Udensogns vielser - Sallingfolk viet på Mors

Samlet af Niels Bjøreng, Nørresundby

Omfatter følgende sogne:

Jørsby - Sdr_Dråby - Flade - Bjergby - Alsted - Solbjerg - Sundby - Dragstrup - Galtrup - Tødsø
Nykøbing - Lødderup - Elsø - Frøslev - Mollerup - Tæbring - Hvidbjerg - Redsted - Karby - Vejerslev
Ljørslev - Øster_Assels

Jørsby kirkebog
1764 10/2Niels Christensen Tømmermand fra Fur og Else Nielsdatter af Jørsby
1780 13/7Enkemand Niels Christensen Snedker fra Furland og enken Maren Christensdatter fra Jørsby v i Sdr Dråby
1799 10/2Christen Christensen, født i Salling, og Anne Johannesdatter, født i Flade v i Sdr Dråby

til toppen af siden

Sdr Dråby kirkebog
1719 30/6Christen Sallingbo og Maren Christensdatter
1733 4/10Jens Mikkelsen Sallingbo og Maren Lauridsdatter
1741 9/12Mikkel Andersen Nautrup og Kirsten Mogensdatter
1760 4/1Peder Christensen Sallingbo og Mette Christensdatter

til toppen af siden

Flade kirkebog
1732 20/10Peder Mikkelsen Sallingbo og Kirsten Pedersdatter
1740 28/10Christen Pedersen fra Tønning (Ejsing s?) og Maren Andersdatter på Nandrup
1740 30/10Niels Nielsen Furbo fra Alsted og Mette Pedersdatter
1770 9/10Jens Christensen Glyng og Inger Knudsdatter
1787 20/11Hr Graverus Mathias Thorbull, kapellan for Fur menighed og sognepræst Hr Poul Foghs datter af Flade Præstegaard Kirstine Marie Fogh v i Flade Præstegaard

til toppen af siden

Bjergby kirkebog
1655 7/10Christen Mikkelsen i Harre og Kirsten Nielsdatter sammesteds
1699 ?/2Christen Skrædder af Salling og Boel Nørmøller

til toppen af siden

Alsted kirkebog
1670 27/2Jens Andersen af Salling og Giertrud Andersdatter af Alsted
1755 12/8Niels Nielsen Furbo og Kirsten Nielsdatter af Alsted
1767 25/4Jens Christensen fra Fur og Margrethe Nielsdatter fra Alsted
1768 14/1Niels Furbo og Anne Nielsdatter af Alsted

til toppen af siden

Solbjerg kirkebog
1768 x/xChristen Quist, Christen Andersens karl, som var landsoldat i Salling og Maren Andersdatter, tjenende sammesteds v i Junget

til toppen af siden

Sundby kirkebog
1791 27/9Niels Christensen Reesen og Sidsel Christensdatter
1811 20/12Poul Justesen Nautrup og Anne Jensdatter

til toppen af siden

Dragstrup kirkebog
1662 7/9Svend Christensen i Andrup i Salling og Anne Clausdatter

til toppen af siden

Galtrup kirkebog
1693 17/9Jens Fursmand og Kirsten, Laurids Capelgaards efterladte hustru
1703 4/10Hr Laurids Andersen, sognepræst til Oddense-Otting menigheder og min datter Dorthe Marie (Andersdatter) Brasen

til toppen af siden

Tødsø kirkebog
1778 26/1Laurids Jensen Fur og Maren Thomasdatter
1779 20/11Peder Nielsen Furbo og Birgithe Christensdatter
1799 15/11Laurids Jensen Fur og Anne Nielsdatter
1814 12/11lysning for Søren Pedersen af Balling sogn og by og enkekone Mette Nielsdatter af Tødsø

til toppen af siden

Nykøbing kirkebog
1736 19/10Jens Salling og Bodil Christensdatter
1750 23/10Jens Thomassen fra Salling og Karen Andersdatter fra Nykøbing
1767 8/12Christen Pedersen af Otting sogn og by og Johanne Cathrine Dyhr af Nykøbing
1770 21/12Dragon Niels Jensen Nautrup og Else Susanne Kandberg
1772 x/1Christen Strandgaard af Vile og Anne Mikkelsdatter, tjenende på Dueholm v i Durup
1772 26/2Skomagersvend Johannes Lauridsen Skive og Thomas Skomagers datter Johanne
1773 15/10Just Christensen af Jebjerg enkemand og Karen Hansdatter af Nautrup
1784 10/9Velærværdige Albert Vanting, residerende kapellan i Sæby/Søby? og Charlotte Louise Adser
1787 24/10Peder Hansen af Nautrup og Boel Espersdatter
1789 15/9trol Christen Abildgaard i Salling og Mette Nielsdatter
1790 16/5Jens Jensen af Aasted og Else Christensdatter af Nykøbing
1797 3/11Henrik Henriksen fra Salling og Anne Helene Christensdatter af Nykøbing
1815 3/2Søren Nielsen, 31 år, fra Dalbyvad i Resen og Christiane Blak, 23 år, af Nykøbing

til toppen af siden

Lødderup kirkebog
1723 17/12Peder Andersen fra Sallingsund og Sidsel Mikkelsdatter af Fredsø
1748 6/1Skrædder Jens Madsen fra Salling og Margrethe Rasmusdatter Falling i Lødderup
1753 11/7Søren Pedersen fra Store Elkjær i Aasted og Anne Pedersdatter, tjenende i Lødderup v i Aasted
1755 12/10Mogens Andersen, skomager i Skive og et lokket kvindfolk Kirsten Lauridsdatter, kommet fra V Assels
1767 28/1Christen Christensen Tækker af Salling og Maren Mogensdatter af Kaarup
1777 12/12Anders Poulsen fra Krabbesholm i Salling og enken Else Christensdatter Kappel på Frydsbrønd
1804 2/11Clemen Sørensen, tjenende ved Sallingsund og Mette Jørgensdatter af Lødderup
1806 18/2Enkemand Søren Pedersen Kold af Thise og Niels Strandgaards enke Mette Christensdatter af Karup

til toppen af siden

Elsø kirkebog
1731 1/1Jens Jensen Fur og Helle Christensdatter

til toppen af siden

Frøslev kirkebog
1750 31/3Anders Andersen fra Møgelthorum (Thorum s) og Maren Jensdatter af Frøslev
1764 16/11Mads Pedersen Sallingbo og Kirsten Christensdatter i Præstegaarden

til toppen af siden

Mollerup kirkebog
1781 7/10Sæl Olufsen af Grynderup (Sæby s) og Maren Christensdatter Steengaard af Mollerup
1814 28/10trol Murmester Niels Christensen, 25 år, opholdende sig i Store Ramsing i Salling og Anne Sofie Jensdatter, 23 år, opholdende sig i Mollerup

til toppen af siden

Tæbring kirkebog
1813 8/8Christen Christensen Furbo og Maren Pedersdatter Torp v i Karby

til toppen af siden

Hvidbjerg kirkebog
1779 14/10trol soldat Niels Pedersen fra Salling og Karen Jensdatter af Vejrmøllen
1807 7/8Hans Jensen af Rødding og Maren Sørensdatter af V Hvidbjerg

til toppen af siden

Redsted kirkebog
1685 9/6Jeppe Christensen af Krejbjerg og Maren Madsdatter af Sindbjerg
1691 2/6Oluf Nielsen af Nautrup og Johanne Madsdatter af Sindbjerg
1696 14/4Mogens Christensen af Nautrup og Maren Mortensdatter af Sindbjerg
1777 18/2Peder Sørensen Rindgaard fra Salling og Dorthe Pedersdatter af Redsted
1777 22/4Jens Andersen Dalsgaard fra Fur og enken Birthe Jensdatter af Sindbjerg
1784 22/1trol enkemand Anders Kiellerup fra Hvidbjerg i Salling og Kirsten Christensdatter af Redsted
1796 10/5trol Niels Kieldsen af Nautrup og Margrethe Sørensdatter af Redsted

til toppen af siden

Karby kirkebog
1665 8/1Laurids Jensen af Lem og Karen Jensdatter, tjenende i Karby Præstegaard
1798 30/8Sr Albert Andersen Vanting fra Skive og Marie Mogensdatter/Hagensdatter fra Ørndrup
1806 8/5trol Johannes Jochumsen af Salling og enken Johanne Sørensdatter af Agger
1806 4/11Jens Pedersen Bach af Salling og enken Kirsten Jensdatter af Tusberg

til toppen af siden

Vejerslev kirkebog
1750 24/7Degnen i Junget Anders Holgersen og Engel Dorthea Elisabeth Mehlsen
1808 24/3Iver Jensen Overgaard fra Sallingsund og Anne Kirstine Mortensdatter af Vilsgaard

til toppen af siden

Ljørslev kirkebog
1751 12/10Hr Poul Giern, residerende kapellan for Skive og Marthe Storberg på Højris
1753 30/5Poul Christoffer Klerque copuleret i Sallingsund til Anne Kirstine Christensdatter

til toppen af siden

Øster Assels kirkebog
1768 3/11Laurids Christensen af Salling og Maren Pedersdatter Prostrup
1804 8/11Christen Christensen Bach af Rødding sogn og by og Johanne Sørensdatter af Sillerslev
1807 26/11Jens Eschildsen fra Krejbjerg og enken Sidsel Marie Adriansdatter af Øster Assels
1812 11/1Søren Sørensen Grove fra Brøndum og enken Mette Jensdatter i Sillerslev

til toppen af siden


Tilbage til FuurSamlingen | Tilbage til Niels Bjørengs Registre

Fuur Samlingen Copyright© 13 Jul 2011 - Jens V. Olsen (e-mail)