Kopskat 1660 - Selde Sogn

Alfabetisk index

NB! Navne i firkantet parentes findes ikke i originalen.

A

Albert [Nielsen]   Anders [Eskisen]   Anders [Jepsen]   Anders [Laursen]   Anders [Persen]   Anne   Anne Andersd:   Anne Christensd:   Anne Christensd:   Anne Christensd:   Anne [Christensdtr.]   Anne [Christensdtr.]   Anne [Eskisdtr.]   Anne Hansd:   Anne Jennsd:   Anne Jensd:   Anne [Jensdtr.]   Anne Jepsd:   Anne Jepsd:   Anne Jepsd:   Anne [Jepsdtr.]   Anne [Jepsdtr.]   Anne [Jepsdtr.]   Anne [Jepsdtr.]   Anne [Jepsdtr.]   Anne [Jepsdtr.]   Anne Madsd:   Anne Nielsd:   Anne [Nielsdtr.]   Anne [Nielsdtr.]   Anne [Nielsdtr.]   Anne [Nielsdtr.]   Anne [Nielsdtr.]   Anne [Thyggesdtr.]   Anne [Thøggersdtr.]   Anne [Willadsdtr.]   Anne Xstensd:   Anne Xstensd:   Anne Xstensd:   Anne Xstensd:  

B

Barbara Nielsd:   Birgite Christensd:   Birgite [Nielsdtr.]   Birgite [Sørensdtr.]   Birgithe [Christensdtr.]   Bodell [Jennsen]   Bodell [Povellsen]   Bodell [Willadsen]   Bodild [Nielsen]   Boeld [Jepsdtr.]   Boeld [Jepsdtr.]   Boeld [Poellsdtr.]   Boild Xstensd:   Buold [Mortensdtr.]  

C

Christen   Christen [Jennsen]   Christen Jensen   Christen Jensen   Christen Jensen   Christen Jensen   Christen Jensen:   Christen Jepsen   Christen [Jepsen]   Christen [Jepsen]   Christen Jostsen   Christen [Knudsen]   Christen Lassen   Christen [Michellsen]   Christen [Nielsen]   Christen [Nielsen]   Christen Nielsen   Christen Nielsen   Christen [Persen]   Christen Persen   Christen [Persen]   Christen Persen   Christen [Sørensen]   Christen [Sørensen]   Christen [Thøggersen]   Christen [Thøggersen]   Christen [Willadsen]   Christenn Nielsen   Christenn [Nielsen]   Christoffer [Knudsen]  

D

Dorot Christensd:   Dorote Andersd:   Dorote Christensd:   Dorote Jensd:   Dorote [Jepsdtr.]   Dorote Michelsd:   Dorothe Christensd:  

E

Elle Jepsd:   Else Eskisd:   Else [Jennsdtr.]   Else [Michellsdtr.]   Else [Nielsdtr.]   Else Poelsd:   Else [Sørensdtr.]   Else Xstensd:   Eski Christensen   Esper Xstensen   Esther Jensd:  

H

Hans Persen   Helle Christensd:   Helle [Thyggesdtr.]  

I

Iffr [Jepsen]   Iffr i Moibeck   Inger [Christensdtr.]   Inger Joestd:   Inger [Knudsdtr.]   Inger Nielsd:   Inger [Nielsdtr.]   Inger Persd:   Inger Piersd:   Inger [Thyggesdtr.]  

J

Jacob [Christensen]   Jacob Jensen   Jacob [Jensen]   Jacob Nielsen   Jenns Jensen   Jenns [Jensen]   Jenns [Jepsen]   Jenns [Knudsen]   Jenns [Mortensen]   Jenns [Nielsen]   Jenns [Persen]   Jenns Persen   Jenns [Povellsen]   Jenns [Sørensen]   Jenns [Thøggersen]   Jenns [Thøggersen]   Jenns [Tonnisen]   Jenns [Willadsen]   Jens Christensen   Jens [Christensen]   Jens Jensen   Jens [Jepsen]   Jens Kobberup   Jens Lasenn   Jens [Nielsen]   Jens [Nielsen]   Jens Piersen   Jens [Thyggesen]   Jep Jensen   Jep Jensenn   Jep Madtsen   [Jep Nielsen]   Jep Schreder   Jep Willadsen   Jeppe [Christensen]   Jeppe [Hansen]   Jeppe [Mortensen]   Jeppe [Nielsen]   Jeppe [Nielsen]   Jeppe [Persen]   Jeppe [Thøggersen]   Jesper [Thyggesen]   Joest [Christensen]   Johan Jepsd:   Johan Nielsd:   Johanne Jepsd:   Johanne Xstensd:  

K

Karin [Jennsdtr.]   Karin Jensd:   Karin Jostd:   Karin Lasd:   Karin [Nielsdtr.]   Karin Persd:   Karin [Persdtr.]   Karin Poelsd:   Karin [Willadsdtr.]   Karin Willadtsd:   Kiersten [Christensdtr.]   Kiersten Jepsd:   Kiersten Persd:   Kiersten Xstensd:   Kirsten Andersd:   Kirsten Christensd:   Kirsten [Christensdtr.]   Kirsten Moustd:   Kirsten [Nielsdtr.]   Kirsten [Nielsdtr.]   Kirsten [Persdtr.]   Kirstenn [Jepsdtr.]   Kirstenn [Poellsdtr.]   Knud Christensen   [Knud Sørensen]  

L

Las Jensen   Las Xstensen   Laurids [Christensen]   Laurs Møller  

M

Mads   Mads [Jepsen]   Magdalenne   Maren [Jepsdtr.]   Marin   Marin Jensd:   Marin Jensd:   Marin [Jensdtr.]   Marin [Jensdtr.]   Marin Jessd:   Marin Jostd:   Marin [Laursdtr.]   Marin Madsd:   Marin Nielsd:   Marin Nielsd:   Marin [Nielsdtr.]   Marin [Nielsdtr.]   Marin [Nielsdtr.]   Marin Ollesd:   Marin Persd:   Marin Persd:   Marin Persd:   Marin Persd:   Marin [Persdtr.]   Marin [Poellsdtr.]   Marin [Thøggersdtr.]   Marin Xstensd:   Marin Xstensd:   Marin Xstensd:   Marin Xstoffersd:   Mett Christensd:   Mette Christensd:   Mette [Jensdtr.]   Mette Jepsd:   Mette Jepsd:   Mette [Knudsdtr.]   Mette Lasd:   Mette Michelsd:   Mette [Mortensdtr.]   Mette [Nielsdtr.]   Mette [Persdtr.]   Mette [Tonnisdtr.]   Michell [Eskisen]   Michell Jepsen   Michell Kremmer   Michell Xstensen   Morten Nielsen  

N

Niels Albertsen   Niels Bundisen   Niels [Christensen]   Niels Christensen   Niels [Eskisen]   Niels Jensen   Niels Jensen   Niels Jepsen   Niels [Jepsen]   Niels [Knudsen]   Niels Michelsen   Niels [Nielsen]   Niels Ollesen   Niels Smid   Niels Willadsen  

O

Ollof Jensen  

P

Peder   Peder [Christensen]   Peder [Hansen]   Peder [Jepsen]   Peder [Nielsen]   Peder [Willadsen]   Peer [Jepsen]   Per Christensen   Per [Eskisen]   Per Jepsen   Per Larsen   Per Viell:   Per Xstensen   Per Xstensen   Per Xstensen   Pier [Christensen]   Pier Jepsen   Pier [Knudsen]   Pier [Knudsen]   Poell [Christensen]   Poell [Eskisen]   Poell Jensen   Poell [Nielsen]   Poell Schov   Poell Thordsen   Poell Xstensen   Pouell   Povell Laursen   Povell Schov  

S

Soffie [Knudsdtr.]   Søffren   Søffren Jensen   Søffren [Thøggersen]   Søren Christensen   Søren Jensen   Søren [Jepsen]   Søren [Knudsen]  

T

Thoerd [Knudsen]   Thygge Jespersen   Thøgger Jennsen   Tonnis Jensen   Tøgger [Jensen]  

W

Willads [Iffrsen]   Willads Jensen   Willads Xstensen  

X

Xsten Nielsen  

Z

Zidtsell Andersd:   Zidtsell Jensd:   Zidtsell [Knudsdtr.]  
Opdateret: 18 Apr 2007 - FuurSamlingen©2007