/5 Simon Andersen af Skivehus og Karen Lauridsdatter af Gust (Balling s) v i Balling
1762 1/8 Esper Pedersen af Brøndum og Anne Lydersdatter af Revsgaard (Volling s) v i Volling
1762 22/8 Christen Pedersen Kold fra Giedholm (Krejbjerg s) og Mette Sørensdatter af Gust (Balling s) v i Balling
1762 21/8 Jens Jensen af Hvidbjerg og Karen Gertsdatter af Volling v i Balling
1763 13/2 Johan Caspersen af Ramsing og Maren Sørensdatter af Gust (Balling s) v i Balling
1763 23/6 Jacob Madsen, tømmersvend af Skive og Maren Jeppesdatter, enke af Overmølle (Balling s) v i Balling
1763 31/7 Mads Lydersen af Revsgaard (Volling s) og Else Poulsdatter fra Veilgaard (hvor er det?) v i Volling
1763 16/10 Villads Nielsen af Volling og Dorthe Iversdatter af Gust (Balling s) v i Balling
1763 6/12 Niels Nielsen Skomager af Vejby og Else Nielsdatter af Volling v i Vejby
1764 13/5 Mads Andersen af Brøndum og Johanne Jacobsdatter af Vraa (Balling s) v i Balling
1764 1/11 Peder Jensen Koch af Lime og Karen Nielsdatter af Sønder Balling (Balling s) v i Lime
1765 13/1 Christian Lauridsen Smed af Vejby og Inger Madsdatter af NørBalling (Balling s) v i Balling
1765 9/6 Anders Jacobsen af Grove (Brøndum s) og Karen Nielsdatter af Revsgaard (Volling s) v i Volling
1766 9/2 Jens Pedersen Bønding af Ejstrup (Rødding s) og Dorthe Lauridsdatter af NørBalling (Balling s) v i Balling
1766 20/5 Søren Mattersen af Saustrup (Oddense s) og Maren Pedersdatter af Høstgaard (Balling s) v i Balling
1766 25/11 Christen Lauridsen Skive af Gimsing og Boel Pedersdatter af NørBalling (Balling s) v i Balling
1767 8/1 Christen Nielsen Ejsing af Volling og Boel Eskesdatter af Sønder Balling (Balling s) v i Balling
1767 1/3 Christen Andersen i Høstgaard (Balling s) og Karen Andersdatter af Revsgaard (Volling s) v i Volling
1767 31/5 Jørgen Sørensen af Store Ramsing s! og Maren Olufsdatter af Gust (Balling s) v i Balling
1767 9/7 Jens Knudsen af Rødding og Anne Jensdatter af NørBalling (Balling s) v i Rødding
1768 3/8 Jens Olufsen og Inger Madsdatter, begge af Gust (Balling s) v i Roslev
1769 27/3 Niels Nielsen Præst af Næstild (Oddense s) og Mette Lydersdatter af Revsgaard (Volling s) v i Volling
1769 23/7 Søren Frandsen af Viborg og Johanne Lauridsdatter af Balling v i Balling
1770 17/4 Laurids Jeppesen Tolstrup i Otting og Anne Christensdatter af Volling v i Volling
1770 29/4 Christen Degn af Krejbjerg og Maren Jensdatter af Ballinggaard (Balling s) v i Balling
1771 10/2 Anders Espersen af Otting og Maren Sørensdatter af Balling v i Balling
1772 17/12 Christen Mikkelsen af Haasum og Anne Nielsdatter af Volling v i Haasum
1776 3/2 Søren Christensen af Fussinge Gods og Maren Hermansdatter af Volling v i Volling
1776 28/7 Oluf Pedersen af Starup (Højslev s) og Johanne Sørensdatter af Revsgaard (Volling s) v i Balling
1777 29/6 Jeppe Nielsen af Dølby og Mette Jensdatter, enke af Volling v i Volling
1779 1/10 Jørgen Christian Pedersen, enkemand af Brøndum og Maren Jacobsdatter af Volling v i Volling
1779 4/11 Anders Jacobsen, enkemand af Ejstrup (Rødding s) og Johanne Olufsdatter v i Rødding
1780 16/4 Christen Jensen, enkemand af Vejby og Karen NN v i Vejby
1780 31/7 Anders Andersen, enkemand af Rødding Grundet (Rødding s) og Anne Nielsdatter v i Balling
1780 13/8 Erik Sørensen, enkemand af Volling og Maren Jensdatter af Otting, tjenende i Præstegaarden v i Balling
1780 29/10 Jens Hansen, ladefoged fra Keldgaard (Selde s) og enken Dorthe Pedersdatter v i Balling
1782 5/11 Laurids Olufsen, enkemand af Rødding og Maren Christensdatter, tjenende i NørBalling (Balling s) v i Rødding
1783 19/2 trol Christen Pedersen af Hindborg og Else Kirstine af Gust (Balling s) v i Balling
1783 30/10 Thomas Jensen af Visholm (Ramsing s) og Karen Christensdatter, tjenende i Volling v i Volling
1784 4/7 Jens Christensen, enkemand af Lem og Dorthe Nielsdatter, tjenende i Søndergaard (Volling s) v i Lem
1784 17/6 Niels Lauridsen fra Vium (Hjerk s) og og Else Hansdatter af Volling v i Volling
1784 15/8 Jens Ludvigsen Rytter af Kaas Gade og Maren Christensdatter, tjenende i Volling v i Vejby
1785 17/11 Mads Andersen af Krejbjerg og Dorthe Pedersdatter i Nørby (Balling s) v i Balling
1786 17/4 Christen Pedersen, tjenende i Vraa (Balling s) og Karen Pedersdatter, tjenende i Revsgaard (Volling s) v i Volling
1786 31/10 Jens Jensen af Trevad Mølle (Vridsted s?) og Kirsten Nielsdatter, enke i Neder Balling Mølle (Balling s) v i Balling
1788 19/2 Laurids Olufsen, enkemand af Rødding og Anne Nielsdatter, tjenende i Volling v i Rødding
1788 15/10 Forvalter Balthazar Lov fra Lemvig og Anne Margrethe Bering v i Balling Præstegaard
1788 23/11 Jens Christensen af Sønder Andrup (Ramsing s) og Karen Nielsdatter Bran (?) i Sønder Balling (Balling s) v i Balling
1789 3/5 Laurids Justesen af Ramsing og Mette Lauridsdatter af Balling v i Ramsing
1789 1/6 Niels Eskesen af Volling og Maren Madsdatter Sønder Balling (Balling s) v i Balling
1789 18/6 Mads Jensen Møller i Bjerre Mølle (Tøndering s) og Maren Mogensdatter af Nittrup (Balling s) v i Balling
1789 ?/8 Poul Pedersen, tjenende i Skive og Else Jeppesdatter, tjenende i Overmølle (Balling s) v i Krejbjerg
1790 ?/9 Laurids Jensen af Nannerup (Jebjerg s) og Dorthe Andersdatter af Volling v i Volling
1791 29/12 Anders Christensen af Frammerslev (Oddense s) og Mette Pedersdatter v i Balling
1792 7/6 Niels Andersen af Ejstrup (Rødding s) og Maren Pedersdatter af Balling v i Rødding
1792 13/9 Peder Eriksen af Lime og Maren Christensdatter af Balling v i Balling
1792 1/11 Jens Hansen af Toustrup (Durup s) og Else Madsdatter af Volling v i Volling
1793 9/9 Gert Nielsen i Vejby og Inger Madsdatter af Revsgaard (Volling s) v i Volling
1793 24/9 Berthel Nielsen af Hjerk og Ingeborg Eriksdatter af Balling v i Balling
1793 10/10 Sr Jens Thomsen af Resen og Maren Jacobsdatter af Overmølle (Balling s) v i Balling
1797 10/8 Christen Thomsen fra Halberre (hvor er det?) og Mette Nielsdatter af NørBalling (Balling s)
1799 24/9 Mads Espersen af Brøndum og Maren Madsdatter af Revsgaard (Volling s)
1800 24/6 cand theol Hr Johannes Mehl og Gurine Bering
1803 21/11 Anders Nielsen af Kjærgaardsholm (Haasum s) og enken Johanne Jensdatter
1803 27/12 Jacob Jensen af Søby Mølle (Kobberup s) og Karen Villadsdatter af Balling Nedermølle (Balling s)
1804 29/5 Christen Nielsen af Obenejde (hvor er det?) og Mette Madsdatter af Revsgaard (Volling s) v i Volling
1804 31/7 Christen Dat af Krejbjerg og Inger Christensdatter i NørBalling (Balling s) v i Balling
1804 15/10 Anders Storgaard af Grove (Brøndum s) og Mette Toftgaard af Sønder Balling (Balling s)
1805 ?/10 Jacob Jørgensen af Kellerup og Johanne Christensdatter af Balling
1806 2/6 Johannes Jørgensen fra Yttrup (Rybjerg s) og Inger Jensdatter af Balling
1807 ?/5 Niels Svendsen af Hjerk og Johanne Christensdatter af Balling
1807 18/9 Niels Jensen af Balling og Anne Pedersdatter af Volling
1807 6/10 Mads Pedersen fra Krejbjerg og Anne Marie Pedersdatter af Balling
1807 2/12 Anders Mortensen af Sønder Andrup (Ramsing s) og Karen Henriksdatter af Balling
1808 21/1 Jens Mehlsen af Otting og Maren Thomasdatter af Balling
1808 26/2 Jens Nielsen af Oddense og Johanne Sørensdatter af Volling
1809 26/9 Jacob Andersen af Grove (Brøndum s) og Sofie Villadsdatter af Volling
1810 25/8 Peder Christensen af Krejbjerg og Dorthe Pedersdatter af Balling
1811 28/5 Steffen Olufsen af Vester Dølby (Dølby s) og Anne Jensdatter af Balling
1811 13/9 Mehlsen Hansen af Skive og Maren Pedersdatter af Volling
1812 14/4 Niels Jensen af Lime og Mette Christensdatter af Balling
1812 7/7 Søren Villadsen, enkemand af Grove (Brøndum s) og Anne Justdatter af Volling
1814 4/3 Christen Christensen af Lund (Skive s) og Johanne Justdatter af Volling
1814 5/8 Søren Andersen af Rønbjerg og Anne Cathrine Christensdatter af Balling v i Balling
Balling kirkebog
1814 5/8 Søren Andersen i Rønbjerg og Anne Cathrine Christensdatter
1815 14/7 Anders Pedersen, tj på Hestehave (Krejbjerg s) og Grete Joelsdatter
1818 19/11 Peder Simonsen af Grove (Brøndum s) og Inger Eriksdatter
1819 17/3 Christen Nielsen af Tulstrup (hvor er det?) og Malene Nielsdatter
1819 18/4 Anders Andersen af Rødding Grundvad (Rødding s) og Anne Poulsdatter
1820 10/8 Niels Thomasen af Krejbjerg og Maren Madsdatter
1821 13/2 Jens Christensen i Hvidbjerg og Kirsten Simonsdatter
1821 15/2 Christen Poulsen af Ø Assels og Anne Christensdatter
1821 28/9 Thomas Andersen af Skive og Maren Simonsdatter
1822 8/3 Henrik Espersen i Rødding og Inger Nielsdatter
1825 5/6 Peder Eriksen af Sevel og Maren Nielsdatter
1825 13/10 Niels Pedersen af Otting og Anne Christensdatter
1826 28/12 Niels Andersen af Ramsing og Karen Hansdatter
1827 12/3 Jens Andersen af Rønbjerg og Maren Kirstine Sørensdatter
1827 30/5 Niels Christensen af Rettrup (Brøndum s) og enke Dorthe Cathrine Pedersdatter
1827 16/10 Jacob Jacobsen af Nørlem (Lem s) og Anne Nielsdatter
1827 18/12 Christen Lauridsen fra Viborg og enke Matte Marie Jensdatter
1828 26/9 Enevold Pedersen i Trevad Mølle (Vridsted s) og enke Boel Jensdatter
1828 10/10 Søren Nielsen, tj i Grove (Brøndum s) og Anne Nielsdatter
1829 7/8 Andersn Lauridsen i Hindborg og Anne Kirstine Madsdatter
1829 25/9 Villads Christensen i Hem og Inger Nielsdatter
1830 25/11 Jørgen Jacobsen i Brøndum og enke Maren Jensdatter
1831 2?/5 Peder Severin Føni (?) af Nykøbing og Anne Kirstine Pedersdatter
1832 4/12 Peder Jensen af Vadum (Lime s) og Kirsten Simonsdatter
1834 ?/? Thøger Jensen i Brøndum og enke Dorthe Christensdatter
1835 18/10 Anders Pedersen Riis af Ø Lyby (Lyby s) og Dorthe Kirstine Rasmusdatter
1835 4/6 Esper Mikkelsen af Vejsmark (Thise s!) og Maren Christensdatter
1838 4/12 Erik Christensen af Volling og Mette Nielsdatter
1842 14/3 Em Peder Pedersen i Knud (Rødding s) og Frederikke Louise Andersdatter
1843 21/2 Niels Jensen af Roest (Eising s) og Nicoline Pedersdatter
1844 21/5 Peder Christian Sørensen, tj i Nautrup og Johanne Marie Madsdatter
Volling kirkebog
1814 4/3 Christen Christensen fra Lund (Skive Landsogn) og Johanne Juelsdatter
1814 8/12 Anders Jensen af Eising og Karen Sørensdatter
1815 8/10 Jeppe Nielsen af Hjerk og Anne Cathrine Gertsdatter
1820 13/4 Mikkel Jensen i Jebjerg og Inger Villadsdatter
1823 21/3 Anders Madsen i Balling og Mette Cathrine Nielsdatter
1823 25/3 Laurids Andersen i Thise og Maren Henriksdatter
1826 20/6 Christen Justsen i Eising og Kirsten Marie Sørensdatter
1826 19/10 Anders Lauridsen i Nautrup og Johanne Justdatter
1827 3/4 Niels Christensen i Haasum og Else Andersdatter
1831 19/5 Peder Kieldsen i Hem og Anne Cathrine Lauridsdatter
1831 24/11 Erik Jensen af Indrup (Lyby s) og Marianne Christensdatter
1833 23/6 Laurids Christensen i Otting og Marianne Andersdatter Refsgaard
1833 12/11 Christen Svendsen af Lund (Skive Landsogn) og Mette Justdatter
1834 28/11 Christen Andersen af Krejbjerg og Boel Nielsdatter
1835 16/6 Anders Andersen af Rødding og Marianne Justdatter
1837 24/5 Lyder Madsen af Gjedahl (Eising s) og Anne Andersdatter
1837 25/5 Mads Pedersen Grene (?) af Hem og Kirsten Andersdatter
1843 7/4 Hans Nielsen af Haarup (hvor der det?) og Anne Jørgensdatter af Thise
1843 23/5 Frantz Jensen af Rønbjerg, gmd af Houberg (hvor er det?) og Marianne Jacobsdatter af Estvad
1843 30/5 Thomas Jensen af Rettrup (Brøndum s) og Mette Kirstine Nielsdatter
1843 18/8 Niels Jensen i Rønbjerg og Mette Andersdatter v i Rønbjerg

til toppen af siden

Haasum kirkebog
1701 21/10 Søren Christensen af Bønding (Hvidbjerg s) og Dorthe Nielsdatter Torp
1701 13/11 Jens Christensen Grove (Brøndum s) og Ellen Christensdatter af Haasum
1702 26/2 trol Mads Lauridsen af Bøndum (enten Brøndum s eller Bønding, Hvidbjerg s) og Karen Pedersdatter Brand
1702 5/3 Thomas Sørensen af Rettrup (Brøndum s) og Boel Jørgensdatter af Haasum
1703 15/7 Mikkel Lauridsen og Jens Knudsens enke i Vestergaard (Ramsing s?)
1705 22/3 Poul Christensen af Rettrup (Brøndum s) og Maren Andersdatter Storck af Haasum
1705 29/3 Vitus Madsen fra Skive og Mette Holgersdatter af Haasum
1712 3/1 Henrik Jacobsen af Rønbjerg og Anne Christensdatter af Haasum
1716 3/5 Christen Steengaard af Haasum og Anne Jensdatter i Ramsing
1718 16/10 Jens Christensen af Ramsing og Sofie Lauridsdatter af Torp
1725 14/10 Jørgen Pedersen af Ejsing og Inger Rasmusdatter
1728 12/3 Bernt Mulvad, sognepræst for Brøndum og Hvidbjerg og Karen Christoffersdatter Stub (hun er fra Nibe) på Kjærgaardsholm
1728 6/10 trol Mikkel Nielsen i Ramsing og Anne Jørgensdatter af Torp
1729 17/1 Jens Jensen af Rettrup (Brøndum s) og Mette Nickelborg
1729 27/2 Niels Kjeldsen af Vester Lem (Lem s) og Anne Christensdatter af Haasum
1729 19/4 Søren Eriksen af Nørhede (Volling s) og Karen Knudsdatter af Haasum
1732 15/6 Christen Lauridsen i Ramsing og Anne Marie Lauridsdatter af Haasum
1732 6/7 Niels Sørensen af Søvel (sikkert Sevel) og Margrethe Madsdatter
1737 27/6 Christen Jacobsen af Krarup (Hem s) og Dorthe Thorsdatter af Torp
1738 3/8 Jens Christensen af Vester Lem (Lem s) og Inger Christensdatter af Haasum
1739 5/5 Jens Sørensen Storgaard og Karen Nielsdatter, begge af Grove (Brøndum s)
1743 26/2 trol Anders Thøgersen af Ramsing og Anne Thomasdatter
1744 4/11 Peder Andersen Svenstrup af Grove (Brøndum s) og Margrethe Lauridsdatter af Haasum
1746 12/5 Mads Pedersen af Sevelsted (sikkert Sahl s) og Sofie Thorsdatter i Torp
1749 9/10 Niels Jensen af Rødding og Maren Thorsdatter af Torp
1751 15/8 Svend Olufsen Ravnholdt af Rettrup (Brøndum s) og Maren Pedersdatter
1752 17/10 Peder Gregersen af Volling og Anne Madsdatter Broe
1753 6/11 Niels Christensen af Balling Overmølle (Balling s) og Maren Jeppesdatter af Vejrmøllen ved Kjærgaardsholm
1757 5/2 Søren Therkildsen af Sønderby (Rønbjerg s) og Inger Lauridsdatter Vaad af Torp
1758 2/11 Eske Christensen af Volling og Mette Thorsdatter af Torp
1759 8/2 Svenning Sørensen af Balling og Mette Jensdatter i Steengaard v i Balling
1775 12/1 Anders Jacobsen af Ejstrup (Rødding s) og Maren Lauridsdatter af Torp v i Rødding
1776 3/3 Anders Nielsen Kjellerup og Maren Jensdatter v i Krejbjerg
1777 7/10 Søren Christensen Foged i Øster Grønning (Grønning s) og Pernille Andersdatter v i Grønning
1778 8/3 Frands Sørensen fra Sevel og Maren Pedersdatter
1781 3/2 Jens Pedersen af Estvad og Karen Christensdatter
1781 1/3 Christen Madsen af Sahl og Maren Nielsdatter
1782 5/5 Jesper Lauridsen af Hvidbjerg og Anne Jensdatter
1782 13/8 Christen Christensen af Volling og Birgitte Jensdatter
1784 25/3 Peder Jensen af Ejsing og Else Nielsdatter af Haasum
1784 29/9 Visti Andersen af Volling og Mette Jensdatter af Haasum
1787 15/11 Peder Pedersen af Rønbjerg og Maren Jensdatter v i Rønbjerg
1788 3/8 Peder Johansen af Torp og Kirstine Christensdatter af Ramsing
1788 20/11 trol Niels Jensen af Ramsing og Maren Christensdatter af Torp
1789 17/5 Niels Simonsen af Brøndum og Birgitte Christensdatter af Haasum
1789 3/3 trol Niels Jensen af Grove (Brøndum s) og NN Christensdatter af Haasum
1793 21/11 Jens Christensen Vestergaard, enkemand i Ramsing og Anne Lauridsdatter af Torp
1794 6/2 Peder Christensen af Ramsing og Mette Jensdatter
1795 5/11 Jacob Sørensen, enkemand af Hvidbjerg og Kirstine Jensdatter fra Kjærgaardsholm
1796 10/3 Christen Sørensen af Rettrup (Brøndum s) og Johanne Nielsdatter af Haasum
1800 28/2 Hr Gotfred Schönau, hører ved Viborg Skole og Nicolette Hansen på Kjærgaardsholm
1800 7/5 Christen Andersen af Søvald s (sikkert Sevel s) og Maren Christensdatter
1800 27/6 Thomas Madsen, enkemand af Ørding på Mors og enken Karen Pedersdatter
1801 24/10 Christen Christensen af Telling (hvor er det?) og Juliane Marie Jensdatter af Haasum
1804 10/8 Anders Nielsen af Volling og enken Johanne Jensdatter af Haasum
1809 10/2 Jens Andersen og Mette Cathrine Lauridsdatter begge af Ramsing
1810 16/10 Peder Johansen af Ramsing og enken Mette Christensdatter af Haasum
1811 17/5 Søren Nielsen og Grethe Eskesdatter, begge af Haasum (ved trol er hun af Ramsing)
1813 23/4 Svenning Hansen af Haasum og enken Helvig Mikkelsdatter af Ramsing
1813 23/5 trol Christen Villadsen af Balling og Else Christensdatter af Haasum
1813 25/6 Christenn Villadsen in Volling og Else Christensdatter
1814 16/8 Peder Sørensen Haasum Hvidbjerg og Kirstine Christensdatter
1814 18/11 Christen Andersen, tj i Refsgaard (Volling s) og Maren Jensdatter
1815 13/10 Poul Holst og Mette Marie Schmidt v på Kjærgaardsholm
1817 10/10 Poul Madsen, tj i Sønderlem (Lem s) og Karen Pedersdatter
1817 4/12 Christen Jensen i Hvidbjerg og Kirsten Jeppesdatter v i Hvidbjerg
1818 17/2 Niels Jensen Hesselberg og Mette Andersdatter Rødding
1818 14/4 Jens Jensen Piilgaard i Gieddahl (Eising s) og Kirstine Christensdatter
1818 16/6 Niels Jensen Huus i Noruphus (Eising s) og Maren Christensdatter
1818 9/7 Niels Pedersen Broegaard i Eising og Anne Marie Sørensdatter
1819 31/10 Peder Christensen Kaastrup og Annike Christine Seeberg, f i Hobro
1820 26/3 Søren Christensen i Rettrup (Brøndum s) og Else Nielsdatter
1820 15/5 Peder Mikkelsen Nørlem og Anne Marie Andersdatter
1820 17/10 Christen Pedersen Breum i Breum (Grinderslev s) og Anne Villadsdatter
1823 13/5 Thomas Sørensen i Ramsing og Christiane Hansdatter
1824 14/10 Peder Nielsen i Hvidbjerg og Anne Cathrine Clemensdatter
1825 18/1 Jens Gertsen fra Volling og Johanne Nielsdatter i Volling v i Volling
1825 4/8 Anders Madsen af Balling og Dorthe Cathrine Nielsdatter
1826 10/11 Niels Therkildsen i Skive og Marianne Christensdatter Brøndum af Vinde (Skive Landsogn) v i Skive
1827 10/5 Christen Eskesen Søndergaard og Birthe Jensdatter fra Krejbjerg
1827 22/5 Jonas Jørgen Dyhrborg og Else Marie Christensdatter fra Roslev
1828 1/4 Milter Jensen fra Lem og Mette Andersdatter
1828 4/7 Peder Jensen Kjellerup fra Eising og Inger Christensdatter v i Eising
1829 31/3 Niels Christian Gjørup fra Vindum Overgaard (Vindum s) og Christiane Vilhelmine Holst
1830 26/10 Mehlsen Rasmussen fra S Andrup (Krejbjerg s) og Mette Lydersdatter
1831 15/2 Hr Christian Vinter fra Hvidbjerg og Lyngs s (på Thyholm) og enke Mette Marie Holst, f Schmidt
1832 29/3 Jens Christian Pedersen fra Hvidbjerg og Birthe Hansdatter
1833 10/10 Søren Christensen Smed af Hvidbjerg og Johanne Marie Clemensdatter
1834 6/5 Anthonin Jacobsen Brøndum fra Skive og Cathrine Marie Ørum
1834 23/5 Christen Jensen Sinding af Lime og Karen Pedersdatter
1834 11/7 Christen Christensen fra Krabbesholm (Resen s) og Kirstine Frederikke Voetmann
1835 19/3 Jens Jensen Vestergaard fra Ramsing og Anne Hansdatter
1835 29/3 Jens Mortensen Steenholm fra Rønbjerg og Dorthe Pedersdatter
1835 23/10 Christen Nielsen Egeberg fra Vejby og Birthe Christensdatter Dahlsgaard
1837 21/5 Simon Nielsen fra Dover og Anne Kirstine Jensdatter
1837 6/6 Andreas Voetmann fra Aarhus og Marie Kirstine Henriette Grarup
1837 20/7 Peder Madsen fra Intrup (Lyby s) og Marianne Pedersdatter
1839 19/7 Em Niels Andersen af Rødding og Maren Eskesdatter Søndergaard
1840 23/1 Niels Andersen Dahlsgaard af Nørlem (Lem s) og enke Kirsten Sørensdatter Goul
1840 10/12 Villads Christensen af Volling og enke Maren Jensdatter Vestergaard
1841 13/4 Troels Pedersen Balling fra Snedsted Seminarium (Snedsted s) og Anne SofiePedersdatter Ørum
1841 2/12 Thomas Nielsen Viisholm fra Ramsing og Johanne Christensdatter v i Hem
1842 20/9 Em Christian Lauridsen fra Egeberg (Eising s) og Kirsten Madsdatter

til toppen af siden

Ramsing kirkebog
1701 29/5 Søren Albertsen af Ramsing og Anne Lauridsdatter af Haasum
1702 7/5 Søren Pedersen af Balling og Kirsten Graversdatter af Ramsing
1704 20/1 Peder Andersen af Vejby og Maren Christensdatter af Ramsing
1704 15/6 Erik Sørensen af Rettrup (Brøndum s) og Giørette Sørensdatter af Ramsing
1705 29/9 Jens Villadsen af Nittrup (Balling s) og Anne Nielsdatter af Ramsing
1706 27/6 Erik Pedersen af Rettrup (Brøndum s) og Dorthe Nielsdatter af Andrup
1708 10/4 Mads Jensen af Revsgaard (Volling s) og Maren Pedersdatter af Ramsing
1709 28/7 Lave Jensen af Stouby (Grinderslev s) og Maren Pedersdatter
1710 9/6 Eske Nielsen af Krejbjerg og Anne Lauridsdatter
1710 10/6 Christen Pedersen af Vejby og Helle Sørensdatter af Ramsing
1710 5/10 Thor Nielsen af Holmgaard (Hvidbjerg s) og Johanne Pedersdatter af Andrup
1713 5/11 Søren Pedersen Kold af Vejby og Karen Jacobsdatter af Visholm
1714 14/10 Laurids Christensen af Nittrup (Balling s) og Benned Christensdatter af Ramsing
1715 14/7 Søren Nielsen af Krejbjerg og Anne Nielsdatter af Andrup
1717 4/4 Niels Lauridsen af Vejbyvad (Vejby s) og Johanne Jensdatter
1719 15/10 Christen Christensen af Hvidbjerg og Boel Østergaard af Ramsing
1724 29/10 Just Lauridsen af Torp (Haasum s) og Margrethe Christensdatter i Kirkegaard
1731 15/4 Søren Nielsen, tømmermand af Vejby og Sofie Hansdatter i Ramsing
1734 27/4 Jens Christensen af Skiødsgaard (hvor er det?) og Karen Jensdatter af Ramsing
1741 2/8 Christen Nielsen af Vejby og Inger Andersdatter af Andrup
1752 3/1 Villum Hansen af Volling og enken Birthe Jeppesdatter af Ramsing
1752 5/11 Anders Lauridsen Møller af Sønder Lem (Lem s) og Maren Jacobsdatter af Ramsing
1754 24/11 Jens Jensen Smed af Nør Lem (Lem s) og Kirsten Lauridsdatter af Ramsing
1754 19/12 Jens Ravn af Vejby og Dorthe Nielsdatter af Bustrup
1755 9/5 Sr Søren Stub af Grønholm (Haasum s) og Else Cathrine Rode v på Bustrup
1760 16/9 Svenning Nørby af Haasum og Maren Pedersdatter
1760 9/10 Morten Jacobsen af Ejsing og Elisabeth Andersdatter af Andrup
1761 4/10 Henrik Lauridsen af Vejby og Kirsten Sørensdatter af Ramsing
1763 25/11 Anders Olufsen af Otting og Esther Margrethe Jensdatter v i Otting
1764 24/4 Niels Smed af Volling og Johanne Justdatter af Ramsing
1765 30/6 Poul Madsen af Haasum og Johanne Pedersdatter af Ramsing
1765 22/9 Mads Lydersen af Revsgaard (Volling s) og Maren Christensdatter af Andrup
1769 17/9 Jens Erik Jespersen af Næstild (Oddense s) og Mette Andersdatter Abildgaard af Ramsing
1771 21/4 Christen Andersen af Rødding og Maren Christensdatter af Andrup
1775 23/1 Ove Eriksen af Lime og Karen Christensdatter
1778 11/10 Christen Eskesen af Balling og Anne Christensdatter af Andrup
1782 13/12 Peder Jensen Bach af Balling og Dorthe Christensdatter
1784 ?/? Peder Christensen af Ejsing og Mette Sørensdatter
1787 8/11 Peder Pedersen af Sønder Lem (Lem s) og Dorthe Pedersdatter
1791 18/9 Rasmus Jensen af Balling og enken Karen Madsdatter
1795 2/4 Mogens Hansen, enkemand fra Houbro og Anne Jensdatter af Sønder Andrup
1795 3/12 Jens Sørensen af Roslev og enken Boel Sørensdatter
1797 9/7 Jens Sørensen af.....up (?) og Dorthe Madsdatter af Ramsing
1804 9/11 Søren Pedersen af Nør Lem (Lem s) og enken Sidsel Jensdatter af Ramsing
1806 28/2 Laurids Jensen af Harre og Mette Madsdatter af Ramsing
1806 25/11 Søren Pedersen af Rødding og Else Jensdatter af Ramsing
1807 13/10 Ebbe Christensen af Ejsing og Dorthe Nielsdatter af Ramsing
1808 26/3 Jens Christiansen af Krejbjerg og enken Else Jensdatter af Ramsing
1809 10/1 trol Jens Andersen af Ramsing og Mette Cathrine Lauridsdatter af Brøndum
1810 19/10 Anders Thomasen af Ramsing og Kirstine Jacobsdatter af Haasum
1812 15/10 Niels Jørgensen af Vile og Maren Thomasdatter af Ramsing
1813 23/4 Svenning Hansen af Haasum og Helvig Mikkelsdatter
1817 27/3 Christen Andersen af Lime og Maren Ebbesdatter
1817 10/10 Poul Madsen af Lem og Karen Pedersdatter fra Torp (Haasum s)
1818 28/5 Peder Knudsen af Lem og Anne Ebbesdatter
1818 10/9 Niels Christensen af Haasum og Maren Jensdatter
1821 11/10 Hans Christensen Smed i Vejby og Helle Jensdatter
1821 23/10 Laurids Jensen af Vesterlem (Lem s) og Boel Jensdatter
1822 4/6 Søren Pedersen fra Næsbygaard (Balling s) og Maren Pedersdatter
1824 15/6 Erik Nielsen Præstgaard af Hvidbjerg og Anne Thomasdatter
1826 28/12 Laurids Christensen Heede i Haasum og Marianne Eriksdatter
1830 8/1 Rasmus Christensen, tj på Keldgaard (Selde s) og Karen Christensdatter Møller
1835 23/5 Jens Christensen Smed af Jebjerg og Anne Pedersdatter
1834 1/12 Laurids Mikkelsen, tj i Torp (Haasum s) og Boel Sørensdatter
1838 5/6 Poul Christensen Møller og Anne Christine Jensdatter Kuurup fra Skive Landsogn
1839 26/12 Christen Vammen fra Skive og Boel Olufsdatter
1844 14/2 Jens Hansen fra Brøndum og enke Maren Christensdatter

til toppen af siden

Lem kirkebog
1702 5/2 Jens Sørensen af Rønbjerg og Kirsten Lauridsdatter på Strade
1702 9/7 Anders Olufsen af Estrup (hvor er det?) og Boel Olufsdatter
1703 15/7 Niels Mikkelsen af Ejsing og Inger Lauridsdatter
1705 7/10 Søren Christensen af Bustrup (Ramsing s) og Maren Christensdatter af Sønder Lem 1709 20/10 Jens Jensen af Ejsing og Else Didriksdatter
1706 22/8 Niels Pedersen og Maren Andersdatter i Bustrup Mølle (Ramsing s)
1707 3/7 Peder Ibsen af Spøttrup (Rødding s) og Maren Davidsdatter v i Rødding
1707 25/9 Niels Pedersen af Næstild (Oddense s) og Johanne Hansdatter af Sønder Lem
1721 14/4 Søren Jensen af Ramsing og Karen Christensdatter
1721 18/7 Hans Nielsen i Bustrup Mølle (Ramsing s) og Else Christoffersdatter
1724 7/5 Jens Nielsen og Anne Jeppesdatter på Bustrup (Ramsing s)
1725 4/3 Jens Jensen af Grove (Brøndum s) og NN af Nør Lem
1725 22/4 Niels Hansen af Sønder Lem og Kirsten Lauridsdatter af Bustrup (Ramsing s)
1725 28/10 Oluf Christensen Steengaard af Haasum og Mette Pedersdatter af Vejby
1732 6/10 Hr Søren Bøgeskov, sognepræst til Oddense og Otting og Kirsten Jensdatter Riis
1735 2/10 Erik Jensen af Vadum (Lime s) og Anne Ebbesdatter af Opperby
1737 28/3 Peder Lauridsen af Hvidbjerg og Anne Clemmendsdatter
1737 29/9 Hans Jensen af Balling Præstegaard (Balling s) og Maren Margrethe af Lem Præstegaard
1739 8/10 Mons Sommer, byskriver af Skive og Ellen Marie Sørensdatter
1739 12/11 Søren Jensen Vester af Torp (Haasum s) og Dorthe Christensdatter v i Volling
1741 19/5 Niels Henriksen af Knud (Rødding s) og Karen Jensdatter Bach af Sønder Lem v i Rødding
1741 8/6 Oluf Sørensen Hvid af Dølby og Inger Jeppesdatter Møller
1744 26/4 Søren Lauridsen, soldat af Vadum (Lime s) og Anne Mikkelsdatter af Nør Lem
1747 16/5 Mons Frederik Lehmejer, guldsmed i Viborg og husholderske på Bustrup (Ramsing s) Sofie Lauridsdatter Lund v på Bustrup
1747 2/11 Laurids Christensen, ladefoged på Bustrup (Ramsing s) og Kirsten Pedersdatter Braad af Nør Lem
1748 18/10 Niels Christensen Godske af Vester Dølby (Dølby s) og Inger Madsdatter Kurup
1749 19/1 Mads Nielsen af Øster Hærup (Lime s) og Anne Christensdatter Brunsgaard
1749 5/7 Giøde Mikkelsen Sylling af Fredericia og Inger Kirstine Andersdatter af Nør Lem
1751 8/10 Sr Anders Ellemand, skrædder i Skive og Johanne Hansdatter Møller
1751 27/10 Christen Pedersen af Sønder Andrup (Ramsing s) og Inger Jensdatter Møller
1752 ?/? Poul Madsen Broe af Haasum og Maren Christensdatter af Vester Lem
1753 5/4 trol Jens Madsen af Lime og Giertrud Nielsdatter
1754 16/6 Christen Christensen af Bostrup (Bustrup?, Ramsing s) og Maren Pedersdatter af Nør Lem
1754 25/7 Sr Handrup, sognedegn for Øster og Vester Hassing i Vendsyssel og Mademoiselle Giertrud i Nør Lem
1756 12/10 Anders Jensen Nordestgaard i Aalbæk (Lime s) og Maren Foged
1756 ?/10 Didrik Sølvtoft på Bustrup (Ramsing s) og Sara Vinkel
1757 ?/11 Peder Christensen, hyrde af Thy og Dorthe Johanne af Sønder Lem
1761 7/8 trol Laurids Christensen af Ramsing og Else Murmesters
1761 8/11 Jens Jensen Nordestgaard af Aalbæk (Lime s) og Anne Jensdatter Broe af Nør Lem
1763 12/7 Laurids Sørensen Trærup (Aalbæk s) og Johanne Madsdatter af Kurup
1770 11/10 Oluf Pedersen af Hvidbjerg og Maren Espersdatter
1771 11/10 Degnen Christen Smidt på Bustrup (Ramsing s) og Inger Møller af Bustrup Mølle (Ramsing s)
1775 9/3 Niels Hansen fra Bustrup (Ramsing s) og Mette Jensdatter
1776 9/6 Jens Sørensen af Næstild (Oddense s) og Maren Pedersdatter
1777 27/7 Christoffer Jensen af Lime og Boel Jørgensdatter af Opperby
1778 20/4 Christen Nielsen Quistgaard, enkemand af Vester Lyby (Lyby s) og Boel Jeppesdatter, født i Harre, opholder sig i Lem Præstegaard
1779 17/10 Niels Ottesen af Vejby og Maren Christensdatter
1780 23/4 Jens Eriksen af Haasum og Else Nielsdatter af Nør Lem
1780 30/4 Christen Justesen fra Bustrup (Ramsing s) og Sofie Milcorsdatter
1780 6/6 Peder Pedersen af Sønder Lem og Anne Christensdatter af Bustrup Mølle (Ramsing s)
1781 29/7 Jens Pedersen Smed i Vadum (Lime s) og Anne Jensdatter af Nør Lem
1781 24/10 Sr Christen Jensen Aggerholm, skrædder på Mors og Birthe Mikkelsdatter fra Hostrup
1782 26/5 Christen Jensen Skrædder af Volling og Maren Kjeldsdatter af Vester Lem
1782 18/6 Terben Hansen fra Vium (Hjerk s) og Boel Sørensdatter af Vester Lem
1783 13/2 trol Marcus Sørensen af Rettrup (Brøndum s) og.........(ulæseligt)
1784 15/1 Peder Lauridsen af Bustrup Mølle (Ramsing s) og enken Else Murmester af Vester Lem
1784 14/10 Christen Winther af Vejby og Maren Pedersdatter af Bustrup Mølle (Ramsing s)
1784 25/11 Christen Thøgersen af Ramsing og Mette Christensdatter af Vejby
1785 26/4 trol Christen Pedersen af Vejby og Grethe Pedersdatter af Kurup
1785 6/5 Sr Steen Reisner, farver i Nykøbing på Mors og Elisabeth Nybroe på Bustrup (Ramsing s) v på Bustrup
1785 27/12 Carl Sørensen af Lime og Karen Sørensdatter af Sønder Lem
1786 8/6 Jens Andersen, enkemand af Kiellerup (Ejsing s) og Anne Sørensdatter af Sønder Lem
1786 22/8 Anders Christensen Kudsk og Mette Nielsdatter, begge af Bustrup (Ramsing s)
1787 23/6 Jacob Jacobsen af Ramsing og Dorthe Christensdatter af Sønder Lem
1788 5/10 Søren Præstgaard af Vejby og Karen Jensdatter af Sønder Lem
1789 16/4 Anders Christensen, enkemand af Saustrup (Oddense s) og Eltze Marie Ellemann af Lem
1789 23/9 Niels Christensen af Lime og Maren Mikkelsdatter Møller fra Skive
1791 10/7 Christen Nielsen af Vadum (Lime s) og Maren Jensdatter af Brunsgaard
1791 17/11 Christen Christensen af Ryde og Anne Cathrine Knudsdatter af Lem
1792 22/6 Anders Henriksen af Outrup på Mors og Anne Marie Lauridsdatter af Nør Lem
1792 15/7 Anders Gudiksen af Krejbjerg og enken Karen Christensdatter af Opperby
1794 11/4 Christen Christensen, smed af Vejby og Helene Frederiksdatter
1795 17/11 Christen Jensen af Lime og Eltze Lauridsdatter af Lem
1798 5/7 Poul Andersen og Karen Nielsdatter, begge fra Bustrup (Ramsing s)
1798 9/10 Niels Christensen af Lime og Birthe Jeppesdatter af Lem
1800 30/10 Hr Mikkel Kjeldsen til Lerchenfeldt og Anne Dorthea Skov fra Bustrup (Ramsing s) v på Bustrup
1801 20/2 Niels Therkildsen af Hjerk og Maren Nielsdatter af Lem
1801 27/3 Erik Lauridsen og Maren Nielsdatter, begge af Lime
1802 15/1 Jens Espersen og Maren Lauridsdatter, begge af Rødding v i Rødding
1802 2/4 Peder Jeppesen fra Kaas (Lime s) og enken Maren Pedersdatter af Opperby
1802 23/4 Hr Laurids Hørning, sognepræst i Sevel og Marie Sofie Mehl v på Hostrup
1802 19/11 Jens Sørensen af Lime og Mette Jensdatter af Nør Lem
1804 23/3 Thomas Christensen, enkemand af Ejstrup (Rødding s) og Mette Henriksdatter af Nør Lem
1805 15/11 Jens Jensen af Ejsing og Anne Iversdatter af Nør Lem
1807 8/1 Anders Nielsen af Resen Dølbyvad (Resen s) og Johanne Hansdatter af Lem
1807 21/4 Niels Nielsen af Hvidbjerg og Else Christensdatter af Opperby
1807 12/6 Christen Nielsen fra Sønderhede (Lime s) og Dorthe Jørgensdatter fra Nør Lem
1810 30/11 Niels Pedersen, enkemand fra Hvidbjerg og Kirsten Pedersdatter af Lem
1811 4/4 Laurids Jørgensen fra Blistrup på Mors og Dorthe Pedersdatter af Lem v i Krejbjerg
1812 10/4 Christen Nielsen af Lime og Maren Nielsdatter af Ebbesgaard i Nør Lem By, Lime s!!
1814 5/8 Christen Christensen Filsker af Rødding og Inger Thomasdatter på Hostrup v i Otting
1814 27/10 Jørgen Christensen Fattrup af Ny Skivehus og Kirsten Nielsdatter på Bustrup Hedegaard (Ramsing s)
1814 10/12 Jacob Jensen af Handbjerg og Kirstine Christensdatter af Sønder Lem v i Handbjerg
1813 14/10 Morten Lauridsen, tj på Bustrup (Ramsing s) og Mette Jensdatter
1814 5/8 Christen Christensen Fisker af Rødding og Inger Thomasdatter
1814 20/10 Em Morten Lauridsen og enke Karen Henriksdatter af S Andrup (Ramsing s)
1814 27/10 Jørgen Christensen Jatrup og Kirsten Nielsdatter på Bustrup (Ramsing s)
1814 9/12 Jacob Jensen af Handbjerg og Anne Kirstine Christensdatter
1815 13/6 Jens Christensen Kuurup af Ramsing og Else Mikkelsdatter
1815 24/11 Anders Christensen Vinther på Spøttrup (Rødding s) og Anne Madsdatter
1816 18/10 Christen Skov på Bustrup (Ramsing s) og Nicoline Theodore Frederika Posselt
1816 24/10 Niels Nielsen af Lime og Kirsten Nielsdatter
1817 1/4 Jens Clausen, tj i Kunnesgaard (Vejby s) og Anne Nielsdatter
1817 18/4 Villads Pedersen på Vellumgaard (Haasum s) og Karen Jensdatter
1818 21/2 Iver Nielsen af Stavning og Abel Marie Tolstrup
1818 17/9 Christen Simonsen fra Vejby og Johanne Christensdatter
1818 27/9 Em Jens Nielsen fra Dølby og Kirsten Christensdatter
1819 14/9 Peder Esbensen Vaddum i Sønbjerg (Thyholm) og Karen Jensdatter
1819 11/11 Peder Pedersen af Lille Nørkjær (Rønbjerg s) og Agnete Cathrine Pedersdatter Krog
1820 18/4 Jeppe Christensen Hougaard i Balling og Mette Nielsdatter
1821 16/3 Anders Nielsen af Hem og enke Maren Pedersdatter
1821 11/10 Peder Nielsen Diehl af Hjerm og Maren Andersdatter Qvist
1822 18/4 Jens Jensen Skov i Søndergaard, Aalbæk (Lime s) og Kirsten Nielsdatter
1822 19/4 Mads Justsen af Volling og Anne Thomasdatter
1822 29/4 Peder Knudsen i Ryde og Maren Villadsdatter
1825 5/10 Peder Skov til Bustrup (Ramsing s) og Anne Sofie Svane på Bustrup (Ramsing s)
1825 18/10 Stefan Christensen af Skive og Karen Melchiorsdatter
1826 23/5 Christen Espersen fra Krejbjerg og enke Kirsten Christensdatter
1826 10/10 Niels Hansen, tj i Ramsing og Dorthe Jeppesdatter
1826 13/10 Em Hans Nielsen i Eising og Anne Margrethe Svane fra Bustrup Hedegaard (Ramsing s)
1827 29/5 Hans Mikkelsen i Sønbjerg (Thyholm) og Kirstien Christensdatter
1827 16/11 Jens Marcussen på Svenstrup (Haslev s) og Johanne Hansdatter
1827 17/12 Anamanus Theodorus Ulricus Trochmann i Skive og Charlotte Kirstine Tolstrup
1828 10/7 Em Morten Pedersen i Handbjerg og Else Christensdatter
1828 13/11 Peter Nicolaisen af Kjettrup og Anne Sofie Tolstrup
1829 21/5 Jens Christensen Hald i Sevel og Kirsten Nielsdatter
1830 30/4 Aders Christensen af Rødding og Maren Poulsdatter
1830 8/7 Mads Lauridsen Grove i Hindborg og Kirsten Pedersdatter
1830 16/11 Christen Jensen på Bustrup (Ramsing s) og Mette Madsdatter Bønding
1831 19/5 Jacob Nielsen Bruunsgaard i Harre og Margrethe Christensdatter Bruunsgaard
1831 29/12 Niels Christensen Løvig i Haasum Præstegaard og Johanne Cathrine Dyhrberg
1832 5/6 Niels Nielsen Gaasted af Svingaasted (Lime s) og Helene Christensdatter Grove
1832 31/7 Em Christen Iversen i Estvad og Inger Christensdatter
1832 3/8 Marcus Christensen,tj på Bustrup (Ramsing s) og Marianne Andersdatter
1833 18/1 Niels Jensen, tj på Estvadgaard (Estvad s) og enke Anne Iversdatter
1833 19/3 Peder Christensen Væver fra Vejby og Anne Nicolaisdatter
1833 10/5 Peder Nielsen Stærdahl i Sevel og Maren Sørensdatter
1833 7/8 Christian Nielsen, tj på Bustrup Hedegaard (Ramsing s) og Else Christensdatter Brogaard
1833 14/11 Jens Christensen, tj på Staarup Mølle (Højslev s) og Anne Christensdatter Brogaard
1833 28/11 Niels Christensen Møller fra Balling Hedegaard (Balling s) og Maren Andersdatter Dalsgaard
1834 27/1 Clemen Eskesen af Haasum og Dorthe Nielsdatter Grove
1836 5/2 Niels Pedersen af Torp (Haasum s) og Inger Christine Dyhrberg
1836 19/5 Em Laurids Christensen i Haasum og Sidsel Andersdatter Dahlsgaard
1837 24/1 Em Christen Mogensen af Estvad og enke Anne Iversdatter
1837 10/2 Jens Nielsen af Estvad og Mette Eriksdatter
1838 31/5 Jacob Christensen i Otting og Boel Christensdatter
1838 13/11 Peder Justsen af Volling og Anne Sørensdatter v i huset
1839 2/8 Em Anders Madsen i Balling og Maren Christensdatter
1840 8/5 Christen Jensen af Hvidbjerg og Marianne Nielsdatter
1840 10/11 Peder Pedersen og Boel Christensdatter, tj på Bustrup (Ramsing s)
1841 31/7 Niels Kieldsen til Mølgaard og Anne Margrethe Skov af Bustrup (Ramsing s)
1841 19/8 Simon Jacobsen fra Snarums Koboltsværk i Norge og Christiane Muusmann
1841 28/11 Knud Sørensen i Ramsing og Kirsten Andersdatter
1842 Jens Christensen i Balling og enke Johanne Lauridsdatter fra Vejby. Vielse indført i Vejby kb
1842 Anders Christensen og Petrine Christine Pedersdatter fra Vejby. Vielsen indført i Vejby kb

til toppen af siden

Vejby kirkebog
1701 24/6 Christen Christensen, ladefoged på Visberggaard (hvor er det?) og Bodil Svenningsdatter af Vejby
1704 5/10 Niels Christensen af Vester Lem (Lem s) og Maren Pedersdatter i Vejby
1709 8/9 Niels Ulriksen af Kurup (Lem s) og Maren Christensdatter
1725 28/10 Oluf Christensen Steengaard af Haasum og Mette Pedersdatter af Vejby
1728 8/2 Niels Svendsen (?) af Balling og Kirsten Nielsdatter af Vejby
1730 30/5 Peder Lauridsen af Volling og Mette (?) Vinding (?)
1736 18/11 Søren Mikkelsen af Torp (Haasum s) og Anne Andersdatter af Vejby
1737 24/4 Anders Jensen af Ejstrup (Rødding s) og Kirsten Christensdatter af Vejby
1739 7/7 Jens Villadsen af Knud (Rødding s) og Maren Christensdatter
1748 16/4 Berthel Jeppesen Smed af Frammerslev (Oddense s) og Else Christensdatter af Vejby
1748 14/11 Kjeld Nielsen af Volling og Karen Sørensdatter af Vejby
1751 11/7 Anders Jensen af Bajlum (Hjerk s) og Inger Pedersdatter
1754 10/1 Anders Iversen af Neder Sønderup (Harre s) og Karen Pedersdatter
1754 17/10 Mikkel Jensen af Vinde (Skive Landsogn) og Boel Jensdatter Væver
1756 4/8 Claus Christensen af Sønder Andrup (Ramsing s) og Maren Nielsdatter af Vejby
1758 12/1 Christen Hansen af Hønborre (Hindborg?) og Kirsten Nielsdatter af Vejby
1758 26/9 Iver Jensen Toustrup af Harre og Kirsten Pedersdatter
1760 24/9 Laurids Nielsen af Vinde (Skive Landsogn) og Johanne Vaad
1766 18/9 Christen Jensen af Skrivergaard (Rødding s) og Karen Christensdatter af Vejby
1768 18/2 Niels Madsen af Ejsing og Helle Pedersdatter
1771 24/1 Niels Knudsen af Ejsing og Karen Nielsdatter af Vejby
1772 26/3 Gert Andersen af Nør Lem (Lem s) og Karen Henriksdatter af Vejby
1773 31/5 Iver Jensen af Nør Lem (Lem s) og Dorthe Nielsdatter
1776 28/3 Christen Sørensen af Hjerk og Inger Pedersdatter
1777 9/1 Anders Pedersen af Torp (Haasum s) og Karen Sørensdatter af Vejby
1784 21/11 Christen Thøgersen af Ramsing og Mette Christensdatter af Vejby
1786 29/10 Mikkel Hansen af Sønder Lem (Lem s) og Dorthe Milthersdatter af Vejby
1787 25/11 Svenning Jensen af Ramsing og Kirsten Nielsdatter af Vejby
1787 2/12 Christen Jensen Bruunsgaard af Nør Lem (Lem s) og Maren Pedersdatter af Vejby
1788 5/9 Christen Kjeldsen af Vester Lem (Lem s) og Maren Nielsdatter af Vejby
1788 9/11 Hans Nielsen Storck af Sønder Lem (Lem s) og Anne Nielsdatter af Vejby
1789 2/5 Christen Andersen af Sønder Lem (Lem s) og Sofie Hansdatter af Vejby
1793 21/5 Erik Nielsen af Sønder Andrup (Ramsing s) og ?? Jensdatter af Vejby
1793 10/10 Peder Christensen af Vile og Maren Nielsdatter af Vejby
1793 7/11 Niels Christensen af Rødding og Karen Christensdatter af Vejby
1798 24/11 Mikkel Lauridsen af Torp (Haasum s) og Malene Nielsdatter i Vejby
1801 30/7 Jens Christensen af Sinding (Lime s) og Maren Jensdatter af Vejby
1801 11/9 Niels Jensen af Vile og Margrethe Christensdatter
1804 5/10 Niels Jensen af Vraa (Balling s) og Maren Christensdatter af Vejby
1808 16/12 Anders Gregersen af Volling og Dorthe Jensdatter af Vejby
1813 8/10 Peder Jensen af Rødding og enken Karen Jensdatter af Vejby
1813 ?/? Mikkel Nielsen af Nør Lem (Lem s) og Anne Marie Christensdatter af Vejby
1813 8/10 Peder Jensen Grundvad af Eistrup (Rødding s) og enke Karen Jensdatter
1813 12/11 Em Mikkel Nielsen Skrædder i Lem og Anne Marie Christensdatter
1814 17/1 Jens Madsen Krejberg i Sønderlem (Lem s) og Maren Hansdatter
1818 5/2 Søren Mortensen fra Lem Præstegaard og enke Mette Pedersdatter Sinding
1818 5/11 Em Anders Jeppesen Greve i Sønderlem (Lem s) og Anne Jensdatter
1818 29/10 Christen Pedersen i Lime og Marianne Nielsdatter Huusted
1819 9/9 Thor Jensen i Kragelund (Hjerm s) og Inger Berthelsdatter
1820 28/3 Jens Christensen Bruunsgaard i Smedemark (Lime s) og Anne Simonsdatter
1822 30/7 Em Peder Lauridsen Grundvad i Kjær (Rødding s) og Johanne Jensdatter
1822 13/9 Laurids Iversen, tj i Andrup (Ramsing s) og Karen Christensdatter Gjølboe
1823 7/11 Em Peder Lauridsen i Vesterlem (Lem s) og Anne Jensdatter
1823 18/11 Em Peder Ludvigsen i Rødding og Kirsten Nielsdatter
1824 18/3 Mads Lyddersen fra Brøndum og Maren Gertsdatter
1824 15/6 Mikkel Jacobsen påBustrup Mølle (Lem s!) og Mette Christensdatter
1825 13/10 Oluf Christensen in Ramsing og Maren Christensdatter
1825 19/10 Morten Olufsen, tj i Rødding og Else Thomasdatter
1827 13/9 Em Christen Sørensen Goul af Grove (Brøndum s) og Karen Sørensdatter
1828 29/5 Jeppe Nicolaisen, tj i Volling og Marianne Jensdatter på Bustrupmark (Ramsing s)
1829 13/11 Jens Christensen Stamp af Eistrup (Rødding s) og Kirsten Nielsdatter
1830 23/3 Jens Lauridsen Grove i Hindborg og Anne Kirstine Sørensdatter
1830 1/4 Niels Pedersen Vinther af Opperby (Lem s) i Floutrup (Selde s) og Maren Sørensdatter
1830 23/7 Claus Nielsen i Torp (Haasum s) og Kirsten Madsdatter
1830 28/10 Anders Christian Nielsen i Sønbjerg (Thyholm) og Mette Christensdatter Præstgaard
1830 12/11 Jeppe Christensen Grove af Sønderlem(Lem s) og Karen Christensdatter Vester
1831 3/6 Em Niels Pedersen Bak af Bakkegaarden (Krejbjerg s) og Inger Jensdatter
1831 24/11 Christen Berthelsen af Hem og Anne Marie Jensdatter
1831 30/11 Niels Madsen i Horsens og Maren Nielsdatter Huusted
1832 15/3 Jens Nielsen Eising i Volling og Mette Sørensdatter Præstgaard
1832 18/10 Jeppe Nielsen af Svingaasted (Lime s) og Johanne Marie Pedersdatter Sinding
1833 22/3 Jacob Jensen, tj i Hjerk Præstegaard og Karen Nielsdatter
1833 9/8 Jens Eriksen Sønderhede i Sønderhede (Lime s) og Kirsten Christensdatter
1834 20/6 Adser Jensen af Rødding og Else Sørensdatter
1837 14/7 Em ChristenLauridsen i Resen og Ingeborg Sørensdatter
1842 13/10 Anders Christensen i Opperby (Lem s) og Petrine Christien Pedersdatter
1842 20/10 Jens Christensen, tj i Balling og enke Johanne Lauridsdatter
1842 27/10 Morten Christian Jensen i Vile og Kirsten Christensdatter

til toppen af siden

Lime kirkebog
1710 26/10 Niels Foged af Sønder Lem (Lem s) og Maren Kjeldsdatter af Limgaard
1711 12/1 Jens Jensen Sale af Venge (hvor er det?) og Anne Pedersdatter af Vadum
1711 19/1 Jelle Madsen af Venge (hvor er det?) og Anne Christensdatter
1711 25/10 Niels Pedersen Møller af Bustrup Mølle (Ramsing s) og Else Christoffersdatter
1724 29/9 Jens Nielsen i Lading (hvor er det?) og Mette Christensdatter på Straden
1735 30/5 Anders Jensen fra Ejstrup (Rødding s) og Anne Jensdatter i Sønderhede
1735 25/9 Jeppe Jensen af Frammerslev (Oddense s) og Kirsten Laugesdatter i Vadum
1737 3/8 Jens Andersen af Haasum og Giertrud Knudsdatter af Lime
1737 10/11 Mads Jensen af Ramsing og Karen Kjeldsdatter i Aalbæk
1741 20/8 Niels Jensen af Smedemark og Sidsel Villadsdatter af Rødding
1744 1/4 Jens Christensen af Vester Lem (Lem s) og Anne Jensdatter af Aalbæk
1746 24/11 trol Christen Andersen af Ejstrup (Rødding s) og Karen Jensdatter af Vadum
1747 7/4 Hans Jensen af Haasum og Kirstine Lauridsdatter af Sønderhede
1747 25/6 Christen Nielsen af Nør Lem (Lem s) og Anne Nielsdatter af Sønderhede
1747 9/7 Berthel Jensen af Rødding og Karen Jensdatter af Vadum
1747 19/11 Niels Lauridsen af Sønderhede og Dorthe Nielsdatter af Nør Lem (Lem s)
1748 15/2 Søren Jespersen af Knud (Rødding s) og Grethe Nielsdatter af Vadum
1748 6/10 Niels Thomasen, skytte på Bustrup (Ramsing s) og Malene Christensdatter af Sinding
1750 31/3 Jens Christensen af Nør Lem (Lem s) og Johanne Nielsdatter af Svingaard
1750 28/6 Christen Pedersen af Balling og Maren Jensdatter af Sinding
1751 17/12 Hans Olufsen af Vejby og Anne Marie i Trærup
1751 28/12 Peder Christian af Lime og Anne Poulsdatter fra Hjerm
1754 10/12 Peder Madsen af Lem og Mette Nielsdatter
1756 28/10 Søren Jensen af Vejby og Mette Lauridsdatter i Sinding
1757 12/4 Niels Pedersen af Vejby og Mette Eriksdatter af Lime
1759 26/4 Peder Andersen af Hindborg og Grethe Jensdatter af Vadum
1762 4/11 Niels Christensen af Haasum og Dorthe Jensdatter af Vadum
1764 29/6 Søren Sørensen fra Viborg og Anne Margrethe Christiansdatter
1766 9/2 Thøger Olufsen fra Harboøre og Mette Nielsdatter i Øster Hærup
1766 3/8 Christian Jacobsen, ladefoged på Kjærgaardsholm (Haasum s) og Anne Ottesdatter
1766 20/11 Christen Bønning af Nør Lem (Lem s) og Malene Christensdatter af Smedemark
1772 16/2 Søren Mikkelsen af Hjerm Hede (Hjerm s) og Dorthe Sørensdatter af Baunsgaard
1772 8/6 Peder Nielsen af Krejbjerg og Dorthe Olufsdatter i Aalbæk
1775 5/3 Niels Christensen af Stardal (Lem s) og Karen Christensdatter i Nørhede
1775 2/4 Niels Berthelsen af Nør Lem (Lem s) og Maren Pedersdatter
1777 13/4 Peder Eriksen og Karen Sørensdatter v i Vejby
1778 20/4 Mikkel Christensen af Mors og Else Jacobsdatter i Aalbæk
1780 13/8 Iver Sørensen og Anne Margrethe Jensdatter v i Balling
1781 4/10 Peder Nielsen af Bajlum (Hjerk s) og Karen Knudsdatter i Nørhede
1783 2/11 Just Svenningsen af Rødding og Birthe Sørensdatter
1786 29/10 Jens Christensen af Hjerk og Anne Christensdatter
1787 6/1 Hr Saxo Ascanius til Lund på Mors og Martzen Marie Erling på Kaas
1787 18/10 Søren Nielsen fra Jegindø og Inger Nielsdatter i Aalbæk
1788 12/10 Laurids Pedersen Grundvad fra Rødding og Dorthe Nielsdatter i Vadum
1789 13/2 Laurids Christensen Stenkløver fra Mors og Karen Nielsdatter i Vadum
1789 16/10 Peder Lauridsen Ilsøe fra Kobberup og enken Else Christensdatter i Smedemark
1790 22/7 Iver Jensen af Sønder Lem (Lem s) og Birthe Sørensdatter i Aalbæk v i Lem
1791 2/11 Christen Christensen Noe af Rødding og Anne Christensdatter i Nørhede
1792 10/4 Laurids Pedersen af Rødding og Anne Knudsdatter i Aalbæk
1794 25/11 Lauge Christensen af Hjerk og Helvig Jensdatter i Vadum
1796 25/10 Christen Nielsen af Vejby og Mette Pedersdatter i Lime
1796 27/10 Jens Hansen af Krejbjerg og Lise Pedersdatter i Vadum
1797 28/12 trol Erik Pedersen fra Bustrup (Ramsing s) og Kirsten Jensdatter i Lime
1798 22/3 Poul Jensen fra Volstrup (Hjerm s) og Birthe Jensdatter i Vadum
1799 12/4 Søren Jensen af Lem og Karen Christensdatter
1799 15/8 Peder Christensen af Balling og Giertrud Pedersdatter
1800 7/11 Anders Olufsen af Ejsing og Maren Jensdatter af Limgaard
1801 11/12 Oluf Sørensen af Brøndum og Mette Christensdatter af Sønderhede
1802 25/6 Peder Olufsen af Egebjerg (Ejsing s) og Dorthe Jensdatter af Lime
1803 22/4 Søren Adsersen af Knud (Rødding s) og Karen Jensdatter af Smedemark
1803 1/7 Jens Pedersen af Krejbjerg og Mette Jensdatter af Vadum
1804 23/11 Christen Jensen af Ingstrup (Fiskbæk s) og Karen Pedersdatter af Lime
1804 7/12 Niels Christensen, enkemand af Stardal (Lem s) og Elisabeth Christensdatter af Baunsgaard v i Lem
1806 28/6 Christen Jensen af Vrove i Fjends Herred og enken Johanne Sørensdatter af Svingaasted
1806 14/10 Laurids Christensen af Knud (Rødding s) og Maren Pedersdatter af Vadum
1809 26/1 Jørgen Wilse, degn til Søndberg og Odby på Thyholm og Anne Marie Trap
1810 16/2 Anders Christensen Gedde, enkemand af Rønbjerg og Anne Jensdatter af Vadum
1810 22/5 trol Niels Poulsen, enkemand af Knud (Rødding s) og Maren Jensdatter af Vadum. Han døde forinden den planlagte vielse.
1811 20/9 Poul Jensen, enkemand af Egebjerg (Ejsing s) og Giertrud Lauridsdatter af Vadum
1812 22/12 Christen Pedersen, tjenende på Hestehave (Krejbjerg s) og Boel Eriksdatter af Aalbæk
1813 29/1 Jens Nielsen, tjenende i Lem Nygaard (Lem s) og enken Karen Pedersdatter af Vadum
1813 29/1 Jens Nielsen, tj i Lem Nygaard (Lem s) og enke Karen Pedersdatter
1813 18/6 Hr Iver Svane fra Junget/Thorum s og Cathrine Elisabeth Østengaard
1815 24/10 Em Niels Jensen Refs til Krarupgaard (Hem s) og Else Kirstine Østengaard
1817 6/6 Søren Nielsen Fischer af Qvols og Else Christensdatter
1818 29/10 Jens Pedersen af Sønbjerg (Thyholm) og Anne Marie Nielsdatter
1819 6/4 Anders Christensen af Eistrup (Rødding s) og Mette Thomasdatter
1819 14/10 Christen Jensen af Dahlsgaard, Nørlem (Lem s) og enke Kirsten Christensdatter
1820 23/5 Lauge Pedersen af Refsgaard (Volling s) og Johanne Jensdatter
1820 14/11 Berthel Nielsen af Nørlem (Lem s) og Malene Christensdatter
1821 20/2 Em Peder Jensen Grundvad af Vejby og enke Karen Nielsdatter
1821 29/3 Christen Pedersen Overgaardsdal, tj i Lem og Anne Margrethe Jensdatter
1822 21/11 Søren Andersen af Krejbjerg og Giertrud Nielsdatter
1822 27/12 Jens Rasmussen, tj på Hostrup (Lem s) og Anne Andersdatter
1823 23/5 Jens Nielsen af Sterndal (Lem s) og Kirsten Nielsdatter
1823 9/10 Peder Nielsen af Skakkenborg (Lem s) og Kirsten Jensdatter
1823 Laurids Pedersen af Mollerup (Rødding s) og enke Anne Jensdatter. Ægteskabet aflyst, da han ændrede sine tanker. Hun samtykkede.
1824 4/3 Niels Olufsen af Hestehave (Krejbjerg s) og enke Anne Jensdatter
1825 24/3 Hans Christensen af Kjær (Rødding s) og Kirsten Jeppesdatter
1826 12/12 Hr Henrik Frederik Götzsche fra Hem og Anne Charlotte Bendtsen hjemmeviet
1827 9/10 Niels Jensen Jeberg af Kjær (Rødding s) og Benneth Christensdatter
1829 16/10 Niels Henriksen, tj på Spøttrup (Rødding s), f i Dølby og Anne Jensdatter
1829 29/12 Søren Christian Christensen, f på Jegindø, tj på Kaas og Karen Jensdatter
1830 26/2 Hans Christensen på Bustrup (Ramsing s) og Karen Jensdatter
1831 24/3 Christen Jensen i Vestergaard (Ramsing s) og Johanne Cathrine Jensdatter
1831 19/5 Jens Nielsen i Straden (Lem s) og Anne Christensdatter
1832 8/1 Hr Jacob Deichmann i Uldbjerg og Frederikke Severine Grundtvig
1833 28/11 Jens Jensen og Marianne Andersdatter, f i Lem
1835 15/10 Em Niels Andersen Kallerup fra Bodum og Mathilde Colding
1836 29/1 Søren Christian Mathiesen af Handbjerg og Anne Margrethe Jensdatter Lund
1836 14/4 Knud Lauridsen i Gjeddahl (Eising s) og Anne Cathrine Jensdatter
1836 ?/12 Em Jens Poulsen Søndergaard på Jegindø og Johanne Jeppesdatter
1837 25/7 Janus Antonius Dyhr i Barslev Mølle (Hvidbjerg s i Thy) og Severine Colding
1837 5/10 Christen Andersen på Spøttrup (Rødding s) og enke Johanne Jensdatter
1839 7/6 Eske Nielsen fra Volling og Maren Lauridsdatter
1839 24/12 Jørgen Sørensen af Ramsing og Karen Lauridsdatter
1841 30/11 Niels Mikkelsen af Vesterlem (Lem s) og enke Anne Christensdatter
1842 5/6 Em Jørgen Sørensen af Store Ramsing og Marie Kirstine Jacobsdatter
1844 12/7 Christen Nielsen fra Vesterlem (Lem s) og Maren Christensdatter
1844 22/11 Jens Christian Poulsen fra Lødderup, tj på Spøttrup (Rødding s) og Maren Eriksdatter

til toppen af siden


Tilbage til FuurSamlingen | Tilbage til Niels Bjørengs Registre

Fuur Samlingen Copyright©13 Jul 2011 - Jens V. Olsen (e-mail)