Niels Bjørengs kildeuddrag


Østergaard Gods
Skifteprotokol
1738-1848
(G 183-1)

Udarbejdet af Niels Bjøreng, Nørresundby (e-mail).
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.

Følgende forkortelser er anvendt:
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted
Skifteprotokollen er fotograferet af Knud Haaning Andersen og kan ses på www.wadschier.dk.

1738 17/10 fol 1a
Johanne Pedersdatter i Floutrup
E: Jacob Jensen
B: Jens J 4, Peder J 4 uger, Dorethea J 13, Karen J 10, Anne J 4
LV: morbroder Hans Pedersen i Floutrup

1739 22/10 (død 20/10) fol 2b
Kirsten Andersdatter i Floutrup
E: Jens Jepsen (Goul)
Ingen børn
Første ægtemand Jens Sørensen. B: Anders J 20 tj på Elkier, Kirsten J 22 her i stervboen, Anne J 17
tj i Hachild i Grinderslev, Ellen J 15 hos sin morbroder Kield Andersen i Hurup, Als sogn
LV: morbroder Jep Andersen i Hjordbusk og Poul Andersen i Floutrup

1739 23/10 (død 20/5) fol 6a
Niels Pedersen Møller i Nissum
B: Villads N 43 her på stedet, datters barn Mette Espersdatter 20 her på stedet
FM: broderen Villads Nielsen

1740 2/1 (rette 30 dag) fol 7b
Maren Andersdatter i Torp
E: Kjeld Pedersen
B: Anne K 28 tj i Aastedskou, Inger K 24, Kirsten 18 K i stervboen
LV: Mads Jepsen

1740 2/6 fol 9a
Peder Jensen og Maren Christensdatter i Grynderup
B: Christen P af Snabe, Jens P af Grynderup, sal Johanne Ps mand Peder Knudsen af Grynderup,
Dorthea P af Grynderup umyndig og ugift
FM: Jens Jensen af Grynderup

1746 25/11 (rette 30 dag) fol 11b
Anne Lauridsdatter
E: Envold Winther i Nissum Mølle
B: Karen E W 6, Ide Christiania E W 3

1747 7/1 fol 17a
Niels Jensen Snabe i Grynderup
E: Else Pedersdatter
LV: Jens Pedersen Skrædder

1747 21/2 fol 18b
Jep Andersen i Hjordbusk
E: Anne Eskildsdatter
B: Anders J, Anne J gift med Jens Skov i Sæbygaard, Dorthea hjemme
FM: sønnen Anders Jepsen
LV: Jens Skov

1747 30/10 fol 20b
Jens Christensen i Nissum
E: Kirsten Jepsdatter
B: Christen J 17, Jep J 14, Inger J 19
FM: farbroder Peder Christensen af Hjordbusk
LV: Anders Sørensen af Nissum

1748 19/2- fol 22b
Morten Andersen af Sæby
14/1 kom til skade og druknede på
fjorden mellem Salling og Nykøbing
E: Mette Villadsdatter
B: Villads M 3, Boeld 5
LV: Johan Villumsen af Glynge
FM: farfaderen Anders Nielsen af Nautrup

1749 5/4 fol 23b afkald på fædrene og mødrene arv
Jep Svendsen og Karen Thorsdatter i Aastedskov
B: Christen J (har fæstet gården), Jacob J, Thor J, Niels J i Harregaard, Christen J i Grynderup, Jens
J i Sæbygaard, Jens Nielsen [skal være Mehlsen] i Hinnerup på sal. Hustru Maren Js vegne, Jens Pedersen på hustru Anne Js vegne
Christen Jepsen skal arve

1750 14/1 fol 24a
Hans Nielsen Skrædder af Aasted
E: Boel Olufsdatter
LV: Peder Nielsen i Aasted
Arv: søsterbørn Anders Jensen, Boel Jensdatter, Anne Jensdatter. Deres fader Jens Andersen (lever i
Floutrup), der var gift med Kirsten Nielsdatter (død)

1750 23/2 fol 25a
Jens Nielsens hustru i Aasted (død for 7 år siden)
Else Gregersdatter
E: Jens Nielsen Elkier (tidl. beboet den gård i Risum, som Søren Gregersen nu iboer)
B: Niels J nu 20, Gregers J nu 17, Morten J nu 14, Inger J (død 1746)
Der nævnes moderens morbroder Laurids Andersen i Aasted
Jens Nielsen Elkier blev straks efter hustruens død sat fra gården i yderste armod.

1750 24/2 fol 25a
Knud Laursens hustru i Nissum
Else Poulsdatter
E: Knud Laursen.
B: Niels K 10, Anders K 4, Poul K 2
nævnt morfaderen Poul Jensen af Nissum

1750 10/3 fol 26a
Niels Pedersen Coldings hustru i Aasted
Karen Jensdatter
E: Niels Pedersen Colding
B: Jens N noget over 13
I Niels Pedersen Coldings første ægteskab med Maren Christensdatter:
B: Peder N, Christen N begge umyndige, Jens N 20, Anne N 18
LV: Laurs Jepsen af Selde i ægteskab med den umyndige søn Jens Nielsens moster

1750 22/9 fol 27b
Niels Knudsen i Dølby
E: Anne Christensdatter
ingen livsarvinger
LV: Thomas Jensen Kjeldgaard i Krejbjerg
Arvinger:Niels Villumsen af Dølby i ægteskab med hans søskendebarn Boel Poulsdatter
søstersønner: Niels Christensen af Hjerk, Knud Christensen i Haasum, Jens Christensen tj på
Tisbæk. Søster Karen Knudsdatter af Nørhede

1750 23/12 (død allerførst i maj) fol 28a
Villads Nielsen af Nissum (i et hus i Nissum, beboes nu af Peder Christensen Hjordbusk)
Arvinger: Hans søsterdatter (uægte, født i Nissum, tj Jørgen Pedersen i Hestbæk)
3 søskendebørn: Berthel Christensdatters kone i Rybjerg, Axel Nielsen Møller i Aalborg, Morten
(Søren?) Mikkelsens enke i Stouring (Støvring) Mølle i Himmersyssel (vist nok Johanne
Nielsdatter)
Undtagen deres børn, som er alt for vidtløftig at opregne)

1748 14/3 fol 29b
Jacob Jensens anden hustru Karen Christensdatter i Floutrup
Arvinger: Hendes broder Jacob Christensen af Grønning, hendes søster Maren Christensdatter gift
med Christen Larsen i Grønning, hendes søster Margrethe Christensdatter gift med Christen
Pedersen i Floutrup
Jacob Jensens første kone Johanne Pedersdatter (skifte 17/10-1738)
B: Peder J, Jens J (død), Dorthe J, Maren J, Anne J

1750 24/11 fol 32a
Jens Pedersen Bach i Elkier
E: Maren Andersdatter
Med første kone Kirsten Pedersdatter
B: Jens J Bach (myndig) i Torp, Peder J (bortrømt for nogle år siden), Anders J 21, Inger J 26,
Kirsten J 23
LV: Søren Gregersen
FM: morbroderen Niels Pedersen

1753 11/4 fol 34a
Søren Poulsens hustru Kirsten Pedersdatter i Elkier
E: Søren Poulsen
B: Peder S 2

1753 22/5 fol 35b
Anne Nielsdatter i Sæbygaards Mølle
E: Christen Stad
B: Christen C 27, Morten C 26, Anne C 22
FM: faderen

1753 1/10 fol 38b
Knud Laursen i Nissum
E: Maren Henriksdatter
B: Else K 2
med sin første kone
B: Niels K 12, Anders K 8, Poul K 5
LV: Christen Justsen i Durup (underskriver Søren Justsen)
FM: farfar Laurids Andersen Møller i Aasted og morfar Poul Jensen Skrædder i Nissum

1755 27/2 fol 40a
Karen Jensdatter i Nissum
E: Christen Nielsen
B: Niels C 1½, Maren C 6 uger
FM: faderen
tilstede farbroderen Peder Nielsen

1755 1/5 (død 29/4) fol 41b
Christen Christensen Bierre i Toustrup
E: Anne Pedersdatter
Arv: søstersøn Anders Poulsen i Tøndering
2 børn i Kbh efter afdødes anden søster : Christen Pedersen Biering og Jens Pedersen Biering
brodersøn: Søren (Simon?) Jensen, der har boet på Østergaard gods men nu bortrømt
LV: Laurs Jensen Sælland

1754 17/4 fol 47a
Niels Christensen Coldings hustru i Aasted
E: Inger Jensdatter
B: Anne N 16, Malene N 11
FM: Niels Sommer i Nissum Mølle

1757 23/3 fol 47a
Bodil Jensdatter i Aasted
E: Poul Jensen Skou
B: Jens P 12 (ikke avlet i dette ægteskab), Jens P 3, Hans P 1½
FM: faderen for de 2 yngste, morfaderen Jens Andersen i Floutrup for den ældste

1758 13/11 (rette 30 dag) fol 48a
Anne Christensdatter i Risum
E: Søren Gregersen
B: Christen S 4½, Inger S 9, Maren S 8, Kirsten S 3
Tilsynsværge: Christen Jensen af Risum

1758 17/11 fol 50a
Arveafkald fra Anne Mikkelsdatters arvinger
Niels Andersen i Nissum
Mikkel Andersen i Sæbygaard
Søren Andersen i Hjordbusk
Christen Mortensen i Lund, Durup på hustrus vegne
Anders Jepsen i Hjordbusk på hustrus vegne
Anders Poulsen i Sæbygaard på hustrus vegne

1758 30/11 (død 1/11) fol 50b
Else Pedersdatter
E: Christen Jepsen Skov i Grynderup
Arv:
hendes brodersøn Jens Jensen i Grynderup
hendes halvbroder Steffen Pedersen i Grynderup
hendes halvsøster Anne Pedersdatter gift med mølleren i Jungetgaard Vejrmølle Morten Christensen
hendes søster Maren Pedersdatter boende i Viborg
tilstede: Jens Jensen Skrædder i Grynderup

1759 18/3 fol 53b
Afkald af Dorthe Jepsdatters arvinger til Peder Nielsen Colding i Aasted
Anders Jepsen i Hjordbusk
Jens Jepsen i Dalstrup, Harre
Jens Simonsen i Hestbæk, Rybjerg
Laust Jensen i Glynge

1759 12/5 (død 13/5) fol 53b
Lisbeth Nielsdatter , til huse og døde hos Jacob Jensen i Floutrup
Arv:
en søster Karen Nielsdatter gift med Niels Jepsen Bach af Junget
en afdød broders børn:
Niels Laursen Smed i Møgelthorum
Thomas Laursen tj på Bajlumgaard
Jens Laursen tj i Lilthorum
Johanne Laursdatter gift med Peder madsen boende udi Ørum sogn i Thy

1759 28/12 (rette 30 dag) fol 57b
Mette Lauridsdatter i Nissum
E: Christen Jensen
B: Jens C 12, Maren C 19, Bodil C 17, Else C 15
tilsynsværge: Jens Poulsen af Nissum

1759 28/3 fol 59a
Anne Pedersdatter i Risum
E: Mads Jepsen
B: Jep M 24, Peder M 16, Inger M 26, Anne M 23, Kirsten M 18
tilsynsværge: deres morbroder Niels Pedersen af Store Elkier

1760 9/4 (død 7/4) fol 61a
Bodil Nielsdatter i Nissum Mølle
E: Christen Sommer
B: Niels C S 33 hjemme, Peder C S 36 bosiddende i Kbh, Abel Cathrine C S tj i Kbh

1760 13/6 fol 66a
Christen Jepsen i Aastedskov
E: Kirsten Berthelsdatter
B: Jeppe C 11, Berthel C 10, Dorthe C, Karen C og Vibeke C
LV: hendes fader Berthel Christensen af Over Harregaard (senere nævnes Christen Kaarsgaard i
Skive)
FM: farbroder Velagte Thor Jepsen af Neder Harregaard

1760 11/12 fol 70b
Jens Poulsen i Aasted (enken ved ikke, hvor han er død; muligvis ved Brandhuset ved Fursund).
Druknede i Selde Vig mellem 9 og 10/12
E: Anne Poulsdatter
B: Maren J, Johan J, Anne J, Poul J
FM: hans broder Niels Poulsen af Aasted

1761 7/1 fol 72a
Poul Andersen og hustru Maren Pedersdatter i Torp
B: Anders P, Peder P, Else P gift med Jens Jacobsen i Floutrup, Inger P 21
FM: den ældste broder

1761 21/1 (død 26/12-1760) fol 72a
Christen Christensen Haugaard i Toustrup
E: Karen Knudsdatter
B: Christen C (har gården i fæste) 26, Jens C 17, Ellen C gift med Poul Christensen i Bysted,
Pernille C, Karen C, Maren C
LV: Laurs Jensen i Toustrup
FM: Johan Villumsen i Glynge

1761 29/1 (død 28/1) fol 72b
Anders Pedersen i Søgaard
E: Karen Pedersdatter (død 18/2)
B: Niels A 11, Peder A 7, Kirsten A 18, Maren A 13, Anne A 8
FM: broderen Niels Pedersen Søgaard i Nissum, Villads i Durupgaard gift med den sal. kones
søster, Anders Hansen i Sæby gift med den afdøde kones søster

1761 31/3 fol 76a
Niels Pedersen Søgaard og hustru Karen Poulsdatter i Nissum
B: Peder N 18, Anders N 11, Kirsten N 16
FM: morbrødre Morten Poulsen, og Jens Poulsen af Nissum, Anders Pedersen af Sæbygaard

1761 13/6 fol 78a
Laurids Pedersen Skrædder i Toustrup
E: Kirsten Poulsdatter
i første ægteskab B: Anne Lisabeth L gift med Peder Mehlsen i Tøndering, Karen L gift med Jens
Heedegaard i Tøndering
LV: Laurids Jensen af Toustrup

1761 21/2 (rette 30 dag) fol 79b
Kirsten Jensdatter i Risum
E: Niels Pedersen Mølgaard
Arv: 4 søskende: Peder J 4(!), som for nogen tid siden er bleven usynlig), Jens J 42, Anders J 30,
Inger J 34

1762 8/12 fol 81a
Bodil Knudsdatter i Glynge
E: Johan Villumsen
B: Villum J 30 tj på Østergaard, Jacob J 22 tj i Aastedskov, Knud J 24, Else J, begge hjemme

1763 26/2 fol 83b
Maren Jepsdatter i Sæbygaard
E: Mikkel Andersen
B: Iver M 31, Jep M 27, begge hjemme, Jens M gift i Grynderup, Anne M 18, Else M 20, Kirsten M
19, hjemme, Maren M gift med Jens Nielsen i Aasted
FM: faderen

1764 24/1 (død 23/1) fol 85a
Anne Jepsdatter i Grynderup
E: Jens Pedersen (til huse hos Peder Pedersen)
Arv: hendes søskende: 1) Thor Jepsen i Harregaard, 2) Jens J i Dalstrup, Harre, 3) Christen Jepsen tj
i Nykøbing hos Madame Meldahl, 4) Christen J (død) B: Jeppe C 16, hjemme hos stedfaderen
Thøger Olesen i Harregaard, Berthel C 14 hos Sr Hans Berthelsen i Aalborg, Karen C 11, Dorthe C
13, Vibeke C 9 alle 3 hos stedfaderen Thøger Olesen i Harregaard, FM: Thor Jepsen i Harregaard,
5) Niels J (død) B: Maren N tj på Østergaard FM: Axel Müller i Aalborg, Vibeke N 17 hos Jomfru
Krabidal i Aalborg FM: Hofagent Niels Ryberg i Kbh, Karen N 15 hos Madame Splid i Nykøbing
FM Niels Ryberg, Anne N 13 hos Sr Christen Ryberg i Aalborg FM: Niels Ryberg. Da hverken
Axel Müller eller Niels Ryberg møder op ansættes som ny FM Jens Jepsen i Dalstrup. 6) Maren J
gift med Jens Mehlsen i Hinnerup B: Karen J 26 FM: faderen Jens Mehlsen

1763 15/12 fol 89a
Anne Henriksdatter i Nissum
E: Niels Andersen
B: Anders N 21

1764 22/6 (død 21/6) fol 89b
Anne Pedersdatter i Toustrup
hendes broder Christen Pedersen i Tøndering (meget trængende og fattig)

1765 27/4 (død 26/4) fol 90a
Johanne Pedersdatter huskone i Aasted
en broder Steffen Poulsen i Sæby
B: Anne P hjemme, Maren P tj Hr Provst Worsøe i Skive, Mette P tj Olle Rønberg i Skive, Anne P
til huse hos Mikkel Sørensen i Skive

1765 15/6 fol 91a
Maren Jensdatter huskone i Aasted (til huse hos Niels Jensen i Aasted)
Arv: Jens Jensen i Aasted, Anne Jensdatter tilforn gift med Jens Nielsen i Aasted
LV: Jens Nielsen i Selde

1766 5/11 (død 30/10) fol 91b
Christen Pedersen Sommer i Nissum Mølle
B: Niels C S i Nissum Mølle, Peder C S i Kbh, Abel Cathrine C S gift med en parykmager i Kbh
Henrich Georg Christiansen Carteuser

1767 20/2 (død 19/2) fol 93a
Jacob Jensen i Aastedskov
E: Karen Hansdatter
I 1ste ægteskab B: Dorthe J har været i ægteskab med Christen Hansen i Floutrup B: Johanne C,
Jacob C, Cathrine C, Jacob C
FM: deres fader Christen Hansen
I 2det ægteskab: ingen levende børn
I 3die ægteskab med Karen Hansdatter B: Hans J 17
LV: Jens Jensen i Torp
Div FM: Christen Hansen i Floutrup, Jens Jacobsen i Floutrup, Anders Poulsen i Torp, Søren Kudsk
i Hjordbusk

1767 25/7 (rette 30 dag) fol 95a
Anne Pedersdatter i Elkier
E: Søren Poulsen
B: Kirsten S 17, Johanne S 8, Marie S 6
FM: faderen
tilsynsværge: Søren Pedersen i Risum

1771 3/10 fol 96b
Søren Gregersen (død 3/12!) og hustru Anne Madsdatter (død 20/1-1772) i Risum
I 1ste ægteskab med Anne Christensdatter
B: Inger S 22 tj på Furland, Maren S 20 tj i Kbh hos farbroderen, Christen S 17 tj på Østergaard,
Kirsten S 15 tj i Toustrup
I 2det ægteskab med Anne Madsdatter
B: Christen S 12, Anne S 10, Anne S 8, Maren S 3, alle hjemme hos moderen
LV: Jens Haugaard af Risum
FM for børnene i 1ste kuld: morbroder Christen Jensen af Risum
FM for børnene i 2det kuld: morbroder Jeppe Madsen

1775 24/10 (død 23/10) fol 103b
Karen Christensdatter i Risum
E: Jens Christensen Stouby
Arv: hendes søskendebørn: Christen Henriksen på Fur, Iver Henriksen i Aasted, Helvig
Henriksdatter gift med Christen Smed i Harre, Anne Henriksdatter gift med Anders Laursen i
Nissum, Kirsten Henriksdatter gift med Thøger Nielsen i Engelst, Helvig Henriksdatter gift med
Christen Jensen i Aasted, Maren Henriksdatter i Nissum (død) B: Else Knudsdatter, Kirstine
Knudsdatter begge tj i Aasted, Anne Henriksdatter gift med Niels Andersen i Nissum B: Anders
Nielsen tj i Aasted
Anders Søgaard i Søgaard efterladende sig Niels og Peder Andersen begge på godset, Kirsten, Anne
og Maren
Niels Søgaard i Nissum efterladende sig Anders og Peder Nielsen Søgaard begge tj i Nissum,
Kirsten Nielsdatter tj i Tøndering
Endvidere nævnes Jens Stoubys broder Morten Christensen Stouby i Risum

1781 12/11 fol 107b
Maren Jensdatter i Risum
E: Jens Simonsen
Arv: moderen Maren Haugaard i Tøndering
en helbroder Anders Jensen i Glynge, en søster Boel Jensdatter gift med Anders Eskildsen i
Tøndering, en søster Else Jensdatter hjemme hos moderen, en søster Kirsten tj i Frammerslev, en
søster Anne Jensdatter tj i Otting, en halvbroder Villads i Lund

1781 12/11 fol 108a
Maren Jensdatter af Risum
E: Jens Nielsen Dyhr
B: ingen nævnt

1777 17/6 (rette 30 dag) fol 109a
Mette Knudsdatter i Aastedskov
E: Hans Jacobsen
B: Jacob H 5, Niels H 3

1781 7/4 fol 111a
Arveafkald efter endnu levende Mikkel Andersen i Sæbygaard
Peder Nielsen, Jens Nielsen, Jens Mikkelsen, afdøde Jep Mikkelsens børn. Eneste arving skal være
Kirstine Mikkelsdatter

1784 24/12 fol 111b
Arveafkald efter Anne Andersdatter i Hjordbusk
E: Anders Jepsen
Børn og svigerbørn: Peder Nielsen, Niels Andersen, Jep Andersen, Søren Andersen, Anne
Andersdatter, Karen Andersdatter, Dorthe Andersdatter, Anders Poulsen. Eneste arving skal være
Iver Andersen

1785 12/5 fol 111b
Arveafkald efter Christen Nielsen i Nissum
E: Ellen Jepsdatter
B: Peder Christensen, Niels Christensen. Eneste arving skal være Jeppe Christensen i Nissum

1786 22/2 fol 112a
Iver Nielsen i Nissum
E: Maren Jensdatter
B: Jens I i Toustrup, Christen I i Vester Dølby
LV: Peder Jensen

1789 29/5 fol 114a
Knud Johansen i Glynge
E: Maren Hansdatter
B: Boel K 7, Hans K 2
LV: Claus Nielsen
FM: farbroder Jacob Johansen i Kjær

1789 4/7 (rette 30 dag) fol 114b
Anne Cathrine Johansdatter i Toustrup
E: Niels Jensen Søndergaard
B: Maren N 2, Anne Cathrine N 6 uger

1789 3/10 fol 116b
Iver Henriksen i Aasted
E: Karen Christensdatter
B: Dorthe I 13, Maren I 11
I 1ste ægteskab med Dorthe Christensdatter
B: Henrik I 22
LV: Peder Christensen fra Toustrup
FM: farbroder Christen Henriksen fra Fur (havde forfald formedelst den stærke storm og blæst,
desuden alderdom og svaghed). Peder Colding i Aasted

1790 6/5 (rette 30 dag) fol 119b
Niels Andersen i Risum
E: Kirsten Madsdatter
B: Anne N 17, Anders N 14, Mads N 9
LV: Jeppe Christensen Mølgaard fra Nissum, senere Mikkel Thøgersen af Floutrup
FM: farbroder Jeppe Andersen fra Aasted, senere broderen Søren Andersen

1792 19/6 fol 121b
Niels Andersen i Nissum (nordvest for Nygaard)
E: har rømmet landet formedelst drukkenskab og tyveri.
Den afdøde har for 3 år siden formedelst fattigdom og armod frasat sin gård i Lendum
Der nævnes en svigersøn Bodil Simonsen

1792 10/10 fol 122b
Anne Christensdatter i Toustrup
E: Peder Poulsen (opholder sig hos Poul Haugaards enke i Toustrup)

1793 12/3 fol 123a
Søren Poulsen i Nissum
E: Bodil Jensdatter
I 2det ægteskab B: Kirsten S forhen gift med Peder ...gaard i Nykøbing, Johanne S gift med Niels …
på Mors
I 3die ægteskab B: Poul S tj på ….nstrup, Niels S 23 tj i Skive, Jens S 3
LV: Søren Andersen

1793 8/6 fol 124a
Peder Olesen Gade i Sæby
E: Kirsten Sørensdatter
B: Anne P 19, Ole P 16, Søren P 14
LV: Jens Pedersen i SæbygaardsFM: Knud Jensen af Snabe

1793 3/8 fol 125b
Niels Christensen Colding i Aasted
E: Karen Laursdatter
I 1ste ægteskab B: Anne N tilforn gift med Niels Jensen Hjordbusk i Aasted, Malene N tilforn gift
med Niels Jensen i Nissum
LV: Peder Nielsen Colding

1793 10/12 fol 126b
Anne Christensdatter i Toustrup
E: Peder Poulsen
Arv: søstre Maren C tj i Hinnerup, Else C (død) tilforn gift med Niels Børsting i Gullerup
efterladende sig børn, Anne C (død)

1798 28/12 127a
Anders Jensen Dalstrup hmd i Nissum
E: Johanne Andersdatter
LV: Iver Andersen Smed i Nissum
I hendes 1ste ægteskab B: Peder Stefansen 26, Poul Stefansen 24 tj i Lilthorum
I hendes 2det ægteskab med afdøde B: Steffen Andersen 20, Karen A 13
FM: Peder Jensen Dalstrup i Nissum

1794 11/7 (død ca 20 uger siden hos sin fader Søren Pedersen Qvols) fol 128a
Søren Sørensen Qvols i Risum
E: Anne Jepsdatter
LV: hendes fader Jeppe Thygesen fra Lilthorum

1794 13/9 fol 128b
Else Knudsdatter i Torp
E: Anders Poulsen
Arv: hendes halvbroder Poul Knudsen i Øster Moustgaard i Giemsing sogn, halvbroder Niels
Knudsen i Risum, helsøster Kirsten Knudsdatter i Nissum
Tilsynsværge: Søren Andersen i Hjordbusk
Anders Poulsens sønner Niels og Peder er nævnt

1795 22/5 fol 130b
Maren Jensdatter i Torp
E: Peder Andersen
B: Maren P 4½
Tilsynsværge: hendes fader, hendes morbroder Niels Jensen af Aasted

1795 17/6 (rette 30 dag) fol 131a
Maren Nielsdattter i Nissum
E: Peder Poulsen
B: Poul P 30, Niels P 28, Maren P 27, Bodil P gift med Jens Pedersen i Nissum, Søren P 25, Kirsten
P 20 hjemme
Til stede: faderen, Poul Pedersen og Jens Pedersen

1796 12/10 fol 132b
Anne Nielsdatter i Nissum
E: Niels Andersen Kudsk
B: Anne N 34 hjemme, Anders N 33, Niels N 32 i Grynderup, Søren N tj på Østergaard, Karen N
gift med Jens Andersen Møller i Rakkeby Mølle på Mors
Tilsynsværge: Morten Sørensen af Nissum

1796 5/12 (rette 30 dag) fol 135a
Anne Nielsdatter i Grynderup
E: Jens Jensen
B: Mette J 4, Johanne J 6
LV: farbroder Jens Jensen

1797 7/4 fol 136 b
Christen Nielsen i Vester Dølby
E: Maren Thorsdatter
LV: Hans (?) Engstrup i Vester Dølby
B: Dorthe C gift med Peder Sørensen i Øster Dølby, Ellen C 34 hjemme, Niels C 27

1797 29/8 fol 138a
Maren Andersdatter i Risum
E: Peder Andersen
B: Anders P 3, Niels P 1

1797 4/11 fol 140a
Jep Hansen (selvejer)
E: Anne Nielsdatter
LV: hendes halvbroder Niels Mikkelsen af Vester Møjbæk
B: Bodil J 14, Niels J 12, Kirsten J 8, Johanne J 8, Hans J 3, Maren J 1
Tilsynsværge: Niels Pedersen Bolm i Aasted
FM: farbroder Peder Hansen i Floutrup (sygdom og skrøbelighed) erstattet af sønnen Christen
Pedersen af Floutrup og farbroder Jens Hansen af Wroe, som ikke mødte- blev erstattet af Anders
Pedersen i Skammergaard

1798 16/11 fol 147b
Niels Knudsen i Risum
E: Anne Jensdatter
LV: Jacob Jensen af Risum
B: Knud N 29 bosat i Breum, Jens N 27 hjemme, Else N 24 hjemme, Poul N 22 tj i Mousgaard,
Gimsing sogn
Tilsynsværge: Knud (Kield?) Jensen af ?? og ovennævnte broder Jens Nielsen

1799 19/1 fol 149b Afkald
Salig Bodil Jensdatter i Grynderup
Afkald fra Jens Jensen Grynderup, Johan Jensdatter gift med Jens Jensen Holmgaard og Maren
Jensdatter gift med Niels Jacobsen på Durupgaard

1799 9/3 fol 149b Afkald
Salig Peder Jensen i Nautrup
Afkald fra Mikkel Pedersen, Jens Pedersen, Eske Pedersen, Christen Pallesen på hustru Maren
Pedersdatters vegne. Afdød broder Jacob Tangelev

1799 8/4 (død 7/4) fol 150a
Maren Nielsdatter i Aasted
E: Niels Qvolsen
Arv: broder Poul Nielsen(død) B: Niels Poulsen 30, Anne Poulsdatter 25 begge i Aasted

1799 8/6 fol 153 b
Peder Jensen på Nissum Bjerge
E: Maren Andersdatter
LV: Søren Jensen af Tøndering Haugaard

1799 10/6 fol 154b
Henrik Iversen i Nissum
E: Boel Pedersdatter
LV: Morten Andersen Smed i Aasted
B: Iver H 3, Peder H 18 uger
FM: Villads Jensen af Aasted

1799 9/7 (rette 30 dag) fol 155b
Peder Nielsen Colding i Aasted
E: Anne Christensdatter
LV: Jens Andersen
B: Dorthe P 39 gift med Christen Christensen i Torup på Mors, Maren P 32 hjemme, Christen P 32
hjemme, Niels P, Jens P 22 i København, Christen P 16 hjemme
FM: ældste broder Christen Pedersen

1799 29/11 fol 163 a
Gmd Peder Jensen på Nissum Bjerge
E: Maren Andersdatter
LV: Søren Jensen af Tøndering
B: nyfødt barn Peder P
FM: Anders Jensen

1800 7/4 fol 165a
Anne Marie Mortensdatter i Toustrup
E: Jens Dideriksen
B: Lene J 10, Morten J 6, Inger J 2
FM: faderen
Tilsynsværge: Niels Søndergaard i Toustrup

1800 30/7 (rette 30 dag) fol 166b
Maren Christensdatter i Skaffergaard, Selde
E: Niels Pedersen
B: Christen N 20 tj Kield Jensen i Elkier, Boel N 18, Peder N 14, Mette N 8, Laurids N 5, Jeppe N 1
FM: faderen

1801 13/5 (rette 30 dag) fol 168a
Knud Pedersen i Grynderup
E: Kirsten Pedersdatter
LV: Peder Nielsen af Grynderup
B: Johanne Marie K 12
FM: Niels Nielsen af Grynderup

1802 3/12 fol 170b
Christen Christensen Haugaard i Toustrup
E: Inger Christensdatter
LV: Villads Mortensen af Nautrup
B: Christen C 27, Karen C 29
LV: broderen Christen Christensen

1802 17/12
Anders Sørensen i Nissum Bjerge (fandtes død i en brønd 18/11)
.. og da enken samme tid blev i mådelig forfatning over hendes mands sørgelig dødsfald, så hun
ikke kunne gøre rede for nogen ting, udbad hun at skiftets begyndelse måtte have henstand til 30te
dag; som indfandt i dag
E: Maren Andersdatter
LV: Jens Christensen i Tøndering
Afdødes fader Søren Andersen i Hjordbusk frasiger sig arv

1803 16/4 (død juli 1802) fol 174a
Hmd Iver Andersen Smed i Nissum
E: Karen Christensdatter
LV: Søren Andersen i Nygaard
B: Else I 9, Anders I 7, Maren I 5, Christian I 3, Anne Marie I 1
FM: farbroder Peder Andersen i Haugaard

1803 18/5 (rette 30 dag) fol 175b
Gårdmandsenke Inger Christensdatter i Toustrup
B: Christen Christensen 27, Karen C 29
FM: Villads Mortensen i Nautrup

1803 7/6 (rette 30 dag) fol 178a
Poul Jensen i Risum
E: Anne Jepsdatter
LV. hendes broder Christen Jepsen af Thorum
B: Søren P 7, Else P 6
FM: Morten Andersen af Aasted

1803 27/8 (død 28/7) fol 179b
Maren Jensdatter i Toustrup
E: Niels Olesen Haugaard
hendes B: Christen Jensen 32 tj i Hellegaard, Sæby, Else J 28 tj i Nykøbing
i ægteskab med Niels Haugaard B: Anne N gift med Gregers Johannesen, Jens N 20 hjemme, Inger
N 16
FM: faderen

1804 16/2 fol 182a
Niels Christensen Sahl i Risum
E: Maren Laursdatter
LV: Morten Christensen Stouby af Risum
B: Johanne N gift med Peder Søndergaard borger i Nykøbing, Anne N gift med Anders Gregersen
boelsmand i Rachby på Mors (Tilsynsværge: Kield Jensen i Risum), Søren N 38 hjemme, Laust N
30 tj på Østergaard, Kirsten N gift med Peder Andersen Haugaard i Aasted
FM: ældste broder Søren Nielsen

1804 29/4 fol 184b
Poul Jensen i Risum
E: Anne Jepsdatter
LV: Morten Graversen af Risum
B: Søren P 7, Else P 6
Tilsynsværge: Christen Pedersen Wad af Østergaard

1804 30/6 fol 185a
Christen Jensen i Grynderup
E: Anne Christensdatter
LV: Jens Jensen af Grynderup
B: Jens C 4, Christen C 2, Jens C 11 uger
FM: Anders Jensen fra Holmgaard, Sæby

1804 9/10 fol 186a
Niels Christensen Sahl i Elkier i Risum
E: Maren Laursdatter (død 5/6-1805)
LV: Morten Andersen fra Aasted
Arv: Søren Nielsen fra Risum, Else Nielsdatter (umyndig), Peder Andersen fra ...gaard, Laust
Nielsen, Peder Søndergaard i Nykøbing

1806 16/12 (rette 30 dag) fol 188a
Karen Pedersdatter i Dahlgaard, Nautrup
E: Niels Sørensen
B: Peder N 16, Gertrud N 12, Anne Dorthe N 10
FM: faderen

1808 21/4 (død 20/4) fol 190b
Selvejer Jep Andersen Bach af Aasted
E: Anne Nielsdatter
Arv: hans søskende, der giver afkald: Frederik Andersen Bach i Hestbæk Mølle på Himmel..., Anne
Andersdatter enke efter Frederik Christensen i Lime

1808 9/12 (død 8/12) fol 192b
Søren Andersen i Hjordbusk
E: Maren Andersdatter
LV: Iver Andersen i Hjordbusk
I 1ste ægteskab med Maren Jacobsdatter B: Peder S 58 i Bjørnhus, Jacob S 51 i Hobro, Johanne S
48 gift med Mogens Pallesen i Nykøbing, Anne S 46 gift med Peder Andersen i Torp, Karen S 44 tj
i Jølby Præstegaard på Mors, Dorthe S 41 i Sundby på Mors
I andet ægteskab med den efterlevende B: Maren S 34, Anders S 32, Karen S 30, Søren S 27 alle
hjemme, Anne S 25 gift med Jens Nielsen i Risum, Helvig S 23 tj i Solberg på Mors
Tilsynsværge: Peder Andersen i Torp

1809 10/4 fol 197a
Boelsmand Morten Christensen Stouby i Risum
E: Boel Christensdatter
Der nævnes et testamente fra 1796, hvor Morten Christensen er 65 år og Boel Christensdatter 56 år

1811 3/7 fol 198b
Boelsmand Jens Jensen Væver i Aasted
E: Else Christensdatter
LV: Søren Nielsen i Aasted
B: Jens J 19
FM: farbroder Villads Jensen i Aasted

1815 21/3 (død 20/2) fol 201b
Anne Nielsdatter enke efter selvejer Jep Hansen i Aasted
B: Niels J gmd i Øster Møjbæk, Hans J hjemme, Boel J gift med Mikkel Jensen i Aasted, Kirsten J
27, Johanne J 25, Maren J 19 de sidste 3 hjemme

1826 30/5 fol 205a
Hans Espersen i Aasted anmelder, at hans søn Niels H er død 3 uger gl

1826 2/7 fol 205a
Gmd Esper Andersen i Aastedskov anmelder, at hans søn Anders E er død 15 uger gl

1827 4/9 (død 4/9) fol 205b
Esper Andersen af Aastedskov anmelder, at hans datter Anne E er død 18 uger gl

1829 4/9 fol 205b
Peder Andersen Søgaard i Risum
E: Kirsten Knudsdatter
LV: Anders Jensen
B: Anders P, Niels P begge myndige

1832 15/1 fol 206a
Esper Andersen i Aastedskov anmelder, at hans søn Erik E er død

1834 30/11 (død 26/11) fol 206b
Esper Jensen i Roslev

1836 29/2 fol 206b
Esper Andersen i Aastedskou anmelder, at hans sønner er døde, Anders E (6/2-1835) og Axel E
(10/2-1835)

1837 15/6 (død 15/6)
Niels Pedersen af Risum Mark anmelder, at hans plejemoder Kirsten Knudsdatter, enke efter Peder
Andersen Søgaard er død
Arv: Anders Sørensens afdøde kone Else Nielsdatter (broderdatter af den afdøde), brodersøn Knud
Nielsen hmd i Breum, brodersøn Poul Nielsen hmd i Lyderup på Mors, brodersøn Jens Nielsen af
Risum (død), hans enke Anne Sørensdatter, brodersøn Anders Nielsen tj på Jungetgaard, brodersøn
Christen Nielsen hus- eller boelsmand i Kyng sogn på Fyn

1839 5/6 (død 12/6!) fol 208b
Maren Nielsdatter enke efter Anders Hansen i Nissum
B: Niels A i Nissum, gmd Lars A af Thorum, soldat Morten A i Kbh, Maren A enke efter Henrik
Christian Jensen af Strømhuset i Nautrup

1839 9/7 fol 209a
Niels Pedersen Skomager på Risum Mark anmelder, at hans nyfødte datter Maren Kirstine N er død

1841 23/7 (død 22/7) fol 211a
Karen Jensdatter af Aasted
E: Gmd og fæstemøller Jørgen Bodilsen
B: Thomas J, Jens J, Maren J gift med Mikkel Christensen i Floutrup, Anne J gift med Peder
Iversen af Nøregnen

1841 23/7 (død 22/7) fol 211a
Anne Nielsdatter af Risum
E: Hmd Niels Dyhr
B: 2 døtre

1843 2/3 (død 2/3) fol 211a
Jørgen Bodilsen, fæster af Aasted Mølle
B: Thomas J, Jens J, Maren J gift med Mikkel Christensen i Floutrup, Anne J gift med Peder
Iversen af Nøregnen

1843 8/5 (død 7/5) fol 211b
Anders Pedersen Toft af Nissum anmelder, at hans datter Maren er død 3 uger gl

1843 23/6 (død 21/6) fol 211b
Hmd Jens Jensen Smed af Risum anmelder, han har fået et dødfødt pigebarn

1843 27/4 (død 26/4) fol 211b
Peder Christensen
E: enke
B: 2 myndige børn

1845 28/6 (død 27/6) fol 212b
Hans Jeppesen af Aasted
E: Maren Jensdatter

1845 13/9 (død 13/9) fol 212b
Esper Andersen i Aastedskov anmelder, at hans søn Anders E er død 6½ år gl

1845 21/12 (død 21/12) fol 213a
Hmd Peder Christensen af Risum anmelder, at hans svigermoder enke efter Peder Christensen Anne
Nielsdatter af Risum er død

1846 13/2 (død 13/2) fol 213a
Hmd Anders Torp af Nissum anmelder, at hans datter Maren A er død 5/4 år gl

1847 22/6 (død 22/6) fol 213a
Jens Jensen Smed i Risum anmelder, at hans søn Niels Peder J er død

1847 21/8 fol 213b
Maren Nielsdatter i Risum
E: Jens Jensen Smed
B: Jens J 3
FM: Niels Jensen

1848 12/2 (død 12/2) fol 217a
Jeppe Hansen i Aasted anmelder, at hans søn Hans J er død 1 år gl


Tilbage til FuurSamlingen | Tilbage til Niels Bjørengs kildeuddrag

Opdateret: 14-jul-2011 - © Niels Bjøreng og FuurSamlingen