Niels Bjørengs kildeuddrag


Østergaard Gods
Fæsteprotokol
1719-1850
G 183-3

Udarbejdet af Niels Bjøreng, Nørresundby (e-mail).
Disse fæsteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve fæsteprotokollen.

Bem! Manglende numre på fæstebrevene er tilføjet i [ ] af hensyn til senere reference.
Nummereringen begynder forfra efter nr.88 (16/2-1733).
Nummerfølgen i serie 2 springer fra 30. til 40.

Følgende forkortelser er anvendt:
bf: barnefødt
tidl: tidligere fæste
Fæsteprotokollen er fotograferet af Knud Haaning Andersen og kan ses på www.wadschier.dk.

1. Christen Lauridsen bf i Aasted
en gårdpart i Nissum 4-0-2-0
29/4-1719

2. Anders Sørensen tidl soldat
en gårdpart i Nissum 4-1-0-0
tidl. Villads Nielsen
3/5-1719

3. Simon Lassen tidl soldat
en gårdpart i Nissum 3-7-1-1
tidl. Peder Heegaard og Jens Steffensen
3/5-1719

4. Jep Jensen bf i Nissum
½ gård i Nissum 1-7-2-1½
(har også Nissum Mølle)
29/4-1719

5. Jens Andersen
en gård i Nissum 4-2-1-1
tidl. hans fader
29/4-1719

6. Christen Christensen
en gård i Vestenbjerg i Nissum 4-3-2-0
29/4-1719

7. Jens Mølgaard (med sin broder)
en gård i Nissum 4-1-0-0
tidl. hans fader (død)
3/5-1719

8. Niels Lauridsen Hvas bf i Aasted
en gård i Nissum 3-7-3-1
tidl. Jens og Niels Christensen (frarømt)
3/5-1719

9. Poul Jensen Skrædder
en gård 3-7-1-1
tidl. Christen Lauridsen
6/5-1719

10. Jens Nielsen
et hus i Nissum 0-4-0-0
tidl. Jens Steffensen
3/5-1719

11. Henrik Andersen i Søgaard bf i Søgaard
en gård Søgaard 4-5-2-1
3/5-1719

12. Iver Mikkelsen i Sæbygaard bf i Nissum
½ parten af Sæbygaard 5-6-3½-0
tidl. Christen Jensen Hummel
29/4-1719

13. Søren Mikkelsen tidl soldat bf i Nissum
Sæbygaard Mølle 3-5-0-0
3/5-1719

14. Jep Andersen bf i Floutrup, Selde
en gård i Hjordbusk 4-0-0-0
tidl. Simon Jacobsen (død)
29/4-1719

15. Niels Pedersen (med Poul Andersen) i Torp
½ gård i Torp 4-5-2-1
3/5-1719

16. Kjeld Pedersen og broder Christen Pedersen i Torp
½ gård hver i Torp 4-1-3-0
tidl. Peder Møller
29/4-1719

17. Jep Svendsen i Aastedskov
en iboende gård Aastedskov 9-1-2-0
29/4-1719

18. Christen Jensen Saal og broder Peder Jensen
Risumgaard 8-4-0-0
29/8-1719

19. Jens Dalstrup i Risum
en gård i Risum 4-3-1-1
3/5-1719

20. Peder Østergaard i Risum
en iboende gård i Risum 3-5-3-2
23/5-1719

21. Anders Pedersen i Risum
en iboende gård i Risum 3-2-2-1
3/5-1719

22. Niels Pedersen
½ parten af Store Elkier 6-3-0-0
tidl. hans fader Peder Nielsen (oplader) skal have ophold
3/5-1719

23. Jens Pedersen Bach (og svoger) bf i Sæby
½ af Store Elkier 6-3-0-0
tidl Jacob Jensen (forarmet)
6/5-1719

24. Peder Jensen Smed
en bolig i Aasted 1-3-3-1
tidl. Jens Karkier (armod)
6/5-1719

25. Niels Pedersen bf i Aasted
½ gård 2-5-2-1
tidl. hans fader (alderdom og skrøbelighed)
3/5-1719

26. Esper Christensen bf i Aasted
en gård 3-6-3-?
tidl. hans fader (død)
6/5-1719

27. Christen Nielsen i Aasted bf i Aasted
en gård i Aasted
tidl. Niels Thommesen (død), der fik fæstet 1694
og en gård? 1-1-0-0
tidl. Niels Sørensen (død)
6/5-1719

28. Peder Jacobsen Kuld (Qvols)
en gård Hedegaard i Aasted 3-7-1-? (haft fæstet siden 16/7-1710)
tidl. Gregers Pedersen (armod)
6/5-1719

29. Mads Nielsen bf i Aasted
en gård i Aasted 3-7-1-1 (haft fæstet siden 1701)
tidl. hans broder Jens Nielsen (død)
Mads Nielsen er blevet syg og skrøbelig og afstår til sønnen Ernst Madsen
6/5-1719

30. Anders Nielsen bf i Junget
en gård i Nautrup (haft fæstet siden 12/6-1695)
tidl. hans fader (død)
6/5-1719

31. Peder Andersen i Kjær, Nautrup
et bol i Glynge, Nautrup (brugt siden 1703)
afstår ½delen til Johan Willumsen
23/6-1719

32. Erik Christensen bf på mit gods Sæbygaard
en gård i Sæby 2-5-2-1
tidl. Anders Pedersen (oplader)
6/5-1719

33. Søren Knudsen i Sæby
en gård 2-2-0-2 og kirkeskyld 0-5-2-1 (ligger til Aasted Kirke)
tidl. hans fader Knud Sørensen (død)
9/5-1719

34. Niels Jensen Snabe bf i Sæby
½ gård i Grynderup, Sæby 2-2-1-0
tidl. Anders Jensen (armod)
6/5-1719

35. Peder Jensen i Grynderup bf i Grynderup, Sæby
iboende gård i Grynderup, Sæby 2-4-2-2
tidl. Hans Poulsen
6/5-1719

36. Jens Christensen bf i Grynderup, Sæby
en gård i Grynderup, Sæby 2-4-0-0
tidl. hans fader Christen Jensen (død)
med sin moder, så længe han er så ung
x/x-1719

37. Jens Pedersen i Grynderup, Sæby
et sted i Grynderup, Sæby
tidl. Jens Olesen (armod) har været øde længe
x/x-1719

38. Peder Jensen Heede i Grynderup, Sæby og søn Jens Pedersen
et sted 0-4-0-1
tidl. Berthel Pedersen (død)
6/5-1719

39. Poul Jensen i Grynderup, Sæby
en gård i Grynderup, Sæby 2-6-1-1
tidl. hans fader (død)
6/5-1719

40. Jens Espersen bf i Aastedskov
½ gård i Nautrup 2-2-0-1
tidl. Niels Skrædder
x/x-1720

41. Thor Jepsen bf i Aastedskov
en gård i Møgelthorum, Thorum 4-4-3-2
tidl. Niels Sørensen (frarømt)
7/6-1719

42. Jens Sørensen af Floutrup bf i Dølby
en gård i Floutrup 2-3-2-2
tidl. Anders Jepsen (alderdom og skrøbelighed)
7/5-1719

43. Christen Lassen Søndergaard i Toustrup, Durup
en gård 2-6-3-0
tidl. Jens Søndergaard (fæstet siden 1/6-1700)
7/6-1719

44. Jens Christensen (Schofgaard?) bf i Toustrup, Durup
en gård i Toustrup, Durup 3-3-1-0
tidl. Laurids Jensen (død)
ingen dato

45. Niels Knudsen i Dølby
en gård i Dølby 4-3-0-2
tidl. hans morbroder Peder Jensen
x/x-1721

46. Eftersom Esper Christensen i Aasted rømte fra sin gård
(se nr 26 og nr 48)...

46. Jacob Jensen bf i Floutrup, Selde
½ gård i Floutrup, Selde 2-3-2-2
tidl. hans fader (død)
18/4-1721

47. Anders Selsen (Nielsen?) i Lillethorum, Thorum
et rytterbol i Lillethorum, Thorum 2-3-0-0
har også en af Hospitalets gårde i fæste
8/1-1721

48. Poul Steffensen bf i Kurup, Lem været soldat i 5 år
en gård i Aasted
tidl. Esper Christensen (frarømt)
(se nr 46)

49. Jens Espersen bf i Aasted
½ ryttergård i Nautrup
ingen dato

50. Christen Hvid og Iver Hvid (broder) i Aasted
et bol i Aasted og et gadehus 0-5-1-2
tidl. Anders Lauridsen (død)
15/2-1721

51. Niels Jensen bf i Nissum
½ gård i Nissum
tidl. Morten Christensen (frarømt)
26/8-1721

52. Peder Nielsen Kaarsgaard bf i Aasted
½ gård i Nissum
tidl. hans broder Jens Kaarsgaard
6/10-1721

53. Berthel Sørensen bf i Strandgaard, Vile
½ gård Strandgaard, Vile
tidl. faderens iboende gård (fæste 6/7-1691) (alderdom og svaghed)
9/1-1722

54. Morten Christensen i Hjordbusk
en gård i Hjordbusk 2-6-3-2
tidl. hans fader (død)
3/2-1722

55. Jens Lauridsen af Glynge, Nautrup
et hus i Toustrup, Durup
tidl. Jens Pedersen Søndergaard (død)
24/x-1722

56. Jens Pedersen
¼ af Store Elkier 3-1½-0-0
Søren og broder Jens Bach og broder Niels Pedersen Bach nævnes
Jens, Niels og Søren skal have 1/3 hver 4-2-0-0
x/5-1723

57. Christen Andersen i Risum
en gård i Risum 3-2-2-1
tidl. hans faders ihavende gård (oplader)
ingen dato

58. Jens Christensen bf i Hjordbusk
½ gård i Nissum 2-0-1-½
tidl. Christen Lauridsen (død)
7/12-1723

59. Morten Christensen bf i Hjordbusk
½ gård 2-6-1-2
broderen Jens Christensen skal have den anden halve del
tidl. hans fader (død)
10/2-1723

60. Jens Christensen bf i Hjordbusk
½ gård i Hjordbusk 2-6-1-2
tidl. hans fader (død)
10/2-1723

61. Anders Jepsen bf i Hjordbusk
½ gård i Hjordbusk 2-0-0-0
tidl. hans faders ihavende gård (opladt)
14/2-1724

62. Christen Pedersen bf i Grynderup, Sæby
en gård i Grynderup, Sæby 2-4-2-2
tidl. hans fader (opladt) (svaghed og sengeliggende og ingen forhåbning om livet er at vente)
desuden et bol i Grynderup, Sæby 2-1-1-2
tidl. Ole Sælsen (død)
11/3-1724

63. Søren Berthelsen bf i Strandgaard, Vile
en gård i Vile 2-1-1-2
tidl. hans fader Berthel Sørensen (opladt)
13/3-1724

64. Hans Andersen bf i Aasted
en gård i Risum 3-5-3-2
tidl. Peder Nygaard (armod)
20/6-1724

65. Poul Andersen bf i Aasted
½ gård i Aasted 2-2-1-2
tidl. Hans Andersen
21/6-1724

66. Ernst Madsen bf i Aasted
et hus i Aasted
tidl. Poul Andersen
25/2-1725

67. Jens Nielsen bf i Elkier
½ gård i Risum 3-2-2-1
tidl. Anders Pedersen (armod)
7/12-1725

68. Christen Stouby været soldat i 11 år
½ gård i Risum 3-6-3-0
tidl. Hans Dyhr (han og konen svage)
x/x-1726

69. Jens Jepsen bf i Aastedskov
½ parten af Aastedskov
9/8-1726

70. Ernst Madsen Smed i Aasted
et hus i Aasted 0-5-0-1
tidl. Christen Hvid
16/5-1727

71. Anders Jensen i Nissum
½ gård i Nissum 2-3-0-0
tidl. Hans Simonsen
den anden ½ del besiddes af Anders Jensen kaldet Ivergaard
9/7-1727

72. Jens Pedersen Skrædder
et hus i Toustrup, Durup 0-0-1-0
tidl. Karen Jensdatter (har ladet huset forfalde)
23/11-1727

73. Niels Jensen Lensmand
½ gård i Aasted 2-7-3-2
tidl. Jens Nielsen Kaarsgaard (død)
26/8-1727

74. Niels Pedersen af Aasted
½ delen af Christen Hvids ødesteds markjorder 1-1-1-½
29/9-1728

75. Peder Smed af Aasted
½ delen af Christen Hvids ødesteds markjorder 1-1-1-½
29/9-1728

76. Jens Christensen Haugaard
Søndergaard i Toustrup, Durup 2-6-3-0
tidl. Christen Lauridsen (død)
10/8-1728

77. Sergeant Claus Mikkelsen
en gård i Aasted 3-4-1-2
tidl. Peder Kuls (Qvols)
19/7-1729

78. Jens Jepsen af Aastedskov
en gård i Sæbygaard 5-6-2-1½
tidl. Christen Hummel
19/7-1729

79. Christen Jepsen (søn af Jep Svendsen i Aastedskov)
en gård Aastedskov 9-1-2-0
tidl. Jep Svendsen (alderdom)
20/7-1729

80. Jens Pedersen Elkier
en gård i Risum 4-3-1-1
tidl. Jens Dalstrup (død)
18/3-1730

81. Jens Madsen af Tøndering
et bol i Aasted 1-3-3-1
tidl. Peder Smed (død)
18/8-1730

82. Niels Pedersen Elkier
½ parten af Elkier 6-3-0-0
10/8-1730

83. Jens Pedersen Bach
½ parten af Elkier 6-3-0-0
10/8-1730

84. Mikkel Andersen (?) af Nissum
½ gård i Sæbygaard 5-6-3-0
tidl. Iver Mikkelsen (død)
2/10-1731

85. Mads Jepsen af Selde
½ gård i Torp 2-4-3-1
tidl. Niels Pedersen Møller
x/9-1731

86. Jens Jepsen af Selde
et sted i Floutrup, Selde 2-3-2-2
tidl. Jens Sørensen
16/11-1732

87. Peder Skrædders enke Maren Jensdatter af Grynderup, Sæby
et sted i Grynderup 0-4-0-½
4/8-1732

88. Christen Villadsen bf i Grinderslev
et sted i Toustrup, Durup kaldet Søndergaard 2-6-3-0
tidl. Jens Haugaard
og et ½ sted 1-5-2½-0
tidl. Jens Haugaard
16/2-1733


XXXXXXXXXXXXXXX Bemærk: Nummereringen begynder forfra XXXXXXXXXXXXXXXX

1. Jens Christensen i Nissum
en gård i Nissum 4-1-0-1
tidl. Christen Christensen (armod)
25/6-1734

2. Søren Nielsen Hvas
½ gård i Aasted (stået øde nogle år) 2-7-3-2
tidl. Poul Steffensen
25/6-1734

3. Niels Laursen i Nissum bf i Aasted
½ gård i Nissum 2-0-1-½
tidl. Jens Christensen (fraflyttet)
25/6-1734

4. Peder Christensen Hjordbusk bf i Hjordbusk
en gård i Hjordbusk 5-4-2-2
tidl. hans broder Jens Christensen (død)
16/7-1736

5. Anders Hansen i Risum (hos sin fader Hans Skrædder i Risum)
et sted i Risum 3-5-3-2
tidl. Peder Østergaard (død)
25/6-1734

6. Søren Nielsen Elkier landsoldat
½ gård i Risum 3-6-3-0
tidl. Christen Stouby (død)
11/5-1735

7. Niels Jensen i Nissum Mølle (kommer fra Rachby Mølle på Mors)
Nissum Mølle 5-0-1-2½
8/10-1735

8. Niels Jensen i Nissum bor i en ½ gård, som han fraflytter
en gård Aagaard i Nissum 4-1-2-0
sidst. Anders Jensen (fratrådt efter dom)
11/10-1735

9. Jens Pedersen Qvols landsoldat
½ gård i Nissum 2-1-0-½
tidl. Simon Mølgaard (fratrådt efter dom)
16/3-1736

10. Jens Andersen Bierre bf i Grynderup, Sæby
½ gård i Nissum 2-0-1-1
tidl. Niels Jensen (taget andet sted i fæste)
10/10-1733

11. Ernst Madsen Smed
bolsjord i Aasted (haft det til brugelighed i nogle år) 0-5-1-0
25/6-1734

12. Christen Nielsen Dyr
et sted i Nissum 2-7-0-0
tidl. Christen Andersen (fradømt)
12/8-1736

13. Anders Pedersen bf i Lille Elkier
en gård Søgaard 4-5-2-1
tidl. Henrik Andersen (alderdom, svaghed og restance)
24/9-1736

14. Christen Christensen Stad (nu boende i Aagaard Vejrmølle i Hanherrederne)
Nissum Mølle (går med tvende kværne) 5-1-0-2½
3/4-1737

15. Christen Andersen (forhen boende i Nissum)
et gadehus i Toustrup, Durup
tidl. Kirsten Andersdatter (alderdom og svaghed)
10/1-1737

16. Kirsten Andersdatter (Jens Christensens enke i Hjordbusk)
et hus i Aasted (vestre ende af skolehuset)
4/10-1737

17. Christen Nielsen Colding
et nyopbygt hus i Aasted ved den gård hans søn Niels Christensen iboer
sønnen overlader også faderen 1-0-0-0
16/10-1737

18. Christen Jensen bf i Toustrup, Durup
en gård i Nissum
tidl. Jens Jensen (fradømt)
12/12-1738

19. Eskild og Hans Poulsen begge i Aasted
en del ødejord i Aasted
tidl. Jens Steffensen
Keldgaard 27/6-1734

20. Niels Pedersen bf i Lille Elkier
en gård i Nissum 2-4-0-0
tidl. Simon Laursen (svaghed, høj alderdom og restance)
25/11-1738

21. Mikkel laursen, Jens Hansen og Christen Pedersen Hummel alle i Nautrup
ødesteds jorder i Nautrup 2-2-0-1
tidl. Jens Jespersen
3/7-1738

22. Niels Poulsen bf i Aasted
en gård i Aasted 3-7-1-2
tidl Claus Mikkelsen (ulovligt frarømt)
18/7-1739

23. Knud Lauridsen af Aasted
en gård i Nissum 3-7-3-1
tidl. Niels Lensmand (armod)
10/12-1739

24. Laurs Bodilsen afgået landsoldat
en gård i Aasted 2-5-0-1½
tidl. Jens Madsen (armod)
8/8-1740

25. Søren Pedersen i Sæby bf i Aasted
½ gård i Sæby 2-5-2-1
tidl. Morten Andersen (død). Ægter enken Mette Villadsdatter
tidl. igen Erik Christensen får fornøden ophold
30/3-1748

26. Graves Jacobsen i Toustrup, Durup bf i Durup
et hus i Toustrup, Durup 0-0-0-1½
tidl. Christen Gravesen Skomager senest beboet af Jens Gregersen soldat
22/5-1748

[26a.] Jens Nielsen i Aasted bf i Nissum
et øde hus og tilliggende toft i Aasted
tidl. Niels Amme
12/7-1748

[26b.] Jens Pedersen af Grynderup, Sæby
et sted i Grynderup, Sæby 3-6-2-½
tidl. hans gamle fader
10/7-1728

27. Bunde Simonsen
et bolig i Vile 2-7-2-0
tidl. Søren Jørgensen (armod)
Bjørnsholm 1/9-1726

[27a.] Søren Knudsen bf i Sæby
½ gård i Sæby
tidl. hans fader Knud Jensen (død)
11/4-1708

[27b.] Peder Nielsen bf i Sæby
en gård på Bakken i Sæby 3-5-1-0
tidl hans fader Niels Pedersen
19/6-1734

28. Jens Christensen bf i Grynderup, Sæby
en gård i Grynderup, Sæby 2-2-1-1
tidl. hans fader Christen Jensen (død)
plus ½ parten af en gård i Grynderup, Sæby 7-0-2½-0
tidl. Anders Nielsen
30/6-1736

29. Johan Villumsen
et bol i Glynge, Nautrup 0-7-0-2
tidl. hans fader
desuden et bol i Glynge, Nautrup 0-7-2-1
tidl. Peder Andersen i Kjær, Nautrup
3/3-1725

30. Niels Christensen Colding bf i Aasted
en gård i Aasted 4-4-3-1
tidl. hans fader Christen Colding
5/7-1734

40. Jep Svendsen bf i Sønderup (?)
Aastedskov
tidl. Peder Hvid
30/4-1719

41. Jacob Jensen
½ gård i Floutrup, Selde 2-3-2-2
tidl. Jens Jepsen (restance og brøstfældighed)
24/1-1746

42. Villads Nielsen
et hus i Nissum plus 0-2-0-0 (været brugt af Jens Nielsen Lensmand)
tidl. Niels Gregersen
6/11-1747

43. Johanne Pedersdatter (Poul Stephansens enke)
½ delen af et hus i Aasted som hun iboede med Kirsten Andersdatter 0-0-½-0
6/11-1747

44. Jens Jensen Goul og Maren jensdatter bf i Junget
et hus i Nissum
tidl. Jens Nielsen Lensmand (forfalden og øde)
4/12-1747

45. Niels Christensen Sahl bf i Risumgaard
Lille Elkier
tidl. Peder Andersen Søgaard
28/9-1748

46. Peder Nielsen af Aasted bg på Østergaards gods
et sted i Aasted 2-5-0-1½
tidl. Laurids Bodilsen
2/2-1744

47. Peder Nielsen Colding i Aasted
½ gård i Aasted plus 1/3 af den jordager og eng, der tilhører 2-7-3-2
tidl. Hans Poulsen
18/12-1748

48. Christen Christensen (tidligere fæstet Vestenbjerg i Nissum)
½ hus i Toustrup, Durup 0-0-½-0
tidl. Jens Dalsgaards enke, som han ægter
6/11-1748

49. Jens Pedersen Qvols (tidligere beboet en gård i Nissum)
et hus i Grynderup, Sæby 0-0-1-0
tidl. Qvist Jensen (alderdom og tilslagen vanheld)
23/12-1748

49. Søren Nielsen Gregersen i Risum
forskelligt fra Risumgaard 6-0-2-0
20/12-1748

50. Jens Nielsen Elkier (har tidligere beboet det sted i Risum, Søren Gregersen nu har i fæste)
et hus i Aasted
tidl. Hans Nielsen (død) enke Boel Olufsdatter
24/2-1750

51. Søren Andersen i Hjordbusk bf i Nissum
en gård i Hjordbusk 5-4-1-2½
tidl. Peder Christensen (armod)
6/5-1750

52. Anders Poulsen i Nissum
et sted i Nissum, han i nogle år har brugt 2-0-1-½
plus ½ delen af Christen Dyrs øde sted 1-7-1-2
14/5-1750

53. Niels Jensen Lensmand i Nissum
et hus i Nissum
tidl. Niels Søgaard (afstået)
8/5-1750

54. Thomas Jensen af Krejbjerg
½ gård i Dølby 4-3-0-2
tild. Niels Knudsen (død) ægter enken Anne Christensdatter
18/9-1750

56. Anne Nielsdatter i Aasted (Niels Gregersens datter)
et hus i Aasted
tidl. Johanne Pedersdatter (høj alderdom og yderlig armod)
30/12-1749

57. Jens Jensen Bach i Torp
et sted i Torp han har haft i fæste
desuden det sted, hans nabo Christen Nyegaard har haft (restance og brøstfældighed) i alt 4-1-2-2
12/1-1750

58. Søren Poulsen i Elkier bf i Nissum
en gård i Elkier 6-3-0-0
tidl. Jens Pedersen Bach (død)
7/1-1751

59. Anne Nielsdatter i Aasted (Niels Gregersen husmands datter)
et hus i Aasted
tidl. Peder Nielsens enke (alderdom og armod)
8/5-1750

60. Søren Gregersen i Risum (se fæste 49)
ydermere af Risumgaards jorder 1-0-0-0
Desuden overladt af Risumgaards jorder til
Jens Dalstrup 1-0-0-0
Søren Qvols 1-4-0-0
Niels Mølgaard 1-4-0-0
Søren Elkiers øde gård 1-4-0-0
17/8-1751

61. Poul Jensen husmand af Nissum (afstået sin gård i Nissum til sønnen Anders Poulsen)
jord på Nissum Mark 0-2-0-0
tidl. Villads Nielsen (død)
tillige stuehus og kålhave
tidl. Laurids Bodilsen
24/12-1750

62. Anders Poulsen i Sæbygaard bf i Aasted
½ delen af Sæbygaard 5-6-3-1½
tidl Jens (Jesper?) Jensen (afskediget)
4/5-1751

63. Henrik Andersen i Aasted bf i Lyby har været soldat
en gård i Aasted 3-7-1-2
tidl. Niels Andersen (stor armod, restancer og hustruens svaghed)
4/10-1751

64. Christen Jepsen i Aastedskov
tvende agre af Risumgaards jord 0-3-2-0
8/10-1751

65. Niels Andersen i Nissum
en gård i Aasted
tidl. Henrik Andersen
16/12-1751

66. Søren Nielsen Elkier i Nissum (tidligere i en gård i Risum)
et ladehus i Nissum (står på Laurids Bodilsens ½ gårds grund)
16/12-1751

67. Christen Nielsen Skrædder i Aasted bf i Aasted
et hus på en øde grund i Nissum
tidl. Jens Pedersen Qvols
28/12-1751

68. Peder Christensen Hjordbusk i Nissum (tidligere i Hjordbusk, beboes nu af Søren Andersen)
et hus i Nissum
tidl. Villads Nielsen (død)
plus ¼ parten af den øde gårds jorder
tidl. Jens Pedersen Qvols
8/1-1752

69. Johanne Pedersdatter og Kirsten Andersdatter i Aasted
8/3-1752

70. Niels Pedersen Mølgaard i Risum bf i Nissum
en gård i Risum 3-5-3-2 plus af Risumgaards jord 1-4-0-0
tidl. Hans Andersen (alderdom og armod)
16/6-1751

71. Poul Jensen i Aasted bf i Toustrup, Durup
en gård i Aasted 3-7-3-2
tidl. Søren Nielsen Hvas (mangfoldige restancer)
2/5-1752

72. Anders Poulsen i Torp bf i Torp
en gård i Torp 4-5-2-1
tidl. hans fader Poul Andersen (alderdom og svaghed)
22/4-1753

73. Christen Pedersen Sommer og hustru Bodil Nielsdatter (nu boende i Nissum Mølle)
Nissum Mølle (går med 2de kverne) 5-0-1-2½
16/3-1752

74. Niels Christensen Sommer (værende på Østergaard)
Nissum Mølle 5-0-1-2½ (hans forældre beboer møllen)
21/4-1753

75. Jens Nielsen Colding bf i Aasted
en gård i Aasted 3-6-3-2
tidl. hans fader Niels Pedersen Colding
28/5-1753

76. Peder Jensen Tangelund bf i Vile (Kaas gods)
en gård i Nautrup 3-0-1-0
tidl. Peder Andersen Snedker (fattigdom og anden slæt omstændighed)
21/9-1753

77. Søren Nielsen bf i Nissum
en gård i Nissum 3-7-2-1
tidl. Knud Laursen (død)
1/10-1753

78. Jens Poulsen bf i Aasted
en gård i Aasted 3-7-1-2
tidl. Henrik Andersen (frarømt)
18/10-1753

79. Anders Laursen bf i Aasted
en gård i Aasted 3-5-3-2
tidl. hans fader Laurs Andersen
18/10-1753

80. Niels Andersen bf i Nissum
en gård i Nissum 4-1-0-0
tidl. hans fader Anders Sørensen
18/10-1753

81. Mads Jepsen (tidligere i Torp)
en gård i Risum 3-6-3-0 plus af Risumgaards jord 1-4-0-0
tidl. Søren Nielsen Elkier (fattigdom og armod)
nabo Søren Gregersen. Mads Jepsen en søn Jep Madsen
14/8-1751

82. Iver Henriksen bf i Aasted
en gård i Aasted 3-3-1-2
tidl. hans stedfader Peder Andersen (død) moderen lever
14/10-1754

83. Niels Jensen Hjordbusk bf på Østergaard gods har nogen tid været soldat
en gård i Aasted 4-1-0-1
tidl. Niels Christensen (fattigdom og andre slette omstændigheder)
13/10-1754

84. Jens Christensen bf i Risum
et opbygget hus i Risum
14/10-1754

85. Peder Nielsen bf i Nissum
en gård i Nissum 4-1-2-0
tidl. hans fader Niels Jensen Vester
30/10-17??

[86.] Niels Christensen (tidligere i en gård i Aasted)
et hus i Aasted
tidl. hans moder Maren Jensdatter
må ikke gifte sig så længe moderen lever
2/4-1755

[87.] Christen Ernstsen bf i Aasted
et hus i Aasted
tidl. Niels Gregersens datter Anne Nielsdatter (død)
10/8-1755

[88.] Morten Poulsen soldat i nogen tid
en gård i Nissum 2-0-2-1
tidl. Laurids Bodilsen (yderste armod) næsten øde
2/1-1755

[89.] Christen Hjardemaal
et ladehus nord for hans degnebolig

[90.] Laurs Bodilsen i Grynderup, Sæby
et hus i Grynderup, Sæby 0-0-1-0
tidl. Maren Amme (armod)
ingen dato

[91.] Knud Sørensen
en gård i Sæby 1-4-2-1
tidl. hans fader Søren Knudsen
15/11-1754

[92.] Niels Andersen boende i Lillethorum, Thorum i en gård tilhørende Viborg Hospital
en gård i Lillethorum, Thorum 2-3-0-0
23/2-1756

[93.] Niels Christensen Colding i Aasted
et hus i Aasted plus en toft 0-0-0-2
tidl. Karen Katkier (alderdom)
22/12-1757

[94.] Mikkel Andersen i Sæbygaard (bortkommet fæstebrev)

[95.] Mikkel Andersen af Nissum
½ gård i Sæbygaard 5-6-3-0
tidl. Iver Mikkelsen (død)
20/10-1757

[96.] Bodil Sørensen i Nautrup bf i Nautrup landsoldat
en gård i Aasted Søgaard 4-5-2-1
tidl. Anders Pedersen, der beholder den anden ½ gård
5/10-1758

[97.] Anders Jensen Bach bf i Elkier landsoldat
en gård i Vile 2-2-2-0
tidl. Gunde Simonsen, ægter dennes datter
20/12-1758

[98.] Christen Jensen bf i Risum landsoldat
en gård i Risum 4-3-1-1
tidl. Jens Dalstrup (armod)
14/10-1758

[99.] Morten Christensen Stouby i Risum
af Risumgaards jord , beliggende på Klinten 0-4-2-0
29/12-1758

[100.] Christen Jepsen i Grynderup, Sæby
½ gård i Grynderup, Sæby 2-6-1-1
tidl. Poul Qvist (alderdom og skrøbelighed)
5/7-1759

[101.] Peder Poulsen bf i Torp
en gård i Nissum 3-7-2-1
tidl. Søren Nielsen (død)
7/7-1759

[102.] Jens Mikkelsen bf i Sæbygaard
en gård i Grynderup, Sæby 2-?-1-0
tidl. Christen Jepsen (frakommet)
11/7-1759

[103.] Laurids Andersen Huus
en ngård i Nissum 3-7-1-1
tidl. Anders Poulsen (fradød)
11/7-1759

[104.] Jeppe Madsen bf i Torp landsoldat
en gård i Risum 5-1-3-0
tidl. hans fader Mads Jepsen
13/6-1760

[105.] Christen Christensen bf i Toustrup, Durup
en gård i Toustrup, Durup 5-3-0-0
tidl. hans fader Christen Haugaard (alderdom og svaghed)
30/10-1760

[106.] Stephan Poulsen bf i Aasted landsoldat
et sted i Sæby 2-5-2-1 plus 0-6-1-½ af Knud Sørensens jord
tidl. Anders Hansen (alderdom og skrøbelighed)
13/11-1760

[107.] Knud Johansen i Glynge, Nautrup
et sted i Glynge, Nautrup 1-6-3-0 plus 1-2-1-0 af Nautrup Kirke (kaldet Thye-boeliget)
tidl. hans fader Johan Villumsen
14/11-1760

[108.] Jacob Thuesen i Aastedskov fra Floutrup, Selde
Aastedskov 9-1-2-0 plus 2 agre af Risumgaards jord 0-3-2-0
tidl. Christen Jepsen (død)
14/6-1760

[109.] Jens Jacobsen i Floutrup, Selde
en gård i Floutrup, Selde 4-7-1-1
tidl. hans fader Jacob Thuesen nu i Aastedskov
4-7-1-1

[110.] Niels Christensen i Aasted bf i Nissum
en gård i Aasted
tidl. Niels Poulsen (fradømt)
17/1-1761

[111.] Jens Nielsen Colding i Nissum bf i Aasted
en gård i Nissum 4-1-2-1½
tidl. Niels Mølgaard og hustru
16/7-1761

[112.] Peder Pedersen i Grynderup, Sæby bf i Grynderup, Sæby
et sted i Grynderup, Sæby
tidl. Jens Pedersen
20/4-1762

[113.] Jep Jensen i Nissum bf i Nissum
en gård i Nissum 4-3-2-0
tidl. Christen Jensen (fattigdom og skrøbelighed)
20/6-1762

[114.] Christen Jensen i Grynderup, Sæby bf i Holmgaard, Sæby
et sted i Grynderup, Sæby 2-6-1-1
tidl. Christen Jepsen (alderssvaghed)
3/7-1762

[115.] Anders Hansen i Nissum (har haft en gård i Sæby i fæste)
et hus i Nissum 0-0-2-0
tidl. Poul Jensen Skrædder (død)
12/8-1762

[116.] Jeppe Mikkelsen på Sæbygaards Mølle bf i Sæbygaards Mølle
Vandmølle, Sæbygaard Mølle kaldet 3-5-3-0
tidl. Christen Christensen Stad (forlængst afstået)
18/7-1763

[117.] Hans Jacobsen på Aastedskov
Aastedskov 9-1-2-0 plus af Risumgaards jord 0-3-2-0
tidl. hans fader Jacob Thomsen
3/11-1763

[118.] Jens Pedersen Qvols (har beboet et hus i Sæby)
et hus i Sæby 0-6-1-½
tidl. Knud Sørensen
4/11-1763

[119.] Niels Jensen bf her på godset
en gård i Nissum 4-3-?-0
tidl. Simon Jensen (armod og fattigdom)
24/12-1763

[120.] Knud Pedersen
en gård i Grynderup, Sæby 2-5-2-2 plus af Jens Pedersens hkorn 1-1-3-¼
tidl. hans fader Peder Knudsen
20/9-1764

[121.] Peder Jensen bf i Risum
en gård i Nissum (har været øde nogle år) 5-7-1-21/3
24/9-1764

[122.] Søren Gregersensen gård i Risum
en gård i Risum 5-7-1-2
31/10-1764

[123.] Hans Poulsen i Aasted
0-5-0-0 af hans forhen iboende gård Kaarsgaard
7/12-1765

[124.] Jeppe Hansen bf i Floutrup, Selde gods (Keldgaard gods)
Kaarsgaard i Aasted 7-5-0-0
tidl. Hans Poulsen, ægter datteren Giertrud Hansdatter
Hans Poulsen beholder 0-5-0-0
30/12-1765

[125.] Berthel Sørensen bf i Vile
et sted i Vile 2-1-1-2
tidl. hans fader Søren Berthelsen
31/12-1765

[126.] Niels Christensen Sommer på Nissum Mølle
Nissum Mølle (Vandmølle) 5-0-1-2½
tidl. hans fader Christen Sommer (alderdom og svaghed)
21/1-1766

[127.] Hans Ernstsen Smed bf på Østergaard gods
et hus i Aasted 5-0-1-0
tidl. hans fader (alderdom og skrøbelighed)
14/5-1766

[128.] Jens Christensen
et hus i Grynderup, Sæby (er laden af hans i fæste havende gård)
6/12-1766

[129.] Niels Christensen
et hus i Nissum plus Inger Olufsdatters part, når hun dør
tidl. Søren Elkier (død)
x/12-1767

[130.] Gregers Jensen bf på Østergaard gods
en gård i Aasted 4-3-1-2
4/1-1766

[131.] Peder Andersen afskediget fra Keldgaard gods
en gård i Store Elkier 6-3-0-0
6/4-1768

[132.] Peder Nielsen i Sæbygaard bf i Elkier
Sæbygaard 5-6-3-1½
tidl. Mikkel Andersen. Peder Nielsen skal gøre den mellemste datters trolovelse og bryllup efter
stand og betale hende 16 Rd, og skulle hun dø, skal hendes yngste søster være ovenmeldte tilfalden
3/12-1768

[133.] Jens Christensen i Risum bf i Toustrup, Durup
en gård i Risum 5-1-3-2/3
tidl. Jep Madsen (yderlig fattigdom og armod)
3/10-1769

[134.] Anders Jensen (tidl under Hegnet gods)
en gård i Toustrup, Durup 5-0-3-0
tidl. Knud Nielsen (armod og yderlig fattigdom)
3/1-1779

[135.] Morten Jensen bf på Østergaard gods landsoldat
et hus 0-0-1-0
tidl. hans fader Jens Elkier
26/2-1770

[136.] Mikkel Andersen (tidl fæstet Sæbygaard, beboes nu af svigersønnen Peder Nielsen Elkier)
af Sæbygaard 0-4-0-0
13/3-1770

[137.] Anders Jensen bf i Torp landsoldat
en gård i Torp 4-1-2-2
tidl. hans fader Jens Jensen (alderdom)
7/6-1770

[138.] Peder Olufsen Gade bf på Østergaard gods
en gård i Sæby 1-3-3-1½
tidl. Jens Pedersen Qvols
24/4-1771

[139.] Niels Knudsen bf på Østergaard gods
en gård i Risum 5-0-3-22/3
tidl. Niels Mølgaard
29/4-1771

[140.] Jens Dyhr Schoue
en gård i Risum 5-1-3-2/3
tidl. Jens Haugaard (fraflyttet)
29/6-1772

[141.] Niels Andersen Hjordbusk
en gård i Risum
tidl. Søren Gregersen og hustru (begge døde)
skal underholde tidligere fæsters 3de pigebørn med klæde og føde
24/1-1772

[142.] Poul Haugaard
½ af et hus i Toustrup, Durup 0-0-0-½
tidl. Simon Jensen
22/4-1770

[143.] Maren Qvols
et hus i Grynderup, Sæby 0-0-1-0
tidl. Knud Sørensen
12/12-1770

[144.] Anders Jensen Dalstrup (af Østergaard gods?)
et nyopbygget hus i Nissum
tidl. Maren Sørensdatter (død)
24/11-1773

[145.] Morten Sørensen Væver
et hus i Nissum 0-1-0-1
tidl. Niels Andersen (død)
24/12-1773

[146.] Jens Simonsen i Risum bf i Nissum rekrut
et sted i Risum 5-2-2-2
tidl. Christen Jensen (død)
26/5-1773

[147.] Jens Christensen Haugaard i Toustrup, Durup
en gård i Toustrup, Durup 5-0-3-0
tidl. Anders Joensen (armod og fattigdom)
12/2-1776

[148.] Morten Andersen Hjerk (fra Nørgaard gods)
et hus i Aasted 0-5-1-0
tidl. Henrik Smed (død) enken afstår
19/7-1776

[149.] Christen Christensen bf i Lægind på Mors
en gård i Sæby 2-5-3-1½
tidl. Anders Jensen (armod og fattigdom)

[150.] Niels Knudsen Sæby bf i Sæby landsoldat
en gård i Toustrup, Durup 5-0-3-0
tidl. Jens Christensen Haugaard (død)
5/4-1781

[151.] Jens Jensen bf i Grynderup, Sæby afsk. soldat pga mådeligt helbred
en gård i Grynderup, Sæby 4-2-1-1½
tidl.hans fader Jens Jensen Skrædder
5/2-1782

[152.] Niels Knudsen bf i Sæby landsoldat
en gård i Toustrup, Durup 5-0-3-0
tidl. Jens Christensen Haugaard (død)
5/4-1781

[153.] Anders Nielsen
en gård i Nissum, Vestenbjerg 4-3-2-0
10/1-1782

[154.] Iver Andersen i Hjordbusk landsoldat
en gård i Hjordbusk 4-0-0-0
tidl. hans fader Anders Jepsen (alderdom og skrøbelighed)
24/4-1784

[155.] Peder Jensen Nissum landsoldat
en gård i Nissum 4-1-1-1
tidl. hans forældre
24/4-1784

[156.] Niels Jensen Toustrup landsoldat
en gård i Toustrup, Durup 4-4-1-1½
tidl. hans fader (alderdom og svaghed), han og konen nyder ophold
21/8-1784

[157.] Jep Christensen Nissum
et bolssted i Nissum 1-0-0-0
tidl. hans fader Christen Nielsen Skrædder (død)
14/5-1785

[158.] Christen Jensen Dalstrup
et bolssted i Nissum 0-2-0-0 plus et jordløst hus beboet af Dorthe Hvas
tidl. Anders Hansen
1/8-1784

[159.] Dorthea Christensdatter i Toustrup, Durup
et jordløst hus i Toustrup, Durup
tidl. hendes moder (død)
1/10-1786

[160.] Christen Pedersen Lyche af Hindborg
en gård i Hindborg, kaldet Horskjærgaard 6-0-2-2
tidl. hans fader Peder Christensen Lyche (alderdom og skrøbelighed)
12/2-1787

[161.] Jens Jensen Væver i Aasted
et hus i Aasted 0-0-2-1 plus noget jord i udmarken ved Christen Sørensens agerlod 0-3-1-2
tidl. hans fader Jens Nielsen
6/7-1789

[162.] Jacob Jensen Kobberup fra Lendum, Selde
en gård i Risum kaldet Elkier 6-3-0-0
tidl. Søren Poulsen
6-3-0-0
8/12-1789

[163.] Kield Jensen fra Torp
en gård i Risum kaldet Elkier 6-3-0-0
tidl. Peder Nielsen
8/12-1789

[164.] Dokument i forbindelse med udskiftningen 1788
Hmd Morten Jensen i Aasted 27/1-1790
Gmd Jeppe Andersen 28/1-1790
Gmd Niels Jensen Qvols 28/1-1790
Gmd Christen Sørensen 28/1-1790

[165.] Villads Jensen i Aasted
en gård i Aasted 4-4-0-0
tidl. Iver Henriksen
28/1-1790

[166.] Anders Nielsen i Aasted
et rålingshus af en gård i Aasted 0-0-2-5/6
tidl. Gregers Jensen (forsiddet)

[167.] Søren Mortensen i Nissum
en gård i Nissum 4-0-2-1
tidl. hans fader Morten Poulsen (for længst død)
4/4-1790

[168.] Jeppe Jensen i Nautrup musketér
en gård i Nautrup 3-4-0-0
tidl. hans moder Maren Nielsdatter (alderdom og skrøbelighed) skal nyde skikkelig ophold
6/5-1792

[169.] Søren Andersen Hjordbusk
en gård i Nissum, Vestenbjerg, men nu kaldet Nygaard 4-4-0-0
15/3-1793

[170.] Morten Jensen bf på Østergaard gods landsoldat
et hus i Aasted 0-0-1-0
tidl. hans fader Jens Elkier

[171.] Jens Nielsens enke (Maren Mikkelsdatter) i Aasted bf i Aasted (Jens Nielsen Colding??)
en gård i Aasted 3-6-3-2
tidl. hans fader Niels Pedersen Colding
11/1-1793

[172.] Berthel Christensen (en lejekontrakt)
et hus i Nissum 0-2-0-0
tidl. Jens Goul (død)
5/3-1779 / 5/3-1798

[173.] Christen Poulsen i Glynge, Nautrup
0-2-2-1
18/5-1782 / 10/8-1798

[174.] Anne Sørensdatter Hvas i Aasted
et hus i Aasted 0-0-2-21/5 (har beboet huset nogle år)
1/3-1793

[175.] Anders Nielsen i Aasted
et hus i Aasted 0-0-2-0 (har beboet huset i 2 år)
1/3-1793

[176.] Bodil Simonsen i Nissum
et hus i Nissum (ligger ved Nygaard)
1/3-1793

[177.] Anne Christensdatter Lund i Toustrup, Durup
et hus i Toustrup, Durup (har beboet det nogle år)
1/3-1793

[178.] Anders Nielsen Søgaard i Nissum
en gård i Nissum (har beboet den nogle år)
1/3-1793

[179.] Peder Madsen i Grynderup, Sæby
et hus i Grynderup, Sæby 0-0-1-0
3/1-1793

[180.] Christen Christensen, Bonde i Grynderup, Sæby
et hus i Grynderup, Sæby (har beboet det nogle år)
1/3-1793

[181.] Iver Andersen Sæbygaard Smed i Nissum 28 år
et hus i Nissum 0-1-1-1½ (har beboet det siden sidste Mortensdag)
1/3-1793

[182.] Morten Graversen i Risum
et hus i Risum (har beboet det nogle år)
1/3-1793

[183.] Anders Nielsen ? Morten Graversen?
tillagt ved Risum bys udskiftning 0-4-0-0
29/11-1793

[184.] Degnen Sr Mulvad i Selde
et hus i Elkier 1-0-0-0 (har haft det i brug i nogle år)
1/3-1793

[185.] Niels Andersen Søgaard i Grynderup, Sæby
et hus i Grynderup, Sæby 0-0-1-0 (har beboet det nogle år)
1/3-1793

[186.] Anders Johnsen i Toustrup, Durup
et hus i Toustrup, Durup 0-0-0-1½ (har beboet det nogle år)
1/3-1793

[187.] Poul Jensen i Risum bf i Aasted har været soldat i 9 år
en gård i Risum 5-0-0-0
tidl. Søren Pedersen Qvols (alderdom) 10/2-1794

[188.] Jens Pedersen Dalstrup i Nissum bf i Nissum
en gård i Nissum 4-3-0-0
tidl. Peder Andersen
10/6-1795

[189.] Peder Christensen
et hus i Risum 0-6-0-0
14/12-1794

[190.] Peder Andersen Søgaard
et bolssted på Risum Mark 0-12-0-0
14/12-1794

[191.] Peder Andersen i Torp bf i Torp
en gård i Torp 5-0-0-1½
tidl. hans fader Anders Poulsen
20/12-1795

[192.] Jørgen Bodilsen i Aasted bf i Søgaard
en gård i Aasted 2-4-0-0 plus vejrmølle 5-0-0-2½
28/12-1795

[193.] Niels Hansen af Tøndering
et hus i Toustrup, Durup
tidl. Poul Haugaard (død?)
11/5-1798

[194.] Christen Pedersen i Aasted bf i Aasted
en gård i Aasted 4-1-0-0
tidl. hans fader Peder Nielsen (død), giver moderen ophold
1/4-1799

[195.] Jens Nielsen i Roibek bf i Lendum, Selde
en gård i Lendum, Selde kaldet Roibek 6-4-0-0
tidl. hans fader Niels Jensen, giver forældrene ophold
1/4-1799

[196.] Peder Andersen i Haugaard bf i Sæbygaard
en udflyttergård af Sæbygaard kaldet Haugaard 5-0-0-1½
tidl. hans moder Else Andersdatter, får ophold
13/4-1800

[197.] Christen Jensen i Grynderup, Sæby bf i Grynderup, Sæby
en gård i Grynderup, Sæby 2-7-0-1½
tidl. hans fader Jens Mikkelsen, forældrene får ophold
24/12-1800

[198.] Søren Nielsen Aastede bf i Nissum
en gård i Aasted 4-4-0-0
tidl. Niels Qvols
10/10-1803

[199.] Jacob Larsen i Nissum
en gård i Nissum 4-3-0-0
tidl. hans svigerfader Jeppe Jensen
16/7-1803

[200.] Thor Bodilsen i Søgaard bf i Søgaard
Søgaard 4-5-2-1
tidl. hans fader Bodil Sørensen
ingen dato

[201.] Jens Nielsen i Risum bf i Risum
en gård i Risum 5-0-0-0
tidl. hans fader Niels Knudsen (død)
16/7-1803

[202.] Niels Pedersen Torp bf i Nissum
en gård i Nissum 4-3-0-0
tidl. enken Maren Andersdatter, som han ægter
16/7-1803

[203.] Niels Jensen Holm i Nissum bf i Nykøbing
et hus i Nissum 0-1-1-1½
tidl. Iver Andersen Smed (død), han gifter sig med enken
en meget lang sag
8/12-1817

[204.] Jens Jensen Aasted
et hus i Aasted 0-4-0-0
tidl. hans moder Jens Jensen Vævers enke
5/12-1821

[205.] Peder Jensen Tøndering i Roslev
et hus i Roslev 0-2-1-1
tidl. Niels Andersen Yttrup
21/9-1822

Dette er det sidste fæstebrev, der er indført i protokollen.
Efterfølgende er der hvert år notater om indberetning til Viborg Stiftsamt meddelende, at der ikke findes nogen ubefæstede gårde.


Tilbage til FuurSamlingen | Tilbage til Niels Bjørengs kildeuddrag

Opdateret: 14-jul-2011 - © Niels Bjøreng og FuurSamlingen